Kyosei

Markamızın, ticaret ve sponsorluk aktivitelerimizin kalbinde yatan Kyosei, Canon'un kurumsal felsefesidir. Tüm Canon Çalışanları tarafından benimsenen Kyosei Japonca'da ortak fayda için yaşamak ve çalışmak anlamına gelen bir prensiptir. Misyonumuzu, değerlerimizi, çalışanlarımıza davranma ve işi yürütme biçimimizi şekillendirir.

Japanese Kyosei symbol

Şirket aktivitelerimizin dışında, Kyosei daha geniş topluluklarda ve dünya çapındaki organizasyonlarla çalışma tarzımızı etkiler. İyi bir vatandaş olmanın önemine inanmakla beraber aktivitelerimizin müşterilerimize, çalışanlarımıza, ortaklarımıza ve çevremizdeki dünyaya olan etkilerine dikkat ediyoruz.

spacer
					image

Hakkımızda

Felsefemiz
Dünya Çapında Canon
Canon Avrupa
Counterfeit
Canon WWF Conservation Partner