BUSINESS BYTES

Bir an durup düşünmenin ve CIO'nun önemini hatırlamanın zamanı geldi mi?

  • Yayınlanma Zamanı 3 yıl önce
  • 3 min okuma süresi

Teknoloji, daha köklü bazı iş alanı ilişkilerine kıyasla çoğu kez ailenin zayıf üyesi olarak görülmektedir. Finans, pazarlama ve operasyonlar gururla baş köşede yer alırken, teknolojinin ise en üst düzeyde tanınmak için çaba göstermesi gerekebilir.

BT alanındaki karar vericilere çoğu kez yönetim kurulunda yer verilmemektedir. İşe alma uzmanı Harvey Nash, CIO'ların üçte birinden azının (yüzde 32) doğrudan CEO'ya rapor verdiğini söylemektedir. Bu tür bir dışlama, BT liderlerinin iş stratejisine katkıda bulunmalarını zorlaştırabilir.

CIO'nun belirgin şekilde ötekileştirilmesi, teknolojinin tüm sektörlerdeki iş başarısında temel bir rol oynadığının her zamankinden fazla kabul edildiği günümüzde garip görünmektedir. Bugün bile, bir CIO daha iyi bir sunucu için bütçe istediğinde, bu istek işletmenin kârlılığını arttırmak için bir fırsattan ziyade bir maliyet olarak görülmektedir. Ancak, BT artık bir çok işletme için önde gelen bir kâr merkezidir - neden halen bir maliyet olarak görülmektedir?

Bu tutarsızlık için olası bir açıklama, BT-dışındaki çalışanların iş zorlukları için kendi teknik çözümlerini edindikleri gölge BT'deki artıştır. Çalışanlar, günlük yaşamda bilgisayar uygulamalarını kullanma konusunda özgüven kazandıkça, geleneksel iş BT'sinin çalışma pratiklerini engellediği durumlarda kurtarıcı haline gelmektedirler. Aynı zamanda, bulut ve mobil uygulamalardaki artış, çalışanlar için - bazen CIO'ya bilgi vermeden - işte kullanmak üzere istek üzerine ücretsiz hizmet satın almanın ya da kullanmanın artık çok daha kolay olduğu anlamına da gelmektedir.

Bu gizlice yaklaşım, teknoloji yöneticileri için önemli bir endişe oluşturmaktadır. Araştırmacı Vanson Bourne'a göre, CIO'ların dörtte üçünden fazlası (yüzde 76), kendi işletmelerindeki departmanların artık BT ekibinden girdi almadan ürün satın aldıklarını ve bunları devreye soktuklarını belirtmektedir. Toplamda, şu anda teknoloji harcamalarının dörtte birinin BT departmanı dışında gerçekleştiği tahmin edilmektedir; analiz şirketi Gartner ise 2017 yılında CMO'ların teknolojiye BT yöneticilerinden daha fazla harcama yapacaklarını öne sürmektedir.

Bu merkezsizleşme, CIO'nun geleceği konusunda bir soru işareti oluşturmaktadır. Sonuçta, iş alanlarındaki çalışanlar kendi hizmetlerini ve sistemlerini satın alıyorlarsa, şu soru ortaya çıkmaktadır: bir şirket, BT satın almalarını denetlemek için neden ayrı bir yöneticiye ihtiyaç duysun? Baş dijital ve veri yöneticilerinin sayısındaki artış da eklendiğinde, CIO üzerinde her yönden bir baskı oluştuğu açıktır.

Ancak yine de umut var.

İşletmelerin en sonunda BT'nin rolünü ciddiye almaya başladıklarına dair belirtiler ortaya çıkmaya başlıyor. BT'nin iş dönüşümünde hayati bir rol oynadığı, c-kademesinde geniş ölçüde kabul görüyor. BT, iş verimliliğini desteklemekten bir kuruluşun işin evrimine ilişkin stratejik kararlara yönelik bilgi sağlamak amacıyla akıllı veriler toplamasına yardımcı olmaya kadar gittikçe artan bir şekilde merkezde yer almaktadır.

Bu farkındalığa, CIO'nun konumunun öneminin yeniden onaylanması eşlik etmelidir. CIO, merkezi olmayan satın almanın yükselişine rağmen, teknolojinin modern işletmelerdeki rolünü anlamak için en iyi konuma sahip yönetici olmayı sürdürmektedir. CIO'lar, BT'nin işletmelerde en iyi şekilde kullanılması amacıyla platformları entegre etmek, yönetim oluşturmak ve yol haritaları yaratmak için yıllar harcamıştır.

BT-etkin değişimin hızı artmaya devam ederken, en azından yönetim kademesindeki değişmeyen bir olgu, CIO'dur. Dijital yaşam kök salarken, işletmeler BT liderlerinin teknoloji değişimi projelerini uygulama deneyimlerinden yararlanmalıdır.

Gartner, başarılı kuruluşların - teknoloji, yenilikler ve riskleri kapsayanlar gibi - daha teknik rollerin katkısını arttırma eğilimi gösterdiklerini belirtmektedir. Bu, CIO'ların ihtiyaç duydukları fırsattır ve harekete geçerek bu alanlarda sorumluluk almaları gerekmektedir. Ancak iş burada bitmemektedir.

Rollerinin tam olarak tekrar değerlendirilmesi için, CIO'ların kendi kariyerleri için - özellikle kuruluşun geri kalanında nasıl algılandıkları açısından - daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gereklidir. CIO'ların, işletmelerde değişim sağlayabilecek çok-görevli yenilikçiler olduklarını kanıtlamak için, sadece günlük operasyonları yürütmenin ötesine geçmelerinin zamanı gelmiştir.

Dolayısıyla, bir devrilme noktasına ulaşılmıştır. CIO'lar, objektif yenilikçiler rolünü üstlenmeli ve teknolojinin gelecek on yılda işlerde oynayacağı yıkıcı rolü herkesten daha iyi anladıklarını kanıtlamalıdır. CIO'lar, BT yeniliklerini sahiplenerek varlıklarını sürdürebilir ve başarılı olabilirler.[Referanslar]

Gartner, CDO rolünün büyümesi hakkında:
http://www.gartner.com/newsroom/id/2208015

CDO'lara sahip şirketlere örnekler:
http://www.digitaltransformationbook.com/15-companies-chief-digital-officer/

CDO'nun yükselişi ve düşüşü:
http://www.computerweekly.com/feature/Chief-Data-and-Digital-Officers-rise-to-threaten-the-CIO

Forrester, CDO rolünün yok olması hakkında:
http://www.zdnet.com/article/forrester-warns-cdos-dont-expect-career-longevity/