Sözlük

Karbonsuz

Kapalı devre (malzeme) geri dönüşüm

Çift Taraflı

Fabrikada Üretilmiş Yeni Modeller

Geri Dönüşüm

Yenileme

Yeniden kullanım

2'si 1 arada (2'li), 4'ü 1 arada (4'lü), N'li

Karbonsuz

‘Karbonsuz; şeffaf bir emisyon hesaplama süresiyle emisyonları azaltma ve kalan emisyonları dengeleme (net karbon emisyonu sıfır) anlamına gelir.’*
*İngiltere Hükümeti, Enerji ve İklim Değişikliği Departmanı tanımı, Ekim 2009

  Yukarı

Kapalı devre (malzeme) geri dönüşüm

Kullanım ömrü dolmuş ürünler bir Canon toplama sistemiyle toplanır ve malzemeler Canon fabrikasında yeni Canon ürünlerinin/parçalarının (yalnızca aynı ürünler için) üretiminde hammadde olarak kullanılmak üzere mekanik yeniden işlemeyle elde edilir. Bu ürünler sonraki kullanım aşamasının sonunda tekrar toplanıp aynı işlemden geçirilir.

  Yukarı

Çift Taraflı

Bir kağıdın iki tarafına baskı yapma; aynı zamanda çift taraflı baskı olarak bilinir.

  Yukarı

Fabrikada Üretilmiş Yeni Modeller

FPNM aygıt, orijinal modelin hem yeni hem de mevcut parçalardan üretilmiş yeni versiyonudur. Orijinal ekipman pazardan toplanır, Canon'un fabrikasına gönderilir ve iskelet seviyesine kadar sökülür. Sökülen parçalar iyice temizlenip tamamen test edilir. Yeniden üretilen her bir makine yeni üretilen aygıtlarla aynı kalite güvence işlemlerinden geçirilir, böylece yeniden üretilen makinelerin orijinal makinelerle aynı kaliteye ve performansa sahip olması garanti edilir.

  Yukarı

Geri Dönüşüm

Atık malzemelerin ürün, malzeme veya madde olarak ilk amacıyla veya diğer amaçlarla malzeme yapılandırması değiştirilmeden yeniden işlendiği geri kazanım işlemi. Buna organik maddenin yeniden işlenmesi dahildir, ancak enerji geri kazanımını ve yakıt ya da doldurma işlemleri için kullanılacak malzemelerin yeniden işlenmesini içermez.

  Yukarı

Yenileme

Ürünler yenileme için bir Canon fabrikasına veya yerel Canon tesisine gönderilir ve ürünün yeniden satış/kiralama için uygun duruma getirilmesi için az bir işlem (örn. önleyici bakım için parçaların değiştirilmesi) gerekir.

  Yukarı

Yeniden kullanım

Atık niteliğinde olmayan ürün veya bileşenlerin tasarlandıkları amaçla tekrar kullanıldığı işlem.

  Yukarı

2'si 1 arada (2'li), 4'ü 1 arada (4'lü), N'li

2'si 1 arada (2'li): İki sayfayı baskı kağıdının bir tarafına basma (örn. A4 kağıt sayfası).
4'ü 1 arada (4'lü): Dört sayfayı baskı kağıdının bir tarafına basma.
N'li: Birden fazla sayfayı baskı kağıdının bir tarafına basma.

  Yukarı

spacer
					image
Çevre
Üretim
Use
Geri Dönüşüm
Operasyonlar
ISO 14001
Sürdürülebilirlik
Çevre
Toplum
İş
Ödüller
Sürdürülebilirlik Raporları
Canon Europe sustainability report
Quick Links
Canon Eurasia Çevre Tüzüğü [PDF, 53 KB]
Sosyal Sorumluluk Projeleri