Canon Mini Print Uygulaması için
SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

Son güncelleme:  13 Ekim 2020

ÖNEMLİ – DİKKATLE OKUYUN: Bu Uygulamanın kullanımı (aşağıda tanımlandığı gibi), bu Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasına tabidir.  Bu koşulları kabul ediyorsanız, lütfen aşağıdaki "Accept" (Kabul) düğmesine tıklayın.  Bu koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen aşağıdaki "Decline" (Ret) düğmesine tıklayın ve bu Uygulamayı hemen cihazınızdan silin.

İşbu Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ("EULA"), (bir şahıs ya da tek bir ticari işletme olarak) Siz ve Canon Zoemini Mini Fotoğraf Yazıcısı ve Canon Zoemini Hızlı Kamera Yazıcısına ("Yazıcı") bağlanan "Canon Mini Print Uygulaması"nın ("Uygulama") lisans vereni ("Lisans Veren" ya da "Canon") olarak Canon Europa N.V. arasındaki yasal bir anlaşmadır. Burada kullanılan "Siz" ya da "Sizin" sözcükleri, işbu EULA altında bir lisans verilen bir şahıs ya da tek bir ticari işletme anlamına gelmektedir. Uygulamanın kullanılması, işbu EULA'nın hükümlerine tabidir. 

İŞBU EULA'YI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDEREK YAHUT UYGULAMAYI KULLANARAK, AŞAĞIDAKİLERDE YER ALAN TÜM HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN VE KABUL ETMEKTESİNİZ: (1) İŞBU EULA; (2) AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE UYGULAMA İÇİNDE YA DA UYGULAMA İLE BİRLİKTE KULLANILABİLECEK İLGİLİ ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLARINA AİT TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF LİSANSLARI

AYRICA, BULUNDUĞUNUZ YETKİ ALANINDA EN AZINDAN YASAL RÜŞT YAŞINDA OLDUĞUNUZU VE KENDİNİZ ADINA İŞBU EULA'NIN KOŞULLARINI KABUL ETME YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNUZU TEYİT ETMEKTESİNİZ.  İŞBU EULA'NIN TÜM HÜKÜMLERİNİ VE KOŞULLARINI KABUL ETMEMENİZ VE/VEYA ŞİRKETİNİZ ADINA İŞBU EULA'NIN KOŞULLARINI KABUL ETME YETKİSİNE SAHİP OLMAMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMAYI KURMAYIN YA DA KULLANMAYIN.

1. Mobil Uygulama.  İşbu EULA'da kullanıldığı şekliyle "Uygulama" terimi, şu anlamlara gelecektir: (i) (her biri bir "Cihaz" olan) Android™ markalı bir mobil cihaz ya da kablosuz el tipi bir cihazda çalışan diğer bir Android patentli el tipi yazılım platformu ile ya da bunlar üzerinde lisanslı kullanım için ya da Apple® markalı bir mobil cihaz ya da kablosuz el tipi bir cihazda çalışan diğer bir Apple patentli el tipi yazılım platformu ile ya da bunlar üzerinde lisanslı kullanım için, Google Inc. ("Google") tarafından işletilen Google Play™ uygulama mağazasından indirmeye çalıştığınız, Canon tarafından "Canon Mini Print Application" (Canon Mini Baskı Uygulaması) adı altında sunulan yazılım uygulaması ve (ii) Uygulamaya ait tüm ilgili elektronik dokümantasyon. 

2. Lisans Verme. Canon, Sizin tarafından kontrol edilen tek bir Cihaza Uygulamayı indirmek, kurmak ve kullanmak ve Uygulamaya söz konusu Cihazda işbu EULA'nın hükümlerine ve koşullarına tamamen uygun şekilde erişmek ve kullanmak için Size kişisel, kabili rücu, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak vermektedir.  Bu anlaşma kapsamında güncellemeler ya da ekler sağlanması durumunda, işbu EULA Canon tarafından sağlanan orijinal Uygulama güncellemeleri ve ekleri için de geçerlidir; ancak Canon'un ve lisans verenlerin Size herhangi bir güncelleme ya da ek sağlama yükümlülüğü yoktur.

