SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ
Canon Mini Cam için

Son güncelleme: 6 Kasım 2019 Çarşamba

ÖNEMLİ – DİKKATLE OKUYUN:

Bu Uygulamanın kullanımı işbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ne (“SKLS”) tabidir. Bu koşulları kabul ediyorsanız lütfen aşağıdaki “Kabul ediyorum” düğmesine tıklayın. Bu koşulları kabul etmiyorsanız lütfen aşağıdaki “Reddediyorum” düğmesine tıklayın ve bu Uygulamayı hemen cihazınızdan silin. İşbu SKLS, Siz (bir şahıs ya da tek bir ticari işletme olarak) ve Canon IVY REC Dış Mekan Kamerası ("Dış Mekan Kamerası") ile birlikte kullanılabilen "Canon Mini Cam" uygulamasının ("Uygulama") lisans vereni ("Lisans Veren" ya da "Canon") olarak Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Hollanda adresinde şirket merkezi bulunan, Canon Europa N.V. arasındaki yasal bir anlaşmadır. Burada kullanılan "Siz" ya da "Sizin" sözcükleri, işbu SKLS kapsamında bir lisans verilen bir şahıs ya da tek bir ticari işletme anlamına gelmektedir. Uygulamanın kullanılması, işbu SKLS'nin hükümlerine tabidir. SKLS’yi üçüncü taraflara devredemezsiniz.

İŞBU SKLS'Yİ KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDEREK YAHUT UYGULAMAYI KULLANARAK, AŞAĞIDAKİLERDE YER ALAN TÜM HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN VE KABUL ETMEKTESİNİZ: (1) İŞBU SKLS; (2) AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE UYGULAMA İÇİNDE YA DA UYGULAMA İLE BİRLİKTE KULLANILABİLECEK İLGİLİ ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLARINA AİT TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF LİSANSLARI; AYRICA, BULUNDUĞUNUZ YETKİ ALANINDA EN AZINDAN YASAL RÜŞT YAŞINDA OLDUĞUNUZU VE KENDİNİZ ADINA İŞBU SKLS'NİN KOŞULLARINI KABUL ETME YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNUZU TEYİT ETMEKTESİNİZ. İŞBU SKLS'NİN TÜM HÜKÜMLERİNİ VE KOŞULLARINI KABUL ETMEMENİZ VE/VEYA ŞİRKETİNİZ ADINA İŞBU SKLS'NİN KOŞULLARINI KABUL ETME YETKİSİNE SAHİP OLMAMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMAYI YÜKLEMEYİN YA DA KULLANMAYIN.

1. Mobil Uygulama.

İşbu SKLS'de kullanıldığı şekliyle "Uygulama" terimi, şu anlamlara gelecektir: (i) (her biri bir "Cihaz" olan) Android™ markalı bir mobil cihaz ya da kablosuz el tipi bir cihazda çalışan diğer bir Android tescilli el tipi yazılım platformu ile ya da bunlar üzerinde lisanslı kullanım için Google LLC ("Google") tarafından işletilen Google Play™ uygulama mağazasından ya da Apple Inc. (“Apple”) tarafından işletilen App Store®’dan Apple® markalı bir mobil cihaz ya da kablosuz el tipi bir cihazda çalışan diğer bir Apple tescilli el tipi yazılım platformu ile ya da bunlar üzerinde lisanslı kullanım için indirmeyi amaçladığınız, Canon tarafından "Canon Mini Cam" adı altında sunulan yazılım uygulaması ve (ii) Uygulamaya ait tüm ilgili elektronik dokümantasyon.

2. Lisans Verme.

Canon, Sizin tarafınızdan kontrol edilen tek bir Cihaza Uygulamayı indirmek, kurmak ve kullanmak ve Uygulamaya söz konusu Cihazda işbu SKLS'nin hükümlerine ve koşullarına tamamen uygun şekilde erişmek ve kullanmak için Size kişisel, kabili rücu, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak vermektedir. Bu anlaşma kapsamında güncellemeler ya da ekler sağlanması durumunda, işbu SKLS Canon tarafından sağlanan orijinal Uygulama güncellemeleri ve ekleri için de geçerlidir; ancak Canon'un ve lisans verenlerin Size herhangi bir güncelleme ya da ek sağlama yükümlülüğü yoktur.

3. Kısıtlamalar.

Aşağıdakileri yapmamanız gereklidir: (i) Uygulamayı kaynak koda dönüştürmek, Uygulamaya ters mühendislik işlemleri uygulamak, Uygulamayı ayrıştırmak, Uygulamanın kaynak kodunu elde etmeye ya da şifresini çözmeye çalışmak; (ii) Uygulamadan herhangi bir modifikasyon, adaptasyon, iyileştirme, geliştirme, dönüştürme ya da türetme çalışması yapmak; (iii) Uygulamaya erişiminiz ya da Uygulamayı kullanımınız ile bağlantılı olarak geçerli herhangi bir yasayı, kuralı ya da düzenlemeyi ihlal etmek; (iv) Canon'un ya da bağlı kuruluşlarının, ortaklarının, tedarikçilerinin ya da Uygulamanın lisans verenlerinin herhangi bir tescil bildirimini (tüm telif hakkı ya da ticari marka bildirimleri dahil) kaldırmak, tadil etmek ya da belirsizleştirmek ya da Uygulamayı diğer bir şekilde belirsizleştirmek ya da değiştirmek; (v) Uygulamayı her seferde farklı bir lisansa tabi olacağı şekilde ayrı ayrı indirdiğiniz durumlar haricinde, Uygulamayı tek seferde bir (1) adetten fazla Cihaza kurmak, bu Cihazlarda kullanmak ya da bunlarda mevcut olmasına izin vermek (ancak bu kısıtlama, Uygulamayı indirilmiş olduğu belirli Cihaza tekrar kurma hakkınızı sınırlamamaktadır); (vi) Uygulamayı birden fazla Cihaza ya da diğer hizmetlere dağıtmak ya da bağlantılandırmak; ya da (vii) Uygulamayı, aynı anda birden fazla Cihaz ya da kullanıcı tarafından erişilmesine ya da kullanılmasına olanak veren bir ağ ya da diğer ortam üzerinde kullanıma sunmak.

4. Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik.

