Pil Direktifi: Pil atıkları

Bir pil üreticisi veya ithalatçısı olarak Canon, faaliyet gösterdiği her Avrupa Birliği (AB) üye ülkesinde pil ve akü atıklarının geri dönüştürülmesine yönelik sistemlere üyedir. Bunun yanında pil toplama ve çevreye etkilerini azaltma bildirme ve finanse etme yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Pil Direktifi
Pil ve Akümülatör Atıklarına İlişkin AB Direktifi (2013/56/AT) (“Direktif”) 2008 yılında yayınlanarak ve tüm AB üye ülkelerinde yürürlüğe girdi. Bu Direktif, pil ve akümülatör atıklarının geri dönüşümünü artırarak çevreye etkisini azaltmayı amaçlamaktadır.

Müşterilerimiz Canon ürünlerinde kullanılmış pilleri belediyenin toplama sahasına veya kayıtlı bir iade alma noktasına gönderebilir.

AB ve AEA (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) bölgesindeki müşteriler için bilgi:
Aşağıdaki sembol, bu üründe kullanılan pil ve akümülatörlerin Direktife ve yerel gerekliliklere uygun olarak ev atıklarından ayrı bir şekilde atılması gerektiğini ifade eder.

Pil sembolü

Yukarıda gösterilen sembolün altına bir kimyasal sembolü basılırsa, bu pilde veya akümülatörde Direktifin belirttiği geçerli eşiğin üstündeki bir konsantrasyonda ağır metal (cıva, kadmiyum veya kurşun) var demektir.

Piller ve akümülatörler ayrıştırılmamış belediye çöplüğüne atılmamalıdır. Pil ve akümülatörlerin kullanıcıları, pil ve akümülatörlerin iadesi, geri dönüştürülmesi ve işlenmesi için uygun toplama yapısını kullanmalıdır.

Bir Canon ürününde çıkarılamayan piller mevcutsa, ürünün tamamı AB WEEE (Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları) Direktifi kapsamındadır ve WEEE için yetkili bir toplama sahasına gönderilmelidir. Ürünün pilleriyle birlikte geri dönüştürülüp işlenmesine ilişkin önlemler bu toplama sahasında alınacaktır.

Pil ve akümülatörlerin içerdiği maddeler nedeniyle çevreye ve insan sağlığına bırakabileceği etkileri en aza indirmek için müşterilerin pil ve akümülatör toplanmasına ve geri dönüştürülmesine katılımı önemlidir.

AB'de piller ve akümülatörler için ayrı toplama ve geri dönüştürme planları mevcuttur. Bölgenizde pil ve akümülatörlere yönelik geri dönüştürme programları hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen belediyenizle, atık kuruluşuyla veya atık imha tesisiyle iletişim kurun.

spacer
					image
İş
WEEE Direktifi
REACH Tüzüğü
ISO 9001
Sürdürülebilirlik
Çevre
Toplum
İş
Ödüller
Sürdürülebilirlik Raporları
Quick Links
Sosyal Sorumluluk Projeleri