BUSINESS BYTES

Daha iyi BT ölçümleri yaratmanın altı yolu

  • Yayınlanma Zamanı 3 yıl önce
  • 5 min okuma süresi

BT organizasyonu, sadece işin geri kalanına hizmet etmenin ötesine geçmektedir ve en yüksek getiriyi elde etmek için işin diğer bölümleri ile yakın çalışmalar içinde olması beklenmektedir. BT’nin işe nasıl yararlı olduğunu gösterebilmek için maliyetleri, verimliliği, üretkenliği ve performansı ölçebilecek ölçevler gerekmektedir. CIO (Chief Information Officer)’ların odaklanmaları gerek altı konu aşağıdadır.
 
Ölçevlerinizi doğru izleyici kitlenize göre uyarlayın
BT danışmanlığı and hizmet sağlayıcısı şirketi ECS’nin direktörü Glenn Bladon, BT ekibinin iç ölçevlerinin, çoğunlukla dışarıya veya müşteriye sunulduğunu söylüyor. “Akıllı CIO’lar farklı hedeflere farklı ölçevler/gösterge panoları sunacaktır. Örneğin, CFO (Chief Finance Officer) parasının karşılığını aldığını gösteren maliyet ölçevleri ile ilgilidir,” diye ekliyor.

Önemlilere odaklanın


CIO, sistem geliştirme öncelikleri, yeni uygulama işlevselliği ve ürün ve hizmet satışları da dahil olmak üzere birkaç konu etrafında yeni ölçevler geliştirmeyi öğrenmelidir. Bu şekilde, üst yönetimin dikkatini yaratılmış olan işin değerine çekebilecektir.

Pegasystems Europe’un şef teknolojisti John Everhard,  "Kendi iki örgütüm içinde, 30, 60, 90 günlük sürekli teslimat döngülerinde, şirketin üçer aylık hedefleri ile paralel olan yüksek-öncelikli uygulamalar ve sistem güncellemeleri başlattım," diyor.  "Bu, üretime aktardığımız yeni uygulama işlevselliğini ve sistem güncellemelerini ölçebilmemi sağladı."

Ölçevlerin müşterilerin gereksinimi olan ve anladıkları şeyleri ölçtüğünden emin olun

"Bir CIO ve ekibi, çoğunlukla BT’de, müşterilerin (iç ve dış) analizlerden neye gereksinimleri olduğunu gerçek olarak anlamadan ölçevler geliştirirler,“ diyor KPMG’nin Danışma ekibinde direktör olan Adam Woodhouse. Kendi ekibinizin ve müşterilerin nasıl çalıştıkları, BT’yi nasıl kullandıkları ve onlar için neyin önemli olduğu üzerinde biraz zaman harcamanın bir CIO tarafından yapılacak en iyi yatırım olduğunu söylüyor.
CIO’lara, müşterilerin gereksinimlerini anlamayı ve bunları BT’cilerin anlayabilecekleri ve ölçebilecekleri; ve net bir şekilde raporlayabilecekleri ölçevlere dönüştürmelerini öneriyor.

İşlem miktarını değil, hizmet kalitesini ölçün


CIO’ların işlemlerin miktar ve uzunluğunu tartma yerine, hizmet kalitesi hakkındaki ölçevleri daha ağırlıkla tartmaları gerekmektedir.
Bomgar’ın EMEA Başkan Yardımcısı Stuart Facey, "CIO’lar buna, örneğin maliyetlerden tasarruf etme fırsatı yerine, toplam hizmet kalitesini iyileştirmek bağlamında bakmalıdırlar ve işin amaçlarını ve gereksinimlerini anlamaya çalışmalıdırlar,” diyor. “Bu yaklaşım, CIO’ların, destek ekiplerinin ölçevlerine ek olarak yapılarını, yeteneklerini ve eğitimlerini değiştirmelerini gerektirebilir."

Tüm organizasyonun bağlılığını sağlayın


Bir ölçü toplama yönteminin uygulanması ancak şirketlerin ilgili bölümlerinin bu yöntemi kabul etmeleri ile mümkün olabilir.
Apptio’nun EMEA Başkan Yardımcısı Colin Rowland, " Hazır olan ekiple ve diğer çalışanlarla yakın bir şekilde iletişim kurmak, iş kuruluşlarına kapsamlı bir performans genel bakışı için gerekli olacak en faydalı bilgileri elde edebilme olasılığını yükseltir," diyor.

Doğru ölçevler doğru sonuçları alırlar


Birçok iş kuruluşu ölçevler uygularlar, fakat kullandıkları ölçevler çoğunlukla doğru olanlar değildir.    
Fruition Partners UK genel müdürü Paul Cash, "Eğer Servis Düzeyi Anlaşması bunun üzerine dayalı değilse, dışarıdan sağlanan bir BT hizmetinin destek dekontlarını saymanın hiçbir anlamı yoktur," diyor. "Doğru ölçevlere bakmıyorsanız, dışarıdan aldığınız hizmetin kötü performansı gözünüzden kaçabilir ve bu sorunu ancak iş işten geçince fark edebilirsiniz." Ölçevlerin tekil ve silolanmış sözleşmelere uygulanmamaları, fakat BT işlevinin tüm son-son-son’unu göz önüne alarak yapılması gerektiğini ekliyor.


Yalnız maliyetlere odaklanmayın


Glue Reply adlı bağımsız danışmanlık şirketi ortaklarından Oliver Neuberger, sadece maliyetleri düşürmeye çalışmanın sağgörüsüz bir çaba olduğunu ve beklenmedik sonuçlar doğurabileceğini söylüyor. "En gelişmiş müşterilerimiz BT performansını doğrudan NPS sadakat ölçüsü, gelir ve kârlılık gibi makro düzey sonuçlara bağlayabilecek kontrol araçlarına ve denetime sahipler. Kuruluşlar, doğru şeyleri ölçerek, doğru davranışları teşvik edebilirler ve teklif edilen en düşük fiyatı kabul etmek yerine, işi destekleyen ve yürüten bir BT işlevi geliştirebilirler,” diyor.


Kaynak : http://www.cio.co.uk/insight/strategy/six-ways-create-better-it-metrics-3605326/