İşlemsel baskıda dönüşüm

İşlemsel baskı pazarı, kuruluşların çevrimiçi iletişime geçmesiyle talebin azaldığı değişen ortama uyum sağlıyor. Kuruluşlar gereksiz maliyetlerini azaltıp ortadan kaldırırken ve süreç verimliliklerini artırırken, basılı müşteri iletişimlerinin yüksek hacimde üretimi doğrudan elektronik formatlarla karşılaştırıldığında kimi zaman pahalı ve zahmetli olarak görülebilir.

Bunun sonucunda, işlemsel baskı pazarındaki baskı hizmeti sağlayıcılarının (BHS'ler) hizmet tekliflerini gözden geçirmeleri gitgide daha önemli bir hal alıyor. Bu segmentteki BHS'lerin müşterilerinin iletişim sürecinin verimli bir parçası haline gelmek için iş akışlarını onların iş akışları ile nasıl entegre edebileceklerini düşünmeleri gerekiyor. Bu yüzden veri kotarma BHS'ler için temel bir odak noktası haline geliyor, çünkü işlemsel baskıda verilerle çalışma baskının kendisi kadar önemli bir hal alıyor.

BHS doğru yazılımla verileri sahiplenebilir ve tüm müşteri iletişimi yolculuğunu koordine edebilir. Dijital baskı teknolojisinden aldığı destekle genişleyen bir hizmet yelpazesi, BHS'lerin bu pazar tarafından algılanış şeklini değiştirecek bir iş fırsatı anlamına geliyor. Bütün mesele, sadece daha fazla baskı işi satmak yerine daha fazla müşteriye daha değerli ve hedefli baskılar satmak.

Bir BHS'nin, müşterilerinin baskıyla ilgili bakış açısını değiştirebilmesi için baskının müşteri iletişimine katacağı değeri göstermesi ve yükseltmesi şarttır. Keza baskının değer katabilmesi için de onu destekleyen verilerin doğru olması gereklidir. BHS'ler veri kotarmayı şirket içine taşıyarak ve müşterilere verileri nasıl güncelleyip daha iyi kullanabileceklerini göstererek müşterilerinin iletişimlerinin kalitesini ve verimliliğini artırabilir.

Verileri becerikli bir şekilde kotarmanın yanı sıra BHS'lerin işlemsel iletişimi çevrimiçine taşıyan maliyet ve verimlilik sorunlarını çözmek için dijital baskı teknolojisinin kabiliyetlerini kullanması ve tanıtması gerekiyor.

Banka ekstreleri, sigorta belgeleri ve elektrik/su/doğalgaz faturaları gibi birçok işlemsel baskı uygulaması, değişken verilerin önceden basılmış kağıtlar üzerine dijital olarak siyah beyaz basılması ile üretilir. Ancak doğru dijital teknoloji elde olduktan sonra BHS'lerin boş kağıt üzerine her türlü belgeyi (şablon, grafikler ve değişken veriler dahil) basmalarına ve alıcıya gerektiği şekilde ve gerektiği zaman göndermelerine olanak tanıyan bir beyaz kağıt çözümü sunmak mümkündür. Bu yalnızca daha fazla kişiselleştirmeye imkan sunmakla kalmaz, farklı müşteriler için neredeyse aynı anda yapılabildiğinden önceden basılmış farklı ortamlar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu da ilgili hazırlık zamanını ve depolama maliyetlerini ortadan kaldırır.

BHS'ler için baskının önemli bir satış noktası da bazı sektörlerde tüketicilerin basılı iletişimler almayı tercih etmesidir; böylece şirketler müşterilerle tercih ettikleri formatta iletişim kurarak müşteri ilişkilerini iyi tutabilir.

