Kahle

DWF-logo.jpg

Mimarlar, inşaat firmaları, yerel belediyeler ve kamu hizmeti veren şirketlere hizmet eden aile reprografik şirketi KAHLE, 1974 yılında Nüremberg'de kuruldu. O tarihten bu yana renkli teknik çizim pazarı ve diğer baskı çözümleri katlanarak gelişti ve işletme de bu gelişmeden payını aldı. Pazar koşulları nadiren durgunlaşır ve KAHLE'nin son zamanlarda işini, renkli CAD çizimlerindeki şiddetli yurt içi fiyat rekabeti ortasındayken, uluslarararası talepteki büyümeye adapte etmesi gerekti.

Sonuçlar

Aylık baskı hacmi %50 arttı

Aylık baskı hacmi %50 arttı

Maliyetler yüzde 30 düştü

Maliyetler yüzde 30 düştü

Teslim süreleri yüzde 30 kısaldı

Teslim süreleri yüzde 30 kısaldı

Personelin fazla mesaisi azaldı

Personelin fazla mesaisi azaldı

Yeni bir fiyatlandırma modeli tanıtıldı

Yeni bir fiyatlandırma modeli tanıtıldı

36 yıllık tarihçenin en büyük baskı siparişi alındı

36 yıllık tarihçenin en büyük baskı siparişi alındı

objectives

Amaç

Kurumsal ilerlemenin sürdürülebilirliğini sağlamak için başta CAD çizimi iş akışında olmak üzere baskı işi hızının artırılması, teslim ve üretkenlik süreçlerinin iyileştirilmesi

Zorluklar

• Yaklaşık tam kapasite çalışılması

• Siparişleri zamanında yetiştirmeye çalışmanın yarattığı büyük baskı

• Nispeten yüksek iş maliyetleri

• İşi büyütme olasılığının sınırlı olması

objectives
KAHLE

Yaklaşım

Benzersiz hız ve maliyet etkin üretim kapasitesine sahip yeni baskı çözümünün kurulumu