Canon Mini Print Uygulaması için
SON KULLANICI LİSANS ANLAŞMASI

Son güncelleme: 9 Nisan 2019

ÖNEMLİ – DİKKATLE OKUYUN: Bu Uygulamanın kullanımı (aşağıda tanımlandığı gibi), bu Son Kullanıcı Lisans Anlaşmasına tabidir. Bu koşulları kabul ediyorsanız, lütfen aşağıdaki "Accept" (Kabul) düğmesine tıklayın. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen aşağıdaki "Decline" (Ret) düğmesine tıklayın ve bu Uygulamayı hemen cihazınızdan silin.

İşbu Son Kullanıcı Lisans Anlaşması ("EULA"), (bir şahıs ya da tek bir ticari işletme olarak) Siz ve Canon Zoemini Mini Fotoğraf Yazıcısı ve Canon Zoemini Hızlı Kamera Yazıcısına ("Yazıcı") bağlanan "Canon Mini Print Uygulaması"nın ("Uygulama") lisans vereni ("Lisans Veren" ya da "Canon") olarak Canon Europa N.V. arasındaki yasal bir anlaşmadır. Burada kullanılan "Siz" ya da "Sizin" sözcükleri, işbu EULA altında bir lisans verilen bir şahıs ya da tek bir ticari işletme anlamına gelmektedir. Uygulamanın kullanılması, işbu EULA'nın hükümlerine tabidir.

İŞBU EULA'YI KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDEREK YAHUT UYGULAMAYI KULLANARAK, AŞAĞIDAKİLERDE YER ALAN TÜM HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN SİZİN İÇİN BAĞLAYICI OLDUĞUNU KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN VE KABUL ETMEKTESİNİZ: (1) İŞBU EULA; (2) AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE UYGULAMA İÇİNDE YA DA UYGULAMA İLE BİRLİKTE KULLANILABİLECEK İLGİLİ ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLARINA AİT TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF LİSANSLARI

AYRICA, BULUNDUĞUNUZ YETKİ ALANINDA EN AZINDAN YASAL RÜŞT YAŞINDA OLDUĞUNUZU VE KENDİNİZ ADINA İŞBU EULA'NIN KOŞULLARINI KABUL ETME YETKİSİNE SAHİP OLDUĞUNUZU TEYİT ETMEKTESİNİZ. İŞBU EULA'NIN TÜM HÜKÜMLERİNİ VE KOŞULLARINI KABUL ETMEMENİZ VE/VEYA ŞİRKETİNİZ ADINA İŞBU EULA'NIN KOŞULLARINI KABUL ETME YETKİSİNE SAHİP OLMAMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMAYI KURMAYIN YA DA KULLANMAYIN.

1. Mobil Uygulama. İşbu EULA'da kullanıldığı şekliyle "Uygulama" terimi, şu anlamlara gelecektir: (i) (her biri bir "Cihaz" olan) Android™ markalı bir mobil cihaz ya da kablosuz el tipi bir cihazda çalışan diğer bir Android patentli el tipi yazılım platformu ile ya da bunlar üzerinde lisanslı kullanım için ya da Apple® markalı bir mobil cihaz ya da kablosuz el tipi bir cihazda çalışan diğer bir Apple patentli el tipi yazılım platformu ile ya da bunlar üzerinde lisanslı kullanım için, Google Inc. ("Google") tarafından işletilen Google Play™ uygulama mağazasından indirmeye çalıştığınız, Canon tarafından "Canon Mini Print Application" (Canon Mini Baskı Uygulaması) adı altında sunulan yazılım uygulaması ve (ii) Uygulamaya ait tüm ilgili elektronik dokümantasyon.

2. Lisans Verme. Canon, Sizin tarafından kontrol edilen tek bir Cihaza Uygulamayı indirmek, kurmak ve kullanmak ve Uygulamaya söz konusu Cihazda işbu EULA'nın hükümlerine ve koşullarına tamamen uygun şekilde erişmek ve kullanmak için Size kişisel, kabili rücu, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak vermektedir. Bu anlaşma kapsamında güncellemeler ya da ekler sağlanması durumunda, işbu EULA Canon tarafından sağlanan orijinal Uygulama güncellemeleri ve ekleri için de geçerlidir; ancak Canon'un ve lisans verenlerin Size herhangi bir güncelleme ya da ek sağlama yükümlülüğü yoktur.

3. Kısıtlamalar. Aşağıdakileri yapmamanız gereklidir: (i) Uygulamayı geri derlemek, Uygulamaya ters mühendislik işlemleri uygulamak, Uygulamanın kaynak kodunu elde etmeye ya da şifresini çözmeye çalışmak; (ii) Uygulamadan herhangi bir modifikasyon, adaptasyon, iyileştirme, geliştirme, dönüştürme ya da türetme çalışması yapmak; (iii) Uygulamaya erişiminiz ya da Uygulamayı kullanımınız ile bağlantılı olarak geçerli herhangi bir yasayı, kuralı ya da düzenlemeyi ihlal etmek; (iv) Canon'un ya da bağlı kuruluşlarının, ortaklarının, tedarikçilerinin ya da Uygulamanın lisans verenlerinin herhangi bir patent bildirimini (tüm telif hakkı ya da ticari marka bildirimleri dahil) kaldırmak, tadil etmek ya da belirsizleştirmek ya da Uygulamayı diğer bir şekilde belirsizleştirmek ya da değiştirmek; (v) Uygulamayı her seferde farklı bir lisansa tabi olacağı şekilde ayrı ayrı indirdiğiniz durumlar haricinde, Uygulamayı bir seferde bir (1) taneden fazla Cihaza kurmak, bu Cihazlarda kullanmak ya da bunlarda mevcut olmasına izin vermek (ancak bu kısıtlama, Uygulamayı indirilmiş olduğu spesifik Cihaza tekrar kurma hakkınızı sınırlamamaktadır); (vi) Uygulamayı birden fazla Cihaza ya da diğer hizmetlere dağıtmak ya da bağlantılandırmak; ya da (vii) Uygulamayı, aynı anda birden fazla Cihaz ya da kullanıcı tarafından erişilmesine ya da kullanılmasına olanak veren bir ağ ya da diğer ortam üzerinde kullanıma sunmak.

4. Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik.

