Océ Arizona 318 GL

Océ Arizona 318 GL

Ürünün Teknik Özellikleri

Océ Arizona 318 GL, özellikleri ve yapabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Error

Exception happened while creating a entity model from: EntityModelData(id=1147428, componentTemplate=ComponentTemplateData(id=1266248, title=CS-Module-General-Compact-Left, revisionDate=2018-06-19T15:33:06.010Z, outputFormat=HTML Fragment, metadata={view=CSModuleGeneralCompactLeft, region=Main Content}), linkUrl=/for_work/products/large_format_printers/displaygraphics/Oce_Arizona_318_GL/, content={related_links=EntityModelData(id=1146936, componentTemplate=ComponentTemplateData(id=1769649, title=null, revisionDate=0001-01-01T00:00:00.000Z, outputFormat=null, metadata=null), linkUrl=, content={url_pop_up=No, linked_component=EntityModelData(id=1109271, componentTemplate=ComponentTemplateData(id=1769649, title=null, revisionDate=0001-01-01T00:00:00.000Z, outputFormat=null, metadata=null), linkUrl=, content={code=<div class="c-error-summary"> <div class="c-box c-box10"> <div class="c-box-top"> <div class="c-box-top-right"></div> </div> <div class="c-box-middle"> <div class="c-box-padding"> <div class="c-box-inner"> <h2 class="c-denda">İsteğinizle ilgili bir sorun oluştu</h2> <ul> <li>Lütfen bilgilerinizi kontrol edin</li> </ul> </div> </div> </div> <div class="c-box-bottom"> <div class="c-box-bottom-right"></div> </div> </div> </div> <h2>Çevrimiçi bilgi talebi</h2> <p>Ürün ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla edinmek istemek için lütfen aşağıdaki formu doldurun.</p> <p>Sürücüler, kılavuzlar veya destek talepleri için lütfen özel <a href="http://www.canon.com.tr/Support/">destek alanımızı</a> ziyaret edin.</p> <div class="c-rule"> <p>* ile işaretli alanların doldurulması zorunludur</p> </div> <div class="c-field" id="fAreaofinterest"> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-label"> <label for="COMPANY">İlgi alanı:</label> </div> <!-- <div class="c-input"> <input type="text" id="COMPANY" name="COMPANY" class="c-text" required="required"> </div> <div class="c-message"> <p></p> </div> --> </div> </div> <div class="c-field" id="fHardware"> <fieldset> <div class="c-label"> <label>Donanım</label> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="OFFICE" id="OFFICE" value="1" class="c-check" /> <label for="OFFICE">Ofis</label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="COMMERCIAL" id="COMMERCIAL" value="1" class="c-check" /> <label for="COMMERCIAL">Üretim / Ticari Baskı</label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="LFP" id="LFP" value="1" class="c-check" /> <label for="LFP">Geniş Format Baskı</label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="SCANNING" id="SCANNING" value="1" class="c-check" /> <label for="SCANNING">Belge Tarama</label> </div> </div> </div> </div> </fieldset> </div> <div class="c-field" id="fServices"> <fieldset> <div class="c-label"> <label>Hizmetler</label> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="PRINT_DOC_MANAGEMENT" id="PRINT_DOC_MANAGEMENT" value="1" class="c-check" /> <label for="PRINT_DOC_MANAGEMENT">Baskı ve Belge Yönetimi</label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="BUSINESS_PROCESS_MANAGEMENT" id="BUSINESS_PROCESS_MANAGEMENT" value="1" class="c-check" /> <label for="BUSINESS_PROCESS_MANAGEMENT">İş Süreci Yönetimi</label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="COMPLIANCE_IMPROVEMENT" id="COMPLIANCE_IMPROVEMENT" value="1" class="c-check" /> <label for="COMPLIANCE_IMPROVEMENT">Uyumluluk Geliştirme</label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="CUSTOMER_ENGAGEMENT_COMMS" id="CUSTOMER_ENGAGEMENT_COMMS" value="1" class="c-check" /> <label for="CUSTOMER_ENGAGEMENT_COMMS">Müşteri Bağlılığı ve