Operasyonlar: Operasyonlarımızın sürdürülebilirliğini artırma

Kurumsal felsefemiz Kyosei doğrultusunda operasyonlarımızın çevreye etkilerini azaltmayı amaçlıyoruz. Çevre sözleşmemiz sürdürülebilir büyüme ile refah, sorumlu kaynak kullanımı ve azaltılmış çevre etkisi arasındaki dengeyi sağlamak için attığımız başlıca adımları genel hatlarıyla belirtmektedir.

Etkileri azaltan ve iklim değişikliğini önlemeye yardımcı olan inisiyatifler, politikalar ve prosedürlerle hareket ediyoruz. Çevre yönetim stratejimiz karbon yönetimine,

Picture_banner_footprint

kaynak kullanımını azaltmaya, emisyonlara, atık ve kirlilik kontrolüne ve geri dönüştürmeye ilişkin eylemleri içerir. Tesislerimizde mümkün olduğunda biyoçeşitliliği ve habitat gelişimini de ele alıyoruz.

Aşağıda EMEA hedeflerimiz ve bugüne kadarki ilerlememiz gösterilmiştir:

Alan Amaç Hedef* 2013'TEKİ İLERLEME DURUMU
Canon EMEA karbon ayak izi İş hacmine göre yılda %1,5 oranında azalma (2010'a kıyasla) 2020'ye kadar -%15* 2010'a kıyasla -%7
Kaynak verimliliği Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki tüm ofislerde atık geri dönüşümünü artırma 2014'e kadar %52* 50%
Taşeron depolar dahil Canon depolarında atık geri dönüşümünü artırma 2014'e kadar %85* 83%
Sürdürülebilir ürün satışı Sertifikalı kağıt ve geri dönüştürülmüş kağıt sınıflarında satışı artırma 2014'e kadar kağıt hacminin %75'i* Kağıt hacminin %86'sı
Taşıma karbon verimliliği 2012 net satışlarına kıyasla azalma -2% 2013 Karşılanmadı

* Hem Canon hem de Océ'nin konsolide edilmiş birleşik 2010 performans temeline kıyasla ölçülmüştür

Avrupa Çevre Sözleşmesi

ISO 14001

Karbondioksit tasarrufu

Enerji verimliliği

Kaynak tasarrufu

Müşteri ve çalışan güvenliği

Sürdürülebilirlik raporları

İklim değişikliğini hafifletme

ISO 14001

Canon 2007 yılından sonra sert ISO 14001 çevre yönetim standardı için küresel sertifika almıştır ve tüm tesislerinde sürekli gelişimi amaçlamaktadır. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki 25 ülkede 200 civarında tesis şu anda sertifikalıdır.

  Yukarı

Karbondioksit tasarrufu

 • Lojistik: Dağıtım yöntemlerimizde tren yolu ve deniz taşımacılığına yönelerek CO2 emisyonlarını azaltmayı amaçlıyoruz. Ürün boyutunu ve ambalajını küçültme sürecimiz daha fazla yük verimliliği ile sonuçlanmaktadır. Avrupa'da merkezi depolarımız var. Avrupa'yı tek bir (sanal) depo olarak görmemiz, ülke depolarındaki stok düzeylerini ürün sevkiyatı noktasına kadar izlememize imkan tanımaktadır. Böylece ürünleri ihtiyaç duyulan yerlere teslim edebiliyor ve depolar arasında taşımacılık yapmıyoruz.
 • e-Bakım: Çok işlevli aygıtlarımızın birçoğunun bakımı uzaktan yapılabilir ve her türlü sorun çözülebilir. Bu işlem, mühendislerin ziyaretlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltırken müşterilere hızlı tamir imkanı sunar.
 • Ofis alanı: Océ entegrasyon programı çerçevesinde 2011'den bu yana ofis alanlarımızda 36.000 m² tasarrufa gittik. Bu, bir kilotondan fazla CO2'ye eşdeğerdir.
 • Şirket arabaları: Canon Avrupa'nın şirket arabası politikası, 2014 yılında izin verilen CO2 emisyonları seviyesini önceki yıllara göre kademeli olarak azaltarak 120 g/km'ye indirdi. 120 g/km gereksinimini karşılayan arabaların azlığından dolayı 130 g/km sınırı yalnızca Rusya'da geçerliliğini sürdürmektedir. Bazı ülkelerde şirket arabası sürücülerine yakıt tasarrufu sağlayan daha güvenli ve verimli sürüş için ipuçları veya kurslar veriyoruz.
 • İş seyahati: Yıllık iş seyahati istatistiklerini izliyoruz ve çalışanları mümkün olan yerlerde video ve telekonferans imkanlarını kullanmaya teşvik ediyoruz.