4.1 Herhangi bir biçimde ya da ortamda Uygulama yoluyla ya da Uygulamaya ilettiğiniz ya da yüklediğiniz tüm içerikler, "Kullanıcı Tarafından Üretilen İçerik" olarak kabul edilir. Uygulamadaki tüm Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği kullanma ve Cihazınızdan iletme hakkına sahip olduğunuzu beyan ve garanti etmektesiniz. Kullanıcı Tarafından Üretilen İçeriği Uygulama yoluyla herhangi bir biçimde ve ortamda üreterek, ileterek, sunarak ya da paylaşarak Canon'a, bağlı kuruluşlarına ya da iştiraklerine, bağlantılı mobil cihaz platformlarına ve hizmet sağlayıcılarına ve Uygulama yoluyla taranmış ve yüklenmiş bilgileri dağıtmak için Canon tarafından yetkilendirilmiş üçüncü taraflara, bu tür tüm Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçerikleri Size karşı herhangi bir yükümlülük, bildirim ya da bedel olmaksızın sadece aşağıdaki amaçlarla uyarlamak, değiştirmek, biçimlendirmek, silmek, dönüştürmek, iletmek ya da kullanmak için sarih, sürekli, gayri kabili rücu, telifsiz, dünya genelinde geçerli ve münhasır olmayan bir lisans vermektesiniz: (1) Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğin Uygulama yoluyla Yazıcıda basılması ve (2) Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğin Üçüncü Taraf Platformları yoluyla paylaşılması (aşağıda tanımlanan şekilde). Bu lisans Canon'a, bağlı kuruluşlarına ya da iştiraklerine, bağlantılı mobil cihaz platformlarına ve hizmet sağlayıcılarına ve söz konusu yetkilendirilmiş üçüncü taraflara, söz konusu Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğin Servisler ve bunların tüm daha sonraki versiyonları ya da değişiklikleri ile bağlantılı olarak kullanımı konusunda verilmiştir. Canon, Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğin sahibi olmamaktadır.

4.2 Canon'un, bağlı kuruluşlarının ya da iştiraklerinin, bağlantılı mobil cihaz platformlarının ve hizmet sağlayıcıların ve Uygulama yoluyla iletilen ya da yüklenen bilgileri dağıtmak için Canon tarafından yetkilendirilmiş üçüncü tarafların, Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğinizi Uygulama ile uyumlu standartlara, protokollere, biçimlere ve gerekliliklere uyum sağlamak, Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğinizi Yazıcı yoluyla basmak ya da Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğinizi uygun Üçüncü Taraf Platformları ile paylaşmak için değiştirebileceğini, uyarlayabileceğini, yeniden biçimlendirebileceğini ya da başka şekilde tadil edebileceğini ve bunları kullanabileceğini kabul ve beyan etmektesiniz.

4.3 Uygulama, Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçeriğe ek olarak, belirli diğer bilgileri de toplayabilir. Bu bilgiler: (i) Uygulamanın çalıştırıldığı Cihaz hakkındaki teknik bilgileri içerebilir, (ii) Uygulamanın optimum performans göstermesi için gerekli olabilir ve (iii) Canon tarafından sunulan her türlü teknik destek ile bağlantılı olarak kullanılabilir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları Bildirimi. Uygulama ve (Uygulamada kapsanan kaynak kodu, amaç kodu, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, videolar, sesler, müzik, metin ve "küçük uygulamalar" dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak ve tüm üçüncü taraf yazılımları hariç olmak üzere) içerdiği mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm haklar, birlikte verilen basılmış materyaller ve Uygulamanın tüm kopyaları ve içerdiği tüm fikri mülkiyet hakları (tüm telif hakları, patentler, ticari markalar, ticari sırlar ve reklam hakları dahil) Canon'a, bağlı kuruluşlarına ya da lisans verenlerine aittir ya da bunlar tarafından lisanslanmaktadır. Burada açıkça ve muğlak olmayacak şekilde belirtildiği haller haricinde, söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda ya da bunlara yönelik herhangi bir sarih ya da zımni hakka (gerek dolaylı olarak, gerek temsil yoluyla gerekse başka bir hukuk teorisi yoluyla) sahip olmamaktasınız ve Canon Size bu hakları vermemektedir; söz konusu tüm haklar Canon'a, bağlı kuruluşlarına ya da lisans verenlerine aittir. Uygulamayı kullanmanızdan ya da Uygulamaya erişiminizden kaynaklanan tüm fikri mülkiyet ihlali iddialarının ve davalarının ya da tüm diğer zarar ve hasarların soruşturulmasından, savunulmasından, hallinden ve ibrasından - Canon, Apple, Google ya da Uygulamanın herhangi bir platform ya da hizmet sağlayıcısının değil - sadece Sizin sorumlu olduğunuzu beyan ve kabul etmektesiniz.

6. Hakların Mahfuzluğu. Canon ve bağlı kuruluşlarının ya da iştiraklerinin ve lisans verenlerinin işbu EULA'da açıkça size verilmeyen tüm hakları mahfuzdur.

7. Fesih. İşbu EULA, bu EULA'yı kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz ya da başka şekilde Uygulamayı kullandığınız ilk tarihten itibaren geçerlidir. Herhangi bir "Sağlayıcının" (aşağıdaki Bölüm 9'da tanımlanan şekilde) diğer haklarını çiğnemeksizin ya da burada başka türlü belirlendiği şekilde, işbu EULA'nın herhangi bir hükmüne ya da koşuluna uymamanız durumunda işbu EULA bildirimde bulunulmaksızın fesih olunacaktır. Bu koşulu kabul etmektesiniz. Bu gibi durumlarda Uygulamanın tüm kopyalarını, ilgili tüm materyalleri ve bunların tüm bileşenlerini derhal imha etmeniz gereklidir. Uygulamayı Cihazınızdan silerek işbu EULA'yı feshedebilirsiniz.

8. Dokümantasyonun Basılması. Uygulama, sadece elektronik biçimde sunulan dokümantasyon içermektedir. Bu elektronik dokümantasyonun kopyalarını basabilirsiniz. Telif hakları bildirimlerini çoğaltmanız ve elektronik dokümantasyonun ya da Uygulamanın izin verilmiş kopyalarına eklemeniz gereklidir.

