Sayfanın ötesinde, Baskı Hizmeti Sağlayıcılarının gelişmelerinin zamanı gelmedi mi?

Baskı Hizmeti Sağlayıcıları (PSP'ler), anlaşılacağı üzere, her zaman en iyi oldukları iş olan basılı iletişimlere odaklanırlat. En son Canon İçgörü Raporu, Geleceğinizi baskı ile inşa etme bulguları, bunu desteklemekte ve bu alanda müşterilerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını göstermektedir. Ancak PSP'lerin rekabet edebilmeyi sürdürebilmek için baskının ötesinde daha kapsamlı ve yeni bir şeyler düşünmelerinin zamanı geldi mi?

Araştırma PSP'lerin paranın karşılığını sunduklarını ve işi zamanında teslim ettiklerini gösterse de müşterilerinin bir çoğu daha fazla yenilik ve yaratıcılık beklemektedir. Bunu başarmanın bir yolu, daha değerli ve etkili bir iletişim yaratmak için basılı ve basılı olmayan ortamları birleştirmektir. Ancak, baskı müşterilerinin yarısından biraz azı PSP'lerinin basılı olmayan ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldıklarını düşünmekte ve sadece yüzde 56'sı[1] yeni gelişmelerden ve alternatif iletişimlerden haberdar edildiklerini hissetmektedir.

Neyse ki PSP'ler değişmeleri gerektiğinin ve PSP'lerin yüzde 80'i[2] daha önceden yaptıkları işleri yapmaya devam edemeyeceklerinin farkındadırlar . Bunun anahtarı kendilerini nasıl bir baskı operasyonu olarak konumlandıracakları ve müşterilerinin onları nasıl algılayacağı olabilir. PSP'ler için bu ürkütücü olabilir. Çoğu pazarda işlerini farklılaştırmayı zor bulduklarını ve öne çıkmak için genelde hizmet kalitesine, sektör deneyimine, geri dönüş sürelerine ve lojistik gibi daha akıllı çözümlere güvendiklerini açıklamışlardır.

Neyse ki PSP'lerin baskı müşterilerinin modern ihtiyaçlarına adapte olmalarına ve karşılık verebilmelerine destek verme amacıyla için içgörü ve ilham sağlayan Canon Gerekli İş Oluşturma Programı gibi üretici girişimleri sayesinde yardım alabilmektedirler. Geleceğinizi baskı ile inşa etme 2014 İçgörü Raporu baskı müşterilerinin yüzde 42'sinin[3] PSP'lerinin en son teknolojileri ve uygulamaları kullanmalarını istediklerini ve yüzde 34'ünün[4] web tasarımı, e-posta yoluyla pazarlama ve çok kanallı kampanya koordinasyonu gibi daha geniş hizmetler aradıklarını ortaya koymuştur.

Bir PSPCanon’un eğitim kursları, atölye çalışmaları ve düzenli danışmanlıkları ile işini ve sunduğu hizmetleri tekrar değerlendirerek müşterilerinin tam olarak neler istediğini ve bunları nasıl sağlayacağını belirleyebilir.,

İletişim ortamı gelişiyor – bunun bir parçası olmaya hazır mısınız?Referanslar:

[1]    İçgörü Raporu 2014 sayfa19; Baskı sağlayıcılarda müşteri memnuniyeti.  S: Yeni gelişmeler ve alternatiflerden haberdar olmanızı sağlar.
[2]    İçgörü Raporu 2014 sayfa 6; Sağlayıcılar değişim baskısı altında.  S: İşleri artık eskiden yaptığınız gibi yapamazsınız ve değişmeniz gerekiyor.
[3][4]    İçgörü Raporu 2014 sayfa 20; Baskı müşterileri ne ister.  S: Baskı sağlayıcılarınızın fiyatları düşürmelerinin dışında, başka ne gibi değişiklikler yapmalarını istersiniz?