3. Kısıtlamalar. Aşağıdakileri yapmamanız gereklidir: (i) Uygulamayı geri derlemek, Uygulamaya ters mühendislik işlemleri uygulamak, Uygulamanın kaynak kodunu elde etmeye ya da şifresini çözmeye çalışmak; (ii) Uygulamadan herhangi bir modifikasyon, adaptasyon, iyileştirme, geliştirme, dönüştürme ya da türetme çalışması yapmak; (iii) Uygulamaya erişiminiz ya da Uygulamayı kullanımınız ile bağlantılı olarak geçerli herhangi bir yasayı, kuralı ya da düzenlemeyi ihlal etmek; (iv) Canon'un ya da bağlı kuruluşlarının, ortaklarının, tedarikçilerinin ya da Uygulamanın lisans verenlerinin herhangi bir patent bildirimini (tüm telif hakkı ya da ticari marka bildirimleri dahil) kaldırmak, tadil etmek ya da belirsizleştirmek ya da Uygulamayı diğer bir şekilde belirsizleştirmek ya da değiştirmek; (v) Uygulamayı her seferde farklı bir lisansa tabi olacağı şekilde ayrı ayrı indirdiğiniz durumlar haricinde, Uygulamayı bir seferde bir (1) taneden fazla Cihaza kurmak, bu Cihazlarda kullanmak ya da bunlarda mevcut olmasına izin vermek (ancak bu kısıtlama, Uygulamayı indirilmiş olduğu spesifik Cihaza tekrar kurma hakkınızı sınırlamamaktadır); (vi) Uygulamayı birden fazla Cihaza ya da diğer hizmetlere dağıtmak ya da bağlantılandırmak; ya da (vii) Uygulamayı, aynı anda birden fazla Cihaz ya da kullanıcı tarafından erişilmesine ya da kullanılmasına olanak veren bir ağ ya da diğer ortam üzerinde kullanıma sunmak.

4. Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik.

4.1  Herhangi bir biçimde ya da ortamda Uygulama yoluyla ya da Uygulamaya ilettiğiniz ya da yüklediğiniz tüm içerikler, "Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik" olarak kabul edilir. Uygulamadaki tüm Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği kullanma ve Cihazınızdan iletme hakkına sahip olduğunuzu beyan ve garanti etmektesiniz.   Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği Uygulama yoluyla herhangi bir biçimde ve ortamda üreterek, ileterek, sunarak ya da paylaşarak Canon'a, bağlı kuruluşlarına ya da iştiraklerine, bağlantılı mobil cihaz platformlarına ve hizmet sağlayıcılarına ve Uygulama yoluyla taranmış ve yüklenmiş bilgileri dağıtmak için Canon tarafından yetkilendirilmiş üçüncü taraflara, bu tür tüm Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçerikleri Size karşı herhangi bir yükümlülük, bildirim ya da bedel olmaksızın sadece aşağıdaki amaçlarla uyarlamak, değiştirmek, biçimlendirmek, silmek, dönüştürmek, iletmek ya da kullanmak için sarih, sürekli, gayri kabili rücu, telifsiz, dünya genelinde geçerli ve münhasır olmayan bir lisans vermektesiniz: (1) Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğin Uygulama yoluyla Yazıcıda basılması ve (2) Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğin Üçüncü Taraf Platformları yoluyla paylaşılması (aşağıda tanımlanan şekilde).  Bu lisans Canon'a, bağlı kuruluşlarına ya da iştiraklerine, bağlantılı mobil cihaz platformlarına ve hizmet sağlayıcılarına ve söz konusu yetkilendirilmiş üçüncü taraflara, söz konusu Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğin Servisler ve bunların tüm daha sonraki versiyonları ya da değişiklikleri ile bağlantılı olarak kullanımı konusunda verilmiştir.  Canon, Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğin sahibi olmamaktadır.  

