Ürün Yazılımı Nasıl Güncellenir

Canon PRINT Business uygulamasını kullanmak için çok işlevli cihazın ürün yazılımını güncellemeniz gerekebilir.
Güncellenmesi gereken bir cihaz modeli kullanıyorsanız Canon PRINT Business uygulamasını kullanırken güncellemeye yönlendiren bir mesaj görüntülenir.
Ürün yazılımını güncellemenin iki yöntemi vardır.
Aşağıdaki tabloyu kontrol edin ve kullandığınız cihaz modeline karşılık gelen yöntemi seçin.

Cihaz Adı Ürün Yazılımını Güncelle
İnternet Yoluyla Bilgisayar Yoluyla
MF4800 Serisi - Mevcut
MF4700 Serisi - Mevcut
MF5900 Serisi - Mevcut
iR1133 Serisi - Mevcut
MF6100 Serisi Mevcut Mevcut
MF8200C Serisi Mevcut Mevcut
MF8500C Serisi Mevcut Mevcut

NOT

imageRUNNER ADVANCE serisi için ürün yazılımını güncellemeniz gerekmez.

1. İnternet Üzerinden Güncelleme
Ürün yazılımını İnternet üzerinden bir bilgisayar (Windows/Mac) kullanmadan çok işlevli cihazınıza indirin ve ardından ürün yazılımını güncelleyin.
- Çok işlevli cihazın İnternete bağlı olması gerekir.

1-1. İşlem panelindeki menüden, [System Management Settings] (Sistem Yönetimi Ayarları) öğesini seçin → [OK] (Tamam) öğesine basın.

1-2. [Update Firmware] (Ürün Yazılımını Güncelle) öğesini seçin → [OK] (Tamam) öğesine basın.

1-3. [Via Internet] (İnternet Yoluyla) öğesini seçin → [OK] (Tamam) öğesine basın.

1-4. Ürün yazılımını ekrandaki talimatlara göre güncelleyin.
Ürün yazılımı güncellemesi tamamlanır.
Canon PRINT Business uygulamasını başlatın ve ürün yazılımı güncellenmiş çok işlevli cihazı kullanın.

2. Bilgisayar Üzerinden Güncelleme (Windows/Mac)
Ürün yazılımını Canon web sitesinden bir bilgisayara (Windows/Mac) indirin, ardından ürün yazılımını güncelleyin.
- Çok işlevli cihaz ve bilgisayarın LAN veya USB ile bağlanması gerekir.

2-1. Ürün Yazılımını İndirme
Kullandığınız çok işlevli cihaz için ürün yazılımını, ek yazılım indirme sayfasından indirin.
MF Serisi
iR1133
iR1133A
iR1133iF
İndirmek için çok işlevli cihazın seri numarasını girmeniz gerekir.

NOT

Seri numarası, çok işlevli cihazın arka panelindeki etikette bulunan sekiz haneli sayıdır.

Seri numarasını bulamazsanız çok işlevli cihazla birlikte verilen kılavuzlara başvurun. İlgili konuları "seri numarası" öğesini aratarak bulabilirsiniz.

2-2. Çok İşlevli Cihazı İndirme Moduna Geçirme
1) İşlem panelindeki menüden, [System Management Settings] (Sistem Yönetimi Ayarları) öğesini seçin → [OK] (Tamam) öğesine basın.

2) [Update Firmware] (Ürün Yazılımını Güncelle) öğesini seçin → [OK] (Tamam) öğesine basın.

3) [Via PC] (Bilgisayar Yoluyla) öğesini seçin → [OK] (Tamam) öğesine basın.

4) "Update firmware?" (Ürün yazılımı güncellensin mi?) mesajında, [Yes] (Evet) öğesine basın.

İşlem indirme moduna devam eder.
LAN bağlantıları için: USB bağlantıları için:

LAN ile bağlandıysanız panelde gösterilen IP adresini not alın. Bilgisayardan (Windows/Mac) sonraki işlemi gerçekleştirirken bu adresi girmeniz gerekecek.

2-3. Kullanıcı Destek Aracını Başlatma ve Ürün Yazılımını Güncelleme
1) İndirilen sıkıştırılmış ürün yazılımı dosyasını bilgisayarda (Windows/Mac) açın.
2) Açılan klasördeki User Support Tool (Kullanıcı Destek Aracı) dosyasına çift tıklayın

User Support Tool (Kullanıcı Destek Aracı) başlatılır.
3) Ürün yazılımını ekrandaki talimatlara göre güncelleyin.

NOT

Çalıştırma prosedürüyle ilgili daha fazla bilgi için sıkıştırılmış klasördeki "User Support Tool Operation Guide" (Kullanıcı Destek Aracı Çalıştırma Kılavuzu) öğesine bakın.

Kullandığınız çok işlevli cihaz LAN ile bağlanmışsa Kullanıcı Destek Aracının çalışması sırasında [IP Address] (IP Adresi) bölümüne bir IP adresi girmeniz gerekir. "Çok İşlevli Cihazı İndirme Moduna Geçirme" bölümünün 4. adımında gösterilen IP adresini girin.

2-4. Çok İşlevli Cihazı Yeniden Başlatma
Ürün yazılımının Kullanıcı Destek Aracından yazılması işlemi tamamlandıktan sonra, çok işlevli cihazın kontrol panelindeki [Stop] (Durdur) tuşuna basın.
Çok işlevli cihaz yeniden başlatılır.
Ürün yazılımı güncellemesi tamamlanır.
Canon PRINT Business uygulamasını başlatın ve ürün yazılımı güncellenmiş çok işlevli cihazı kullanın.