BUSINESS BYTES

Verilerin yönetim kurulunda temsil edilmesi gerekiyor mu?

  • Yayınlanma Zamanı 2 yıl önce
  • 3 min okuma süresi

Günümüzde işletmelerin her şeyin dijitalleşmesine odaklanması, BT karar verme mekanizmasında pazarlamanın etkisinin artmasına yol açmıştır. CMO'lar, modern yönetim kurullarında alışıldık bir demirbaştır. Sonuç olarak, müşteri deneyiminde bir iyileşmeye yol açabilecek girişimler için çoğunlukla daha fazla destek ve daha fazla para bulurlar. Kendi dijital projelerini uygulamaya giriştiklerinde, çoğu kez pazarlama departmanının marka bilgileri ile CIO'nun BT bilgileri arasında bir beceri boşluğu olduğunu keşfederler. Bu durum Avrupa genelinde gittikçe artan bir şekilde Baş Veri Yöneticileri (CDO'lar) atanmasına yol açmaktadır.

BT liderlerinin bir çoğu, günlük operasyonel konulara çok fazla odaklandıklarını, bu durumun da kendilerini CDO'nun meydan okumasına açık bıraktığını hemen kabul edecektir. Sıradan yönetim işlerine harcanan zaman, işletmenin stratejik gelişimi için daha az zaman harcanması anlamına gelmektedir.

BT liderlerinin yönetimi ele alıp pazarlama alanındaki emsalleri ile birlikte kurumsal değişime yön vermemeleri için pratik bir neden olmamakla birlikte, hala bir tereddüt mevcuttur. Gartner, CIO'ların yarıdan fazlasının (yüzde 51) dijital akımın başa çıkabileceklerinden daha hızlı geldiği endişesini taşıdıklarını, yüzde 42'sinin ise geleceği güvenle karşılamak için doğru becerilere ve özelliklere sahip olmadıklarını düşündüklerini belirtmektedir.

Bunun olası bir açıklaması, verilerdeki artıştır. CIO'lar bazen operasyonlar ile pazarlama arasındaki boşluğu doldurabilmektedir, ancak analitiğin daha ince detaylarını tam olarak anlayabilmek için uğraşmaları gereklidir. Veri bilimi son derece uzmanlık gerektiren bir beceridir ve özgün deneyimlere ve eğitime sahip bir kişiden yararlanabilir.

Analitik beceri boşluğu, önemli bir endişe konusudur. Computing adlı BT dergisinden alınan bir analiz, şirketlerin yüzde 26'sının bulut tabanlı büyük veri hizmetlerini kullanmasına ya da kullanmayı planlamasına rağmen, araştırmaya katılan şirketlerin sadece yüzde 13'ünün gerekli becerilere sahip olduklarını göstermektedir.

Veri bilimi beceri boşluğunu ele almaya yönelik girişimler mevcuttur. Bölge genelini kapsayan bir girişim, İngiltere'deki Açık Üniversite'nin (Open University) başını çektiği ve bir dizi akademik kurumu içeren Avrupa Veri Bilimleri Akademisidir (European Data Science Academy - EDSA). EDSA, veri bilim insanlarına yönelik gelecekteki talepleri karşılamaya yardımcı olacaktır. Ancak kuruluşların iş istihbaratından en fazlasını şimdi elde etmeleri gerekmektedir. Öyleyse şirketinizin diğer bir CDO'ya ihtiyacı var mı? Yönetim kuruluna bir "Baş Veri Yöneticisi" atanması, işletmenin bilginin önemini kabul etmesine yardımcı olabilir mi?

Bir veri yöneticisinin atanması, tek başına kurumsal kültürde hemen bir değişim oluşturmayacaktır. Bunun olabilmesi için, işletmelerin kuruluş genelinde davranışlardaki bir değişimi desteklemeleri gereklidir. Bu, perakendeci Ocado'nun gerçekleştirdiği değişime odaklanma ya da British Gas'te Connected Home girişiminin oluşturulması gibi, işletme içinde bir yan veri laboratuvarı oluşturulması yoluyla geliştirilebilir. Bu ayrı varlıklar, verilerin değerini işletmenin geneline kanıtlamaya yardımcı olabilirler.

CIO potansiyel olarak bir Baş Veri Yöneticisinin sorumluluklarının bir çoğunu üstlenebilir, ancak yardıma ihtiyaçları vardır. Tıpkı günlük BT operasyonlarını yönetmek için bir altyapı yöneticisi görevlendirebilecekleri gibi, kuruluşun verilere yaklaşımına yön verebilecek güvenilir bir yardımcıya ihtiyaç duyarlar.

Verilerin değerini işletmeye kanıtlama zorluğunun çözümü işe küçük hedeflerle başlamak, deney yapmak ve kuruluşun en üst düzeylerinden destek almak gibi görünmektedir. Veri bilimlerinin destekçisi kıdemli bir kişi, tercihen CEO olmalıdır. Kıdemli bir kişiden gelen böyle bir destek sayesinde, kuruluşun genelindeki çalışanlar verilerin kârlı operasyonlar hakkında nasıl daha derin bir içgörü oluşturabileceğini ve kuruluşun müşterilerine nasıl yeni ve şaşırtıcı yollarla hizmet verebileceğini görmeye başlarlar. Yanıt her zaman C-kademesindeki yeni bir yönetici değildir.