4.2  Canon'un, bağlı kuruluşlarının ya da iştiraklerinin, bağlantılı mobil cihaz platformlarının ve hizmet sağlayıcıların ve Uygulama yoluyla iletilen ya da yüklenen bilgileri dağıtmak için Canon tarafından yetkilendirilmiş üçüncü tarafların, Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğinizi Uygulama ile uyumlu standartlara, protokollere, biçimlere ve gerekliliklere uyum sağlamak, Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğinizi Yazıcı yoluyla basmak ya da Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğinizi uygun Üçüncü Taraf Platformları ile paylaşmak için değiştirebileceğini, uyarlayabileceğini, yeniden biçimlendirebileceğini ya da başka şekilde tadil edebileceğini ve bunları kullanabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz.

4.3  Uygulama, Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğe ek olarak, belirli diğer bilgileri de toplayabilir.  Bu bilgiler:  (i) Uygulamanın çalıştırıldığı Cihaz hakkındaki teknik bilgileri içerebilir, (ii) Uygulamanın optimum performans göstermesi için gerekli olabilir ve (iii) Canon tarafından sunulan her türlü teknik destek ile bağlantılı olarak kullanılabilir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları Bildirimi. Uygulama ve (Uygulamada kapsanan kaynak kodu, amaç kodu, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, videolar, sesler, müzik, metin ve "küçük uygulamalar" dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak ve tüm üçüncü taraf yazılımları hariç olmak üzere) içerdiği mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm haklar, birlikte verilen basılmış materyaller ve Uygulamanın tüm kopyaları ve içerdiği tüm fikri mülkiyet hakları (tüm telif hakları, patentler, ticari markalar, ticari sırlar ve reklam hakları dahil) Canon'a, bağlı kuruluşlarına ya da lisans verenlerine aittir ya da bunlar tarafından lisanslanmaktadır.  Burada açıkça ve muğlak olmayacak şekilde belirtildiği haller haricinde, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda ya da bunlara yönelik herhangi bir sarih ya da zımni hakka (gerek dolaylı olarak, gerek temsil yoluyla gerekse başka bir hukuk teorisi yoluyla) sahip olmamaktasınız ve Canon Size bu hakları vermemektedir; söz konusu tüm haklar Canon'a, bağlı kuruluşlarına ya da lisans verenlerine aittir. Uygulamayı kullanmanızdan ya da Uygulamaya erişiminizden kaynaklanan tüm fikri mülkiyet ihlali iddialarının ve davalarının ya da tüm diğer zarar ve hasarların soruşturulmasından, savunulmasından, hallinden ve ibrasından - Canon, Apple, Google ya da Uygulamanın herhangi bir platform ya da hizmet sağlayıcısının değil - sadece Sizin sorumlu olduğunuzu beyan ve kabul etmektesiniz.

6. Hakların Mahfuzluğu. Canon ve bağlı kuruluşlarının ya da iştiraklerinin ve lisans verenlerinin işbu EULA'da açıkça size verilmeyen tüm hakları mahfuzdur.

7. Fesih. İşbu EULA, bu EULA'yı kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz ya da başka şekilde Uygulamayı kullandığınız ilk tarihten itibaren geçerlidir. Herhangi bir "Sağlayıcının" (aşağıdaki Bölüm 9'da tanımlanan şekilde) diğer haklarını çiğnemeksizin ya da burada başka türlü belirlendiği şekilde, işbu EULA'nın herhangi bir hükmüne ya da koşuluna uymamanız durumunda işbu EULA bildirimde bulunulmaksızın fesih olunacaktır.  Bu koşulu kabul etmektesiniz.  Bu gibi durumlarda Uygulamanın tüm kopyalarını, ilgili tüm materyalleri ve bunların tüm bileşenlerini derhal imha etmeniz gereklidir.  Uygulamayı Cihazınızdan silerek işbu EULA'yı feshedebilirsiniz.

8. Dokümantasyonun Basılması. Uygulama, sadece elektronik biçimde sunulan dokümantasyon içermektedir. Bu elektronik dokümantasyonun kopyalarını basabilirsiniz.  Telif hakları bildirimlerini çoğaltmanız ve elektronik dokümantasyonun ya da Uygulamanın izin verilmiş kopyalarına eklemeniz gereklidir.