9. GARANTİ REDDİ

9.1 UYGULAMA, ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ VE KOŞULLARI DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA KOŞUL OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLMİŞTİR. UYGULAMANIN KALİTESİ VE PERFORMANSI İLE İLGİLİ TÜM RİSK SİZE AİTTİR. UYGULAMANIN KUSURLU OLDUĞUNUN BELİRLENMESİ HALİNDE, GEREKLİ SERVİS, ONARIM YA DA DÜZELTME İŞLEMLERİNİN TÜM MALİYETLERİNİ SİZ ÜSTLENECEKSİNİZ. BAZI DEVLETLER YA DA YASAL YETKİ ALANLARI ZIMNİ GARANTİLERİN YA DA KOŞULLARIN HARİÇ BIRAKILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ HARİÇ BIRAKMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. AYRICA DEVLETE YA DA YETKİ ALANINA GÖRE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARINIZ DA OLABİLİR.

9.2 NE CANON, BAĞLI KURULUŞLARI YA DA İŞTİRAKLERİ, BUNLARIN LİSANS VERENLERİ, GOOGLE, GOOGLE’IN BAĞLI KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ YA DA LİSANS VERENLERİ, APPLE, APPLE’IN BAĞLI KURULUŞLARI, İŞTİRAKLERİ YA DA LİSANS VERENLERİ, NE DE CANON'UN BAĞLANTILI MOBİL CİHAZ PLATFORMU YA DA HİZMET SAĞLAYICILARINDAN (TOPLU OLARAK, “SAĞLAYICILAR”) HERHANGİ BİRİSİ , UYGULAMANIN (I) İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI YA DA UYGULAMANIN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLACAĞINI; YA DA (II) CİHAZINIZ İLE YA DA CİHAZINIZA KURULMUŞ OLAN YA DA CİHAZINIZLA BAĞLANTILI OLARAK KULLANILAN DİĞER HERHANGİ BİR DONANIM, YAZILIM, EKİPMAN YA DA CİHAZ PARÇASI İLE UYUMLU YA DA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİR OLACAĞINI GARANTİ ETMEKTEDİR. AYRICA, UYUMLULUK VE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK SORUNLARININ CİHAZINIZIN PERFORMANSININ AZALMASINA YA DA TAMAMEN KAYBOLMASINA NEDEN OLABİLECEĞİNİ VE CİHAZINIZIN KALICI ZARAR GÖRMESİNE, CİHAZINIZDA BULUNAN VERİLERİN KAYBINA VE CİHAZINIZDA BULUNAN YAZILIMLARIN VE DOSYALARIN BOZULMASINA YOL AÇABİLECEĞİNİ TASDİK ETMEKTESİNİZ. HİÇBİR SAĞLAYICININ (KONTÖR SERVİS SAĞLAYICILAR YA DA TELEKOMÜNİKASYON OPERATÖRLERİ DAHİL), UYUMLULUK YA DA BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK SORUNLARINDAN KAYNAKLANAN YA DA BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN KAYIPLAR İÇİN SİZE KARŞI HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLMAYACAĞINI BEYAN VE KABUL ETMEKTESİNİZ.

9.3 İLGİLİ MEVZUATIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ŞEKİLDE, HİÇBİR SAĞLAYICI UYGULAMA YOLUYLA SAKLAYABİLECEĞİNİZ YA DA ERİŞEBİLECEĞİNİZ İÇERİKLERİN KASITSIZ HASARA, BOZULMAYA, KAYBA, SALDIRIYA, VİRÜSLERE, MÜDAHALEYE, BİLGİSAYAR KORSANLIĞINA, GÜVENLİK İHLALİNE YA DA İŞBU EULA'NIN KOŞULLARINA UYGUN OLARAK KALDIRILMAYA TABİ OLMAYACAĞINI GARANTİ ETMEMEKTEDİR VE BU TÜR BİR HASAR, BOZULMA, KAYIP, SALDIRI, VİRÜSLER, MÜDAHALE, BİLGİSAYAR KORSANLIĞI, GÜVENLİK İHLALİ YA KALDIRMA MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA HİÇBİR SAĞLAYICI SORUMLU OLMAYACAKTIR VE TÜM SAĞLAYICILAR BUNLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜ REDDETMEKTEDİR.

9.4 CİHAZINIZDAN YÜKLENEN VE İLETİLEN YA DA UYGULAMANIN KULLANIMI YOLUYLA BAŞKA ŞEKİLDE ELDE EDİLEN TÜM MATERYALLERE KENDİ TAKDİRİNİZE BAĞLI VE RİSKLER SİZE AİT OLMAK ÜZERE ERİŞİLMEKTEDİR VE UYGULAMAYI KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ CİHAZ HASARINDAN YA DA VERİ KAYBINDAN SADECE SİZ SORUMLU OLACAKSINIZ. AYRICA, UYGULAMA YOLUYLA SAĞLANAN İÇERİK, VERİ YA DA BİLGİLERİN YASA YA DA DÜZENLEMELER İLE YASAKLANMIŞ OLMASI NEDENİYLE BUNLARIN ALINAMADIĞI YA DA GECİKTİĞİ YA DA BUNLARDA HATALAR YA DA YANLIŞLIKLARIN OLDUĞU YERLERDE, UYGULAMANIN TÜM DURUMLARDA YA DA ORTAMLARDA KULLANIMA YÖNELİK VE BU DURUM VE ORTAMLARDA KULLANIM İÇİN UYGUN OLMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ.

10. ZARAR SORUMLULUĞU OLMAMASI.

10.1 HİÇBİR SAĞLAYICI, SAĞLAYICILARIN TÜMÜNE YA DA HERHANGİ BİRİSİNE BU HASARLARIN OLABİLİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, İŞ YA DA KİŞİSEL KAR KAYBI, İŞ YA DA KİŞİSEL BİLGİ KAYBI, İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI YA DA DİĞER TAZMİNATA YÖNELİK, ARIZİ, NETİCE OLARAK DOĞAN, CEZAİ, ÖZEL YA DA EMSAL ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE NE OLURSA OLSUN HİÇBİR ZARARDAN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR; BUNLARA AŞAĞIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN YA DA AŞAĞIDAKİLER İLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLAR DAHİLDİR: (I) İLETİMLERİNİZE, VERİLERİNİZE, KULLANICI TARAFINDAN ÜRETİLEN İÇERİĞİNİZE YA DA CİHAZINIZA İZİNSİZ ERİŞİM YA DA BUNLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ; (II) UYGULAMAYI KULLANMANIZ SONUCUNDA İLETİMLERİNİZİN, VERİLERİNİZİN, KULLANICI TARAFINDAN ÜRETİLEN İÇERİĞİNİZİN YA DA CİHAZINIZIN SİLİNMESİ, BOZULMASI YA DA BUNLARI KAYDEDEMEMENİZ VE/VEYA GÖNDEREMEMENİZ YA DA ALAMAMANIZ; (III) ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİZ DAHİL OLMAK ÜZERE UYGULAMAYI KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ ÜÇÜNCÜ TARAF BEYANLARI YA DA DAVRANIŞLARI YA DA (IV) UYGULAMA İLE İLGİLİ TÜM DİĞER KONULAR.