Ayrıca bazı sektörlerde elektronik iletişim riskli olarak kabul edilmektedir. Müşterinin verileri güvenli bir şekilde kotarılmazsa şirketin saygınlığı zarar görebilir ve kişisel verileri korumayan kuruluşlar, hükümet ve sektör mevzuatında ağır cezalarla karşı karşıya kalabilir. Doğru prosedürleri, sistemleri ve yazılımları kullanan BHS'ler, güvenliğe verdikleri önemi müşterilere gösterebilir.

BHS'ler ayrıca vakitli ve hedefe uygun pazarlama, promosyon veya müşteri hizmeti mesajlarını tamamlanmış belgeye ekleyen transpromosyonel baskı uygulamaları sunarak işlemsel baskıya değer kazandırabilir.

Bir BHS’nin veri kotarma alanındaki deneyimi, o BHS'nin hangi düzeyde hizmet sunabileceğini belirler. Doğru uçtan uca iş akışını oluşturmaya ve verileri şirket içinde kotarma kabiliyetlerini geliştirmeye ek olarak doğru iş modelini ve stratejiyi geliştirmek de önemlidir. Zira BHS'ler yazılım, donanım, eğitim ve destek konusunda hangi yatırımları yapmaları gerektiğini ancak o zaman görebilir.

Fırsattan yararlanmaya hazır mısınız?

Örnek çalışma incelemeleri

News The Art of Evolution

  Derginizi alın!

  Think Digital'in basılı veya e-posta kopyasını almak için buradan kaydolun.

   Gittiğiniz yön doğru mu?

   Şaşırtıcı sayıda baskı şirketi ve şirket içi baskı merkezi, iş planına danışmadan stratejik değişiklikler yapıyor veya işlerini geliştirmeye gidiyor. Bu hata pahalıya mal olabilir. Planlama zaman alabilir ancak planlamaya harcanan zaman, sizi durup işinize nesnel bir bakış açısından bakmaya zorladığı için karşılığını verir. Hızla değişen ve gittikçe daha rekabetçi hale gelen baskı sektöründe, etkili ve sürekli planlama artık her zamankinden daha önemlidir.

   İş planı, karar verme sürecinde hedeflediğiniz başarının gerçekleştirilebilir, gerçekçi ve sürdürülebilir olup olmadığını belirlemenize yardımcı olan son derece önemli bir araçtır. Ayrıca düzenli olarak gözden geçirilen ve gelişmelere göre yenilenen güvenilir bir iş planı ihtiyaç duyduğunuz ekipmanları ve kaynakları belirlemenize ve gerekirse finansman sağlamanıza da yardımcı olacaktır.

   Her baskı işi ve şirket içi baskı tesisi farklı olduğu için her iş planı da farklıdır. Benzer şekilde, bir iş planının yapısı, iş planına ne için ihtiyaç duyduğunuza göre değişecektir. Ancak her kuruluşun sağlam bir iş planı oluştururken atması gereken çeşitli adımlar vardır:

   1. Nerede durduğunuzu bulun
   Şirketiniz veya baskı merkeziniz için bir hedef belirlemeden önce pazarınızdaki trendleri anlamak ve zorlukları tespit etmek, işin anahtarıdır. Çoğu ticari baskı şirketi ve şirket içi PSP için Canon, görüşlerine değer verdikleri güçlü bir dosttur. Müşterilerimiz, küresel bir müşteri tabanıyla çalışmanın getirdiği deneyimimizden yararlanmanın yanı sıra profesyonel baskı pazarındaki trendleri araştıran kapsamlı araştırmalarımıza ve baskı müşterilerinin görüşlerine erişebilir. Independent Essential Business Builder Program danışmanları ve mentorları, pazar bilgileri ve gerçek iş deneyimleriyle bu avantajlara katkıda bulunur.

   2. Nereye gitmek istediğinize karar verin
   Canon'un müşterilerin bu içgörüden yararlanmalarına yardımcı olduğu yollardan biri, İş ve İnovasyon Taraması'dır. Bu iş değerlendirme aracı, Canon tarafından hem ticari hem de şirket içi PSP'lerin iş stratejilerini gözden geçirip değişen pazara uygun hale getirmelerine yardımcı olmak için geliştirildi. Baskı operasyonunun özelliklerini değerlendirir ve farkında olmadıkları fırsatları tespit etmelerine yardımcı olur. Bunun sonucunda hazırlanan rapor, PSP'nin faaliyet gösterdiği her segment için uygun bir stratejik yön ve eylem planı önerir.