9. GARANTİ REDDİ

9.1  UYGULAMA, ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ VE KOŞULLARI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA KOŞUL OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLMİŞTİR.  UYGULAMANIN KALİTESİ VE PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM RİSK SİZE AİTTİR.  UYGULAMANIN KUSURLU OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ HALİNDE, GEREKLİ SERVİS, ONARIM YA DA DÜZELTME İŞLEMLERİNİN TÜM MALİYETLERİNİ SİZ ÜSTLENECEKSİNİZ.  BAZI DEVLETLER YA DA YASAL YETKİ ALANLARI ZIMNİ GARANTİLERİN YA DA KOŞULLARIN HARİÇ BIRAKILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ HARİÇ BIRAKMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.   AYRICA DEVLETE YA DA YETKİ ALANINA GÖRE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.

9.2  NE CANON, bağlı kuruluşları ya da iştirakleri, bunların lisans verenleri, GOOGLE, GOOGLE’IN BAĞLI KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ YA DA LİSANS VERENLERİ, APPLE, APPLE’IN BAĞLI KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ YA DA LİSANS VERENLERİ, NE DE CANON'UN BAĞLANTILI MOBİL CİHAZ PLATFORMU YA DA HİZMET SAĞLAYICILARINDAN (TOPLU OLARAK, “SAĞLAYICILAR”) HERHANGİ BİRİSİ , UYGULAMANIN (I) İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI YA DA UYGULAMANIN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLACAĞINI; YA DA (II) CİHAZINIZ İLE YA DA CİHAZINIZA KURULMUŞ OLAN YA DA CİHAZINIZLA BAĞLANTILI OLARAK KULLANILAN DİĞER HERHANGİ BİR DONANIM, YAZILIM, EKİPMAN YA DA CİHAZ PARÇASI İLE UYUMLU YA DA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİR OLACAĞINI GARANTİ ETMEKTEDİR. AYRICA, UYUMLULUK VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK SORUNLARININ CİHAZINIZIN PERFORMANSININ AZALMASINA YA DA TAMAMEN KAYBOLMASINA NEDEN OLABİLECEĞİNİ VE CİHAZINIZIN KALICI ZARAR GÖRMESİNE, CİHAZINIZDA BULUNAN VERİLERİN KAYBINA VE CİHAZINIZDA BULUNAN YAZILIMLARIN VE DOSYALARIN BOZULMASINA YOL AÇABİLECEĞİNİ TASDİK ETMEKTESİNİZ. HİÇBİR SAĞLAYICININ (KONTÖR SERVİS SAĞLAYICILAR YA DA TELEKOMÜNİKASYON OPERATÖRLERİ DAHİL), UYUMLULUK  YA DA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK SORUNLARINDAN KAYNAKLANAN YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN KAYIPLAR İÇİN SİZE KARŞI HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAĞINI BEYAN VE KABUL ETMEKTESİNİZ.

9.3  İLGİLİ MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKİLDE, HİÇBİR SAĞLAYICI UYGULAMA YOLUYLA SAKLAYABİLECEĞİNİZ YA DA ERİŞEBİLECEĞİNİZ İÇERİKLERİN KASITSIZ HASARA, BOZULMAYA, KAYBA, SALDIRIYA, VİRÜSLERE, MÜDAHALEYE, BİLGİSAYAR KORSANLIĞINA, GÜVENLİK İHLALİNE YA DA İŞBU EULA'NIN KOŞULLARINA UYGUN OLARAK KALDIRILMAYA TABİ OLMAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR VE BU TÜR BİR HASAR, BOZULMA, KAYIP, SALDIRI, VİRÜSLER, MÜDAHALE, BİLGİSAYAR KORSANLIĞI, GÜVENLİK İHLALİ YA KALDIRMA MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA HİÇBİR SAĞLAYICI SORUMLU OLMAYACAKTIR VE TÜM SAĞLAYICILAR BUNLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ REDDETMEKTEDİR.

