BUSINESS BYTES

Bir işletme değişimi nasıl etkin bir biçimde yönetebilir?

  • Yayınlanma Zamanı 3 yıl önce
  • 3 min okuma süresi

Günümüzün hızla hareket eden ortamında, değişimin hızının yavaşlamasını bekleyen işletmelerin hayal kırıklığına uğraması olasıdır. Değişim, dijitalleşmeden mobilleşmeye, "uygulamalaşmaya" ve sosyal medyanın amansız yükselişine kadar, günümüzdeki iş yapma şeklimizin kabul edilmiş bir parçası haline gelmiştir. Aslında, işletmelerin değişimi kucaklamaları gereklidir. Sürekli evrim olmadığı takdirde, şirketlerin rakipleri öne geçerken kendilerinin geride kaldıklarını görmeleri olasıdır.

Ancak değişim zordur ve alışkanlıkları kırmak güçtür. Bunu, sigarayı bırakmayı deneyen birine sorun! Değişim, bir kuruluş için ne kadar daha zor olmalıdır? Hareketli parçaların, çalışan bireylerin ve farklı departmanların sayısını düşünün - üstelik bu, ekonomi ya da teknolojik gelişmeler gibi dış etkenlerin dikkate alınmasından önce gelmektedir. Ekiplerin yeniden yapılandırılmasından büyümeye yatırım yapılmasına ya da yeni bir işin alınmasına kadar her kurumsal kilometre taşı, bir değişim habercisidir. Öyleyse şirketler, kendi evrimsel süreçlerini nasıl daha kolay bir hale getirebilirler?

Gün gibi açık görünebilir, ancak kurumsal değişim ile ilgili ilk adım, bunun için hazırlanmaktır. Diğer bir deyişle: çok yönlülük için plan yapın. Doğru türde bir ivme oluşturmak ve önemli bir değişiklik için gerçekten hazırlanmak için, iş liderlerinin dış çevrelerini anlamaları ve kendi iç yeteneklerini uyumlaştırmaları gereklidir. Bir ekip ne kadar esnek olursa, kendi anlık kontrolü ötesindeki etkenler ile uğraşırken o kadar iyi hazırlıklı olacaktır. Başarılı değişim yönetimi prosedürleri, bir şirketin ileriye doğru daha az tereddütle yol almasına olanak verir.

Planlamanın ikinci bir faydası vardır - insanlar bir değişime, planlama faaliyetlerini önceden gördüklerinde - ya da bunlara katıldıklarında - hazırlanırlar. Personelin erken desteğini sağlamanın faydası daha sonra görülecektir; insanlar, karar verme sürecine dahil edildiklerini düşünmeleri durumunda davranışlarını değiştirmeye daha eğilimlidir. Başarılı değişim stratejileri, değişimi sağlayanlara ve sürdürenlere ilişkin girift bir kavrayış gerektirir. Bütünsel bir yol haritası hem iyi bir planlama aracı hem de ilerlemeyi izlemenin bir yoludur.

Başarılı bir değişim yönetimi, etkilenen tüm tarafları bir araya getirdiğinden ve bu tarafların değişimlerin başarılı kılınmasına katılmalarını gerektirdiğinden, departmanlar-arası ekip kurmaya yardımcı olur, böylece kuruluşun genelindeki çalışanların desteği sağlanmış olur. Bir sonraki adım, değişim programının geliştirilmesine yardımcı olacak ve başarılı olmasını sağlayacak bir değişim ekibi toplamaktır. Azami etkililik için, bu ekip kuruluş genelindeki kişilerin bir karışımını içermeli ve kuruluşun içindeki tek bir disiplin ile sınırlı olmamalıdır.

Süreci destekleyecek ekstra eğitim ya da geliştirme fırsatları olup olmadığını değerlendirin. İnsanların yerleri değiştiriliyorsa ve yeni sorumluluklar veriliyorsa, liderler, bu çalışanlara eğitim verilmesini dikkate almalıdır. Değişim konusunda zorluk yaşayan çalışanların nasıl tanımlanacağı konusunda yöneticiler ve denetçiler ile çalışmak için ekstra zaman ayırın. Ekiplerini değişim boyunca nasıl yöneteceklerini öğrenmelerine yardımcı olmak için, ilk kez yönetici olacak kişiler için bir kurs yürütün. Bu çabalar şirket içinde, bir danışmanlık şirketi yoluyla ya da çevrim-içi eğitim yoluyla yürütülebilir.

Son olarak, değişimin gerçekten gerçekleştiğinden emin olun. Bir çok kuruluş bir değişim sürecini başlatmakta, bu değişimi uygulamaya başlamakta ve daha sonra diğer işler öncelik kazandıkça ivmeyi yitirmektedir. Ama değişim ve dönüşüm yoluyla BT altyapınızı, iş süreçlerinizi ve verilerinizin hizmet zamanını, emniyetini ve güvenliğini geliştirebilirseniz, sonuç olarak kuruluşunuzun işleri büyüyecektir.

Başlangıçtaki "değişim heyecanı" sönükleştikten sonra ivmeyi muhafaza etmek önemlidir. Çoğu şirketin başarısız olduğu nokta burasıdır; paradigma değişiklikleri olduğunda, tereddüt gösterenler çoğu kez kaybedenler olurlar.