Canon Mobil Tarama MEAP Uygulaması Hakkında

Canon Mobil Tarama MEAP uygulaması (burada "bu ürün" olarak anılacaktır), imageRUNNER ADVANCE cihazı tarafından taranan verilerin mobil cihaza alınmasını destekleyen bir MEAP uygulamasıdır.
Bu ürünü ve mobil cihazlara yönelik "Canon PRINT Business" uygulamasını bağlayarak mobil cihazdan tarama ayarlarını yapılandırabilir ve tarama işlemi yürütebilirsiniz.

NOT

Bu ürünü kullanmak için Canon PRINT Business uygulamasını mobil cihazınıza önceden yüklemeniz gerekir. Canon PRINT Business uygulamasının en son sürümünü App Store'dan indirebilirsiniz.

Bu Ürün Nasıl Yüklenir?

İki yöntem vardır: "Teslimat Sunucusuna Bağlanarak Otomatik Yükleme (Önerilen)" ve "SMS (Hizmet Yönetim Hizmeti) Aracılığıyla Manuel Yükleme". Her iki yöntem için de çok işlevli cihazın yönetici izinlerine sahip olmalısınız.

Teslimat Sunucusuna Bağlanarak Otomatik Yükleme (Önerilen)

b_meap_flow_deliver_C

Çok işlevli cihazın dokunmatik panelli ekranından veya Uzak Kullanıcı Arabiriminden lisans erişim numarası girildiğinde çok işlevli cihaz İnternet üzerinden teslimat sunucusuna bağlanır ve bu ürünü otomatik olarak yükler.

Lisans erişim numarası ve yükleme yönteminin ayrıntıları için aşağıya bakın.

Canon Mobil Tarama MEAP Uygulamasını Yükleme (Sunulan)

SMS (Hizmet Yönetim Hizmeti) Aracılığıyla Manuel Yükleme

b_meap_flow_manual_C

Bu ürünün veri dosyalarını Canon web sitesinden bilgisayara indirin, daha sonra dosyaları SMS aracılığıyla çok işlevli cihaza yükleyin.

Dosyaları indirme ve yükleme yönteminin ayrıntıları için aşağıya bakın.

Canon Mobil Tarama MEAP Uygulamasını Yükleme (Manuel Olarak)

Tarama Prosedürü

Bu ürünü çok işlevli cihazın dokunmatik panelli ekranından başlattıktan sonra tarama işlemlerini mobil cihazdan gerçekleştirin.
"Canon PRINT Business" mobil cihaz uygulamasıyla tarama ayarlarını yapılandırabilir ve taranmış verileri alabilirsiniz.
imageRUNNER ADVANCE cihazından bu ürünü kullanarak tarama prosedürünün ayrıntıları için aşağıya bakın.

Canon PRINT Business sayfasındaki "Tarama (imageRUNNER ADVANCE Serisi) - Sekme: "Nasıl Kullanılır?" bölümüne bakın

NOT

Bu ürünü kullanamıyorsanız tarama işlemlerini çok işlevli cihazın <Scan and Send> (Tara ve Gönder) işlevini kullanarak gerçekleştirin. Bu durumda, tarama ayarlarını tarama sırasında çok işlevli cihazın dokunmatik panelli ekranında yapılandırmanız gerekir.

Canon Mobil Tarama MEAP Uygulamasını Yükleme (Sunulan)

imageRUNNER ADVANCE cihazından teslimat sunucusuna İnternet üzerinden erişerek Canon Mobil Tarama MEAP Uygulamasının (burada "bu ürün" olarak anılacaktır) nasıl yükleneceği aşağıda açıklanmıştır.

Gereken Ortam

Çok İşlevli Cihaz
Mobil cihazlara yönelik Canon PRINT Business uygulamasını destekleyen bir imageRUNNER ADVANCE serisi cihaz

Canon PRINT Business sayfasındaki "Desteklenen Hepsi Bir Arada yazıcılar" sekmesine bakın

NOT

 • Teslimat sunucusu İnternet üzerindedir. Yükleme işleminden önce çok işlevli cihazı dış ağa bağlanabileceği bir duruma getirin.
 • Çok işlevli cihaz, güvenlik duvarı ayarları nedeniyle teslimat sunucusuna erişemeyebilir. Bu durumda, ağ yöneticinizle iletişime geçin.

Lisans Erişim Numarası

Bu ürünü yüklemek için bir lisans erişim numarası gerekir.
Lisans erişim numarası, aşağıdaki "Bu Ürünü Yükleme" prosedüründe kullanılır.

Lisans Erişim Numarası

Bu Ürünü Yükleme

Ürünü, kullandığınız çok işlevli cihaza yükleyin.
İki yöntem vardır: "Dokunmatik Panelli Ekrandan Yükleme" ve "Uzak Kullanıcı Arabiriminden Yükleme".