9.4  CİHAZINIZDAN YÜKLENEN VE İLETİLEN YA DA UYGULAMANIN KULLANIMI YOLUYLA BAŞKA ŞEKİLDE ELDE EDİLEN TÜM MATERYALLERE KENDİ TAKDİRİNİZE BAĞLI VE RİSKLER SİZE AİT OLMAK ÜZERE ERİŞİLMEKTEDİR VE UYGULAMAYI KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ CİHAZ HASARINDAN YA DA VERİ KAYBINDAN SADECE SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ.  AYRICA, UYGULAMA YOLUYLA SAĞLANAN İÇERİK, VERİ YA DA BİLGİLERİN YASA YA DA DÜZENLEMELER İLE YASAKLANMIŞ OLMASI NEDENİYLE BUNLARIN ALINAMADIĞI YA DA GECİKTİĞİ YA DA BUNLARDA HATALAR YA DA YANLIŞLIKLARIN OLDUĞU YERLERDE, UYGULAMANIN TÜM DURUMLARDA YA DA ORTAMLARDA KULLANIMA YÖNELİK VE BU DURUM VE ORTAMLARDA KULLANIM İÇİN UYGUN OLMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

10. ZARAR SORUMLULUĞU OLMAMASI.

10.1 HİÇBİR SAĞLAYICI, SAĞLAYICILARIN TÜMÜNE YA DA HERHANGİ BİRİSİNE BU HASARLARIN OLABİLİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, İŞ YA DA KİŞİSEL KAR KAYBI, İŞ YA DA KİŞİSEL BİLGİ KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI YA DA DİĞER TAZMİNATA YÖNELİK, ARIZİ, NETİCE OLARAK DOĞAN, CEZAİ, ÖZEL YA DA EMSAL ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE NE OLURSA OLSUN HİÇBİR ZARARDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR; BUNLARA AŞAĞIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN YA DA AŞAĞIDAKİLER İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR DAHİLDİR: (I) İLETİMLERİNİZE, VERİLERİNİZE, KULLANICI TARAFINDAN ÜRETİLEN İÇERİĞİNİZE YA DA CİHAZINIZA İZİNSİZ ERİŞİM YA DA BUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ; (II) UYGULAMAYI KULLANMANIZ SONUCUNDA İLETİMLERİNİZİN, VERİLERİNİZİN, KULLANICI TARAFINDAN ÜRETİLEN İÇERİĞİNİZİN YA DA CİHAZINIZIN SİLİNMESİ, BOZULMASI YA DA BUNLARI KAYDEDEMEMENİZ VE/VEYA GÖNDEREMEMENİZ YA DA ALAMAMANIZ; (III) ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİZ DAHİL OLMAK ÜZERE UYGULAMAYI KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ÜÇÜNCÜ TARAF BEYANLARI YA DA DAVRANIŞLARI YA DA (IV) UYGULAMA İLE İLGİLİ TÜM DİĞER KONULAR.

10.2  AMAÇLADIĞINIZ SONUÇLARA ULAŞMAK VE UYGULAMANIN KURULMASI, KULLANIMI VE UYGULAMADAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR İÇİN TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENDİĞİNİZİ KABUL ETMEKTESİNİZ.   BAZI DEVLETLER YA DA YASAL YETKİ ALANLARI ARIZİ YA DA NETİCE OLARAK DOĞAN ZARARLARA YA DA BURADA YER ALAN HERHANGİ BİR SAĞLAYICININ İHMALİNDEN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMALARA YA DA ÖLÜMLERE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANMASINA YA DA HARİÇ BIRAKILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR YA DA HARİÇ BIRAKMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

11. Geçerli Kanunlar/İhracat Kısıtlamaları/Yasalara Uygunluk.

Bu EULA, İngiltere ve Galler yasalarına tabidir.

