Canon Sosyal Sorumluluk

İşletme: Sorumlu işletme

Sorumlu iş yapmaya çalışırken geniş çeşitlilikte paydaşlara ve diğer gruplara faydalı olan daha büyük bir ekonomik değer oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunu başarmak için, örneğin işletmelere rekabetçiliğini korumada yardımcı olan, topluluklarda birey sağlığını iyileştiren, müşterilerin yaşam tarzını geliştiren ve toplumu zenginleştiren ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyoruz.

Our services and products include managed print services and business solutions, including business process outsourcing and image storage solutions; cameras to multifunction devices; broadcast cameras to digital radiography; semiconductors to scanners; production printers and large format printers to consultancy services; projectors to calculators. Ev ürünlerimiz, sağlık, kurumsal ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kyosei felsefemiz herkese değer katan sağlıklı bir ekonomiye katkıda bulunma sorumluluğumuzu ciddiye aldığımız anlamına gelir. İşletmemizin başarısı yerel ve bölgesel ekonomilere yardımcı olurken, müşteriler ve tedarikçi, çalışan ve hükümet gibi paydaşlar için değer oluşturur.

Paydaşlarımızla kurduğumuz etkileşim hakkında bilgi edinin. Paydaş İlişkileri

United Nations Global Compact

Picture_banner_BusinessYürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymamıza yardımcı olarak paydaşlarımızın beklentilerini karşılamamızı sağlayan sağlam politika ve prosedürlere sahibiz. However, responsible business for us is more than legislative compliance; it also applies to how we expect our employees to act in the workplace; how they are treated; and the actions we take to do business fairly and safely, protecting our customers and the environment, operating ethically, paying taxes, and demonstrating best practice.

Picture_UNGC logoTo underline our commitment to responsible business and to formalise the approach we already take to embed sustainability into our strategy, culture and business, Canon Europe has signed up to the United Nations Global Compact, committing to its 10 universally accepted principles in the areas of human rights, labour, the environment and anti-corruption.

Toplumu ve sosyal sorumluluğu nasıl desteklediğimiz hakkında bilgi edinin.
Çevreye etkimizi nasıl azalttığımız hakkında bilgi edinin.

Canon Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Sürdürülebilirlik Raporu 2013

Uyum ve Eylemler

As a subsidiary of Canon Inc., our parent company, we adhere to the internal governance process, including taking part in the Expanded Corporate Ethics and Compliance Committee meeting, which makes decisions on measures to support compliance. Uyumu kurumsal yönetimin yanı sıra etik ticaret, yasalar ve yönetmelikler, ekonomik etkiler, işveren ve çalışan sorumlulukları ve ürün güvenliği konularına da dahil ediyoruz.

Dahili uyum değerlendirme grubumuz yeni yasa ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmesinden önce işletmemiz üzerindeki etkilerini anlayıp ele alabilmemizi, böylece uygun eylemi planlayabilmemizi sağlar. Yönetmeliklere uygunluk, uyumlu ve güvenli ürünleri adil ve sorumlu bir şekilde satmamızı sağlayarak müşterilerimize güven verir.

Faaliyet gösterdiğimiz birçok ülkede geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun davranıyoruz. Çevre düzenleme ve ürün güvenliği konularını ele alan dernek ve gruplara katılarak, yasal gelişmelerin bir adım önünde olmayı ve oluşturulmalarına katılmak için fırsat kovalamayı amaçlıyoruz. DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japan Business Council in Europe (JBCE), COCIR ve CSR Europe topluluklarına üyeyiz.

