Canon, Replay Studio'nun dur durak bilmeyen mükemmellik arayışına destek veriyor

Replay-logo

"Temel pazarlarımızda daha fazla iş kazanmak için mükemmel konumdayız. Pazarda ofsetten dijital teknolojilere doğru gerçek bir geçiş var ve biz de bu devrimin en önündeyiz. Üstün bir üretim iş akışına ve Canon gibi bu iş fırsatından yararlanacak harika bir iş ortağına sahibiz."

Andy Halasz, Yönetici

Sonuçlar

Renkli baskının üretim maliyetleri %50 azaltıldı

Renkli baskının üretim maliyetleri %50 azaltıldı

Üretim süresi %50 azaltıldı

Üretim süresi %50 azaltıldı

%10 tahmini işletme büyümesi sağlandı

%10 tahmini işletme büyümesi sağlandı

Replay-objective

Amaç

Mevcut ticari baskı ve teşhir grafikleri pazarlarındaki konumu güçlendirmek.

Zorluklar

• Üretim hattını birleştirmek ve maliyetleri azaltmak

• Üretkenlik, hız ve kaliteyi artıracak doğru teknoloji ve iş ortağını tespit etmek

• Dijital baskıya yönelik artan müşteri talebini karşılamak

Yaklaşım

Hedeflere ulaşacak ve sorunları aşacak doğru teknoloji için uzun soluklu iş ortağı Canon'a başvuruldu

• Mevcut Arizona modellerinin yerini alacak yeni Océ Arizona modeline yatırım yapıldı

• Dijital üretim hattının tamamında birleşik renk yönetimli iş akışı uygulamak için Canon'un renk yönetimi uzmanıyla çalışıldı

Replay-spare