Baskının değeri

Baskının değeri ve baskı müşterilerinin iletişim karmasındaki önemi, baskı hizmeti sağlayıcıların her biri için en güçlü satış argümanıdır. Buna karşılık her on baskı müşterisinden sadece biri verdikleri baskı işlerinin etki düzeyini değerlendirmek için resmi bir süreç yürütüyor. Müşteriler, baskı hizmeti satın alanlar ve İngiliz Baskı Sektörleri Federasyonu (BPIF) ile yapılan görüşmelerde bu zorluğu tanımlayan Canon, baskı hizmeti sağlayıcıların müşterilerine hizmetlerinin değerini kanıtlamalarına yardımcı olmak için Professional Print ROI (Profesyonel Baskı Yatırım Getirisi) aracını geliştirdi.

Baskı müşterileri baskı işlerini değerlendirmemeleri konusunda söz ettikleri ana gerekçeler, baskının değerini somut olarak ölçmenin çok zor olmasını veya bu ölçümü nasıl etkili bir şekilde yapabileceklerini bilmemeleriydi.. Çok azı baskının yatırım getirisi kendileri için önemli olmadığından hesaplamadıklarını söylediler.

Hatta Canon'un yakın geçmişte görüştüğü bir baskı müşterisi, herhangi bir Baskı Hizmeti Sağlayıcı gelip kendisine baskının yatırım getirisinden (ROI) bahsetmek istese kapıyı derhal açacağını, zira şu anda birlikte iş yaptığı hiçbir PSP'nin işleriyle bu düzeyde ilgilenmediğini söyledi.

Canon Avrupa Profesyonel Baskı Çözümleri Avrupa ve İngiltere Grafik Sanatları Müşteri Pazarlama yetkilisi Andy Harris'e göre: "İçgörü araştırmamıza dayanarak müşterilerimizle kendi müşterilerinin yatırım getirilerini ölçme talepleri hakkında konuşuyoruz ve onlara bu gereksinimi destekleyecek bir araç sağlamamız gerektiği barizdi. Bu araç, onların müşterilerine bu konuyu açmalarını sağlayacak olan araçtır. Aracı geliştirmeye başlamadan önce, birçok müşteri ile konuştuk ve baskı yatırım getirisinin nasıl hesaplanması gerektiği konusunda sektörden bilgi toplamak için müşteriler, İngiliz Baskı Sektörleri Federasyonu (BPIF) ve baskı hizmeti satın alanlar ile bir odak grubu toplantısı düzenledik.”

Bu kullanımı kolay araç PSP'lerin bir baskı uygulamasının potansiyel yatırım getirisini tahmin etmelerine olanak tanıyor ve böylelikle de müşterilerin baskının performansını ve maliyet etkinliğini artırmalarına yardımcı oluyor. Günümüz baskı müşterilerinin birçoğunun geçmişteki başarılı kampanyalarla ilgili vaka çalışmalarını görmek için can atmaları yanında, bu araç PSP'lere de kendi vaka çalışmalarını maliyetler, sonuçlar ve daha detaylı bir yatırım getirisini de içerecek şekilde güçlendirme fırsatı sunuyor.

PSP'ler bu aracı kullanarak müşterilerin ve onların planladıkları kampanyaların profilini çıkartabilirler, bu kampanya için net amaç ve hedefler belirleyebilirler ve ardından da hangi uygulamaların veya uygulama kombinasyonlarının müşterinin bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olacağını tespit edebilirler. Daha sonra da müşterilerileri için kampanyalarının baskı öğelerinin potansiyel yatırım getirisini hesaplayabilirler.

Harris sözlerini şöyle noktalıyor:

Bu araç müşterilerimiz için de, pazarın bütünü için sadece ilk adımdır. Müşterilerimizin kendi müşterilerine baskının değerinden bahsetmeye başlayabilmelerini sağlıyor. Pazarın daha geniş kısmı için de, baskının değerinin ölçülmesi ile ilgili daha kapsamlı bir tartışmanın başlangıcı olacağını umuyoruz. Bu aracın türünün ilk örneği olduğuna inanıyoruz ve yatırım getirisi ile ilgili tartışma ilerledikçe onu daha da geliştirmek istiyoruz. Şimdilik müşterilerimize, baskı hizmeti satın alanlara baskının etkinliğinden bahsetmeye başlayabilmeleri için bir araç sunuyoruz, ancak zaman içinde PSP'lerin ve onların kendi müşterilerinin gereksinimleri ile ilgili aldığımız geri bildirimlere dayanarak, aracı daha da geliştirmeyi ve uyarlamayı planlıyoruz.

Canon, sizden gelen geri bildirimlere dayanarak aracı daha da geliştirmeye çalışıyor. Aracın nasıl çalıştığı ve nasıl daha iyi çalışabileceği hakkındaki düşündüklerinizi bize iletmek için lütfen bizimle iletişime geçin. Canon Profesyonel Baskı Müşterisi Yöneticisi ile iletişime geçerek daha fazla bilgi edinebilir veya aracın bir kopyasını alabilirsiniz.