Bu vesileyle, Uygulamayı ya da herhangi bir kısmını ya da ilgili bilgileri, medyayı ya da Uygulamayı, işbu Anlaşma altında icra edilecek faaliyetler ile ilgili oldukları ölçüde ABD'nin 1979 tarihli İhracat İdaresi Yasası ve tadil edilmiş şekliyle geçerli tüm ulusal yasalar ya da AB yasaları ve düzenlemeleri ve bunların uygulama yönetmelikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tüm ihracat kontrol yasalarına, düzenlemelerine ve kurallarına aykırı şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç ve yeniden ihraç etmeyeceğinizi, aktarmayacağınızı ya da iletmeyeceğinizi ve temsilcinizin bunları yapmasını sağlamayacağınızı teyit etmektesiniz. 

 (i) İlgili bir hükümet ambargosuna tabi olan ya da ilgili ülkelerin hükümetleri tarafından "teröre destek olan" bir ülke olarak belirlenmiş olan herhangi bir ülkede bulunmadığınızı, ya da (ii) Hazine Bakanlığının Özel Düzenlenmiş Yurttaşlar Listesi ya da A.B.D. Ticaret Bakanlığının Ticaret Yapmasına İzin Verilmeyen Şahıslar Listesi ya da Kuruluş Listesi dahil olmak üzere herhangi bir A.B.D. yasaklı ya da kısıtlı taraflar listesinde yer almadığınızı beyan ve garanti etmektesiniz.

12. Mobil Uygulama ile İlgili Diğer Kullanım Kuralları, Kısıtlamalar, Yükümlülükler, Haklar ve Bildirimler.

12.1  (i) İşbu EULA'nın siz ve - Google, Apple ya da Uygulamanın herhangi bir platform ya da hizmet sağlayıcısı ile değil - sadece Canon arasında akdedildiğini ve (ii) Uygulamadan ve içeriğinden Google ya da Apple değil, sadece Canon'un sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz.  Kısıtlama olmaksızın, bir Cihaz ile Uygulamayı ve Hizmetleri kullanmanız, Bir Android Cihaz için https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html adresinde bulunan ya da Google Play'de erişilebilen ya da bir Apple Cihaz için https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html adresindeki Apple App Store® Hükümleri ve Koşullarında belirtilen ve uygulanabilir hükümleri işbu referans yoluyla buraya dahil edilmiş olan koşullar dahil olmak üzere, (Cihazınızın hangi kurallara tabi olduğuna bağlı olarak) Google ya da Apple tarafından belirlenmiş kullanım kurallarına tabidir.

12.2  Google, Google’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri ya da lisans verenleri, Apple, Apple’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri ya da lisans verenleri ya da Uygulamanın herhangi bir platform ya da hizmet sağlayıcısı (kontör servis sağlayıcılar ya da telekomünikasyon operatörleri dahil) hiçbir durumda (i) tüm ürün sorumluluğu iddiaları, (ii) Uygulamanın geçerli herhangi bir yasal ya da düzenleyici gerekliliğe uymadığı yönündeki herhangi bir iddia ve (iii) tüketici koruma yasalarından ve benzer mevzuattan kaynaklanan iddialar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulama (Uygulamanın satışı ve dağıtımı dahil) ya da Uygulamaya sahip olmanız ya da kullanmanız ile ilgili Sizin ya da herhangi bir üçüncü tarafın ne olursa olsun hiçbir iddiasından sorumlu değildir.

12.3  İşbu Bölüm 12.3'te belirtilen durumlar haricinde, işbu EULA'da yer alan hiçbir şey (buradaki taraflar haricinde) herhangi bir şahsa ya da tek bir ticari işletmeye herhangi bir türde ya da özellikte herhangi bir hak, fayda ya da çözüm sağlamayı ya da söz konusu şahıslar için herhangi bir taraf sorumluluğu ya da yükümlülüğü oluşturmayı amaçlamamaktadır ya da bu şekilde yorumlanmamalıdır.  Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Apple'ın ve Apple'ın bağlı kuruluşlarının işbu EULA'nın üçüncü taraf faydalanıcıları olduğunu ve bu hükümleri ve koşulları kabul etmeniz ile Apple'ın işbu EULA'nın bir üçüncü taraf faydalanıcısı olarak bu EULA'yı Size karşı uygulama hakkına sahip olacağını (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacağını) beyan ve kabul etmektesiniz.

