Sustainable Imaging

Canon'da Sürdürülebilir Görüntüleme

Faaliyetlerimiz ve müşterilerimiz aracılığıyla çevreye olan etkimizi en aza indiriyoruz.

Çevresel etkimizi yönetme

İşletmemiz çapında çevresel etkileri yönetmek ve karbon ayak izini azaltmak için güçlü sistemler, süreçler ve politikalarla faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkisinin sorumluluğunu üstleniyoruz. Buna şu da dahildir:


Canon EMEA Çevre Yönetmeliği

PDF dosyasını indirin [75 KB] >


Yeşil Tedarik Standartları

Okumaya devam edin >


Küresel ISO 14001 onaylı Çevresel Yönetim Sistemi

Okumaya devam edin >

work-team-at-table-with-documents

Takanobu Nakamasu, Executive Vice President, Document Solutions Business Unit explains the importance of sustainability to Canon’s business, through a short video.

Sustainable video

Ürün kullanım ömrü yaklaşımımız

Çevresel sürdürülebilirlikte, ürünlerimizi tasarım aşamasından kullanım ömrü sonuna kadar dairesel ekonomiyi destekleyen şekillerde yönettiğimiz "Üret – Kullan –Geri Dönüştür" yaklaşımını benimsiyoruz. Yaklaşımımız sayesinde faaliyetlerimizde Sera Gazı Emisyonlarını (GHG'ler) azaltıyor ve müşterilerimizin de enerji verimliliği sağlayan ürünlerle azaltmalarına yardımcı oluyoruz.

Üretim

Ürünlerimizin çevreye olan etkisini üretim sürecinin başlangıcından itibaren azaltmayı hedefliyoruz. Bu sayede ürünlerimiz daha az hammadde kullanıyor, daha fazla enerji verimliliği sağlıyor ve kullanım ömürleri boyunca atıkları önlüyor. 

 • Karbon azaltma hedefleri belirliyor ve Kullanım Ömrü Değerlendirmesi (LCA) yöntemlerinden faydalanıyoruz.

  PDF dosyasını indirin [335 KB] >

 • Ürünlerimizi ilgili tüm düzenlemelere uyacak şekilde tasarlıyoruz. Tehlikeli maddeleri, Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS) Direktifi'nde ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (REACH) Yönetmeliği'nde belirlenen yasal sınırlarda veya altında tutuyoruz.

  Okumaya devam edin >

 • Ürünlerimizin neden olduğu gürültü ve ozon emisyonlarını göz önünde bulunduruyoruz.

  PDF dosyasını indirin [187 KB] >

 • Tüm üretim tesislerinde çöp sahasına sıfır atık hedefine ulaşarak üretim tesislerinde atığı azaltıyoruz.

  Okumaya devam edin >

 • Daha az CO2 salınımı gerçekleştiren taşıma yöntemlerine geçiş yaparak taşımacılıktan kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltarak dağıtım sırasında verimsizliği önlüyor ve ambalajları daha küçük olacak şekilde yeniden tasarlıyoruz.

  Okumaya devam edin >

 • Çevreye duyarlı ve verimli ambalajlama sağlıyoruz.

  PDF dosyasını indirin [186 KB] >

Kullanım

Müşterilerimiz, sunduğumuz ürün, hizmet ve çözümleri kullanarak paradan tasarruf edebilir ve çevresel etkiyi azaltabilir. Yenilik ve iyileştirmeler, ürünlerimizin daha az enerji ve sarf malzemesi kullandığı anlamına geliyor.

 • Enerji verimliliğini iyileştirmek ve ürünlerimizin kullandığı elektriği azaltmak için kesintisiz olarak çalışıyoruz.

  PDF dosyasını indirin [199 KB] >


 • Görüntüleme ekipmanları kullanımıyla kurumsal müşterilerimizin kağıt ve sarf malzemesi tüketimini azaltmaya yardımcı oluyoruz.

  PDF dosyasını indirin [261 KB] >


 • Baskı Hizmetleri Yönetimi (MPS) ile müşterilerimiz, çevresel etkileri azaltma konusunda %60'a varan bir başarı elde edebilirler.

  Okumaya devam edin >


 • e-Bakım ve verimli teknisyen programımız sayesinde daha verimli servis sunulur, zamandan ve kaynaklardan tasarruf edilir ve CO2 emisyonu azaltılır

  Okumaya devam edin >

male-looking-at-3D-printer-in-constuction-shop

Geri Dönüşüm

Onarılmış cihaz satışlarımızı artırmaya odaklanarak doğal kaynaklarımızı dairesel ekonomiye katkıda bulunan şekillerde yönetiyoruz.