BUSINESS BYTES

BT bir öz değerlendirme için hazır mı?

  • Yayınlanma Zamanı 2 yıl önce
  • 3 min okuma süresi

Teknolojinin işleri iyi yönde değiştirdiği konusunda şüphe yoktur. Teknoloji evrildikçe, CIO'lar işletme genelinde yeni kabiliyetleri ve süreçleri uygulamaya koyarak ve böylece atikliği, odaklanmayı ve esnekliği iyileştirerek karşılık vermişlerdir.

Ancak BT departmanının bir işletmedeki görevi her zaman kolay değildir. CIO'lar sıklıkla BT yatırımlarından çabuk sonuç almak için baskı altındadırlar; bu da her zaman basit, hatta mümkün değildir. Sonuç olarak CIO'lar çoğu kez gereken şekilde ara verip "her şeyden önce neden bunu yapıyoruz?" şeklindeki temel soruyu sorma olanağı bulamadan sistemleri üretime zorlamak durumunda kalmaktadır.

Birçok CIO günlük rollerinde daha proaktif olmak istemektedir, ancak günlük operasyonlar sorunlara yeni çözümler bulma fırsatı yerine sadece verimlilik dürtüsü tarafından harekete geçirildiği sürece, CIO'nun rolü sınırlı kalabilir. Bu da sonuç olarak BT liderinin kuruluşun gereksinimlerinden "haberdar olmadığı" şeklinde haksız suçlamalara yol açabilir.

BT uzun süre iş ihtiyaçlarını öngörmekten çok bunlara karşılık vermek zorunda olduğu bir konumda kalmıştır. Öyleyse CIO'lar, BT sistemlerinin kabiliyetlerinin gerçekten en iyi şekilde kullanılmasını nasıl sağlayabilirler? Ve CIO'lar, işletmenin değerine nasıl katkıda bulunabilirler?

1.    Katılım sağlayın

BT departmanı, yönetimin maliyetleri azaltma baskısı altında, dış hizmet sağlayıcıları ile rekabet etme çabasıyla silo haline gelebilir. Ancak silo zihniyeti genel iş operasyonlarındaki verimliliği azaltacaktır; etkili olmak için ise katılım çok önemlidir. Üstelik daha iyi katılıma yönelik ortamlar oluşturulması, liderlik ekiplerinin sorumluluğundadır. Proaktif planların benimsenmesi için, şirketin tamamının desteğinin sağlanması gereklidir. CIO'lar, şirket içinde kendi rolü için birleşik bir vizyon oluşturarak ve ortak, genel hedeflere ulaşmak için işletmenin farklı bölümleri ile birlikte çalışarak bu sürece yardımcı olabilirler. Birçok şirket, BT'nin masaya gerçekten ne koyabileceği konusunda daha derinlemesine bilgiden büyük ölçüde yararlanabilir.

2.    Planlayın

BT liderlerinin ticaret zekasına ihtiyaç duymadıkları yönündeki inanç bir mittir. Proaktif BT departmanları sırada neyin olduğunu öngörürler ve hizmetlerin nasıl iyileştirileceğini ve gelirin nasıl arttırılacağını anlarlar. Potansiyel sonuçları anlarlar ve buna göre plan yaparlar. Bunu yapabilmek için BT liderlerinin örüntüleri incelemeleri, tekrar eden sorunların temel nedenlerini araştırmaları ve belirgin sonuçlara sahip hedefler tanımlamaları gereklidir. İş sadece bir BT sistemi kurmaktan ve bunu ara sıra güncellemekten ibaret değildir. BT liderlerinin günümüzdeki düşünce döngüsünü kırmaları ve ileride ortaya çıkacak iş ve teknoloji ihtiyaçlarına bakmaları gereklidir.

3.    Değerlendirin

Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, BT departmanları üzerindeki baskı sadece artacaktır. Şirketler, üretkenliği korumak için güvenilir BT altyapılarına bel bağlamaktadır.  Ancak teknik satın almaların sadece depolama artış gerektirdiğinde ya da ekipman bozulduğunda yapıldığı bir BT stratejisinin gerçek maliyetini ölçmek zordur. Dikkatin sadece maliyetlerin düşük tutulmasına ve mevcut sistemlerin bakımına odaklanmasının, BT departmanları için uzun vadeli bir strateji olduğu söylenemez.

Bunun yerine, ileri görüşlü CIO'ların sistem performansını düzenli olarak değerlendirmeleri gereklidir, böylece sistemlere akıllıca yatırım yapabilirler ve teknolojinin işletmenin öncelikleri ile uyumlu olmasını sağlayabilirler. Sonuç olarak, katma değerli bir yaklaşım aşağıdaki soruları yanıtlayacaktır: Mevcut BT düzeni, gelecekteki iş planlarını nasıl destekleyebilir? Stratejik iş hedeflerine ulaşmak için gerekli kaynaklar ve kabiliyetler mevcut mu?

Proaktif ve sofistike bir BT stratejisi, kendisini amorti edecektir. Bunun harcanan zahmete değer olduğunu kanıtlamak, BT departmanının sorumluluğundadır.