İletişim</label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="NEW_WAYS_OF_WORKING" id="NEW_WAYS_OF_WORKING" value="1" class="c-check" /> <label for="NEW_WAYS_OF_WORKING">Yeni Çalışma Yöntemleri</label> </div> </div> </div> </div> </fieldset> </div> <div class="c-field" id="fSolutions"> <fieldset> <div class="c-label"> <label>Çözümler</label> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="INVOICE_PROCESSING_GENERATION" id="INVOICE_PROCESSING_GENERATION" value="1" class="c-check" /> <label for="INVOICE_PROCESSING_GENERATION">Fatura Oluşturma ve İşleme</label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="STAFF_EXPENSES" id="STAFF_EXPENSES" value="1" class="c-check" /> <label for="STAFF_EXPENSES">Çalışan Giderleri İş Akışı</label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="DELIVERY_NOTES_PROCESSING" id="DELIVERY_NOTES_PROCESSING" value="1" class="c-check" /> <label for="DELIVERY_NOTES_PROCESSING">Teslimat Notu İşleme </label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="DIGITAL_MAILROOM" id="DIGITAL_MAILROOM" value="1" class="c-check" /> <label for="DIGITAL_MAILROOM">Dijital Posta Odaları</label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="FORMS_PROCESSING" id="FORMS_PROCESSING" value="1" class="c-check" /> <label for="FORMS_PROCESSING">Form İşleme</label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="INFORMATION_GOVERNANCE" id="INFORMATION_GOVERNANCE" value="1" class="c-check" /> <label for="INFORMATION_GOVERNANCE">Bilgi Yönetimi</label> </div> </div> </div> </div> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-element"> <div class="c-input"> <div class="c-clear"> <input type="checkbox" name="DOCUMENT_MANAGEMENT" id="DOCUMENT_MANAGEMENT" value="1" class="c-check" /> <label for="DOCUMENT_MANAGEMENT">Belge Yönetimi</label> </div> </div> </div> </div> </fieldset> </div> <fieldset> <div class="c-field" id="YourEnquiry"> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-label"> <label for="Comments">Bilgi talebiniz:<span class="c-mandatory">*Zorunlu</span></label> </div> <div class="c-input"> <textarea name="comments" id="Comments" name="Comments" cols="40" rows="5" class="c-textarea"></textarea> </div> <div class="c-message"> <p></p> </div> </div> </div> <div class="c-field" id="fFirstName"> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-label"> <label for="first_name">Ad:<span class="c-mandatory">*Zorunlu</span></label> </div> <div class="c-input"> <input type="text" id="FIRST_NAME" name="FIRST_NAME" class="c-text" required="required"> </div> <div class="c-message"> <p>Daha sonra sizinle iletişime geçmek için adınız gerekecektir</p> </div> </div> </div> <div class="c-field" id="fSurname"> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-label"> <label for="last_name">Soyad:<span class="c-mandatory">*Zorunlu</span></label> </div> <div class="c-input"> <input type="text" id="LAST_NAME" name="LAST_NAME" class="c-text" required="required"> </div> <div class="c-message"> <p>Daha sonra sizinle iletişime geçmek için soyadınız gerekecektir</p> </div> </div> </div> <div class="c-field" id="fJobTitle"> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-label"> <label for="last_name">İş unvanı:<span class="c-mandatory">*Zorunlu</span></label> </div> <div class="c-input"> <input type="text" id="JOB_TITLE" name="JOB_TITLE" class="c-text" required="required"> </div> <div class="c-message"> <p></p> </div> </div> </div> <div class="c-field" id="fCompany"> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-label"> <label for="COMPANY">Şirket:<span class="c-mandatory">*Zorunlu</span></label> </div> <div class="c-input"> <input type="text" id="COMPANY" name="COMPANY" class="c-text" required="required"> </div> <div class="c-message"> <p></p> </div> </div> </div> <div class="c-field" id="fEmailAddress"> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-label"> <label