İş Çözümleri

Think Build Kılavuzunu indirin

Bu dergi, günümüz inşaat sektöründe baskının rolünü tanımlayan inşaat sektörüne dair en yeni içgörüleri ve trendleri bulabileceğiniz bir dergidir

Think Build Magazine

Yasalar, sürdürülebilirlik ve teknoloji; Mimari, Mühendislik ve İnşaat alanlarını nasıl değiştiriyor ve bu değişimin baskı için önemi nedir?
İnşaat sektörü tümüyle dünyanın bazı en büyük trendleri ve akımları tarafından şekillenmiştir. Bu kılavuz, günümüzdeki bina tasarımlarına ve inşaat alanına eğilerek bunların yasalardaki ve teknolojideki en son değişiklerden nasıl etkilendiğine odaklanır. Mimari, Mühendislik ve İnşaat (AEC) sektöründeki yöntemlerin ve süreçlerin, dijital dönüşüm ve mevcut teknolojideki değişiklikler tarafından nasıl yeniden tanımlandığını inceler. Bunların yanı sıra bu dönüşümün, BHS'ler için kayda değer birçok fırsatın önünü nasıl açabileceğini keşfe çıkar.

 
Kılavuz İçeriği:

  • Dijital dünyaya geçiş
  • Akıllı devrim
  • Küresel Büyüme
  • Modern bina tasarımında ve yapımında baskı