Toplum: Sosyal sorumluluğa sahip işletme

Tüm paydaşlarımıza karşı kurumsal sosyal sorumluluklarımızı yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Kyosei felsefemiz ırk, siyaset, cinsiyet, beceri, din veya kültüre bakılmaksızın tüm insanlık için uyum içinde yaşama ve çalışma vizyonumuzdur.

Bu vizyona şunlar dahildir:
• Müşterilerimize saygı duyma
• Çalışanlarımıza yol gösterme
• Faaliyet gösterdiğimiz yerleşimlerdeki toplulukları destekleme
• Doğal çevreye olumsuz etkilerimizi azaltma.

Paydaşlarımız yatırımcılar, STK'lar ve müşterilerden yerel topluluklara, çalışanlarımıza ve tedarikçilere varan geniş bir yelpazeden oluşmaktadır. Her gruba karşı sorumluluklarımız var ve bu grupların beklentilerini karşılamaya ve onlara karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan adil ve etik bir şekilde faaliyet göstermeye çabalayıp sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamaya çalışırken, diğer yandan çalışanlarımıza işletmeyi desteklemedeki rollerini anlamalarında yardımcı oluyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz kuruluşlar, kişiler ve topluluklarla yakın ilişkiler kurup, sosyal ve sağlıkla ilgili sorunlarla başa çıkmalarına ve refah ve gelir oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. Bağımlı olduğumuz topluluklarda bölgesel ve yerel projelere yatırım yapıp, kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerimizi hayata geçiriyoruz.

Destek alanları

Beş alanda sponsorluk ve ortaklıklarımız var. Bunlar bir görüntüleme şirketi olarak bizi ve kurumsal felsefemizi yansıtmaktadır.

  • Sanat ve kültür:Londra, Milano ve Paris Moda Haftaları ve Londra Senfoni Orkestrası sponsorluğu
  • Spor: Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde uzun vadeli bir futbol sponsoru olmanın yanı sıra 2016'ya kadar ISU artistik buz pateni ve IAAF Dünya Atletizm Şampiyonası'nın sponsoruyuz
  • Eğitim ve bilim:Canon Foundation Avrupa ile Japonya arasındaki kültürel ve bilimsel anlayışı destekliyor
  • İnsani yardım:Kızıl Haç'a verdiğimiz destek bağışlardan büyük felaketlerdeki kurtarma yardımlarına ve engelli gençlere yardım etmeye uzanıyor

Ayrıntılı bilgi

Kyosei nedir?
Bölgesel projelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yerel destek projelerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
İş yeri politikaları ve çalışan desteği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Canon'un çevreye etkileri nasıl azalttığını öğrenin.
Canon'un ekonomik ve kurumsal yönetim yasalarına ve yönetmeliklerine nasıl uyduğunu öğrenin.
Canon EMEA Sürdürülebilirlik Raporu 2013

spacer
					image
Toplum
İş Yeri
Sürdürülebilirlik
Çevre
Toplum
İş
Ödüller
Sürdürülebilirlik Raporları
Quick Links
Sosyal Sorumluluk Projeleri