for="email">E-posta adresi:<span class="c-mandatory">*Zorunlu</span></label> </div> <div class="c-input"> <input type="text" id="EMAIL_ADDRESS_" name="EMAIL_ADDRESS_" class="c-text" required="required"> </div> <div class="c-message"> <p>Daha sonra sizinle iletişime geçmek için e-posta adresiniz gerekecektir</p> </div> </div> </div> <div class="c-field" id="fPhoneNumber"> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-label"> <label for="MOBILE_NUMBER_">Telefon numarası:<span class="c-mandatory">*Zorunlu</span></label> </div> <div class="c-input"> <input type="text" id="MOBILE_NUMBER_" name="MOBILE_NUMBER_" class="c-text"> </div> <div class="c-message"> <p></p> </div> </div> </div> <div class="c-field" id="fPostalcode"> <div class="c-element c-clear"> <div class="c-label"> <label for="POSTAL_CODE_">Posta kodu:<span class="c-mandatory">*Zorunlu</span></label> </div> <div class="c-input"> <input type="text" id="POSTAL_CODE_" name="POSTAL_CODE_" class="c-text"> </div> <div class="c-message"> <p></p> </div> </div> </div> <div class="c-field" id="fCountryofresidence"> <div class="c-label"> <label for="COUNTRY_">Ülke: <span class="c-mandatory">*Zorunlu</span></label> </div> <select id="COUNTRY_" name="COUNTRY_" required="required"> <option>Lütfen seçin</option> <option value="DE">Almanya</option> <option value="AO">Angola</option> <option value="AL">Arnavutluk</option> <option value="AT">Avusturya</option> <option value="AZ">Azerbaycan</option> <option value="BH">Bahreyn</option> <option value="EH">Batı Sahra</option> <option value="BE">Belçika</option> <option value="BJ">Benin</option> <option value="BY">Beyaz Rusya</option> <option value="AE">Birleşik Arap Emirlikleri</option> <option value="GB">Birleşik Krallık</option> <option value="BA">Bosna Hersek</option> <option value="BW">Botswana</option> <option value="BG">Bulgaristan</option> <option value="BF">Burkina Faso</option> <option value="BI">Burundi</option> <option value="DZ">Cezayir</option> <option value="DJ">Cibuti</option> <option value="TD">Çad</option> <option value="CZ">Çek Cumhuriyeti</option> <option value="DK">Danimarka</option> <option value="CD">Demokratik Kongo Cumhuriyeti</option> <option value="GQ">Ekvator Ginesi</option> <option value="ER">Eritre</option> <option value="AM">Ermenistan</option> <option value="ET">Etiyopya</option> <option value="MA">Fas</option> <option value="CI">Fildişi Sahili</option> <option value="FI">Finlandiya</option> <option value="FR">Fransa</option> <option value="GA">Gabon</option> <option value="GM">Gambiya</option> <option value="GH">Gana</option> <option value="GN">Gine</option> <option value="GW">Gine Bissau</option> <option value="ZA">Güney Afrika</option> <option value="SS">Güney Sudan</option> <option value="GE">Gürcistan</option> <option value="HR">Hırvatistan</option> <option value="NL">Hollanda</option> <option value="IQ">Irak</option> <option value="IR">İran</option> <option value="IE">İrlanda</option> <option value="ES">İspanya</option> <option value="IL">İsrail</option> <option value="SE">İsveç</option> <option value="CH">İsviçre</option> <option value="IT">İtalya</option> <option value="KGD">Kaliningrad</option> <option value="CM">Kamerun</option> <option value="ME">Karadağ</option> <option value="QA">Katar</option> <option value="KZ">Kazakistan</option> <option value="KE">Kenya</option> <option value="CY">Kıbrıs</option> <option value="KG">Kırgızistan</option> <option value="KM">Komorolar</option> <option value="CG">Kongo Cumhuriyeti</option> <option value="XK">Kosova</option> <option value="KW">Kuveyt</option> <option value="LS">Lesotho</option> <option value="LA">Letonya</option> <option value="LR">Liberya</option> <option value="LY">Libya</option> <option value="LI">Litvanya</option> <option