   3. Hedefinize nasıl varacağınızı planlayın
   Bir iş planı geliştirirken dikkate alınması gereken sekiz önemli alan vardır:
   A. Yönetici özeti
   B. Tarihsel inceleme
   C. SWOT analizi
   D. Finansal Konular
   E. Satış ve pazarlama
   F. Personel
   G. Ekipman
   H. Mülkiyet

   İş planınız tek başına çalışan tek bir kişi tarafından oluşturulmamalıdır. Personelden, müşterilerden ve profesyonel danışmanlardan yorum almak ve rakipleri incelemek de eşit derecede önemlidir.

   Canon, Essential Business Builder Program'ın parçası olarak faydalı bir iş planlama rehberi hazırladı. Rehberi nasıl edinebileceğinizi öğrenmek için bize ulaşın.

   4. Yolculuğunuz için doğru ortağı bulun
   Canon'un müşterilerine sunduğu araçlar, kılavuzlar, bilgi birikimi ve içgörünün yanı sıra, Canon müşterileri, bağımsız sektörel uzmanlar tarafından sunulan eğitsel atölye çalışmaları ve iş mentorluğunu içeren Essential Business Builder Program'a da katılabilir.

   5. Rotanızdan şaşmayın
   Ne kadar meşgul olursanız olun pazar koşullarını ve şirketinizin ya da baskı merkezinizin performansını takip ederek iş planınızı bunlara uyarlamak çok önemlidir. En başarılı işletmeler, müşteri tabanlarının isteklerini her an yakından takip edenler arasından çıkar; bu yüzden müşterilerinizden geri bildirim almayı ve bu geri bildirimlerde yeni fırsatlar aramayı günlük işinizin bir parçası hale getirmelisiniz.

   Örnek çalışma incelemeleri

   News The Art of Evolution

    Derginizi alın!

    Think Digital'in basılı veya e-posta kopyasını almak için buradan kaydolun.

     Çapraz geçiş

     Medya dünyası son on yıl içinde büyük bir değişim yaşadı. Sosyal medyanın yükselişi ve akıllı telefon ve tabletlerin doğuşu insanların iletişimde bulunma ve bilgi tüketme şekillerini değiştiriyor. Karamsar kesimler bunu baskı sektörü için bir tehdit gibi göredursun, ileri görüşlü Baskı Hizmeti Tedarikçileri bu yeni dünya düzenini ve bilgi yoğunluklu çağı kendi avantajlarına kullanmanın yollarını arıyor.

     Daima baskıyı daha etkili hale getirmenin yollarını arayan ve sundukları hizmetlere değer katan yenilikçi Baskı Hizmeti Tedarikçileri için çapraz medyanın heyecan verici bir teklif olmasına şaşırmamak gerek. Çapraz medya bir yandan baskı dünyasını çevrimiçi medyanın tüm imkanlarıyla bağlantılandırmak için bir yol sunarken, diğer yandan da baskıyı daha ölçülebilir hale getiriyor.

     Fırsatı inkar etmek imkansız. Ürün ve hizmet yelpazesine çapraz medya pazarlama hizmetlerini eklemek Baskı Hizmeti Tedarikçilerine gitgide daha da rekabetçi hale gelen ve metalaşan baskı pazarında farklarını gösterme imkanı tanımakla kalmıyor, baskı hacimlerini artırma olanağı da tanıyor.

