İş Çözümleri

İndirin: Canon EMEA 2016 Ofis İçgörüleri

Dijital dönüşümü benimseme

Sonraki Adımlar

Canon EMEA'nın 2016 Ofis İçgörüleri raporu, belge işleme teknolojisinin Orta ve Doğu Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Afrika'daki yüksek büyüme gösteren pazarlar üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. 10 önemli ülkeden 1000 karar verici ve son kullanıcı üzerinde yapılan kapsamlı analiz, dijitalleştirmeye yönelik bir trend olduğunu ve teknoloji pazarının hızla evrildiğini gösterdi.

İndirme işlemleri:
Tam rapor: Ofis İçgörüleri 2016

  • Canon
  • İş Çözümleri
  • ...
  • Canon Europe - Outsourcing and Consultancy – The digital transformation challenge – Download