value="LB">Lübnan</option> <option value="LU">Lüksemburg</option> <option value="HU">Macaristan</option> <option value="MG">Madagaskar</option> <option value="MK">Makedonya</option> <option value="MW">Malawi</option> <option value="ML">Mali</option> <option value="MT">Malta</option> <option value="MU">Mauritius</option> <option value="YT">Mayotte</option> <option value="EG">Mısır</option> <option value="MD">Moldova</option> <option value="MR">Moritanya</option> <option value="MZ">Mozambik</option> <option value="NA">Namibya</option> <option value="NE">Nijer</option> <option value="NG">Nijerya</option> <option value="NO">Norveç </option> <option value="CF">Orta Afrika</option> <option value="UZ">Özbekistan</option> <option value="PL">Polonya</option> <option value="PT">Portekiz</option> <option value="RE">Reunion</option> <option value="RO">Romanya</option> <option value="RW">Ruanda</option> <option value="RU">Rusya</option> <option value="SH">Saint Helena</option> <option value="ST">São Tomé ve Príncipe</option> <option value="SN">Senegal</option> <option value="SC">Seyşeller</option> <option value="SL">Sierra Leone</option> <option value="RS">Sırbistan</option> <option value="SK">Slovakya</option> <option value="SI">Slovenya</option> <option value="SO">Somali</option> <option value="SD">Sudan</option> <option value="SY">Suriye</option> <option value="SA">Suudi Arabistan</option> <option value="SZ">Swaziland</option> <option value="TJ">Tacikistan</option> <option value="TZ">Tanzanya</option> <option value="TG">Togo</option> <option value="TN">Tunus</option> <option value="TR">Türkiye</option> <option value="TM">Türkmenistan</option> <option value="UG">Uganda</option> <option value="UA">Ukrayna</option> <option value="OM">Umman</option> <option value="JO">Ürdün</option> <option value="YE">Yemen</option> <option value="CV">Yeşil Burun Adaları</option> <option value="GR">Yunanistan</option> <option value="ZM">Zambiya</option> <option value="ZW">Zimbabwe</option> <option value="XX">Diğer</option> </select> </div> </fieldset> <p style="margin-bottom:10px;">Bu formu teslim ederek <a href="http://www.canon.com.tr/terms_and_conditions/index.aspx" >Şart ve Koşullar</a>ımızı ve Canon'un sizinle iletişim kurmasını kabul etmiş sayılırsınız.</p> <ul class="c-btn-list c-clear"> <li class="c-first"> <button class="c-btn c-btn-large" type="submit"> <span>GÖNDER</span> </button> </li> </ul> <input type="hidden" id="WEBSITE_COUNTRY" name="WEBSITE_COUNTRY" value="TR"> <input type="hidden" name="_ri_" value="X0Gzc2X%3DWQpglLjHJlTQGhA4OI5iKKq1oC8kLzdvSGgsWsnVwjpnpgHlpgneHmgJoXX0Gzc2X%3DWQpglLjHJlTQGrXBauzbM8tFkscGzcfPGuN0trXR">}, binaryContent=null, externalContent=null), link_title=Bilgi isteyin}, binaryContent=null, externalContent=null), date_publish=2012-12-18T10:00:00, title=Sonraki Adımlar, writer_name=Stephen Reid}, binaryContent=null, externalContent=null)

Error

Exception happened while creating a entity model from: EntityModelData(id=1169145, componentTemplate=ComponentTemplateData(id=1266248, title=CS-Module-General-Compact-Left, revisionDate=2018-06-19T15:33:06.010Z, outputFormat=HTML Fragment, metadata={view=CSModuleGeneralCompactLeft, region=Main Content}), linkUrl=/for_work/products/large_format_printers/displaygraphics/Oce_Arizona_318_GL/, content={related_links=EntityModelData(id=1169144, componentTemplate=ComponentTemplateData(id=1769649, title=null, revisionDate=0001-01-01T00:00:00.000Z, outputFormat=null, metadata=null), linkUrl=, content={url_pop_up=No, link_title=Find out what applications you can print from an Océ Arizona}, binaryContent=null, externalContent=null), date_publish=2013-06-27T06:00:00, main_text=RichTextData(fragments=[ <br /> ]), title=Uygulama Vitrini, writer_name=WebDEV}, binaryContent=null, externalContent=null)