4.1 Herhangi bir biçimde ya da ortamda Uygulama yoluyla ya da Uygulamaya ilettiğiniz ya da yüklediğiniz tüm içerikler, "Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik" olarak kabul edilir. Uygulamadaki tüm Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği kullanma ve Cihazınızdan iletme hakkına sahip olduğunuzu beyan ve garanti etmektesiniz. Böylelikle Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği, Uygulama yoluyla herhangi bir biçimde ve ortamda üreterek, ileterek, sunarak ya da paylaşarak Canon'a, bağlı kuruluşlarına ya da iştiraklerine, bağlantılı mobil cihaz platformlarına ve hizmet sağlayıcılarına ve Uygulama yoluyla taranmış ve yüklenmiş bilgileri dağıtmak için Canon tarafından yetkilendirilmiş üçüncü taraflara, bu tür tüm Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerikleri Size karşı herhangi bir yükümlülük, bildirim ya da bedel olmaksızın sadece Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği Üçüncü Taraf Platformları yoluyla yükleme, kullanma, görüntüleme, paylaşma veya başka şekilde işleme amacıyla uyarlamak, değiştirmek, biçimlendirmek, silmek, tercüme etmek, iletmek ya da kullanmak için sarih, sürekli, gayri kabili rücu, telifsiz, dünya genelinde geçerli ve münhasır olmayan bir lisans vermektesiniz. Bu lisans Canon'a, bağlı kuruluşlarına ya da iştiraklerine, bağlantılı mobil cihaz platformlarına, hizmet sağlayıcılarına ve söz konusu yetkilendirilmiş üçüncü taraflara, söz konusu Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriğin, Uygulama ve bunun tüm daha sonraki sürümleri ya da değişiklikleri ile bağlantılı olarak kullanımı konusunda verilmiştir. Canon, Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriğin sahibi olmamaktadır.

4.2 Canon'un, bağlı kuruluşlarının ya da iştiraklerinin, bağlantılı mobil cihaz platformlarının ve hizmet sağlayıcıların ve Uygulama yoluyla iletilen ya da yüklenen bilgileri dağıtmak için Canon tarafından yetkilendirilmiş üçüncü tarafların, Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriğinizi Uygulama ile uyumlu standartlara, protokollere, biçimlere ve gerekliliklere uyum sağlamak, Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriğinizi uygun Üçüncü Taraf Platformları ile görüntülemek, yüklemek, kullanmak, paylaşmak veya başka şekilde işlemek için değiştirebileceğini, uyarlayabileceğini, yeniden biçimlendirebileceğini ya da başka şekilde tadil edebileceğini ve bunları kullanabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz.

4.3 Uygulama, Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriğe ek olarak, belirli diğer bilgileri de toplayabilir. Bu bilgiler: (i) Uygulamanın çalıştırıldığı Cihaz hakkındaki teknik bilgileri içerebilir, (ii) Uygulamanın optimum performans göstermesi için gerekli olabilir ve (iii) Canon tarafından sunulan her türlü teknik destek ile bağlantılı olarak kullanılabilir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları Bildirimi.

Uygulama ve (Uygulamada kapsanan kaynak kodu, nesne kodu, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, videolar, sesler, müzik, metin ve "küçük uygulamalar" dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak ve tüm üçüncü taraf yazılımları veya Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik hariç olmak üzere) içerdiği mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm haklar, birlikte verilen basılmış materyaller ve Uygulamanın tüm kopyaları ve içerdiği tüm fikri mülkiyet hakları (tüm telif hakları, patentler, ticari markalar, ticari sırlar ve reklam hakları dahil) Canon'a, bağlı kuruluşlarına ya da lisans verenlerine aittir ya da bunlar tarafından lisanslıdır. Burada açıkça ve muğlak olmayacak şekilde belirtildiği haller haricinde, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda ya da bunlara yönelik herhangi bir sarih ya da zımni hakka (dolaylı olarak, itiraz hakkının düşmesi ile ya da başka bir hukuk kuramı yoluyla) sahip olmamaktasınız ve Canon Size bu hakları vermemektedir; söz konusu tüm haklar Canon'a, bağlı kuruluşlarına ya da lisans verenlerine aittir. Uygulamayı kullanmanızdan ya da Uygulamaya erişiminizden kaynaklanan tüm fikri mülkiyet ihlali iddialarının ve davalarının ya da tüm diğer zarar ve hasarların soruşturulmasından, savunulmasından, hallinden ve ibrasından, Canon, Google, Apple ya da Uygulamanın herhangi bir platform ya da hizmet sağlayıcısının değil, sadece Sizin sorumlu olduğunuzu beyan ve kabul etmektesiniz.

6. Hakların Mahfuzluğu.

Canon ve bağlı kuruluşlarının ya da iştiraklerinin ve lisans verenlerinin, Uygulama ve Dış Mekan Kamerası ile ilgili olarak işbu SKLS'de Size açıkça verilmeyen tüm hakları mahfuzdur.

7. Fesih.

İşbu SKLS, bu SKLS'yi kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz ya da başka şekilde Uygulamayı kullandığınız ilk tarihten itibaren geçerlidir. Herhangi bir "Sağlayıcının" (aşağıdaki Bölüm 9'da tanımlanan şekilde) diğer haklarını çiğnemeksizin ya da burada başka türlü belirlendiği şekilde, işbu SKLS'nin herhangi bir hükmüne ya da koşuluna uymamanız durumunda işbu SKLS, Size bildirimde bulunulmaksızın otomatik olarak ve derhal fesih olunacaktır. Bu koşulu onaylamakta ve kabul etmektesiniz. Bu gibi durumlarda Uygulamanın tüm kopyalarını, ilgili tüm materyalleri ve bunların tüm bileşenlerini derhal silmeniz ya da imha etmeniz gereklidir. Uygulamayı Cihazınızdan silerek işbu SKLS'yi feshedebilirsiniz.

8. Dokümantasyonun Basılması.

Uygulama, sadece elektronik biçimde sunulan dokümantasyon içermektedir. Bu elektronik dokümantasyonun kopyalarını basabilirsiniz. İlgili elektronik dokümantasyonda belirtilen yönergelere uygun şekilde, telif hakları bildirimlerini çoğaltmanız ve elektronik dokümantasyonun ya da Uygulamanın izin verilmiş kopyalarına eklemeniz gereklidir. 

9. GARANTİ REDDİ

9.1 UYGULAMA, ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ VE KOŞULLARI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA KOŞUL OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. UYGULAMANIN KALİTESİ VE PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM RİSK SİZE AİTTİR. UYGULAMANIN KUSURLU OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ HALİNDE, GEREKLİ SERVİS, ONARIM YA DA DÜZELTME İŞLEMLERİNİN TÜM MALİYETLERİNİ SİZ ÜSTLENECEKSİNİZ. BAZI DEVLETLER YA DA YASAL YETKİ ALANLARI ZIMNİ GARANTİLERİN YA DA KOŞULLARIN HARİÇ BIRAKILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ HARİÇ BIRAKMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. AYRICA DEVLETE YA DA YETKİ ALANINA GÖRE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.