     Çapraz medya nedir?
     Çapraz medya kampanyaları, dijital medyanın, işletmeler arası ve işletmeden tüketiciye ortamlarındaki alıcılardan istenen yanıtları almak amacıyla (web, e-posta, SMS, sosyal medya siteleri) genellikle kişiselleştirilmiş basılı materyaller ile birlikte kullanıldığı bütünleştirilmiş çok kanallı iletişimlerdir. Bağımsız araştırmalar, baskı ve dijital medya kombinasyonunun dönüşüm oranlarını arttırdığını ve bunun neticesinde de pazarlama kampanyalarının yatırım getirisini yükselttiğini açıkça göstermektedir.

     Nitekim InfoTrends tarafından yapılan bir araştırma, çapraz medya pazarlama hizmetleri sunmaya başlayan çoğu Baskı Hizmeti Sağlayıcılarının dijital baskı hacimlerinde ortalama yüzde 14 artış sağladığını gösteriyor[1]. Sonuç olarak çapraz medya baskı hacimlerinin 2014'e kadar toplam baskı hacminin yüzde 9,5'ini oluşturması bekleniyor[2].

     Uzun süredir dijital baskı teknolojisini kullanan Baskı Hizmeti Sağlayıcıları, basılı materyalleri her alıcıya uygun şekilde kişiselleştirerek daha etkili hale getirmek için Değişken Veri Baskıdan (VDP) nasıl faydalanabileceklerini şüphesiz çok iyi biliyor. Bu özenli hedefleme kabiliyeti, çok kanallı bir kampanya kapsamında kullanıldığında sadece materyalin değil, bütün olarak kampanyanın da etkinliğini arttırıyor.

     InfoTrends'in araştırmasına[2] göre, farklı medya türleri (baskı, web, doğrudan posta, e-posta, SMS, kişisel URL'ler, QR kodları, mobil, video ve sosyal medya) kullanmak yanıt oranlarını tek başına baskıya kıyasla yüzde 34'e varan oranlarda arttırıyor.

     Akıllı pazarlamacılar da kesinlikle bunun farkında. Canon'un en yeni Görüş Raporu, The Bigger Picture: Your customers’ view on the value of print (Büyük Resim: Müşterinizin baskının değerine ilişkin görüşü) kuruluşların yüzde 58'inin iletişim karmalarının bir parçası olarak çok kanallı kampanyalar kullandığını ortaya çıkardı.

     Bununla birlikte, her ne kadar pazarlamacılar çok kanallı iletişimin önemini kabul ediyor ise de bu kanalları entegre etmek halen güç. Chartered Institute of Marketing'in kısa süre önce Canon ile ortaklaşa düzenlediği bir araştırmada[3] pazarlamacıların kendi kuruluşları için yüksek öncelikli olarak derecelendirdikleri önemli konular büyüteç altına alındı.

     Araştırma, pazarlamacılardan yüzde 82'sinin kampanyalarını birleştirmeyi bir numaralı öncelik olarak gördüklerini ortaya çıkardı. Buna karşılık, yine aynı araştırmada şu anda her beş kuruluştan birinin bile kampanyalarında ileri seviyede entegrasyon sağlayamadıkları belirlendi.

     Baskı hizmeti satın alanların birçoğu, çapraz medyaya ilk adımlarını basılı materyallerin okuyucuyu daha fazla bilgi bulabileceği web sitesine yönlendiren bir yön tabelası görevi gördüğü bir çok kanallı kampanya ile atıyor[4].

     Ancak çapraz medyaya ilk adımı atmak çoğu baskı işi müşterisi için yeterli değil. The Bigger Picture (Büyük Resim) raporuna göre, çapraz medya, baskı hizmeti satın alanların iletişim ihtiyaçlarını gelecekte daha etkili bir şekilde karşılamak için baskıdan faydalanabileceklerini düşündükleri alanlardan biri[4]. Bu geri bildirimi paylaşan baskı müşterilerinin gelecek vizyonunda baskı ile çevrimiçi medyayı harmanlayan ve bu iki unsurun etkinlik düzeyini takip etmek ve yanıt oranlarını ölçmek için birbirini referans aldığı çapraz medya kampanyaları var.