12.4  Google, Google’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri ve lisans verenleri, Apple, Apple’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri ve lisans verenleri (i) tüm ürün sorumluluğu iddiaları, (ii) Uygulamanın geçerli herhangi bir yasal ya da düzenleyici gerekliliğe uymadığı yönündeki herhangi bir iddia ve (iii) tüketici koruma yasalarından ve benzer mevzuattan kaynaklanan iddialar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulama ya da Uygulamaya sahip olmanız ya da kullanmanız ile ilgili Sizin ya da herhangi bir üçüncü tarafın hiçbir iddiasından sorumlu değildir.

12.5 Uygulamayı kullanmanız veri ücretlerine tabi olabilir.  Canon, Uygulamayı kullanmanız ile ilgili herhangi bir mobil ücretinden ya da harcından sorumlu değildir.  Size herhangi bir mobil ücreti uygulanıp uygulanmayacağını öğrenmek için lütfen mobil operatörünüze danışın.  

13. Tazmin.

13.1  Aşağıdakilerin neden olduğu ya da aşağıdakilerden kaynaklanan, avukat ücretleri ve maliyetleri de dahil olmak üzere üçüncü tarafların talep ettiği ya da başka şekilde talep edilen tüm kayıplar, yükümlülükler, iddialar, talepler, zararlar, maliyetler ya da giderler, dava hakları, davalar, kovuşturmalar, hükümler, tazminatlar, icralar ve hacizler dahil her türlü iddiaya ve talebe karşı her bir Sağlayıcıyı ve ilgili yetkililerini, yöneticilerini, temsilcilerini ya da çalışanlarını tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul etmektesiniz:  (i) işbu EULA'da belirlenen herhangi bir beyanı, garantiyi, taahhüdü ya da yükümlülüğü ihlal etmeniz (ya da işbu EULA temelinde Canon ile olan anlaşmanızın diğer herhangi bir ihlali); (ii) Cihazınız yoluyla Sizin tarafınızdan sunulan ya da sağlanan herhangi bir bilgi, Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçerik ya da diğer materyal; ya da (iii) herhangi bir yasayı ihlal etmeniz ya da herhangi bir şahıs ya da kuruluşun herhangi bir fikri mülkiyet hakkının çiğnenmesi de dahil olmak üzere bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeniz.

13.2  Yukarıdaki Bölüm 13.1'de belirlenen tazmin yükümlülükleri, işbu EULA'nın her türlü feshi durumunda geçerliliğini koruyacaktır.

14. Kişisel Veriler

Canon, cihazınızın işletimini kolaylaştırmak amacıyla teknik kullanım verilerini cihazınızdan otomatik olarak derlemekte ve analiz etmektedir. Hangi verileri derlediğimize ve bunları nasıl kullandığımıza ilişkin daha fazla bilgiyi Canon Tüketici Gizlilik Politikasının ilgili bölümlerinde okuyabilirsiniz (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=tr-TR).

Kullanım verilerinizi derlemek için Google Analytics'i kullanıyoruz. Google Analytics hakkında daha fazla bilgiyi www.google.com/policies/privacy/partners adresinde okuyabilirsiniz - "İş ortaklarımızın sitelerini veya uygulamalarını kullandığınızda Google, verileri nasıl kullanır?" adlı bölüme bakın.

15. Üçüncü Taraf Yazılımı Koşulları, Bildirimler.

15.1  Uygulamanın belirli kısımları, açık kaynak ve/veya üçüncü taraf lisans koşullarına tabi olan üçüncü taraf yazılımları kullanabilir ya da içerebilir ("Üçüncü Taraf Yazılımı").  Uygulamanın bir parçası ya da Uygulama ile bağlantılı olarak söz konusu Üçüncü Taraf Yazılımlarını kullanma hakkınızın, bu yazılımlarda yer alan geçerli tüm beyanlar, lisans koşulları ve sorumluluk retleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Üçüncü Taraf Yazılımları için geçerli açık kaynak ve/veya üçüncü taraf lisansının koşullarına tabi olduğunu ve bunlar tarafından düzenlendiğini beyan ve kabul etmektesiniz.  İlgili Üçüncü Taraf Yazılımını kullanmanız ile ilgili olarak işbu EULA'nın koşulları ile söz konusu açık kaynak ya da üçüncü taraf lisanslarının koşulları arasında bir çelişki olması halinde, açık kaynak ve/veya üçüncü taraf lisansının koşulları geçerli olacaktır.