9.2 NE CANON, bağlı kuruluşları ya da iştirakleri, bunların lisans verenleri, GOOGLE, GOOGLE’IN BAĞLI KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ YA DA LİSANS VERENLERİ, APPLE, APPLE’IN BAĞLI KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ YA DA LİSANS VERENLERİ, NE DE CANON'UN BAĞLANTILI MOBİL CİHAZ PLATFORMU YA DA HİZMET SAĞLAYICILARINDAN (TOPLU OLARAK, “SAĞLAYICILAR”) HERHANGİ BİRİSİ, UYGULAMANIN (I) İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI YA DA UYGULAMANIN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLACAĞINI; YA DA (II) CİHAZINIZLA VEYA CİHAZINIZA KURULMUŞ OLAN YA DA CİHAZINIZLA BAĞLANTILI OLARAK KULLANILAN DİĞER HERHANGİ BİR DONANIM, YAZILIM, EKİPMAN YA DA CİHAZLA İLE UYUMLU OLACAĞINI VEYA BİRLİKTE ÇALIŞABİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEKTEDİR. AYRICA, UYUMLULUK VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK SORUNLARININ CİHAZINIZIN PERFORMANSININ AZALMASINA YA DA TAMAMEN KAYBOLMASINA NEDEN OLABİLECEĞİNİ VE CİHAZINIZIN KALICI ZARAR GÖRMESİNE, CİHAZINIZDA BULUNAN VERİLERİN KAYBINA VE CİHAZINIZDA BULUNAN YAZILIMLARIN VE DOSYALARIN BOZULMASINA YOL AÇABİLECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. HİÇBİR SAĞLAYICININ (YAYIN SÜRESİ SERVİS SAĞLAYICILARI YA DA TELEKOMÜNİKASYON OPERATÖRLERİ DAHİL), UYUMLULUK YA DA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK SORUNLARINDAN KAYNAKLANAN YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN KAYIPLAR İÇİN SİZE KARŞI HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAĞINI BEYAN VE KABUL ETMEKTESİNİZ.

9.3 İLGİLİ MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKİLDE, HİÇBİR SAĞLAYICI, UYGULAMA YOLUYLA SAKLAYABİLECEĞİNİZ YA DA ERİŞEBİLECEĞİNİZ İÇERİKLERİN KASITSIZ HASARA, BOZULMAYA, KAYBA, SALDIRIYA, VİRÜSLERE, MÜDAHALEYE, BİLGİSAYAR KORSANLIĞINA, GÜVENLİK İHLALİNE YA DA İŞBU SKLS’NİN KOŞULLARINA UYGUN OLARAK KALDIRILMAYA TABİ OLMAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR VE BU TÜR BİR HASAR, BOZULMA, KAYIP, SALDIRI, VİRÜSLER, MÜDAHALE, BİLGİSAYAR KORSANLIĞI, GÜVENLİK İHLALİ YA DA KALDIRMA MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA HİÇBİR SAĞLAYICI SORUMLU OLMAYACAKTIR VE TÜM SAĞLAYICILAR BUNLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ REDDETMEKTEDİR.

9.4 CİHAZINIZDAN YÜKLENEN VE İLETİLEN YA DA UYGULAMANIN KULLANIMI YOLUYLA BAŞKA ŞEKİLDE ELDE EDİLEN TÜM MATERYALLERE KENDİ TAKDİRİNİZE BAĞLI VE RİSKLER SİZE AİT OLMAK ÜZERE ERİŞİLMEKTEDİR VE UYGULAMAYI KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ CİHAZ HASARINDAN YA DA VERİ KAYBINDAN SADECE SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. AYRICA, UYGULAMA YOLUYLA SAĞLANAN İÇERİK, VERİ YA DA BİLGİLERİN YASA YA DA DÜZENLEMELER İLE YASAKLANMIŞ OLMASI NEDENİYLE BUNLARIN ALINAMADIĞI YA DA GECİKTİĞİ YA DA BUNLARDA HATALAR YA DA YANLIŞLIKLARIN OLDUĞU YERLERDE, UYGULAMANIN TÜM DURUMLARDA YA DA ORTAMLARDA KULLANIMA YÖNELİK OLMADIĞINI VE BU DURUM VE ORTAMLARDA KULLANIM İÇİN UYGUN OLMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

10. ZARAR SORUMLULUĞU OLMAMASI.

10.1 HİÇBİR SAĞLAYICI, SAĞLAYICILARIN TÜMÜNE YA DA HERHANGİ BİRİSİNE BU HASARLARIN OLABİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ İŞ YA DA KİŞİSEL KÂR KAYBI, İŞ YA DA KİŞİSEL BİLGİ KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI YA DA DİĞER TAZMİNATA YÖNELİK, ARIZİ, NETİCE OLARAK DOĞAN, CEZAİ, ÖZEL YA DA EMSAL ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE NE OLURSA OLSUN HİÇBİR ZARARDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR; BUNLARA AŞAĞIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN YA DA AŞAĞIDAKİLER İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR DAHİLDİR: (I) İLETİMLERİNİZE, VERİLERİNİZE, KULLANICI TARAFINDAN ÜRETİLEN İÇERİĞİNİZE YA DA CİHAZINIZA İZİNSİZ ERİŞİM YA DA BUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ; (II) UYGULAMAYI KULLANMANIZ SONUCUNDA İLETİMLERİNİZİN, VERİLERİNİZİN, KULLANICI TARAFINDAN ÜRETİLEN İÇERİĞİNİZİN YA DA CİHAZINIZIN SİLİNMESİ, BOZULMASI YA DA BUNLARI KAYDEDEMEMENİZ VE/VEYA GÖNDEREMEMENİZ YA DA ALAMAMANIZ; (III) ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİZ DAHİL OLMAK ÜZERE UYGULAMAYI KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ÜÇÜNCÜ TARAF BEYANLARI YA DA DAVRANIŞLARI YA DA (IV) UYGULAMA İLE İLGİLİ TÜM DİĞER KONULAR.

10.2 AMAÇLADIĞINIZ SONUÇLARA ULAŞMAK VE UYGULAMANIN KURULMASI, KULLANIMI VE UYGULAMADAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR İÇİN TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENDİĞİNİZİ KABUL ETMEKTESİNİZ. BAZI DEVLETLER YA DA YASAL YETKİ ALANLARI ARIZİ YA DA NETİCE OLARAK DOĞAN ZARARLARA YA DA BURADA YER ALAN HERHANGİ BİR SAĞLAYICININ İHMALİNDEN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMALARA YA DA ÖLÜMLERE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANMASINA YA DA HARİÇ BIRAKILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR YA DA HARİÇ BIRAKMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

11. Amir Kanun/İhracat Kısıtlamaları/Yasalara Uygunluk.

İşbu SKLS, Hollanda yasalarına tabidir.