10.2 AMAÇLADIĞINIZ SONUÇLARA ULAŞMAK VE UYGULAMANIN KURULMASI, KULLANIMI VE UYGULAMADAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR İÇİN TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENDİĞİNİZİ KABUL ETMEKTESİNİZ. BAZI DEVLETLER YA DA YASAL YETKİ ALANLARI ARIZİ YA DA NETİCE OLARAK DOĞAN ZARARLARA YA DA BURADA YER ALAN HERHANGİ BİR SAĞLAYICININ İHMALİNDEN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMALARA YA DA ÖLÜMLERE YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANMASINA YA DA HARİÇ BIRAKILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR YA DA HARİÇ BIRAKMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

11. Geçerli Kanunlar/İhracat Kısıtlamaları/Yasalara Uygunluk.

Bu EULA, İngiltere ve Galler yasalarına tabidir.

Bu vesileyle, Uygulamayı ya da herhangi bir kısmını ya da ilgili bilgileri, medyayı ya da Uygulamayı, işbu Anlaşma altında icra edilecek faaliyetler ile ilgili oldukları ölçüde ABD'nin 1979 tarihli İhracat İdaresi Yasası ve tadil edilmiş şekliyle geçerli tüm ulusal yasalar ya da AB yasaları ve düzenlemeleri ve bunların uygulama yönetmelikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geçerli tüm ihracat kontrol yasalarına, düzenlemelerine ve kurallarına aykırı şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak ihraç ve yeniden ihraç etmeyeceğinizi, aktarmayacağınızı ya da iletmeyeceğinizi ve temsilcinizin bunları yapmasını sağlamayacağınızı teyit etmektesiniz.

(i) İlgili bir hükümet ambargosuna tabi olan ya da ilgili ülkelerin hükümetleri tarafından "teröre destek olan" bir ülke olarak belirlenmiş olan herhangi bir ülkede bulunmadığınızı, ya da (ii) Hazine Bakanlığının Özel Düzenlenmiş Yurttaşlar Listesi ya da A.B.D. Ticaret Bakanlığının Ticaret Yapmasına İzin Verilmeyen Şahıslar Listesi ya da Kuruluş Listesi dahil olmak üzere herhangi bir A.B.D. yasaklı ya da kısıtlı taraflar listesinde yer almadığınızı beyan ve garanti etmektesiniz.

12. Mobil Uygulama ile İlgili Diğer Kullanım Kuralları, Kısıtlamalar, Yükümlülükler, Haklar ve Bildirimler.

12.1 (i) İşbu EULA'nın siz ve - Google, Apple ya da Uygulamanın herhangi bir platform ya da hizmet sağlayıcısı ile değil - sadece Canon arasında akdedildiğini ve (ii) Uygulamadan ve içeriğinden Google ya da Apple değil, sadece Canon'un sorumlu olduğunu kabul etmektesiniz. Kısıtlama olmaksızın, bir Cihaz ile Uygulamayı ve Hizmetleri kullanmanız, Bir Android Cihaz için https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html adresinde bulunan ya da Google Play'de erişilebilen ya da bir Apple Cihaz için https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html adresindeki Apple App Store® Hükümleri ve Koşullarında belirtilen ve uygulanabilir hükümleri işbu referans yoluyla buraya dahil edilmiş olan koşullar dahil olmak üzere, (Cihazınızın hangi kurallara tabi olduğuna bağlı olarak) Google ya da Apple tarafından belirlenmiş kullanım kurallarına tabidir.

12.2 Google, Google’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri ya da lisans verenleri, Apple, Apple’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri ya da lisans verenleri ya da Uygulamanın herhangi bir platform ya da hizmet sağlayıcısı (kontör servis sağlayıcılar ya da telekomünikasyon operatörleri dahil) hiçbir durumda (i) tüm ürün sorumluluğu iddiaları, (ii) Uygulamanın geçerli herhangi bir yasal ya da düzenleyici gerekliliğe uymadığı yönündeki herhangi bir iddia ve (iii) tüketici koruma yasalarından ve benzer mevzuattan kaynaklanan iddialar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulama (Uygulamanın satışı ve dağıtımı dahil) ya da Uygulamaya sahip olmanız ya da kullanmanız ile ilgili Sizin ya da herhangi bir üçüncü tarafın ne olursa olsun hiçbir iddiasından sorumlu değildir.

12.3 İşbu Bölüm 12.3'te belirtilen durumlar haricinde, işbu EULA'da yer alan hiçbir şey (buradaki taraflar haricinde) herhangi bir şahsa ya da tek bir ticari işletmeye herhangi bir türde ya da özellikte herhangi bir hak, fayda ya da çözüm sağlamayı ya da söz konusu şahıslar için herhangi bir taraf sorumluluğu ya da yükümlülüğü oluşturmayı amaçlamamaktadır ya da bu şekilde yorumlanmamalıdır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Apple'ın ve Apple'ın bağlı kuruluşlarının işbu EULA'nın üçüncü taraf faydalanıcıları olduğunu ve bu hükümleri ve koşulları kabul etmeniz ile Apple'ın işbu EULA'nın bir üçüncü taraf faydalanıcısı olarak bu EULA'yı Size karşı uygulama hakkına sahip olacağını (ve bu hakkı kabul etmiş sayılacağını) beyan ve kabul etmektesiniz.

12.4 Google, Google’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri ve lisans verenleri, Apple, Apple’ın bağlı kuruluşları, iştirakleri ve lisans verenleri (i) tüm ürün sorumluluğu iddiaları, (ii) Uygulamanın geçerli herhangi bir yasal ya da düzenleyici gerekliliğe uymadığı yönündeki herhangi bir iddia ve (iii) tüketici koruma yasalarından ve benzer mevzuattan kaynaklanan iddialar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Uygulama ya da Uygulamaya sahip olmanız ya da kullanmanız ile ilgili Sizin ya da herhangi bir üçüncü tarafın hiçbir iddiasından sorumlu değildir.