15.2  Uygulamanın belirli kısımları, Uygulamada gösterildiği gibi, Üçüncü Taraf Platformundaki Kendi hesabınıza oturum açmanızı gerektirebilecek Canon'a ait olmayan ya da Canon tarafından işletilmeyen belirli platformları (“Üçüncü Taraf Platformları”) seçmek üzere Uygulamayı bağlamanıza olanak vermektedir.  Üçüncü Taraf Platformundaki kendi hesabınıza oturum açmanız dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Üçüncü Taraf Platformlarındaki sizin kendi hesabınızdan ya da Üçüncü Taraf Platformlarını kullanmanız ile ilgili faaliyetlerden Canon'un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan ve kabul etmektesiniz. 

15.3  Uygulamanın bazı kısımlarında, söz konusu toplulukların ve üçüncü tarafların verdiği ve söz konusu kısımların kullanımını düzenleyen bildirimler ve açık kaynak lisansları yer almaktadır ve işbu EULA uyarınca verilen lisansların hiçbiri söz konusu açık kaynak lisansları altında sahip olabileceğiniz hiçbir hakkı ya da yükümlülüğü değiştirmemektedir, ancak işbu EULA'daki garanti reddi ve sorumluluğun sınırlandırılması hükümleri Uygulamanın tüm unsurları için geçerli olacaktır.

15.4  Android™, Google Play™ ve ilgili ticari markalar, hizmet markaları, adları ve logoları Google Inc.'nin malıdır.

15.5 Apple®, App Store® ve ilgili ticari markalar, hizmet markaları, adları ve logoları Apple Inc.'nin malıdır. 

15.6 Aşağıdaki Üçüncü Taraf Koşulları buraya dahil edilmiştir ve işbu Lisans Koşullarının bir parçası halinde getirilmiştir:

Uygulamayı indirmeniz durumunda, aşağıdaki lisans anlaşmalarını da tasdik ve kabul etmektesiniz:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Çeşitli hükümler. Referans yoluyla buraya dahil edilmiş olan belgeler de dahil olmak üzere işbu EULA, Uygulama ile ilgili olarak Siz ve Canon arasındaki anlaşmanın tamamını temsil etmektedir; (i) konusu ile ilgili tüm daha önceki ya da eş zamanlı sözlü ya da yazılı iletişimlerin, tekliflerin ve beyanların yerine geçmektedir ve (ii) işbu EULA'nın süresi boyunca taraflar arasındaki tüm bildirim ya da benzer iletişimlerin tüm ihtilaflı ya da ilave koşullarının üzerindedir. İşbu EULA'nın herhangi bir hükmünün geçersiz sayılması halinde, söz konusu geçerlilik bu EULA'nın amacına mani olmadıkça tüm diğer hükümler geçerli kalacak ve bu EULA geçerli kanunlar altında izin verilen tam ölçüde uygulanacaktır.   Yazılı ve her bir tarafında usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından imzalanmış olmadıkça, bu EULA'da yapılacak hiçbir değişiklik bağlayıcı değildir.  İşbu EULA, burada yer alan tarafların varisleri, halefleri ve izin verilen devir alanlar üzerinde bağlayıcıdır ve bunlar için yürürlükte olacaktır.  Taraflardan herhangi birisinin işbu EULA'nın herhangi bir hükmünün diğer tarafça ihlalinden kaynaklanan herhangi bir hakkını uygulamaması, söz konusu hükmün ya da burada yer alan diğer herhangi bir hakkın daha sonraki bir ihlali ile ilgili herhangi bir haktan feragat edilmesi olarak kabul edilmeyecektir.

© 2020 Canon Europa N.V., Hollanda.  Tüm Hakları Saklıdır.