Böylelikle Uygulamayı ya da herhangi bir kısmını ya da ilgili bilgileri, medyayı ya da Uygulamayı, işbu Anlaşma kapsamında icra edilecek faaliyetler ile ilgili oldukları ölçüde ABD'nin 1979 tarihli İhracat İdaresi Yasası ve tadil edilmiş şekliyle geçerli tüm ulusal yasalar ya da AB yasaları ve düzenlemeleri ve bunların uygulama yönetmelikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tüm ihracat kontrol yasalarına, düzenlemelerine ve kurallarına aykırı şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç ve yeniden ihraç etmeyeceğinizi, aktarmayacağınızı ya da iletmeyeceğinizi ve temsilcinizin bunları yapmasını sağlamayacağınızı teyit etmektesiniz.

(i) ABD Devleti ambargosuna tabi olan ya da ABD Devleti tarafından "teröre destek olan" bir ülke olarak belirlenmiş olan herhangi bir ülkede bulunmadığınızı, ya da (ii) Hazine Bakanlığının Özel Düzenlenmiş Yurttaşlar Listesi ya da ABD Ticaret Bakanlığının Ticaret Yapmasına İzin Verilmeyen Şahıslar Listesi ya da Kuruluş Listesi dahil olmak üzere herhangi bir ABD yasaklı ya da kısıtlı taraflar listesinde yer almadığınızı beyan ve garanti etmektesiniz.

12. Mobil Uygulama ile İlgili Diğer Kullanım Kuralları, Kısıtlamalar, Yükümlülükler, Haklar ve Bildirimler.

12.1 (i) İşbu SKLS'nin Google, Apple ya da Uygulamanın herhangi bir platform ya da hizmet sağlayıcısı ile değil sadece Siz ve Canon arasında akdedildiğini ve (ii) Uygulamadan ve içeriğinden Google ya da Apple’ın değil, sadece Canon'un sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz. Kısıtlama olmaksızın, bir Cihaz ile Uygulamayı kullanmanız, bir Android Cihaz için https://play.google.com/intl/tr_tr/about/play-terms/ adresinde bulunan ya da Google Play'de erişilebilen ya da bir Apple Cihaz için https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/tr/terms.html adresindeki Apple App Store® Hükümleri ve Koşullarında belirtilen ve uygulanabilir hükümleri işbu referans yoluyla buraya dahil edilmiş olan koşullar dahil olmak üzere, (Cihazınızın hangi kurallara tabi olduğuna bağlı olarak) Google ya da Apple tarafından belirlenmiş kullanım kurallarına tabidir.

12.2 Google, Google’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri ya da lisans verenleri, Apple, Apple’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri ya da lisans verenleri ya da Uygulamanın herhangi bir diğer platform ya da hizmet sağlayıcısı (yayın süresi servis sağlayıcıları ya da telekomünikasyon operatörleri dahil) hiçbir durumda (i) tüm ürün sorumluluğu iddiaları, (ii) Uygulamanın geçerli herhangi bir yasal ya da düzenleyici gerekliliğe uymadığı yönündeki herhangi bir iddia ve (iii) tüketici koruma yasalarından ve benzer mevzuattan kaynaklanan iddialar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulama (Uygulamanın satışı ve dağıtımı dahil) ya da Uygulamaya sahip olmanız ya da kullanmanız ile ilgili Sizin ya da herhangi bir üçüncü tarafın ne olursa olsun hiçbir iddiasından sorumlu değildir.

12.3 İşbu Bölüm 12.3'te belirtilen durumlar haricinde, işbu SKLS'de yer alan hiçbir şey (buradaki taraflar haricinde) herhangi bir şahsa ya da tek bir ticari işletmeye herhangi bir türde ya da özellikte herhangi bir hak, fayda ya da çözüm sağlamayı ya da söz konusu şahıslar için herhangi bir taraf sorumluluğu ya da yükümlülüğü oluşturmayı amaçlamamaktadır ya da bu şekilde yorumlanmamalıdır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Apple'ın ve Apple'ın bağlı kuruluşlarının işbu SKLS'nin üçüncü taraf faydalanıcıları olduğunu ve bu hükümleri ve koşulları kabul etmeniz ile Apple'ın işbu SKLS’nin bir üçüncü taraf faydalanıcısı olarak bu SKLS'yi Size karşı uygulama hakkına sahip olacağını (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacağını) beyan ve kabul etmektesiniz.

12.4 Google, Google’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri ve lisans verenleri, Apple, Apple’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri ve lisans verenleri (i) tüm ürün sorumluluğu iddiaları, (ii) Uygulamanın geçerli herhangi bir yasal ya da düzenleyici gerekliliğe uymadığı yönündeki herhangi bir iddia ve (iii) tüketici koruma yasalarından ve benzer mevzuattan kaynaklanan iddialar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulama ya da Uygulamaya sahip olmanız ya da kullanmanız ile ilgili Sizin ya da herhangi bir üçüncü tarafın hiçbir iddiasından sorumlu değildir.

12.5 Uygulamayı kullanmanız veri ücretlerine tabi olabilir. Canon, Uygulamayı kullanmanız ile ilgili herhangi bir mobil ücretinden ya da harcından sorumlu değildir. Size herhangi bir mobil ücreti uygulanıp uygulanmayacağını öğrenmek için lütfen mobil operatörünüze danışın.

13. Tazmin Etme.

13.1 Aşağıdakilerin neden olduğu ya da aşağıdakilerden kaynaklanan, avukat ücretleri ve maliyetleri de dahil olmak üzere üçüncü tarafların talep ettiği ya da başka şekilde talep edilen tüm kayıplar, yükümlülükler, iddialar, talepler, zararlar, maliyetler ya da giderler, dava hakları, davalar, kovuşturmalar, hükümler, tazminatlar, icralar ve hacizler dahil her türlü iddiaya ve talebe karşı her bir Sağlayıcıyı ve ilgili yetkililerini, yöneticilerini, temsilcilerini ya da çalışanlarını tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul etmektesiniz: (i) İşbu SKLS'de belirlenen herhangi bir beyanı, garantiyi, taahhüdü ya da yükümlülüğü ihlal etmeniz (ya da işbu SKLS temelinde Canon ile olan anlaşmanızın diğer herhangi bir ihlali); (ii) Cihazınız yoluyla Sizin tarafınızdan sunulan ya da sağlanan herhangi bir bilgi, Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik ya da diğer materyal; ya da (iii) herhangi bir yasayı ihlal etmeniz ya da herhangi bir şahıs ya da kuruluşun herhangi bir fikri mülkiyet hakkının çiğnenmesi de dahil olmak üzere bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeniz.