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) Direktifi

REACH Tüzüğü

Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS)

Pil ve Akümülatörler Direktifi

Ambalajlama Direktifi

Çevre Deklarasyonları

(Malzeme) Güvenlik Veri Sayfaları

Sarbanes-Oxley Yasası

ISO 9001

ISO 27001

Davranış kuralları

ISO 14001

Yeşil tedarik

Patentler

Sahteciliği önleme

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Gelen Mineraller

Yatırımcı ilişkileri

Çalışanlar

Tedarik zinciri yönetimi

Rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele

Hediyeler ve eğlence

Adil rekabet

Paydaş İlişkileri

Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) Direktifi

Canon, elektronik atıkların çevreye etkisini azaltmayı amaçlayan elektrikli ve elektronik ekipman atıklarına ilişkin Avrupa Birliği (AB) Direktifine (2012/19/EU) uygun hareket eder. WEEE Direktifi her AB üye ülkesinde yasaların bir parçasıdır. Canon ve WEEE Direktifi hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Yukarı

REACH Tüzüğü

AT 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü, insan sağlığına ve çevreye ilişkin potansiyel riskleri belirlemek amacıyla kimyasalların özelliklerinin incelenmesini gerekli kılar. Canon, REACH Tüzüğü ile uyumluluğu sürekli kılmak için tedarik zinciriyle yakından çalışır. Canon ve REACH Tüzüğü hakkında daha fazla bilgi edinin. Canon’un yeşil tedarik programı hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Yukarı

Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS)

Canon EU RoHS Tüzüğü'ne (2011/65/EU) uyar ve bazı durumlarda şartlarını aşar. Örneğin imageRUNNER ADVANCE C5000 serisi çok işlevli yazıcılarımız ve EOS 550D DSLR fotoğraf makinemizin (standart) lensi RoHS gereksinimlerinin de ötesinde kurşunsuzdur.

RoHS Direktifi, ekipmanın içerebileceği altı maddenin yasal miktarını azaltarak elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının kullanım ömrü sonunda çevreye etkisini azaltmayı amaçlamaktadır. Avrupa Birliği'nde satılan ürünler şu anda belirtilenden fazla miktarda kurşun, kadmiyum, cıva, altı değerlikli krom, polibromine bifeniller (PBB) ve polibromine difenil eter (PBDE) içeremez. Elektrikli ve elektronik ekipman atıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Yukarı

Pil ve Akümülatörler Direktifi

Bir pil üreticisi veya ithalatçısı olarak, faaliyet gösterdiğimiz her Avrupa Birliği (AB) üye ülkesinde pil ve akü atıklarının geri dönüştürülmesine yönelik sistemlere üyeyiz. Pil toplama ve işlemeyi bildirme ve finanse etme yükümlülüklerini yerine getiriyoruz. AB Pil Direktifi (2013/56/AT) pil ve akümülatörlerin çevreye etkisini azaltmayı ve pil ve akümülatör atıklarının geri dönüşümünü artırmayı amaçlamaktadır.

Hesap makinelerimizden bazıları yalnızca güneş enerjisiyle (bu nedenle hiç pile ihtiyaç duymaz) ya da enerji tasarrufu için güneş/pil gücüyle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Enerji tasarrufu yaptıran hesap makinesi serimiz ve pillerinizin geri dönüştürülmesi hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Yukarı

Ambalajlama Direktifi

Canon ambalaj geri dönüştürme planlarına katılmakta ve ambalaj atıklarının toplanıp geri dönüştürülmesinin finansmanına yardımcı olmaktadır. Bu durum Avrupa Birliği Ambalajlama ve Ambalaj Atıkları Direktifine (94/62/AT) ve ulusal satış organizasyonuna sahip olduğumuz ülkelerdeki yerel yönetmeliklere uygundur. Ayrıca gereken ürün ambalajlama miktarlarında azaltmalar yapmaya devam etmekteyiz.

  Yukarı

Çevre Deklarasyonları

Canon, ürünlerimizin malzeme kullanımı ve enerji verimliliği dahil çevresel özellikleriyle ilgili bilgi vermek üzere Çevre Deklarasyonları hazırlamaktadır. Çevre Deklarasyonları hakkında daha fazla bilgi için lütfen ülkenizdeki Canon ofisiyle iletişim kurun.