     Bu, çapraz medya hizmetlerine yönelik artan talep açısından önemli bir faktör. Çapraz medyanın mümkün kıldığı interaktiviteyi de eklediğinizde, kampanya yalnızca daha etkin olmakla kalmıyor, aynı zamanda ölçülebilir hale de geliyor.

     Pazarlamacıların CIM raporunda belirttikleri önceliklerden biri de ölçüm ve değerlendirme imkanlarının daha iyi hale getirilmesine duyulan ihtiyaç. Nitekim kuruluşlardan sadece yüzde 11'i bir kampanyadaki farklı iletişim kanallarının etkisini sürekli olarak ölçüyor[3].

     Bu bulgunun yansımaları Canon'un baskı hizmeti satın alanların fikirlerini derlediği araştırmada da görülüyor. Bu araştırmaya göre baskı hizmeti satın alan müşteriler kampanyada kullandıkları basılı materyallerin değerini nasıl ölçebileceklerinden emin değil ve basılı materyallerin etkinliğini ve değerini kanıtlamaları için Baskı Hizmeti Sağlayıcılarından yardım bekliyor[4].

     Çapraz medya, Baskı Hizmeti Tedarikçilerine kampanya hedeflerinin yanıtlarını analiz etmeleri için bir araç ve Canon'un son geliştirdiği yatırım getirisi aracından da destek alarak, müşterilerinin ölçülebilir sonuçlar sunan kampanyalar yaratmalarına yardımcı olmaları için bir yol sunuyor. Yaptıkları her masrafı ölçmek ve sonuçlarını göstermek zorunda olan pazarlamacılar için ise harcamalarına karşılık elde ettikleri değeri kanıtlamalarına yardımcı olunması son derece cazip bir satış dayanağı.

     Fırsatlardan en iyi şekilde yararlanma

     Pek çok Baskı Hizmeti Sağlayıcısı için çapraz medya fırsatlarından en iyi şekilde nasıl yararlanılacağı hala cevap bekleyen bir soru. Tüm çapraz medya hizmetlerinin çeşitli noktalarında Baskı Hizmeti Sağlayıcılarıyla yaptığımız çalışmalardan edindiğimiz tecrübeler sayesinde, çapraz medyada ilerlemeden önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktaları belirledik:

     1) Örnek olun

     Kendi işletmeniz için çapraz medya kampanyaları yürütmek, hangi araçlara ihtiyaç duyduğunuzu öğrenmeye ve olası zorlukları tanımlamanıza dair size bir fırsat sunmakla birlikte neler yapabileceğinizi gösterir.

     2) Personelinizi ve müşterilerinizi eğitin

     Günümüzün pazarlama profesyonelleri, yaptıkları işten anlayan ve salt satış yapmak yerine kendilerine önerilerde bulunan ve eğiten danışmanlar istiyor. Personelinizi çapraz medyanın sunduğu fırsatlarla eğitmek ve geliştirmek işletmenizin başarısı açısından devasa bir fark yaratabilir.

     Müşterilerinizi eğitmek ve güvenilirliğinizi kanıtlamak, çapraz medya hizmetlerinizin pazarlamasında çok önemli başarı faktörleridir. Birçok durumda müşterilerin VDP (Değişken Veri Baskı) veya çapraz medya talebinde bulunmamalarının sebebi yalnızca bunların ne olduğunu veya baskı hizmeti sağlayıcılarının bunları sunduğunu bilmemeleridir.

     3) Sahip olduğunuz kaynakları kullanın

     Adobe® InDesign® ve Creative Suite® gibi standart yazılımlar kullanan basit VDP bazlı şablonlar, ürün maliyeti veya teslim sürelerinden ödün vermeksizin müşteriye önemli ölçüde değer kazandırmak için müşteri verileri, metinler, görüntüler ve barkodlarla birleştirilebilir.