13.2 Yukarıdaki Bölüm 13.1'de belirlenen tazmin yükümlülükleri, işbu SKLS'nin her türlü feshi durumunda geçerliliğini koruyacaktır.

14. Kişisel Veriler

Canon, cihazınızın işletimini kolaylaştırmak amacıyla teknik kullanım verilerini cihazınızdan otomatik olarak toplamakta ve analiz etmektedir. Hangi verileri topladığımıza ve bunları nasıl kullandığımıza ilişkin daha fazla bilgiyi Canon Tüketici Gizlilik Politikasının ilgili bölümlerinde okuyabilirsiniz (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=tr-TR)

Kullanım verilerinizi toplamak için Google Analytics'i kullanıyoruz. Google Analytics hakkında daha fazla bilgiyi www.google.com/policies/privacy/partners adresinde okuyabilirsiniz. "İş ortaklarımızın sitelerini veya uygulamalarını kullandığınızda Google, verileri nasıl kullanır?" adlı bölüme bakın.

15. Üçüncü Taraf Yazılımı Koşulları; Bildirimler.

15.1 Uygulamanın belirli kısımları, açık kaynak ve/veya üçüncü taraf lisans koşullarına tabi olan üçüncü taraf yazılımları kullanabilir ya da içerebilir ("Üçüncü Taraf Yazılımı"). Uygulamanın bir parçası ya da Uygulama ile bağlantılı olarak söz konusu Üçüncü Taraf Yazılımlarını kullanma hakkınızın, bu yazılımlarda yer alan geçerli tüm beyanlar, lisans koşulları ve sorumluluk retleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Üçüncü Taraf Yazılımları için geçerli açık kaynak ve/veya üçüncü taraf lisansının koşullarına tabi olduğunu ve bunlar tarafından düzenlendiğini beyan ve kabul etmektesiniz. İlgili Üçüncü Taraf Yazılımını kullanmanız ile ilgili olarak işbu SKLS'nin koşulları ile söz konusu açık kaynak ya da üçüncü taraf lisanslarının koşulları arasında bir çelişki olması halinde, açık kaynak ve/veya üçüncü taraf lisansının koşulları geçerli olacaktır.

15.2 Uygulamanın belirli kısımları, Uygulamada gösterildiği gibi, Üçüncü Taraf Platformundaki Sizin kendi hesabınıza oturum açmanızı gerektirebilecek Canon'a ait olmayan ya da Canon tarafından işletilmeyen belirli platformları (“Üçüncü Taraf Platformları”) seçmek üzere Uygulamayı bağlamanıza olanak vermektedir. Üçüncü Taraf Platformundaki Sizin kendi hesabınıza oturum açmanız dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Üçüncü Taraf Platformlarındaki Sizin kendi hesabınızdan ya da Üçüncü Taraf Platformlarını kullanmanız ile ilgili faaliyetlerden Canon'un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan ve kabul etmektesiniz.

15.3 Uygulamanın bazı kısımlarında, söz konusu toplulukların ve üçüncü tarafların verdiği ve söz konusu kısımların kullanımını düzenleyen bildirimler ve açık kaynak lisansları yer almaktadır ve işbu SKLS uyarınca verilen lisansların hiçbiri söz konusu açık kaynak lisansları kapsamında sahip olabileceğiniz hiçbir hakkı ya da yükümlülüğü değiştirmemektedir, ancak işbu SKLS'deki garanti reddi ve sorumluluğun sınırlandırılması hükümleri Uygulamanın tüm unsurları için geçerli olacaktır.

15.4 Android™, Google Play™ ve ilgili ticari markalar, hizmet markaları, adları ve logoları Google LLC firmasına aittir.

15.5 Apple®, App Store® ve ilgili ticari markalar, hizmet markaları, adları ve logoları Apple Inc. firmasına aittir.

15.6 Aşağıdaki Üçüncü Taraf Koşulları buraya dahil edilmiş ve işbu Lisans Koşullarının bir parçası halinde getirilmiştir:

Uygulamayı indirmeniz durumunda, aşağıdaki lisans anlaşmalarını da tasdik ve kabul etmektesiniz:

GPUImage2
Telif Hakkı (c) 2015, Brad Larson.

Tüm hakları saklıdır.

Değişiklikler yapılarak ya da yapılmadan kaynak ve ikili biçimlerde tekrar dağıtıma ve kullanıma, aşağıdaki koşulların karşılanması şartıyla izin verilmektedir:

Kaynak kodun tekrar dağıtıldığı durumlarda yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi muhafaza edilmelidir.

İkili biçimdeki tekrar dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi dokümantasyonda ve/veya dağıtım ile birlikte verilen diğer materyallerde çoğaltılmalıdır.

GPUImage çerçevesinin adı veya katkıda bulunanların adları, önceden yazılı olarak özel izin almadan, bu yazılımdan türetilen ürünleri onaylama veya tanıtma amacıyla kullanılamaz.

BU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ TÜM GARANTİLER REDDEDİLMEKTEDİR. TELİF HAKKI SAHİBİ YA DA KATKIDA BULUNANLAR HİÇBİR DURUMDA, SÖZ KONUSU HASARLARIN OLABİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İŞBU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN VE NE ŞEKİLDE MEYDANA GELİRSE GELSİN VE İSTER SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, İSTER KUSURSUZ YÜKÜMLÜLÜK, İSTERSE HAKSIZ FİİL YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL YA DA DİĞER DURUMLAR DAHİL) OLSUN, HANGİ YÜKÜMLÜLÜK KURAMINA DAYANIRSA DAYANSIN, (İKAME MAL YA DA HİZMETLERİN ALIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KÂR KAYBI YA DA İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL YA DA NETİCE OLARAK DOĞAN ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

SDWebImage
Telif Hakkı (c) 2009-2018 Olivier Poitrey
rs@dailymotion.com

Böylelikle bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantasyon dosyalarını ("Yazılım") alan tüm kişilere, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kısıtlama olmaksızın Yazılımın ticaretini yapma ve Yazılımın sağlandığı kişilerin de bunları yapmalarına izin vermek için ücretsiz ve aşağıdaki koşullara tabi olarak izin verilmiştir:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına ya da önemli kısımlarına dahil edilmelidir.

