İş Yeri: İş yeri politikaları ve en iyi uygulama

Adil ve etik bir şekilde iş yapmayı amaçlıyoruz ve çalışanlarımızın işletme başarısı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için yapabileceği hayati katkının farkındayız. Güvenli bir iş yeri ortamı ve adil çalışma uygulamaları sunarak sektörümüzde aranan işveren olmayı amaçlıyoruz. Bunun karşılığında, çalışanlarımızdan ve yüklenicilerimizden ilgili yasa ve yönetmeliklere uymak ve sorumlu bir şekilde çalışmak üzere politika ve prosedürlerimize uymasını bekliyoruz.

Çalışanlar
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 17.000 çalışanımız var. Yerel yasalara ve koşullara bağlı olarak uygun olduğunda Avrupa çapında geçerli politika ve prosedürler uyguluyoruz. Bunlar istihdam koşullarının ve beklentilerinin tutarlılığını sağlamaktadır.

Çalışan diyaloğu

Değerlendirme, gelişim ve takdir

3 Kişilik (San-Ji)

Çeşitlilik ve kültürel farkındalık

İş yeri uygulamaları

Politikalar

Çalışan diyaloğu

Picture_banner_footprintBağımsız bir dış kuruluş aracılığıyla 16 dilde çalışan bağlılığı anketi düzenliyoruz. Sorular, yöneticilerin çalışanları ne kadar iyi motive ettiği ve bilgilendirdiği; çalışanların Canon'u iyi bir iş yeri olarak görüp görmediği ve çalışanların Canon'u sosyal açıdan sorumlu bir şirket olarak bulup bulmadığı ile ilgilidir. Çalışanların yaklaşık %70'i düzenli olarak yanıt vermektedir; iş alanları ve departmanlar ise belirlenen başlıca sorunları çözmek üzere eylem planları geliştirmektedir.

Çalışanlarımızı şirketimizi geliştirme faaliyetlerine doğrudan dahil etmek için üç yıllık bir program başlattık. Daha fazla bilgi sürdürülebilirlik raporumuzda bulunabilir.

Oce ile entegrasyon sürecinde, entegrasyon sürecinden geçen ilk ülkelerde nelerin iyi gittiğini ve nelerin gelişmeye açık olduğunu öğrenmek için bir izleme anketi gerçekleştirdik. Çalışanların yanıtları daha sonra bilgilerimize eklendi ve gerekli eylemler sonraki ülkelerdeki sürece uygulandı.

Çalışan temsilcileri de Canon Avrupa Danışma Komitesi'ne katılmaya davet edilmektedir. Canon çalışanlarının ve Canon yönetiminin temsilcilerinden oluşan bu komitede, Canon Avrupa işletmesinin geçerli durumu ve gelecekteki ilerlemesi ile ilgili bilgi ve görüşler Avrupa düzeyinde paylaşılmaktadır.

Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde geçerli olup öncelik kazanan yasalara bağlı olarak, çalışanlar sendikalara katılabilir ve uygun olduğunda toplu sözleşmeye dahil olabilir. Asgari standart olarak çalışanlarla sürekli diyalog ve iletişim halinde olmayı amaçlıyoruz.

  Yukarı

Değerlendirme, gelişim ve takdir

Yeni çalışanlar kendi görevlerine uygun hale getirilmiş bir işe başlama programından geçirilir. Destek, tüm yeni çalışanların işe başlama programının bir parçası olarak hem şirketin gerektirdiği hem de işe özel bilgileri almasını sağlamak için yöneticiler tarafından sağlanır.

Politikamız gereği her çalışan, bölüm yöneticisiyle yılda en az bir resmi değerlendirme toplantısı yapar. Bu, standart bir ölçüm sistemi kullanarak performansı hedeflere ve becerilere göre ölçer.

Kişisel gelişim planı ve eğitim belirlenir. Bunlar çevrimiçi öğrenme ve rehberlikle birlikte Canon Academy dahil çeşitli öğrenme seçenekleriyle verilir. Çalışanların katkılarını uzun süreli hizmet ödülleri ve 3 Kişilik ödülümüzle değerlendiriyoruz.

İhtiyaç doğarsa, çalışanların yerel mevzuata uygun olarak takip edebileceği yerleşik şikayet süreçleri mevcuttur. Benzer şekilde, yine yerel mevzuata uygun olarak performans veya davranış sorunları meydana geldiğinde uygulanabilecek, net olarak belirtilmiş disiplin prosedürleri mevcuttur.