12.5 Uygulamayı kullanmanız veri ücretlerine tabi olabilir. Canon, Uygulamayı kullanmanız ile ilgili herhangi bir mobil ücretinden ya da harcından sorumlu değildir. Size herhangi bir mobil ücreti uygulanıp uygulanmayacağını öğrenmek için lütfen mobil operatörünüze danışın.

13. Tazmin.

13.1 Aşağıdakilerin neden olduğu ya da aşağıdakilerden kaynaklanan, avukat ücretleri ve maliyetleri de dahil olmak üzere üçüncü tarafların talep ettiği ya da başka şekilde talep edilen tüm kayıplar, yükümlülükler, iddialar, talepler, zararlar, maliyetler ya da giderler, dava hakları, davalar, kovuşturmalar, hükümler, tazminatlar, icralar ve hacizler dahil her türlü iddiaya ve talebe karşı her bir Sağlayıcıyı ve ilgili yetkililerini, yöneticilerini, temsilcilerini ya da çalışanlarını tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul etmektesiniz: (i) işbu EULA'da belirlenen herhangi bir beyanı, garantiyi, taahhüdü ya da yükümlülüğü ihlal etmeniz (ya da işbu EULA temelinde Canon ile olan anlaşmanızın diğer herhangi bir ihlali); (ii) Cihazınız yoluyla Sizin tarafınızdan sunulan ya da sağlanan herhangi bir bilgi, Kullanıcı Tarafından Üretilmiş İçerik ya da diğer materyal; ya da (iii) herhangi bir yasayı ihlal etmeniz ya da herhangi bir şahıs ya da kuruluşun herhangi bir fikri mülkiyet hakkının çiğnenmesi de dahil olmak üzere bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeniz.

13.2 Yukarıdaki Bölüm 13.1'de belirlenen tazmin yükümlülükleri, işbu EULA'nın her türlü feshi durumunda geçerliliğini koruyacaktır.

14. Kişisel Veriler

Canon, cihazınızın işletimini kolaylaştırmak amacıyla teknik kullanım verilerini cihazınızdan otomatik olarak derlemekte ve analiz etmektedir. Hangi verileri derlediğimize ve bunları nasıl kullandığımıza ilişkin daha fazla bilgiyi Canon Tüketici Gizlilik Politikasının ilgili bölümlerinde okuyabilirsiniz (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=tr-TR).

Kullanım verilerinizi derlemek için Google Analytics'i kullanıyoruz. Google Analytics hakkında daha fazla bilgiyi www.google.com/policies/privacy/partners adresinde okuyabilirsiniz - "İş ortaklarımızın sitelerini veya uygulamalarını kullandığınızda Google, verileri nasıl kullanır?" adlı bölüme bakın,

15. Üçüncü Taraf Yazılımı Koşulları, Bildirimler.

15.1 Uygulamanın belirli kısımları, açık kaynak ve/veya üçüncü taraf lisans koşullarına tabi olan üçüncü taraf yazılımları kullanabilir ya da içerebilir ("Üçüncü Taraf Yazılımı"). Uygulamanın bir parçası ya da Uygulama ile bağlantılı olarak söz konusu Üçüncü Taraf Yazılımlarını kullanma hakkınızın, bu yazılımlarda yer alan geçerli tüm beyanlar, lisans koşulları ve sorumluluk retleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Üçüncü Taraf Yazılımları için geçerli açık kaynak ve/veya üçüncü taraf lisansının koşullarına tabi olduğunu ve bunlar tarafından düzenlendiğini beyan ve kabul etmektesiniz. İlgili Üçüncü Taraf Yazılımını kullanmanız ile ilgili olarak işbu EULA'nın koşulları ile söz konusu açık kaynak ya da üçüncü taraf lisanslarının koşulları arasında bir çelişki olması halinde, açık kaynak ve/veya üçüncü taraf lisansının koşulları geçerli olacaktır.

15.2 Uygulamanın belirli kısımları, Uygulamada gösterildiği gibi, Üçüncü Taraf Platformundaki Kendi hesabınıza oturum açmanızı gerektirebilecek Canon'a ait olmayan ya da Canon tarafından işletilmeyen belirli platformları (“Üçüncü Taraf Platformları”) seçmek üzere Uygulamayı bağlamanıza olanak vermektedir. Üçüncü Taraf Platformundaki kendi hesabınıza oturum açmanız dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Üçüncü Taraf Platformlarındaki sizin kendi hesabınızdan ya da Üçüncü Taraf Platformlarını kullanmanız ile ilgili faaliyetlerden Canon'un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını beyan ve kabul etmektesiniz.

15.3 Uygulamanın bazı kısımlarında, söz konusu toplulukların ve üçüncü tarafların verdiği ve söz konusu kısımların kullanımını düzenleyen bildirimler ve açık kaynak lisansları yer almaktadır ve işbu EULA uyarınca verilen lisansların hiçbiri söz konusu açık kaynak lisansları altında sahip olabileceğiniz hiçbir hakkı ya da yükümlülüğü değiştirmemektedir, ancak işbu EULA'daki garanti reddi ve sorumluluğun sınırlandırılması hükümleri Uygulamanın tüm unsurları için geçerli olacaktır.

15.4 Android™, Google Play™ ve ilgili ticari markalar, hizmet markaları, adları ve logoları Google Inc.'nin malıdır.

15.5 Apple®, App Store® ve ilgili ticari markalar, hizmet markaları, adları ve logoları Apple Inc.'nin malıdır.

15.6 Aşağıdaki Üçüncü Taraf Koşulları buraya dahil edilmiştir ve işbu Lisans Koşullarının bir parçası halinde getirilmiştir:

Uygulamayı indirmeniz durumunda, aşağıdaki lisans anlaşmalarını da tasdik ve kabul etmektesiniz:

GPUImage2
Telif Hakkı (c) 2015, Brad Larson.

Değişiklikler yapılarak ya da yapılmadan kaynak ve ikili biçimlerde tekrar dağıtıma ve kullanıma, aşağıdaki koşulların karşılanması şartıyla izin verilmektedir:

Kaynak kodun tekrar dağıtıldığı durumlarda yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi muhafaza edilmelidir.