YAZILIM, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZARLAR YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIMDAN YA DA YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA DİĞER İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİADAN, ZARARDAN YA DA BİR SÖZLEŞME İŞLEMİ, HAKSIZ FİİL YA DA BAŞKA DURUMDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKTEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

ZipArchive
Telif Hakkı (c) 2010-2015, Sam Soffes,
http://soff.es
Böylelikle bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantasyon dosyalarını ("Yazılım") alan tüm kişilere, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kısıtlama olmaksızın Yazılımın ticaretini yapma ve Yazılımın sağlandığı kişilerin de bunları yapmalarına izin vermek için ücretsiz ve aşağıdaki koşullara tabi olarak izin verilmiştir:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına ya da önemli kısımlarına dahil edilmelidir.

YAZILIM, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZARLAR YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIMDAN YA DA YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA DİĞER İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİADAN, ZARARDAN YA DA BİR SÖZLEŞME İŞLEMİ, HAKSIZ FİİL YA DA BAŞKA DURUMDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKTEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Libgdx-1.6.1.zip
Telif Hakkı (c) 2013 Mario Zechner

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslıdır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını şu adresten alabilirsiniz:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Firebase Analytics
Telif Hakkı (c) Google Firebase (yıl bilinmiyor)

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslıdır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını şu adresten alabilirsiniz:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

IJK Player
Telif Hakkı (c) 2017 Bilibili

GNU KISITLI GENEL KAMU LİSANSI

Sürüm 3, 29 Haziran 2007

Telif Hakkı © 2007 Free Software Foundation, Inc. (Özgür Yazılım Vakfı) < https://fsf.org/>

Bu lisans belgesinin tam kopyasının herkes tarafından kopyalanması ve dağıtımı serbest olup, değiştirilmesi yasaktır.

GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nın işbu sürümü, aşağıdaki listede yer alan ek izinlerle eksiklikleri giderilerek GNU Genel Kamu Lisansı’nın 3′üncü sürümünün hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.

0. Ek Tanımlamalar.

Burada kullanıldığı haliyle “işbu lisans”, GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nın 3′üncü sürümünü, “GNU GKL” ise GNU Genel Kamu Lisansı’nın 3′üncü sürümünü ifade eder.

“Kitaplık”, işbu lisansla kapsama alınmış, aşağıda tanımlandığı gibi bir Uygulama veya Birleştirilmiş Çalışma dışındaki çalışmaları ifade eder.

Bir “Uygulama” Kitaplık tarafından sağlanan arayüzün kullandığı her türlü çalışma olup, Kitaplığa başka türlü dayanmayan çalışmadır. Kitaplık tarafından tanımlanan bir sınıfın alt sınıfını tanımlamak, Kitaplık tarafından sağlanan bir arayüzü kullanma şekli olarak varsayılır.

“Birleştirilmiş Çalışma”, bir Uygulamanın Kitaplıkla birleşmesi ya da bağlanmasıyla ortaya çıkan çalışmadır. Birleştirilmiş Çalışmayla yapılan belirli bir Kitaplık sürümüne aynı zamanda “Bağlanmış Sürüm” adı verilir.

Birleştirilmiş Çalışma için “En Küçük İlgili Kaynak”, diğer durumlardan ayrı olarak düşünüldüğünde Uygulamaya dayalı olmayan ve Bağlanmış Sürüm olmayan Birleştirilmiş Çalışmanın parçaları için herhangi bir kaynak kod hariç, Birleştirilmiş Çalışma için ilgili kaynak demektir.

Birleştirilmiş Çalışma için “İlgili Uygulama Kodu”, Uygulamadan yeniden Birleştirilmiş Çalışma elde etmek için gerekli her tür veri ve yardımcı programı içeren fakat Birleştirilmiş Çalışmanın Sistem Kitaplıklarını içermeyen, Uygulama için nesne kodu ve/veya kaynak kod demektir.

1. GNU GKL’nin 3′üncü Bölümü İçin Özel Durum.

GNU GKL’nin 3′üncü bölümüne bağlı olmaksızın işbu Lisansın 3′üncü ve 4′üncü bölümleri uyarınca korunmuş bir çalışmayı taşıyabilirsiniz.

2. Değiştirilmiş Sürümleri Taşımak.

Eğer bir Kitaplığın bir kopyasını değiştirdiyseniz ve yaptığınız değişiklikte bir hizmet, bu hizmeti kullanan (hizmet çalıştırıldığında bir değişken olarak kullanması haricinde) bir Uygulama tarafından sağlanan bir fonksiyona veya veriye dayanıyorsa değiştirilmiş sürümün bir kopyasını taşıyabilirsiniz; ancak:

 • a) İşbu lisans uyarınca, Uygulamanın böyle bir fonksiyon ya da tablo sağlamadığı durumlarda fonksiyonun hala çalışır durumda olması ve amacını gerçekleştirme doğrultusundaki kısımların işlemesi konusunda samimiyetle çaba harcamanız koşuluyla; veya,
 • b) GNU GKL kapsamında, işbu lisansın ek izinlerinin hiçbiri bahsi geçen kopya için geçerli değilse.

3. Kitaplık Başlık Dosyalarından Gelen Materyallerle Birleşen Nesne Kodu.

Bir Uygulamanın nesne kodu biçimi, Kitaplığın bir parçası olan başlık dosyasından gelen materyalle birleşebilir. Eğer birleştirilmiş materyal sayısal parametreler, veri yapısı düzenleri ve erişimciler, küçük makrolar ve satır içi fonksiyonları ve şablonlarla (on satır ya da daha az) sınırlandırılmamışsa, aşağıdaki iki maddeyi yerine getirmeniz koşuluyla bu gibi bir nesne kodunu istediğiniz koşullar altında taşıyabilirsiniz:

 • a) Kitaplık tarafından kullanılan ve kullanımı işbu Lisans kapsamında olan nesne kodunun her bir kopyasıyla birlikte göze çarpan bir bildirim verin.
 • b) Nesne kodunun yanına GNU GKL’nin ve işbu lisans belgesinin birer kopyasını ekleyin.

