Yeni işe yeni yaklaşım

Müşterilerinizin baskı değeriyle ilgili görüşlerini yansıtan Canon'un yeni Görüş Raporu "Büyük Resim", yazıcı müşterilerinin Baskı Hizmeti Sağlayıcılarından (PSP'ler) baskıdaki yeniliklerin kendilerine iletişim hedeflerine ulaşmalarında nasıl yardımcı olacağını açıklamalarını istediğini gösteriyor.

Profesyonel baskı çözümleri Canon Avrupa ve Birleşik Krallık pazarlama direktörü Mark Lawn'a göre, “Günümüz medya müşterilerinin baskıyı iletişim karmalarınınn içinde nasıl gördüklerini ve PSP'lerin kendileriyle nasıl çalışmalarını istediklerini öğrenerek müşterilerimize destek vermek istedik. Müşteriler baskıya kesinlikle değer veriyorlar – katılımcıların yaklaşık %90'ı, baskının kuruluşları için çok önemli olduğunu söylediler. En ilginç olan nokta ise, PSP'lerin müşterilerine olan yaklaşımlarını değiştirmeleri durumunda büyük fayda sağlayacaklarını gösteren cevapların çokluğuydu.”

Araştırma, medya müşterileri ve PSP'ler arasındaki bazı ilişkilerde iletişim kopukluğu olduğunu gösteriyor. Örneğin, ankete katılanların %26'sı, PSP'lerin yeni gelişmeler ve alternatifleri kendilerine bildirmediklerini ya da proaktif öneriler ve rehberlik sunmadıklarını söylediler.

Bazı katılımcılar, PSP'lerinin çok fazla teknik terminoloji kullandıklarından ve bazı durumlarda müşteriye sunulan faydalar ve sonuçlar yerine baskı ekipmanlarının özelliklerine odaklandıklarından şikayet ettiler. Ankete katılan medya müşterilerinden bazıları, PSP'lerin ürünlerini veya baskı alanındaki yenilikleri, bunların potansiyel faydalarını anlamalarına ya da kuruluşlarındaki diğer yetkililere açıklamalarına yardımcı olacak şekilde anlatmadıklarını söylediler. Aslında, iletişim ve reklamcılık alanlarındaki bazı medya müşterileri, ajansların "aynı dilden konuşma" ihtimali daha yüksek olması nedeniyle, kreatif ajanslarnını baskı hizmetleri alımında aracılık etmelerini tercih ettiklerini bile söylediler.

Bunun bir sonucu olarak birçok PSP müşterileriyle olan iletişimlerini geliştirebilecek hizmetleri vurgulama fırsatını kaçırıyorlar. Müşteriler anlamadıkları ya da bilmedikleri hizmetleri satın alamayacakları için kaçırılan bu fırsatlar gelir fırsatlarının da kaçırılmalarına neden oluyorlar.

Bu durum, en son dijital baskı hizmetleri ve teknolojilerinden hangilerini bildikleri, değerlendirdikleri veya kullandıkları sorulduğunda birçok medya müşterisinin verdiği cevaplarda da görülebiliyor.

Veriler, birçok PSP'nin baskı alanındaki yeniliklerle ilgili olarak müşterilerle iletişimlerini geliştirdiklerinde büyük fayda göreceklerini gösteriyor. Örneğin, katılımcıların %59'u promosyon ötesi baskıdan, %36'sı isteğe bağlı baskıdan ve %24'ü özelleştirilmiş doğrudan postadan haberdar olmadığını söylediler.

Lawn şöyle devam ediyor: “Yanıtlar düşünülmesi gereken bazı hususları açığa çıkardı ve müşterilerimizle yaptığımız konuşmalar birçoğunun bu araştırmayı benimsediklerini ve içgörüleri alıcılara yaklaşımlarını geliştirmek, müşterileriyle ilişkilerini güçlendirmek ve işlerini büyütmek için kullandıkları anlaşışıyor.”

Şu anda başarının anahtarı müşteriniz için basabilecekleinizin ötesini düşünmekte ve onların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için hangi hizmetleri sunacağınızı düşünmekte saklıdır. Bu şekilde düşünerek yalnızca şirketinizi mevcut müşterilerden gelecek yeni fırsatlara açmakla kalmaz, daha da önemlisi, müşterilerinize onların işlerini anladığınızı ve onlara iletişim ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilecekleri hakkında danışmanlık vermek için ideal bir pozisyonda olduğunuzu göstermiş olursunuz.