Canon EMEA 2016 Ofis İçgörüleri – Dijital dönüşümü benimseme

Canon Avrupa'nın son araştırmasına göre belge ve bilgi artışındaki hızlı büyüme, bugünün şirketleri için gitgide karmaşıklaşan bir zorluk yaratıyor.

Orta ve Doğu Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Afrika'daki önemli ülkelerden 1000 teknoloji karar verici ve son kullanıcı ile yapılan çevrim içi nicel anketten ve 50 kapsamlı görüşmeden toplanan bilgiler ışığında hazırlanan bağımsız pazar araştırma raporu, çalışma pratiklerinin nasıl evrildiğini ve en yeni belge işleme teknolojisinin değerini ve etkisini anlamayı amaçlamaktadır.

Araştırma, belge ve bilgilerin her şirketin can damarı olmaya devam ettiğini gösterdi. Bu gerçek özellikle yazdırılan belgeler için özellikle geçerli: Kullanıcıların %57'si üç yıl önceye kıyasla bugün daha fazla belge yazdırdıklarını ve %27'si de üç yıl sonra yazdırma, fotokopi ve tarama cihazları ve yazılımlarına daha fazla zaman ayıracaklarını söyledi. Yarısından fazlası (%59) üç yıl öncesine kıyasla bugün daha fazla belge taradıklarını ve tüm belgelerin %53'ünün artık dijitalleştirildiğini söyledi.

Ancak kağıt, dijital ve sanal belgelerdeki bu radikal değişim, şirketler için bazı zorlukları da beraberinde getirdi. Özellikle bilgileri işleme ve koruma maliyetleri artış gösterdi. Katılımcıların %79'u teknolojinin iş ortamını kesinlikle daha güvenli hale getirdiğini söylerken, %23'ü yazdırılan hassas belgeleri kaybetmekten korktuğunu söyledi. Şirketler belgeleri yazdırmak, taramak ve çoğaltmak için daha fazla harcama yapacaklarını söyleseler de, katılımcıların %42'si yazdırma maliyetlerini hala yönetmediklerini ve %9'u da yazdırma maliyetlerini izleyip izlemediklerinin bilincinde olmadıklarını söyledi.

Teknoloji şirketlerin geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor ve dijitalleşmenin sürekli olarak büyümesi önemli bir trend. Dijital belgeler ve bilgiler bir yandan şirketleri ileriye taşırken bir yandan da yepyeni zorluklar doğuruyor. Ancak rapordaki veriler, teknolojinin belge ve bilgi işlemenin iyileştirilmesini nasıl destekleyebileceğinin anlaşılmasında önemli boşluklar olduğunu gösterdi. Şirketlerin gitgide şiddetlenen bilgi sorunlarını aşmak için bu alanları ele almaları gerekiyor.

Önemli Bulgular

  • Ofiste işlenen ve yönetilen tüm belgelerin %53'ü dijitalleştirilmektedir
  • Ofis çalışanlarının %59'u, üç yıl öncesine kıyasla bugün daha fazla belge taramaktadır
  • Ofis çalışanlarının %57'si, üç yıl öncesine kıyasla bugün daha fazla belge yazdırmaktadır
  • Karar mercilerinin %66'sı, belge taramayı şirketleri açısından kritik veya çok önemli olarak görmektedir
  • Karar mercilerinin %78'i, belge yazdırmayı şirketleri açısından vazgeçilmez veya çok önemli olarak görmektedir

Sonraki Adımlar

Bir uzmana danışın