4. Birleştirilmiş Çalışmalar.

Birleştirilmiş Çalışmanın içinde yer alan Kitaplığın parçalarını değiştirmeyi etkili bir şekilde kısıtlamadığı ve bu tür değişiklikler üzerinde tersine mühendislik ve hata ayıklama işlemlerini kısıtlamadığı sürece, Birleştirilmiş Çalışmayı, aşağıdaki maddelerin her birini yerine getirdiğiniz takdirde istediğiniz koşullar altında taşıyabilirsiniz:

 • a) Kitaplık tarafından kullanılan ve kullanımı işbu Lisans kapsamında olan Birleştirilmiş Çalışmanın her bir kopyasıyla birlikte göze çarpan bir bildirim verin.
 • b) Birleştirilmiş Çalışmanın yanına GNU GKL’nin ve işbu lisans belgesinin birer kopyasını ekleyin.
 • c) Çalıştığı süre boyunca telif hakkı bildirimi gösteren Birleştirilmiş Çalışmalar için, kullanıcıyı GNU GKL ve işbu lisans belgesinin birer kopyasına yönlendiren bir referansla birlikte, bahsi geçen bildirimlerin yanına Kitaplık için de bir telif hakkı bildirimi ekleyin.
 • d) Aşağıdakilerin birini yapın:
  • 0) En Küçük İlgili Kaynağı işbu Lisansın hükümleri uyarınca ve İlgili Uygulama Kodunu, izin verilen koşullar altında, kullanıcıya değiştirilen Birleşmiş Çalışmayı üretmek için Bağlanmış Sürümün değiştirilmiş sürümüyle uygulamayı yeniden birleştirmesi ya da yeniden bağlaması için en uygun biçimde, GNU GKL’nin ilgili kaynağı taşımaya ilişkin 6′ncı bölümünde belirtildiği gibi taşıyın.
  • 1) Kitaplıkla birleştirmek için uygun bir paylaşılan kitaplık düzeneği kullanın. Uygun kitaplık düzeneği (a) kullanım esnasında kullanıcının kendi bilgisayar sisteminde var olan kitaplık kopyasını kullanan ve (b) Bağlanmış Sürümle arayüz uyumlu olan değiştirilmiş Kitaplık sürümüyle düzgün çalışacak düzenektir.
 • e) Yalnızca, aksi halde GNU GPL’nin 6′ncı bölümü altında böyle bir bilgi vermeniz gerekecekse ve böyle bir bilgi Uygulamanın değiştirilen Bağlanmış Sürümle yeniden birleştirilmesi veya bağlanmasıyla ortaya çıkan Bağlanmış Çalışmanın değiştirilmiş sürümünü kurmak ve çalıştırmak için gerekliyse kurulum bilgisi sağlayın. (Eğer 4d0 seçeneğini kullandıysanız Kurulum Bilgisi, En Küçük İlgili Kaynağı ve İlgili Uygulama Kodunu da içermelidir. Eğer 4d1 seçeneğini kullandıysanız, GNU GKL’nin İlgili Kaynağı taşımaya ilişkin 6′ncı bölümünde belirtildiği şekilde kurulum bilgisini sağlamalısınız.)

5. Birleştirilmiş Kitaplıklar.

Kitaplığa dayalı bir iş olarak kitaplık hizmetlerini, Uygulama olmayan ve işbu Lisans kapsamında bulunmayan diğer kitaplık hizmetleriyle birlikte tek bir kitaplığa yan yana koyabilir; aşağıdaki iki maddeyi gerçekleştirdiğiniz takdirde istediğiniz koşullar altında bu gibi birleştirilmiş kitaplıkları taşıyabilirsiniz:

 • a) Birleştirilmiş kitaplığı diğer kitaplık hizmetleriyle birleştirilmemiş, işbu Lisans koşulları altında bulunan, Kitaplığa dayalı aynı çalışmanın bir kopyasıyla birlikte bulundurun.
 • b) Birleştirilmiş kitaplıkla birlikte, bu kitaplığın bir kısmının Kitaplığa dayalı bir çalışma olduğuna ilişkin ve aynı çalışmanın birleştirilmemiş halini nereden bulacaklarını açıklayan göze çarpan bir bildirim verin.

6. GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nın Değiştirilmiş Sürümleri.

Özgür Yazılım Vakfı, GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nın değiştirilmiş ve/veya yeni sürümlerini zaman zaman yayımlayabilir. Bu gibi yeni sürümler, halihazırdaki sürümle aynı ruhu taşımakta olup, yeni sorun ve endişeler konusundaki ayrıntılar bakımından farklılık gösterebilir.

Her sürüme ayırt edici bir sürüm numarası verilir. Eğer Kitaplık sizin aldığınız haliyle GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nın bazı numaralı sürümlerinin ya da “daha sonraki herhangi bir sürümünün” ona uygulandığını belirtiyorsa, yayımlanan o sürümün ya da Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayınlanan daha sonraki bir sürümün hükümlerini ve koşullarını kabul etme seçeneğiniz mevcuttur. Eğer Kitaplık sizin aldığınız haliyle GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nın bir sürüm numarasını belirtmiyorsa, Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayımlanan GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı sürümlerinden herhangi birini seçebilirsiniz.

Eğer Kitaplık sizin aldığınız haliyle ileride hangi GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı’nın uygulanacağını bir vekilin belirleyebileceğini belirtiyorsa, bu vekilin bir sürümü kabul ettiğinin resmi beyanatı, sizi Kitaplık için o sürümü seçmeye kalıcı şekilde yetkilendirir.

Android-GPUImage
Telif Hakkı 2018 CyberAgent, Inc.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslıdır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını şu adresten alabilirsiniz:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Glide
third_party’ye (üçüncü taraf) ilişkin olmayan ve başka şekilde belirtilmeyen her şey için lisans:
Telif Hakkı (c) 2014 Google, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Değişiklikler yapılarak ya da yapılmadan kaynak ve ikili biçimlerde tekrar dağıtıma ve kullanıma, aşağıdaki koşulların karşılanması şartıyla izin verilmektedir:

Kaynak kodun tekrar dağıtıldığı durumlarda yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi muhafaza edilmelidir.

