ABC- Hero1

Canon'un İş ve İnovasyon Taraması, Ritz'in çapraz medya alanına genişlemesini hızlandırıyor

DWF-logo.jpg

İsviçreli baskı hizmeti sağlayıcısı Ritz, çevrimiçi kanallar ve dijital platformların popülerliğinin şekillendirdiği gelişen iletişim pazarına uyum sağlamak için büyük önlemler aldı.

Sonuçlar

Yeni hizmetleri yansıtmak amacıyla yumuşak marka değişikliği yapıldı

Yeni hizmetleri yansıtmak amacıyla yumuşak marka değişikliği yapıldı

Müşterilere çapraz medya kampanyası yapılarak çapraz medya sunumu başarıyla tanıtıldı

Müşterilere çapraz medya kampanyası yapılarak çapraz medya sunumu başarıyla tanıtıldı

İlk çapraz medya kampanyası Ritz müşterileri için yürütüldü

İlk çapraz medya kampanyası Ritz müşterileri için yürütüldü

Ritz-objective

Amaç

Çevrimiçi hizmetleri genişleterek modern iletişim dünyasına ayak uydurmak.

Zorluklar

• Azalan baskı hacimleri

• Rekabetçi pazar ortamında öne çıkmanın zorluğu

• Müşterilerin çevrimiçi hizmet talebinin karşılanamaması

Ritz-spare

Yaklaşım

• Canon 2013 yılında gerçekleştirilen müşteri etkinliğinde Ritz'e İş ve İnovasyon Taraması (B&IS) önerdi

• 2014'te gerçekleştirilen B&IS taraması, müşterinin pazarlama stratejisinin analizi dahil olmak üzere mevcut iş modelini net bir şekilde görmesini sağladı

• 2015 yılında Canon aracılığıyla çapraz medya hizmetleri eklenerek ve şirket yeniden konumlandırılarak iş modeli değiştirildi

• Canon, yeni hizmetleri Ritz'in müşteri tabanına tanıtan ilk çapraz medya kampanyasını destekledi