  Yukarı

(Malzeme) Güvenlik Veri Sayfaları

(Malzeme) Güvenlik Veri Sayfaları (MSDS) kimyasal maddelere veya tehlike potansiyeli taşıyan diğer maddelere maruz kalmanın sağlık üzerindeki olası etkilerine ilişkin bilgiler sunar. Canon ürünlerinde kullanılan tüm mürekkep ve tonerlerin yanı sıra Servis Teknisyenlerimizin kullandığı servis malzemeleri için MSDS web sitesini ziyaret edin. Océ markalı ürünlerle ilgili bilgi edinmek için Océ MSDS web sitesini ziyaret edin. MSDS belgeleriyle ilgili sorunuz olursa lütfen ülkenizdeki Canon ofisiyle iletişim kurun.

  Yukarı

Sarbanes-Oxley Yasası

Canon hisseleri New York Borsasında işlem gördüğünden, Canon Sarbanes-Oxley Yasasına uyar.

  Yukarı

ISO 9001

Birçok Canon Avrupa tesisinde ISO 9001 sertifikalı kalite yönetim sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, müşterilerin ve diğer yönetmelik gereksinimlerinin karşılanması için kuruluş içindeki kalite süreçlerine odaklanır. Ürün kalitesiyle herhangi bir ilgisi yoktur. ISO 9001 sahibi tesislerin listesini inceleyin. ISO 9001 sahibi Océ tesislerinin listesini inceleyin.

  Yukarı

ISO 27001

Canon Avrupa, bilgi güvenliği yönetim sistemi için ISO 27001 sertifikasını alarak dünya çapında standartlara uyduğumuzu müşterilere kanıtladı. ISO 27001, risk ve denetim yönetiminden ürün güvenliği ve olay yönetimine kadar bilgi güvenliğinin tüm yönlerini kapsamaktadır.

  Yukarı

Davranış kuralları

Tüm Canon çalışanlarının grup genelindeki Davranış Kurallarımıza uymaları gerekmektedir. Bu şart, yasal ve ahlaki iş yükümlülüklerini karşılamak için bize bir çerçeve sağlar. Gizli bilgilerin korunmasından yanlış davranışların yasaklanmasına kadar her alanda çalışanlarımız için sorumlu davranış standartlarını belirler. Bu, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi genelindeki ilave işyeri politikaları ile güçlendirilir.

  Yukarı

ISO 14001

Canon 2007 yılından sonra katı ISO 14001 çevre yönetim standardı için küresel sertifika almıştır ve tüm tesislerinde sürekli gelişimi amaçlamaktadır. Şu an Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi genelindeki 25 ülkede 200 civarında tesis sertifikalıdır. Gelecekte, Océ entegrasyon süreciyle birlikte ilgili tesisler Canon'un küresel sertifikasına dahil olacaktır.

  Yukarı

Yeşil tedarik

Güvenli malzeme ve bileşen kaynaklarına sahip olmak için 2008 yılında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yeşil tedarik programımızı başlattık. Tedarikçilerden ilgili yönetmeliklere uyup uymadıklarını kontrol etmeleri ve kendi tedarikçilerini de izlemeleri istenir. Yönetmelikler tehlikeli kimyasallardan keresteye kadar çeşitlilik göstermektedir.

Tedarikçilerimizi bir risk değerlendirmesine göre denetleriz. Tedarikçi anketimizi ilgili yönetmeliklerdeki değişikliklere uygun olarak güncelleriz. Yeni tedarikçiler bir anket doldurmalı ve denetlemeden geçmelidir; mevcut tedarikçilerden değiştirilen yönetmeliklere uyduklarını onaylamaları istenir.