NOT

 • Bu ürünü yüklemek için çok işlevli cihazda yönetici olarak oturum açmanız gerekir.
 • Kullandığınız çok işlevli cihaza göre ekranlar veya işlem prosedürleri farklı olabilir.

Dokunmatik Panelli Ekrandan Yükleme
Bu ürünü çok işlevli cihazın dokunmatik panelli ekranını kullanarak yükleyin.

 1. 1. [] (Ayarlar/Kayıt) öğesine basın.
 2. 2. [Log In] (Oturum Aç) öğesine basın.
 3. 3. Aşağıdakileri girin. [System Manager ID] (Sistem Yöneticisi Kimliği) öğesine basın → bir departman kodu girin. [System PIN] (Sistem PIN'i) öğesine basın → bir PIN girin.
 4. 4. [OK] (Tamam) öğesine basın.
 5. 5. [Management Settings] (Yönetim Ayarları) öğesine basın.
 6. 6. [License/Other] (Lisans/Diğer) → [Register/Update Software] (Yazılımı Kaydet/Güncelle) öğelerine basın.
 7. 7. [Install Applications/Options] (Uygulama Yükle/Seçenekler) → [License Access Number] (Lisans Erişim Numarası) öğelerine basın.
 8. 8. Dört basamaklı lisans erişim numarasını girin → [OK] (Tamam) öğesine basın. Bu adımı dört kez tekrarlayarak lisans erişim numarası için toplam 16 basamak girin.
 9. 9. Girdiğiniz lisans erişim numarasını onaylayın → [Start] (Başlat) öğesine basın.
 10. 10. "Canon Mobile Scanning MEAP Application" (Canon Mobil Tarama MEAP Uygulaması) öğesini seçin → [Install] (Yükle) öğesine basın.
 11. 11. Lisans Sözleşmesi şartlarını onaylayın → [Accept] (Kabul Et) öğesine basın. Yükleme başlar. Yükleme tamamlandıktan sonra [Start] (Başlat) öğesine tıklayın. Bu ürünün yüklenmesi tamamlanır.

Yüklemeyi Onaylama

Uzak Kullanıcı Arabiriminden Yükleme

Uzak Kullanıcı Arabirimini bir bilgisayardan kullanarak bu ürünü çok işlevli bir cihaza yükleyin.

 1. 1. Bilgisayarda bir web tarayıcısı açın → adres çubuğuna şu URL'yi girin. http://<cihazın IP adresi veya ana bilgisayar adı >/
 2. 2. Sistem Yöneticisi Kimliğini ve Sistem PIN'ini girin → [Administrator Login] (Yönetici Girişi) öğesine tıklayın.
 3. 3. Uzak Kullanıcı Arabiriminin portal sayfasından [Settings/Registration] (Ayarlar/Kayıt) → [License/Other] (Lisans/Diğer) → [Register/Update Software] (Yazılımı Kaydet/Güncelle) öğelerine tıklayın.
 4. 4. [Delivered Installation] (Sunulan Yükleme) öğesine tıklayın.
 5. 5. Lisans Erişim Numarasını girin → [Next] (Sonraki) öğesine tıklayın.

NOT

Yanlış bir lisans erişim numarası girilirse bir hata sayfası görünür.

6. "Canon Mobile Scanning MEAP Application" (Canon Mobil Tarama MEAP Uygulaması) öğesini seçin → [Start Installation] (Yüklemeyi Başlat) öğesine tıklayın.

       Yüklemeden sonraki işlemler: 
       Yüklenen MEAP uygulamasını başlatmak için [Start] (Başlat) öğesini seçin.
7. Lisans Sözleşmesi şartlarını onaylayın → [Accept] (Kabul Et) öğesine tıklayın.
       Yükleme işlemi başlar.
Yükleme bittiğinde yükleme tamamlandı ekranı görüntülenir.
       Bu ürünün yüklenmesi tamamlanmıştır.
Yüklemeyi Onaylama

Yüklemeyi Onaylama
           Bu ürünün doğru şekilde yüklendiğini ve başlatıldığını onaylayın.

 1. 1. Dokunmatik panelli ekranın Ana Menü ekranında [Show All] (Tümünü Göster) öğesine basın.
 2. 2. [Canon Mobile Scanning] (Canon Mobil Tarama) simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. "Canon Mobile Scanning" (Canon Mobil Tarama) simgesi görüntülenmiyorsa ekranı kaydırın.