  Yukarı

Enerji verimliliği

 • Binalar: Yapılar izin verdiğinde binalarımızda çevresel iyileştirmeler yapmayı içeren bir yenileme politikasına sahibiz. Buna güneş PV panelleri, otomatik aydınlatma ve ısı eşanjörleri gibi özellikler dahildir.
 • BT verimliliği: Sunucuları değiştirip sanallaştırarak veri merkezlerimizi çalıştırmak ve soğutmak için gereken enerji miktarını 2009'dan bu yana neredeyse yarı yarıya azalttık (4,4 milyon kWs'den 2.8 milyon kWs'ye).
 • Yenilenebilir enerji: Yerel maliyetine ve ulaşılabilirliğine bağlı olarak yenilenebilir enerji satın almayı amaçlıyoruz. Şu anda 11 Avrupa ofisi %70-100 arasında yenilenebilir enerji satın almaktadır.

  Yukarı

Kaynak tasarrufu

 • Picture_banner_waste recKağıt: Sorumlu bir kağıt alım politikası izliyoruz ve tüm kağıt dağıtım ağımız için bir gözetim zincirine sahibiz. Hem Avrupa, Orta Doğu ve Afrika genel merkezimiz hem de sekiz Avrupa satış operasyonumuz FSC® veya PEFC onaylıdır. 2013'te satın aldığımız kağıtların %75'ini FSC veya PEFC onaylı kağıtlar oluşturdu.
 • Su: Tuvalet sifonlarında kullanılan suyun azaltılması ve imkanlar el verdiğinde yağmur suyu ve gri su kullanılması dahil olmak üzere işlemlerimizde kullandığımız su miktarını azaltıyoruz.
 • Etkinlikler: Sergi standları için kullanılacak malzemelerden atıkların çöp sahası yerine geri dönüşüme ayrılmasına varan çeşitli alanlarda organizatör ve tedarikçilere tavsiyelerde bulunan bir etkinlik kılavuzuna sahibiz. Büyük etkinliklerimizin uyumunu izlemek ve bazılarını denetlemek için etkinlik tedarikçilerimizle birlikte çalışıyoruz. Etkinlik standı malzemelerini mümkün oldukça sonraki etkinliklerde tekrar kullanıyoruz.
 • Ofis atıkları: Tesislerin izin verdiği hallerde ofislerimiz atıkları çöp sahası yerine geri dönüşüm için ayırmaktadır.

  Yukarı

Müşteri ve çalışan güvenliği

Tehlikeli kimyasallarla işlem yapan çalışanları zorunlu bir kimyasal güvenlik bilinci eğitiminden geçiriyoruz. Bunlar kimyasalların doğru şekilde işlenip kullanılmasını sağlarken, çalışan ve müşterileri korumaktadır. Yeşil tedarik programımız, tedarikçilerimizin tarafımızdan temin edilen öğelerdeki tehlikeli maddelere ilişkin yönetmeliklere uyduğundan emin olmamızı sağlamaktadır.

  Yukarı

Sürdürülebilirlik raporları

Canon Avrupa yılda bir kez sürdürülebilirlik raporu hazırlar. En yeni Canon Avrupa ve Canon Inc. sürdürülebilirlik raporlarını burada bulabilirsiniz.

  Yukarı

İklim değişikliğini hafifletme

Tüm çalışanlarımızı işe başlama günlerinde ve çevrimiçi eğitimlerle çevre etkisini azaltmaya verdiğimiz önemi ve bunun işindeki yerini anlaması için çevre bilinci konusunda eğitiyoruz.

Birçok Canon ülke ofisi ve çalışanı sponsorluk, bağış ve gönüllülük yoluyla kendi topluluklarında çevre projelerini ve organizasyonlarını aktif bir şekilde desteklemektedir.

Canon İngiltere ofisi, işin yanında biyoçeşitlilik ve habitat restorasyonunun iyi bir örneğidir. Ofis alanı, arı kovanları dahil çeşitli vahşi hayvanlara ev sahipliği yapan düzenlenmiş ve doğal alanlar içermektedir. İspanya'da Canon, çalışanlarının yerli ağaç ve kuru erik bitkileri ekmeye yardımcı olduğu Valencia'daki Canon Sorumluluk Ormanı'nı (Bosque Responsable Canon) desteklemektedir. Bölgesel ve yerel projelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Yukarı

spacer
					image
Çevre
Üretim
Geri Dönüşüm
Use
ISO 14001
Sözlük
Sürdürülebilirlik
Çevre
Toplum
İş
Ödüller
Quick Links
Sosyal Sorumluluk Projeleri