İkili biçimdeki tekrar dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi dokümantasyonda ve/veya dağıtım ile birlikte verilen diğer materyallerde çoğaltılmalıdır.

Önceden özel yazılı izin olmadan, GPUImage çerçevesinin adı ya da katkıda bulunanlarının adları işbu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi ya da tanıtılması için kullanılamaz.

BU YAZILIM TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ TÜM GARANTİLER REDDEDİLMEKTEDİR. TELİF HAKKI SAHİBİ YA DA KATKIDA BULUNANLAR HİÇBİR DURUMDA, SÖZ KONUSU HASARLARIN OLABİLİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İŞBU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN VE NE ŞEKİLDE MEYDANA GELİRSE GELSİN VE İSTER SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, İSTER KUSURSUZ YÜKÜMLÜLÜK İSTERSE HAKSIZ FİİL YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL YA DA DİĞER DURUMLAR DAHİL) OLSUN HANGİ YÜKÜMLÜLÜK KURAMINA DAYANIRSA DAYANSIN, (İKAME MAL YA DA HİZMETLERİN ALIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBI YA DA İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL YA DA NETİCE OLARAK DOĞAN ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Android-GPUImage
Telif Hakkı (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Apache Lisansı, Versiyon 2.0 ("Lisans") altında lisanslanmıştır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız.

Lisansın bir kopyasını http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden alabilirsiniz.

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans altında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Glide
Telif Hakkı (c) 2014 Google, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Değişiklikler yapılarak ya da yapılmadan kaynak ve ikili biçimlerde tekrar dağıtıma ve kullanıma, aşağıdaki koşulların karşılanması şartıyla izin verilmektedir:

Kaynak kodun tekrar dağıtıldığı durumlarda yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi muhafaza edilmelidir.

İkili biçimdeki tekrar dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi dokümantasyonda ve/veya dağıtım ile birlikte verilen diğer materyallerde çoğaltılmalıdır.

BU YAZILIM GOOGLE, INC. TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ TÜM GARANTİLER REDDEDİLMEKTEDİR. GOOGLE, INC. YA DA KATKIDA BULUNANLAR HİÇBİR DURUMDA, SÖZ KONUSU HASARLARIN OLABİLİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İŞBU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN VE NE ŞEKİLDE MEYDANA GELİRSE GELSİN VE İSTER SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, İSTER KUSURSUZ YÜKÜMLÜLÜK İSTERSE HAKSIZ FİİL YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL YA DA DİĞER DURUMLAR DAHİL) OLSUN HANGİ YÜKÜMLÜLÜK KURAMINA DAYANIRSA DAYANSIN, (İKAME MAL YA DA HİZMETLERİN ALIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBI YA DA İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL YA DA NETİCE OLARAK DOĞAN ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Yazılımda ve dokümantasyonda yer alan görüşler ve kanılar yazarlara aittir ve Google, Inc.'nin sarih ya da zımni resmi politikalarını temsil ettikleri şeklinde yorumlanmamalıdır.

---------------------------------------------------------------------------------------------

third_party/disklrucache için lisans:

Telif Hakkı (c) 2012 Jake Wharton

Telif Hakkı (c) 2011 Android Açık Kaynak Projesi

Apache Lisansı, Versiyon 2.0 ("Lisans") altında lisanslanmıştır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız. Lisansın bir kopyasını

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden alabilirsiniz.

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans altında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

---------------------------------------------------------------------------------------------

third_party/gif_decoder için lisans:

Telif Hakkı (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Bu vesile ile, bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantasyon dosyalarını ("Yazılım") alan tüm kişilere, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kısıtlama olmaksızın Yazılımın ticaretini yapma ve Yazılımın sağlandığı kişilerin de bunları yapmalarına izin verme izni aşağıdaki koşullara tabi olarak ücretsiz verilmiştir:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına ya da önemli kısımlarında dahil edilmelidir.

YAZILIM, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLMİŞTİR. YAZARLAR YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIMDAN YA DA YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA DİĞER İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİADAN, ZARARDAN YA DA BİR SÖZLEŞME İŞLEMİ, HAKSIZ FİİL YA DA BAŞKA DURUMDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKTEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java ve third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java için lisans:

Bu sınıfta yer alan açık kaynak için herhangi bir telif hakkı iddia edilmemektedir. Herhangi bir amaçla kullanılabilir, ancak bağlantılı LZWEncoder sınıfının kullanımına ilişkin kısıtlamalar için Unisys LZW patentine bakın. Lütfen her türlü düzeltmeyi kweiner@fmsware.com adresine gönderin.-----------------------------------------------------------------------------

third_party/gif_encoder/NeuQuant.java için lisans

Telif Hakkı (c) 1994 Anthony Dekker

Anthony Dekker tarafından hazırlanan NEUQUANT Nöral-Ağ nicemleme algoritması, 1994. Algoritmaya ilişkin bir tartışma için "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) sf. 351-367'de yer alan "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" çalışmasına bakın.

Yazardan doğrudan ya da dolaylı olarak bu dosyaların bir kopyasını alan tüm taraflara, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla kısıtlı olmamak üzere Yazılımın ve dokümantasyon dosyalarının ("Yazılım”) ticaretini yapma ve söz konusu taraflardan bir kopya alan kişilerin de bunları yapmalarına izin verme hakkı ve lisansı, sadece işbu telif hakkı bildiriminin bozulmadan kalması koşuluyla ücretsiz, eksiksiz, kısıtlamasız, gayri kabili rücu, tüm dünyada geçerli, ödenmiş, telifsiz ve münhasır olmayan şekilde verilmiştir.

SDWebImage
Telif Hakkı (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

MIT Lisansı (MIT)

Bu vesile ile, bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantasyon dosyalarını ("Yazılım") alan tüm kişilere, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kısıtlama olmaksızın Yazılımın ticaretini yapma ve Yazılımın sağlandığı kişilerin de bunları yapmalarına izin verme izni aşağıdaki koşullara tabi olarak ücretsiz verilmiştir:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına ya da önemli kısımlarında dahil edilmelidir.

