İş Çözümleri

Avrupa dekorasyon sektörünün baskı üzerinde nasıl doğrudan bir etkisi var? Baskı teknolojisindeki yenilikler dekorasyon sektörünü nasıl önemli ölçüde etkiliyor?

Think Décor, günümüzde Avrupa dekorasyon sektörünü şekillendiren trendleri ve markalar ve tüketicilerin bu sektörün gelişmesindeki rolünü inceliyor. Hem günümüz hem de gelecekte, baskı hizmeti sağlayıcılarının (BHS'ler) tamamen özel bir deneyim oluşturmak adına baskı çözümlerini kullanarak bu kapsamlı pazardan nasıl yararlanılabileceği üzerinde de duruyor.

Think Décor

Kılavuz İçeriği:

  • Günümüzde dekorasyon
  • Gelecekte dekorasyon
  • Duyusal pazarlama ile deneyim oluşturma
  • Yükselen baskı trendleri
  • Tasarım ile dekorasyon
  • Yeniliğin geleceği
  • 3B baskı