İkili biçimdeki tekrar dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi dokümantasyonda ve/veya dağıtım ile birlikte verilen diğer materyallerde çoğaltılmalıdır. BU YAZILIM GOOGLE, INC. TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ TÜM GARANTİLER REDDEDİLMEKTEDİR. GOOGLE, INC. YA DA KATKIDA BULUNANLAR HİÇBİR DURUMDA, SÖZ KONUSU HASARLARIN OLABİLECEĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İŞBU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN VE NE ŞEKİLDE MEYDANA GELİRSE GELSİN VE İSTER SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, İSTER KUSURSUZ YÜKÜMLÜLÜK, İSTERSE HAKSIZ FİİL YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL YA DA DİĞER DURUMLAR DAHİL) OLSUN, HANGİ YÜKÜMLÜLÜK KURAMINA DAYANIRSA DAYANSIN, (İKAME MAL YA DA HİZMETLERİN ALIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KÂR KAYBI YA DA İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL YA DA NETİCE OLARAK DOĞAN ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Yazılımda ve dokümantasyonda yer alan görüşler ve kanılar yazarlara aittir ve Google, Inc. firmasının sarih ya da zımni resmi politikalarını temsil ettikleri şeklinde yorumlanmamalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------

third_party/disklrucache için lisans:

Telif Hakkı (c) 2012 Jake Wharton

Telif Hakkı (c) 2011 Android Açık Kaynak Projesi

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslıdır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını şu adresten alabilirsiniz:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

---------------------------------------------------------------------------------------------

third_party/gif_decoder için lisans:

Telif Hakkı (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Böylelikle bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantasyon dosyalarını ("Yazılım") alan tüm kişilere, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kısıtlama olmaksızın Yazılımın ticaretini yapma ve Yazılımın sağlandığı kişilerin de bunları yapmalarına izin vermek için ücretsiz ve aşağıdaki koşullara tabi olarak izin verilmiştir: Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına ya da önemli kısımlarına dahil edilmelidir. YAZILIM, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZARLAR YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIMDAN YA DA YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA DİĞER İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİADAN, ZARARDAN YA DA BİR SÖZLEŞME İŞLEMİ, HAKSIZ FİİL YA DA BAŞKA DURUMDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKTEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java ve third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java için lisans:

Bu sınıfta yer alan açık kaynak için herhangi bir telif hakkı iddia edilmemektedir. Herhangi bir amaçla kullanılabilir, ancak bağlantılı LZWEncoder sınıfının kullanımına ilişkin kısıtlamalar için Unisys LZW patentine bakın. Lütfen her türlü düzeltmeyi kweiner@fmsware.com adresine gönderin.

-----------------------------------------------------------------------------

third_party/gif_encoder/NeuQuant.java için lisans

Telif Hakkı (c) 1994 Anthony Dekker

Anthony Dekker tarafından hazırlanan NEUQUANT Nöral-Ağ niceleme algoritması, 1994. Algoritmaya ilişkin bir tartışma için "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) sf. 351-367'de yer alan “Kohonen neural networks for optimal colour quantization” (Optimum renk nicelemesi için Kohonen nöral ağları) çalışmasına bakın. Yazardan doğrudan ya da dolaylı olarak bu dosyaların bir kopyasını alan tüm taraflara, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere Yazılımın ve dokümantasyon dosyalarının (“Yazılım”) ticaretini yapma ve söz konusu taraflardan bir kopya alan kişilerin de bunları yapmalarına izin verme hakkı ve lisansı, sadece işbu telif hakkı bildiriminin bozulmadan kalması koşuluyla ücretsiz, eksiksiz, kısıtlamasız, gayri kabili rücu, tüm dünyada geçerli, ödenmiş, telifsiz ve münhasır olmayan şekilde verilmiştir.

android.support.v4

Telif Hakkı (c) Google (yıl bilinmiyor)

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslıdır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını şu adresten alabilirsiniz:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Kotlin-web-sitesi
Telif Hakkı 2000-2019 JetBrains s.r.o. ve Kotlin Programlama Dili katkıda bulunanları

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslıdır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını şu adresten alabilirsiniz:

 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Retrofit
Telif Hakkı 2013 Square, Inc.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslıdır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını şu adresten alabilirsiniz:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Dagger
Telif Hakkı 2012 Dagger Yazarları

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslıdır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını şu adresten alabilirsiniz:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

RxJava + RxAndroid
Telif Hakkı 2015 RxAndroid yazarları

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslıdır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını şu adresten alabilirsiniz:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

MP4 Parser
Telif Hakkı (c) Google (yıl bilinmiyor)

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslıdır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını şu adresten alabilirsiniz:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Grafika
Telif Hakkı (c) Google (yıl bilinmiyor)

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslıdır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını şu adresten alabilirsiniz:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Photoview
Telif Hakkı 2018 Chris Banes

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslıdır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını şu adresten alabilirsiniz:

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

GPUVideo.txt
Telif Hakkı (c) 2019 Masayuki Suda

Böylelikle bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantasyon dosyalarını ("Yazılım") alan tüm kişilere, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kısıtlama olmaksızın Yazılımın ticaretini yapma ve Yazılımın sağlandığı kişilerin de bunları yapmalarına izin vermeye ilişkin MIT Lisansı (MIT) izni aşağıdaki koşullara tabi olarak ücretsiz verilmiştir: Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına ya da önemli kısımlarına dahil edilmelidir. YAZILIM, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZARLAR YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIMDAN YA DA YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA DİĞER İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİADAN, ZARARDAN YA DA BİR SÖZLEŞME İŞLEMİ, HAKSIZ FİİL YA DA BAŞKA DURUMDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKTEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

16. Çeşitli hükümler.

Referans yoluyla buraya dahil edilmiş olan belgeler de dahil olmak üzere işbu SKLS, Uygulama ile ilgili olarak Siz ve Canon arasındaki anlaşmanın tamamını temsil etmektedir; (i) konusu ile ilgili tüm daha önceki ya da eş zamanlı sözlü ya da yazılı iletişimlerin, tekliflerin ve beyanların yerine geçmektedir ve (ii) işbu SKLS'nin süresi boyunca taraflar arasındaki tüm bildirim ya da benzer iletişimlerin tüm ihtilaflı ya da ilave koşullarının üzerindedir. İşbu SKLS’nin herhangi bir hükmünün geçersiz sayılması halinde, söz konusu geçerlilik bu SKLS'nin amacına mani olmadıkça tüm diğer hükümler geçerli kalacak ve bu SKLS, geçerli kanunlar kapsamında izin verilen tam ölçüde uygulanacaktır. Yazılı ve her bir tarafın usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından imzalanmış olmadıkça, bu SKLS'de yapılacak hiçbir değişiklik bağlayıcı değildir. İşbu SKLS, burada yer alan tarafların varisleri, halefleri ve izin verilen devir alanlar üzerinde bağlayıcıdır ve bunlar için yürürlükte olacaktır. Taraflardan herhangi birisinin işbu SKLS'nin herhangi bir hükmünün diğer tarafça ihlalinden kaynaklanan herhangi bir hakkını uygulamaması, söz konusu hükmün ya da burada yer alan diğer herhangi bir hakkın daha sonraki bir ihlali ile ilgili herhangi bir haktan feragat edilmesi olarak kabul edilmeyecektir.


© 2019 Canon Europa NV. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz olarak tamamen ya da kısmen kopyalanması yasaktır.