YAZILIM, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLMİŞTİR. YAZARLAR YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIMDAN YA DA YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA DİĞER İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİADAN, ZARARDAN YA DA BİR SÖZLEŞME İŞLEMİ, HAKSIZ FİİL YA DA BAŞKA DURUMDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKTEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Facebook iOS SDK
Telif Hakkı (c) 2014-günümüz, Facebook, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu vesile ile size, işbu yazılımı Facebook tarafından sağlanan web hizmetleri ve API'ler ile bağlantılı olarak kullanım için kaynak kodu ya da ikili biçimde kullanmak, kopyalamak, değiştirmek ve dağıtmak için münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli, telifsiz bir lisans verilmektedir.

Facebook platformuna entegre olan tüm yazılımlarda olduğu gibi, bu yazılımı kullanmanız Facebook Geliştirici İlkelerine ve Politikalarına [http://developers.facebook.com/policy/] tabidir. Bu telif hakkı bildirimi, yazılımın tüm kopyalarına ya da önemli kısımlarında dahil edilmelidir.

YAZILIM, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLMİŞTİR. YAZARLAR YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIMDAN YA DA YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA DİĞER İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİADAN, ZARARDAN YA DA BİR SÖZLEŞME İŞLEMİ, HAKSIZ FİİL YA DA BAŞKA DURUMDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKTEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Facebook Android SDK
Telif Hakkı (c) 2014-günümüz, Facebook, Inc. Tüm hakları saklıdır.

Bu vesile ile size, işbu yazılımı Facebook tarafından sağlanan web hizmetleri ve API'ler ile bağlantılı olarak kullanım için kaynak kodu ya da ikili biçimde kullanmak, kopyalamak, değiştirmek ve dağıtmak için münhasır olmayan, tüm dünyada geçerli, telifsiz bir lisans verilmektedir.

Facebook platformuna entegre olan tüm yazılımlarda olduğu gibi, bu yazılımı kullanmanız Facebook Geliştirici İlkelerine ve Politikalarına [http://developers.facebook.com/policy/] tabidir. Bu telif hakkı bildirimi, yazılımın tüm kopyalarına ya da önemli kısımlarında dahil edilmelidir.

YAZILIM, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLMİŞTİR. YAZARLAR YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIMDAN YA DA YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA DİĞER İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİADAN, ZARARDAN YA DA BİR SÖZLEŞME İŞLEMİ, HAKSIZ FİİL YA DA BAŞKA DURUMDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKTEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Google Drive SDK
Telif Hakkı (c) Google (yıl bilinmiyor)

Apache Lisansı, Versiyon 2.0 ("Lisans") altında lisanslanmıştır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız.

Lisansın bir kopyasını http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden alabilirsiniz.

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans altında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Google Photos Library Client
Telif Hakkı (c) Google (2018)

Apache Lisansı, Versiyon 2.0 ("Lisans") altında lisanslanmıştır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız.

Lisansın bir kopyasını http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden alabilirsiniz.

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans altında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Dropbox SDK-Java
Telif Hakkı (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT Lisansı (MIT)

Bu vesile ile, bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantasyon dosyalarını ("Yazılım") alan tüm kişilere, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kısıtlama olmaksızın Yazılımın ticaretini yapma ve Yazılımın sağlandığı kişilerin de bunları yapmalarına izin verme izni aşağıdaki koşullara tabi olarak ücretsiz verilmiştir:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına ya da önemli kısımlarında dahil edilmelidir.

YAZILIM, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLMİŞTİR. YAZARLAR YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIMDAN YA DA YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA DİĞER İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİADAN, ZARARDAN YA DA BİR SÖZLEŞME İŞLEMİ, HAKSIZ FİİL YA DA BAŞKA DURUMDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKTEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Dropbox SDK-Obj-C
Telif Hakkı (c) 2015-2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

MIT Lisansı (MIT)

Bu vesile ile, bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantasyon dosyalarını ("Yazılım") alan tüm kişilere, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kısıtlama olmaksızın Yazılımın ticaretini yapma ve Yazılımın sağlandığı kişilerin de bunları yapmalarına izin verme izni aşağıdaki koşullara tabi olarak ücretsiz verilmiştir:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına ya da önemli kısımlarında dahil edilmelidir.

YAZILIM, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLMİŞTİR. YAZARLAR YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIMDAN YA DA YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA DİĞER İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİADAN, ZARARDAN YA DA BİR SÖZLEŞME İŞLEMİ, HAKSIZ FİİL YA DA BAŞKA DURUMDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKTEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

ZipArchive
Telif Hakkı (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

MIT Lisansı (MIT)

Bu vesile ile, bu yazılımın bir kopyasını ve bağlantılı dokümantasyon dosyalarını ("Yazılım") alan tüm kişilere, Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kısıtlama olmaksızın Yazılımın ticaretini yapma ve Yazılımın sağlandığı kişilerin de bunları yapmalarına izin verme izni aşağıdaki koşullara tabi olarak ücretsiz verilmiştir:

Yukarıdaki telif hakkı bildirimi ve bu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına ya da önemli kısımlarında dahil edilmelidir.

YAZILIM, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLMİŞTİR. YAZARLAR YA DA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, YAZILIMDAN YA DA YAZILIMLA BAĞLANTILI OLARAK YA DA YAZILIMIN KULLANIMINDAN YA DA DİĞER İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR İDDİADAN, ZARARDAN YA DA BİR SÖZLEŞME İŞLEMİ, HAKSIZ FİİL YA DA BAŞKA DURUMDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKTEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Libgdx-1.6.1.zip
Telif Hakkı (c) Mario Zechner (2013)

Apache Lisansı, Versiyon 2.0 ("Lisans") altında lisanslanmıştır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız.

Lisansın bir kopyasını http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden alabilirsiniz.

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans altında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Firebase Analytics
Telif Hakkı (c) Google (yıl bilinmiyor)

Apache Lisansı, Versiyon 2.0 ("Lisans") altında lisanslanmıştır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız.

Lisansın bir kopyasını http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden alabilirsiniz.

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans altında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Protobuf.framework
Telif Hakkı 2014, Google Inc. Tüm hakları saklıdır.

Değişiklikler yapılarak ya da yapılmadan kaynak ve ikili biçimlerde tekrar dağıtıma ve kullanıma, aşağıdaki koşulların karşılanması şartıyla izin verilmektedir:

* Kaynak kodun tekrar dağıtıldığı durumlarda yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi muhafaza edilmelidir.

* İkili biçimdeki tekrar dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi dokümantasyonda ve/veya dağıtım ile birlikte verilen diğer materyallerde çoğaltılmalıdır.