Canon Mobil Tarama MEAP Uygulamasını Yükleme (Manuel Olarak)

Canon Mobil Tarama MEAP Uygulamasını (burada "bu ürün" olarak anılacaktır) Canon web sitesinden bilgisayara indirin ve SMS (Hizmet Yönetim Hizmeti) aracılığıyla çok işlevli cihaza yükleyin.
Gereken Ortam

Çok İşlevli Cihaz
Mobil cihazlara yönelik Canon PRINT Business uygulamasını destekleyen bir imageRUNNER ADVANCE serisi cihaz

Canon PRINT Business sayfasındaki "Desteklenen Hepsi Bir Arada yazıcılar" sekmesine bakın

NOT

Bu ürünü yüklemeden önce çok işlevli cihazın ağ ayarlarını ve SSL şifreli iletişim ayarlarını kontrol edin ve SMS'i kullanılabilir duruma getirin. Ayrıntılar için çok işlevli cihazla birlikte verilen kılavuzlara bakın.

Bilgisayar

Ağ üzerinden çok işlevli cihaza bağlı bir bilgisayar

NOT

SMS, Windows'ta Internet Explorer veya Mac OS'ta Safari'de çalışır. Desteklenen tarayıcıların ayrıntıları için çok işlevli cihazla birlikte verilen kılavuzlara bakın.

Ürünü İndirme

Ürünün yükleme dosyalarını aşağıdaki bağlantıdan indirin.
Canon Mobil Tarama MEAP Uygulamasını İndirin

Aşağıdaki iki yükleme dosyasını indirdiğiniz sıkıştırılmış dosyadan çıkarın. Bu dosyalar, aşağıdaki " Ürünü Yükleme" prosedüründe kullanılır.

 • Uygulama dosyası: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
 • Lisans dosyası: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

Ürünü Yükleme

Ürünü, kullandığınız çok işlevli cihaza yükleyin.

NOT

 • Ürünü yüklemek için çok işlevli cihazda yönetici olarak oturum açmanız gerekir.
 • Kullandığınız çok işlevli cihaza göre ekranlar veya işlem prosedürleri farklı olabilir.

Ürünü Yükleme/Başlatma

Ürünü çok işlevli cihaza yüklemek için SMS'i (Hizmet Yönetim Hizmeti) bir bilgisayardan çalıştırın. Yükleme tamamlandıktan sonra ürünü kullanmaya başlamanız gerekir.

 1. 1. Bilgisayarda bir web tarayıcısı çalıştırın → adres çubuğuna şu URL'yi girin. https://<cihazın IP adresi veya ana bilgisayar adı>:8443/sms/
 2. 2. SMS parolasını girin → [Login] (Oturum Aç) öğesine tıklayın.

NOT

Varsayılan parola "MeapSmsLogin"dir (büyük/küçük harf duyarlıdır).

3. [Install MEAP Application] (MEAP Uygulamasını Yükle) öğesine tıklayın.

b_meap_manual_02_C

4. [Browse] (Gözat) öğesine tıklayın.

b_meap_manual_03_C

5. Görüntülenen iletişim kutusunda, aşağıdaki dosyaları seçin → [OK] (Tamam) öğesine tıklayın.
"Bu Ürünü İndirme" prosedüründe indirilen dosyaları kullanın.
Uygulama dosyasını ve lisans dosyasını ayrı olarak belirleyin.

Uygulama dosyası: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Lisans dosyası: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6. [Install] (Yükle) öğesine tıklayın.

b_meap_manual_04_C

"Installing... Please wait." (Yükleniyor... Lütfen bekleyin.) mesajı görüntülendikten sonra bir onay mesajı görüntülenir.

7. [Yes] (Evet) öğesine tıklayın.

b_meap_manual_05_C

8. Lisans Sözleşmesi şartlarını onaylayın → [I Accept] (Kabul Ediyorum) öğesine tıklayın.

b_meap_manual_06_C

"Installing... Please wait." (Yükleniyor... Lütfen bekleyin.) mesajı yeniden görüntülendikten sonra yükleme işlemi başlar.
Yükleme bittiğinde yükleme tamamlandı ekranı görüntülenir.

9. [To MEAP Application Management] (MEAP Uygulaması Yönetimine Git) öğesine tıklayın.

b_meap_manual_07_C

10."Canon Mobile Scanning MEAP Application" için [Start] (Başlat) öğesine tıklayın.

b_meap_manual_08_C

MEAP uygulaması başlatılır ve kullanılabilir duruma gelir.

Yüklemeyi Onaylama
Bu ürünün doğru şekilde yüklendiğini ve başlatıldığını onaylayın.

 1. 1. Dokunmatik panelli ekranın Ana Menü ekranında [Show All] (Tümünü Göster) öğesine basın.
 2. 2. [Canon Mobile Scanning] (Canon Mobil Tarama) simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. "Canon Mobile Scanning" (Canon Mobil Tarama) simgesi görüntülenmiyorsa ekranı kaydırın.