İş Çözümleri

Perakende satış pazarı nasıl değişiyor ve bu değişim baskı için nasıl fırsatlar doğuruyor?

Bu kılavuz, mevcut perakende satış manzarasına ve bunun nasıl hızlı bir değişimden geçtiğine bakıyor. Kılavuz, satın alma şeklimizi değiştiren yeniliklere, baskı dünyasının rolüne ve baskı hizmeti sağlayıcıların (BHS'ler) günümüzün dinamik, hızla değişen ve kârlı perakende satış pazarından nasıl yararlanacaklarını inceliyor.

THINK Retail Guide-EN

Kılavuz İçeriği:

  • Perakendenin evrimi
  • Tüketici Psikolojisi
  • Bağlı tüketiciler
  • Yenilik
  • Baskı sektörü için fırsatlar nerede (geleneksel mağazalar, baskı, reklam)