Gelişime açık tüm alanlar üzerinde tedarikçilerimizle çalışıyoruz. Bu, müşterilerimizin tehlikeli kimyasallardan korunmaları için satın aldığımız parça ve ürünlerin ilgili tüm Avrupa Birliği yönetmeliklerine ve Canon'un yeşil tedarik programına uygun olduğundan emin olmamıza yardımcı olur. Canon'un global yeşil tedarik programı hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Yukarı

Patentler

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde her yıl daha fazla patent başvurusu yaparak yeni ürünlerimizi ve geliştirdiklerimizi koruma altına alıyoruz. Bunlara donanım ve yazılım, sarf malzemeleri, optik ürünler, medikal cihazlar ile baskı ve tarama yönetimi yazılımları dahildir. Uygun olan yerlerde, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki patentlerimizi haklarımızı ihlal eden üçüncü partilere karşı kullanıyoruz.

Şirketimiz satın almalarla genişledikçe ve yeni pazarlara açıldıkça Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinden çıkan icatları ve gelişmeleri koruma ihtiyacı artmaktadır, dolayısıyla bunun için gereken adımları atıyoruz.

  Yukarı

Sahteciliği önleme

We work strenuously to remove counterfeit or “fake” Canon products from sale. Our in-house intellectual property team works closely with police, customs, trading standards agencies and national and international organisations to prevent counterfeit Canon products entering the market. Bu çaba, markamız ve saygınlığımızın yanı sıra müşterilerimizi de korumamıza yardımcı olur. Counterfeit Canon products are illegal and using such products could actually be harmful to consumers. Sahte ürünler ayrıca genellikle WEEE ve REACH gibi çevre yasalarına uygun değildir. Read more about anti-counterfeit initiatives and parallel products information.

  Yukarı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Gelen Mineraller

Lütfen Canon Inc. web sitesindeki bilgilere bakın.

  Yukarı

Yatırımcı ilişkileri

Daha fazla bilgi almak için lütfen global yatırımcı ilişkileri web sitemize bakın.

  Yukarı

Çalışanlar

Çalışanlarımızdan yüksek standartlar bekliyor ve çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı ile eşit fırsatlar sunuyoruz. Rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele, adil rekabet, hediyeler/eğlence ve sosyal medya gibi politikalar ve uygulamalara uygun hareket ederek çalışanlarımıza eşit davranıyor ve sorumlu bir çalışma yürütüyoruz. Bu politikalar çalışanlarımızın ilgili prosedürleri ve kabul edilebilir davranışları anlamalarına yardımcı olur. İşyeri politikalarımız ve kariyer fırsatlarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Yukarı

Tedarik zinciri yönetimi

Canon EMEA'nın tedarikçi davranış kuralları, tüm tedarikçilerimizin uluslararası işgücü, insan hakları ve çevre standartlarına uygun olarak faaliyet göstermesini gerektirir. The code is incorporated in our General Purchase Terms and Conditions.

Ayrıca, lütfen Canon Inc.in tedarik politikasına ve tedarikçilere yönelik insan hakları, çocuk işçi, etik, adil ve sosyal iş uygulamaları kılavuzuna bakın.

  Yukarı

Rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele

İşyeri politikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Yukarı

Hediyeler ve eğlence

İşyeri politikalarımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Yukarı

Adil rekabet

Tüm çalışanlarımız zorunlu eğitimden geçer ve bu alanda tavsiyelerde bulunabilecek ulusal yasal danışman ağı tarafından desteklenir.

  Yukarı

Paydaş İlişkileri

Çözümlerimizi ve hizmetlerimizi kullananlardan bunları geliştirmemize ve sağlamamıza yardım edenlere kadar çok çeşitli paydaşlarla yakın ilişkiler kuruyor ve etkileşime giriyoruz. Paydaşlarımız hakkında daha fazla bilgi edinin. Paydaş İlişkileri

  Yukarı

spacer
					image
İş
WEEE Direktifi
REACH Tüzüğü
Pil Direktifi
ISO 9001
Sürdürülebilirlik
Çevre
Toplum
İş
Ödüller
Sürdürülebilirlik Raporları
Quick Links
Sosyal Sorumluluk Projeleri