Canon'un AT 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü hakkındaki deklarasyonu

Ocak 2018

REACH Tüzüğü (AT 1907/2006), Avrupa'da kimyasalların tek başına, hazırlıklarda ve ürünlerde¹ kullanımını iyileştirmek için 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girdi.

Canon Group’un çevresel sorumluluk bağlılığına uygun olarak, tüm REACH yükümlülükleriyle sürekli uyumluluğu sağlamak için proaktif bir yaklaşım benimsiyoruz.

Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVCH) Hakkında Bilgilendirme
Yüksek Önem Arz Eden Maddeler Aday Listesi, REACH'in 59. Maddesinde, 28 Ekim 2008'de yayınlanmıştır ve yaklaşık 6 ayda bir güncellenmektedir. Aday Listesi'nin en yeni sürümüne Avrupa Kimyasallar Ajansı web sitesinden erişilebilir.

Canon Europe'un tedarik zinciri, katı Yeşil Tedarik Programımız ile denetlenmektedir ve tedarikçilerimizin bize sağladıkları öğelerde bulunan maddelerle ilgili (yüksek önem arz eden maddeler de dahil olmak üzere) kapsamlı bilgi vermelerini isteriz. Tedarikçi anketimizi, ürünlerimizi (elektrikli ve elektronik ürünler) etkileyebilecek değişiklikleri yansıtması amacıyla Aday Listesi'nin revize edilmiş halini de ekleyerek sürekli olarak güncelliyoruz.

Bir ürün üreticisi ve tedarikçisi olarak REACH'in 33. Maddesi altında, ağırlık olarak %0,1'lik eşik sınırının üstünde olan yüksek önem arz eden malzemeler hakkında bilgi verme sorumluluğuna sahibiz. Ek önlemler gerektiren yeni bir bilginin ortaya çıkması durumunda bunu müşterilerimize web sayfası üzerinden en kısa sürede duyuracağız.

Canon ürün deklarasyonu
Aşağıda listelenen maddeler, Canon ürünlerinde eşik düzeyinin üstünde olabilir:


Madde adı CAS/AT numarası Ürün Uygulama
Bis (2 etil(hekzil) ftalat) (DEHP) 117-81-7 PVC kabloları Akışkanlaştırıcı
Borik asit 10043-35-3/11113-50-1 Fotoğraf kağıdı Çapraz bağlayıcı
Disodyum tetraborat, anhidröz 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Atık mürekkep emici parçalar Fotoğraf kağıdı Alevlenme geciktirici Çapraz bağlayıcı


Océ ürün deklarasyonu
Aşağıda listelenen maddeler, Océ ürünlerinde eşik düzeyinin üstünde olabilir.

Madde adı CAS/AT numarası Parça türü Kullanım Yazıcı türü
Kurşun titanyum zirkonyum oksit (PZT) 12626-81-2 Baskı kafası Yazıcı kafasında Piezo malzemesi Piezo mürekkep püskürtmeli yazıcı
Kurşun monoksit 1317-36-8 Motor/fan   ColorWave yazıcılar
Diboron trioksit 1303-86-2 Motor/fan Alevlenme geciktirici Geniş format yazıcılar
N,N-dimetilasetamit (DMAC) 127-19-5 motor   Arizona yazıcılar
UV-328 25973-55-1 motor plastiklerdeki ultraviyole ışığı emiciler Arizona yazıcılar
UV-320 3846-71-7 motor plastiklerdeki ultraviyole ışığı emiciler Arizona yazıcılar
DEHP 117-81-7 motor akışkanlaştırıcı Arizona yazıcılar
Hekzahidrometil-ftalik anhidrit 25550-51-0 Elektronik bileşenler Çapraz bağlayıcı madde Birkaç


Güvenlik Veri Sayfaları (SDS)
Güvenli kulanım ve atma bilgilerini tüm tedarik zincirine iletmek için mürekkep, toner ve hizmet kimyasallarımızın son kullanıcılarına Güvenlik Veri Sayfaları (SDS) sağlıyoruz.

Lütfen SDS'lere ulaşmak için aşağıdaki bağlantıları kullanın:

Canon ürünleri için: http://www.canon-europe.com/sds/
Océ ürünleri için: http://downloads.oce.com

Ayrıntılı Bilgi
Sorularınız varsa lütfen CEU-Reach@canon-europe.com adresinden iletişime geçin.

REACH hakkında daha fazla bilgi için lütfen Avrupa Kimyasallar Ajansı web sitesini ziyaret edin.

Sorumluluk Reddi
Bu beyannamedeki tüm bilgiler, Canon'un bilgisi dahilinde hazırlık aşamasında sağlanmıştır. Bu beyanname yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Canon, bu bilgileri açıkça ifade edilmiş veya edilmemiş olarak, belirli bir amaca uygun garantiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak hiçbir garanti vermeden sağlar. Canon, içeriğin hatasız olacağı garantisini vermez.


¹ Ürün, REACH Tüzüğü (AT) 1907/2006 altında tanımlanmıştır

spacer
					image
İş
WEEE Direktifi
Pil Direktifi
ISO 9001
Sürdürülebilirlik
Çevre
Toplum
İş
Ödüller
Sürdürülebilirlik Raporları
Quick Links
Sosyal Sorumluluk Projeleri