WEEE Direktifi: Canon ve WEEE Direktifi

Avrupa Birliği (AB) Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) Direktifi ("Direktif"), her AB ülkesinde ulusal hukukun bir parçasıdır. Ayrıca AEA ülkeleri Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn için de geçerlidir. Elektronik atıkların çevreye etkisini azaltmayı amaçlar.

Bir elektronik üreticisi olan Canon, ulusal satış ofisimizin bulunduğu her AB ülkesinde Direktif doğrultusunda WEEE toplama ve işleme imkanı sunmaktadır.

Müşterilerimiz kullanılmış Canon ekipmanlarını belirtilen toplama sahasına geri verebilir veya yeni ekipman satın alırken takas yoluyla iade edebilir.

AB ve AEA bölgesindeki müşteriler için bilgi:
Aşağıdaki sembol, Direktife ve her ülkenin ulusal hukukuna göre bir ürünün ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini ifade etmektedir.

WEE_Symbol

Ürün belirtilen toplama noktasına veya elektrikli ve elektronik ekipman (EEE) atıklarını geri dönüştürmeye yetkili bir toplama sahasına gönderilmelidir. Bu tip atıkların yanlış bir şekilde işlenmesi, genellikle EEE ile ilişkilendirilen tehlike potansiyeline sahip maddeler yüzünden çevreyi ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda, bu ürünün doğru şekilde atılması doğal kaynakların etkili bir şekilde kullanılmasına katkı yapar.

Diğer bilgiler
Ekipman atıklarını geri dönüştürme için göndereceğiniz yerlerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen belediyenizle, atık kuruluşuyla, onaylı WEEE planı veya ev atığı toplama servisinizle iletişim kurun.

Canon'un toner kartuş geri dönüştürme programı
Canon ayrıca WEEE ile uyumlu kendi toner kartuş geri dönüştürme programını yürütmektedir. Daha fazla bilgi için kartuş geri dönüşüm sayfamızı ziyaret edin.

Atık işleme ve geri dönüştürme tesisleri için bilgi
Direktif uyarınca Canon, ürünlerimizde bulunan tehlikeli maddeler dahil çeşitli elektrikli ve elektronik ekipman bileşenlerine ve malzemelerine ilişkin bilgileri atık işleme ve geri dönüştürme tesislerinin kullanımına sunmuştur.

spacer
					image
İş
REACH Tüzüğü
Pil Direktifi
ISO 9001
Sürdürülebilirlik
Çevre
Toplum
İş
Ödüller
Sürdürülebilirlik Raporları
Quick Links
Sosyal Sorumluluk Projeleri