  Yukarı

3 Kişilik (San-Ji)

San-Ji ruhu, Canon Davranış Kuralları kapsamında çalışanlardan beklenen kişisel davranış standartlarını özetlemektedir. San Ji ödülleri ulusal ve bölgesel düzeyde, üç ayda bir ve yılda bir kez, 3 çeşit davranışı teşvik etmek ve ödüllendirmek için verilir:

• Kendi kendine motivasyon: İnisiyatif alma ve çözüm arama

• Öz yönetim: etkin kişisel planlama ve organizasyon

• Öz bilinç: kendi eylemlerinin ve başkalarına söylediklerinin etkisinin bilincinde olma

  Yukarı

Çeşitlilik ve kültürel farkındalık

Çeşitlilik Canon için bir iş zorunluluğu olup, tüm insanların ortak fayda için birlikte çalışması felsefesini kucaklar. Çok sayıda çeşitli ülke ve bölgelerde faaliyet gösterdiğimiz için, çalışanlar çeşitlilik eğitimi almaktadır. Bu eğitim insan, kültür ve iş farklılıklarını herkesin anlayıp benimsemesine yardımcı olmaktadır.

50'dan fazla farklı ulustan insanın çalıştığı Avrupa merkez ofislerimiz çok kültürlü yapımızı yansıtmaktadır. Şirketin yönetim kurulu 8 farklı ulustan oluşmaktadır.

Çeşitlilik odağımız hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Yukarı

İş yeri uygulamaları

Ayrımcılık yapmama: Etnik köken, cinsiyet, din, sosyal geçmiş, engellilik durumu, siyasi görüş veya cinsel yönelime göre ayrım yapmıyoruz. Hiçbir türlü tacize tolerans göstermiyoruz.

Sağlık ve güvenlik: Tehlikeli alanlarda veya kimyasal maddelerle çalışan kişilere güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz. Çalışanları uygun bir yaşam-iş dengesine sahip olma konusunda teşvik ediyoruz.

Oto Denetim: Tüm çalışanlarımız için şüphelendikleri yanlış bir hareketi isim belirtmeden iletmelerine imkan tanıyan bir oto denetim planı yürütüyoruz.

Davranış Kuralları: Tüm çalışanların Canon Grup Davranış Kuralları'na uygun davranması beklenmektedir. Bu davranış kuralları, çalışanlardan gizli bilgilerin korunmasından tehdit gibi uygunsuz davranışların yasaklanmasına kadar beklenen standartları belirler.

İstihdam koşulları: Bunlar yerel yasalara ve annelik ve babalık hakları, fazla mesai, temel çalışma saatleri gibi uygulamalara göre farklılık gösterir.
 
İnsan hakları ve çocuk işçi: Canon tüm çalışanlarının insan haklarına saygı gösterir. Lütfen Canon Inc.’in tedarik politikasına ve tedarikçilere yönelik insan hakları, çocuk işçi, etik, adil ve sosyal iş uygulamaları kılavuzuna bakın. Canon Avrupa Genel Satın Alım Şartları ve Koşulları'mızın bir parçası olan Tedarikçi Davranış Kuralları'na sahiptir. Tedarikçilerimizden en az davranış standartlarına uygun hareket etmelerini istiyoruz.Picture_UNGC logo

Canon Avrupa, 2014 Ocak ayında Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi’ni (United Nations Global Compact) imzalayarak antlaşmanın insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzluk karşıtlığı alanlarındaki 10 ilkesine bağlılığını taahhüt etmiştir. 

Çevre bilinci: Tüm çalışanlarımızı ve yüklenicilerimizi işe başlama günlerinde ve zorunlu çevrimiçi eğitimlerle çevre etkisini azaltmaya verdiğimiz önemi ve bunun işindeki yerini anlaması için çevre bilinci konusunda eğitiyoruz. Çevre faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yönetim faaliyetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Yukarı

Politikalar

Çalışanlar politikalarımıza saygı göstererek Canon'un adil ve etik bir şekilde iş yapmasına yardımcı olabilir.

Hediyeler/eğlence: Çalışanlar hediye alıp verme ve eğlence ile ilgili politikamıza uymak zorundadır.

Rüşvetle/yolsuzlukla mücadele: Çalışanlar rüşvetle mücadele ve yolsuzlukla ilgili politikamıza uymak zorundadır.

Sosyal medya: Canon’un saygınlığını ve markasını korumak amacıyla sosyal medya politikamız çalışanlara sosyal medyanın sorumlu bir şekilde kullanılmasını tavsiye etmektedir.

ICT kullanımı: Ağımızı kötücül yazılımlardan korumak için ICT politikamız şirket BT kaynaklarının makul ve yasak olan kullanım şekillerini belirlemektedir.

Adil rekabet: Tüm çalışanlar zorunlu eğitimlerden geçer ve bu konuda tavsiye vermek üzere ülke çapında bir hukuk müşavirleri ağına sahibiz.

Canon’un ekonomi ve yönetim politikaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Canon Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Sürdürülebilirlik Raporu 2013

  Yukarı

spacer
					image
Toplum
Bölgesel
Sürdürülebilirlik
Çevre
Toplum
İş
Ödüller
Sürdürülebilirlik Raporları
Quick Links
Sosyal Sorumluluk Projeleri