* Önceden özel yazılı izin olmadan, Google, Inc.'nin adı ya da katkıda bulunanlarının adları işbu yazılımdan türetilen ürünlerin desteklenmesi ya da tanıtılması için kullanılamaz.

BU YAZILIM TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR VE ZIMNİ TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, SARİH YA DA ZIMNİ TÜM GARANTİLER REDDEDİLMEKTEDİR. TELİF HAKKI SAHİBİ YA DA KATKIDA BULUNANLAR HİÇBİR DURUMDA, SÖZ KONUSU HASARLARIN OLABİLİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMİŞ OLSA DAHİ, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İŞBU YAZILIMIN KULLANILMASINDAN KAYNAKLANAN VE NE ŞEKİLDE MEYDANA GELİRSE GELSİN VE İSTER SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜĞÜ, İSTER KUSURSUZ YÜKÜMLÜLÜK İSTERSE HAKSIZ FİİL YÜKÜMLÜLÜĞÜ (İHMAL YA DA DİĞER DURUMLAR DAHİL) OLSUN HANGİ YÜKÜMLÜLÜK KURAMINA DAYANIRSA DAYANSIN, (İKAME MAL YA DA HİZMETLERİN ALIMI, KULLANIM, VERİ YA DA KAR KAYBI YA DA İŞLERİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, EMSAL YA DA NETİCE OLARAK DOĞAN ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

android.support.v4
Telif Hakkı (c) Google (yıl bilinmiyor)

Apache Lisansı, Versiyon 2.0 ("Lisans") altında lisanslanmıştır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız.

Lisansın bir kopyasını http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden alabilirsiniz.

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans altında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Kotlin-web-sitesi
Telif hakkı bilinmiyor

Apache Lisansı, Versiyon 2.0 ("Lisans") altında lisanslanmıştır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız.

Lisansın bir kopyasını http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden alabilirsiniz.

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans altında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)
Telif Hakkı (c) 2018, OpenCV ekibi

OpenCV, aşağıdaki lisans kapsamında Programlarda kullanılır: Open Source Computer Vision Library için Lisans Anlaşması (3 maddeli BSD Lisansı)

Değişiklikler yapılarak ya da yapılmadan kaynak ve ikili biçimlerde tekrar dağıtıma ve kullanıma, aşağıdaki koşulların karşılanması şartıyla izin verilmektedir:

* Kaynak kodun tekrar dağıtıldığı durumlarda yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi muhafaza edilmelidir.

* İkili biçimdeki tekrar dağıtımlarda, yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi dokümantasyonda ve/veya dağıtım ile birlikte verilen diğer materyallerde çoğaltılmalıdır.

* Telif hakkı sahiplerinin adları veya katkıda bulunanların adları, önceden yazılı olarak özel izin almadan, bu yazılımdan türetilen ürünleri onaylama veya tanıtma amacıyla kullanılamaz.

Bu yazılım telif hakkı sahipleri ve katkıda bulunanlar tarafından "olduğu gibi" sağlanmıştır ve zımni ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, sarih ya da zımni tüm garantiler reddedilmektedir. Telif hakkı sahibi ya da katkıda bulunanlar hiçbir durumda, söz konusu hasarların olabilirliği hakkında bilgi verilmiş olsa dahi, herhangi bir şekilde işbu yazılımın kullanılmasından kaynaklanan ve ne şekilde meydana gelirse gelsin ve ister sözleşme yükümlülüğü, ister kusursuz yükümlülük, isterse haksız fiil yükümlülüğü (ihmal ya da diğer durumlar dahil) olsun hangi yükümlülük kuramına dayanırsa dayansın, (ikame mal ya da hizmetlerin alımı, kullanım, veri ya da kâr kaybı ya da işlerin kesintiye uğraması dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) hiçbir doğrudan, dolaylı, arızi, özel, emsal ya da netice olarak doğan zarardan sorumlu olmayacaktır.

OKHttp
Telif Hakkı 2016 Square, Inc.

Apache Lisansı, Versiyon 2.0 ("Lisans") altında lisanslanmıştır; bu dosyayı Lisans ile uyumlu olan durumlar haricinde kullanamazsınız.

Lisansın bir kopyasını http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden alabilirsiniz.

Geçerli yasalar gerektirmedikçe ya da yazılı olarak kabul edilmedikçe, Lisans altında dağıtılan yazılım sarih ya da zımni HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİLER YA DA KOŞULLAR OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" ESASINA DAYALI OLARAK dağıtılmaktadır. Lisans kapsamındaki izinleri ve sınırlamaları düzenleyen spesifik ifade için Lisansa bakın.

16. Çeşitli hükümler. Referans yoluyla buraya dahil edilmiş olan belgeler de dahil olmak üzere işbu EULA, Uygulama ile ilgili olarak Siz ve Canon arasındaki anlaşmanın tamamını temsil etmektedir; (i) konusu ile ilgili tüm daha önceki ya da eş zamanlı sözlü ya da yazılı iletişimlerin, tekliflerin ve beyanların yerine geçmektedir ve (ii) işbu EULA'nın süresi boyunca taraflar arasındaki tüm bildirim ya da benzer iletişimlerin tüm ihtilaflı ya da ilave koşullarının üzerindedir. İşbu EULA'nın herhangi bir hükmünün geçersiz sayılması halinde, söz konusu geçerlilik bu EULA'nın amacına mani olmadıkça tüm diğer hükümler geçerli kalacak ve bu EULA geçerli kanunlar altında izin verilen tam ölçüde uygulanacaktır. Yazılı ve her bir tarafında usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş bir temsilcisi tarafından imzalanmış olmadıkça, bu EULA'da yapılacak hiçbir değişiklik bağlayıcı değildir. İşbu EULA, burada yer alan tarafların varisleri, halefleri ve izin verilen devir alanlar üzerinde bağlayıcıdır ve bunlar için yürürlükte olacaktır. Taraflardan herhangi birisinin işbu EULA'nın herhangi bir hükmünün diğer tarafça ihlalinden kaynaklanan herhangi bir hakkını uygulamaması, söz konusu hükmün ya da burada yer alan diğer herhangi bir hakkın daha sonraki bir ihlali ile ilgili herhangi bir haktan feragat edilmesi olarak kabul edilmeyecektir.

© 2019 Canon Europa N.V., Hollanda. Tüm Hakları Saklıdır.