BUSINESS BYTES

BT'deki inovasyon nasıl görünür?

  • Yayınlanma Zamanı 3 yıl önce
  • 3 min okuma süresi

İnovasyon, moda olmuş kurumsal bir sözcüktür. İşletmeler inovasyon için yaygara koparmaktadır, ama Accenture'a göre, şirketlerinin inovasyona yaptığı stratejik yatırımların karşılığını aldığına inananların sayısı, her beş baş yöneticide bir kişiden azdır.

BT'de, inovasyona hiç bir zaman bugünkünden daha fazla ihtiyaç duyulmamıştır.  İş liderlerinin çoğu inovasyonun sadece herkesin inovasyon sürecinin bir parçası olmasına ve masaya yeni fikirler getirmesine izin verilen doğru ortamda gerçekleşebileceğini bilmektedir. Özellikle BT'de, çoğu kez yaratıcı düşünmenin günlük işlere nasıl uygulanabileceği konusunda bir tutarsızlık olabilir.

Ancak BT inovasyonu bir çok şekilde olabilir. İş süreçlerini otomatik BT işlevlerine dönüştürmek, yeni pazarlar oluşturan uygulamalar geliştirmek ya da esnekliği arttırmak ve donanım maliyetlerini kısmak amacıyla masaüstü sanallaştırma uygulamak için kullanılabilir. Çoğu durumda, BT'nin kendisi inovasyondur.

BT inovasyona, inovasyon ise BT'ye ihtiyaç duyar. İnovasyonun kendisi bir faaliyet ya da bir departman değildir. Her departman, proje ve pozisyon genelinde her yerde bulunması gereken bir düşünme ve davranış biçimidir. CIO'lar, inovasyona sadece izin vermekle kalmayıp aynı zamanda inovasyonu teşvik eden ve ödüllendiren bir şirket kültürü oluşturmaya yardımcı olma sorumluluğu taşırlar. Ancak bir çokları için bu, departmanlarının şirket içinde dikkate alınma şekli nedeniyle üstesinden gelmesi güç olan bir zorluktur.

Bu durumda, BT'ye ya bir maliyet ya da bir kâr merkezi muamelesi yapılabilir. Kuruluşlar, gerçek değeri ortaya çıkarmak için BT'yi güçlendirebilirler ya da BT'nin sadece donanım ve süreçler ile ilgili olduğu yolundaki eskimiş zihniyeti sürdürebilirler. Gerçek, BT tarafından gerçekleşmesi sağlanan yenilikler hakkında daha geniş çapta düşünmenin, departmanların işbirliği yapmasını ve daha büyük bir organizasyonel hedefe doğru birlik içinde çalışmasını gerektirdiğidir.

İnovasyon hangi biçimi alırsa alsın, BT'deki inovasyonlar yoluyla kademeli iyileşmeler oluşturmak isteyen tüm kuruluşların dikkate alması gereken dört en iyi uygulama ipucu şunlardır:

1.    Daha atik şirketlerin neler yaptığını inceleyin.  Küçük şirketler genel olarak daha atik olma ve yeni teknolojileri daha çabuk benimseme eğilimi gösterirler. Ekiplerinizin faydalı bulabileceği paylaşım araçları ya da uygulamaları kullanıyorlar mı?  Dikkate aldığınız BT'yi başkalarının, özellikle ilk yenilikçilerin nasıl kullandığını anlamak için zaman ayırın. Başkalarının hatalarından ders almak, para ve zaman tasarrufu sağlamanın yanında, çok faydalı bir şey olabilir!

2.    İnovasyonu mühendislik ile karıştırın. Geleneksel BT'deki beceriler derindir ve uzmanlaşmıştır. BT ekibinin altyapı bileşenlerini, işletim sistemi ayrıntılarını, veri tabanı ayrıntılarını ve işletim sisteminin veri tabanı ile etkileşimini bilmesi gereklidir. Ancak pazarlama departmanının, bu sistemlerde ve veri tabanlarında tutulan müşteri ya da iş bilgilerini bilmesi gereklidir. Bu iki departman birlikte çalışarak bilginin şirketin çıkarına nasıl kullanılabileceği konusunda yeni içgörüler edinebilirler ve her iki tarafın içgörülerinin ortak ve genel bir amaç için nasıl kullanılabileceğini belirleyebilirler.

3.    Kaostan korkmayın, ancak yapıyı da unutmayın.  Kaos, yaratıcılığın anasıdır. Bir fırsat, bir değişim olanağı yaratır. Bizi, alışılmamış ve farklı bir perspektif aramaya zorlar ve konfor alanının dışına, farklı bir şey yapabileceğimiz ve muhtemelen kuralları değiştiren bir şey yaratabileceğimiz bir yere iter. Ancak bir projenin başarıyla tamamlanması için bir şekilde bir yapı oluşturulmalıdır. Örneğin, projenin gerçekleşmesi sorumluluğunun tek bir kişiye ya da birime verilmesi gibi.

4.    Gerçek olana odaklanın. CIO'ların inovasyon hakkında - sadece üretkenlik ve verimlilik yönlerinden değil - işletmeye yönelik spesifik değer önerileri yönünden konuşmaları gereklidir. Yenilikçi BT, teknolojiyi, iş hedefleri ile teknoloji inisiyatifleri arasındaki uyumu geliştirmek için yeni yollarla kullanmaya yönlendirilmelidir.

BT, inovasyon sağlamak için benzersiz güçlü bir konumdadır. İnovasyonun BT'nin bir bileşeni olması bir yana, bazen kendi küçük silolarında çalışmalarına rağmen BT departmanları geleneksel olarak şirketin tüm alanlarını, tüm departmanları ve işlevleri görebilirler.  Bununla birlikte BT departmanları, sadece işin kendilerine ait kısmı için değil bir bütün olarak şirketin tamamı için değer ve inovasyon oluşturmaya yönelik yeni yollar bulmak amacıyla tüm parçaları bir araya getirmelidir ve getirebilir.