     4) Ortaklıklar geliştirin

     Genelde, çapraz medya hizmet sunumuna tamamen geçiş için en iyi yaklaşım adım adım geçiştir. Eğer şu anda işletmeniz sunmak istediğiniz hizmeti vermek için doğru becerilere sahip değilse, kurum dışından tamamlayıcı becerilere sahip uzmanlarla stratejik ortaklıklar kurmak ek personel tutmaksızın ürün ve hizmet yelpazenizi genişletmenize olanak tanıyacaktır.

     5) Sonuçları analiz edin

     Çapraz medya kullanılarak, araçlar, alıcıların yanıtlarının ve yanıt verenlerin tercihlerinin ölçülmesine olanak tanıyan bir kampanya oluşturacak şekilde bütünleştirilebilir. Bu yalnızca kampanyaları Baskı Hizmeti Tedarikçileri için daha ölçülebilir kılmakla kalmaz, aynı zamanda pazarlamacılara da gelecekteki kampanyalarda hedef belirleme sürecine bilgi sağlayacak ve onu daha iyi hale getirecek faydalı veriler sunar.

     Canon'un çapraz medya fırsatları ve bir İş Oluşturma Rehberlik Programı danışmanının çapraz medyadaki gelecek adımlarınızı planlamada size nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.canon-europe.com/crossmedia/ adresini ziyaret edin.

     [1] The Evolution of the Cross-Media Marketing Services Provider, InfoTrends, Temmuz 2011
     [2] Multi-Channel Communications Measurement & Benchmarking, InfoTrends, 2012
     [3] Unlock the value of creative: Getting more from marketing assets and campaigns, CIM, 2011
     [4] The Bigger Picture: Your customers’ view on the value of print, Canon, Mayıs 2012

     Örnek çalışma incelemeleri

     News The Art of Evolution

      Derginizi alın!

      Think Digital'in basılı veya e-posta kopyasını almak için buradan kaydolun.

       Baskının değeri ve basılı materyallerin baskı müşterilerinin iletişim karmasındaki önemi, tüm baskı hizmeti sağlayıcılar için en güçlü satış argümanı. Buna karşılık her on baskı müşterisinden sadece biri verdikleri baskı işlerinin etki düzeyini değerlendirmek için resmi bir süreç yürütüyor. Müşteriler, baskı hizmeti satın alanlar ve İngiliz Baskı Sektörleri Federasyonu (BPIF) ile yapılan görüşmelerde bu sorunu tespit eden Canon, baskı hizmeti sağlayıcıların müşterilerine hizmetlerinin değerini kanıtlamalarına yardımcı olmak için Professional Print ROI (Profesyonel Baskı Yatırım Getirisi) aracını geliştirdi.

       Baskı müşterileri baskı işlerini değerlendirmeden geçirmemeleri için en çok baskının değeri somut olarak ölçmenin çok zor olmasını veya bu ölçümü nasıl etkili bir şekilde yapabileceklerini bilmemelerini gerekçe gösteriyor. Baskının yatırım getirisini kendileri için önemli olmadığından hesaplamadıklarını söyleyenlerin sayısı ise çok az.

       Hatta Canon'un yakın geçmişte görüştüğü bir baskı müşterisi, herhangi bir Baskı Hizmeti Sağlayıcı gelip kendisine baskının yatırım getirisinden (ROI) bahsetmek istese kapıyı derhal açacağını, zira şu anda birlikte iş yaptığı hiçbir PSP'nin işleriyle bu kadar yakından ilgilenmediğini söyledi.

       Canon Avrupa Profesyonel Baskı Çözümleri Avrupa ve İngiltere Grafik Sanatları Müşteri Pazarlama yetkilisi Andy Harris'e göre: "İç araştırmamıza dayanarak müşterilerimizle kendi müşterilerinin talepleri hakkında konuşarak yatırım getirilerini ölçtük. Bu ölçümden sonra bu gerekliliği destekleyecek bir araca ihtiyacımızın olduğu barizdi. Bu araç, onların müşterilerine bu konuyu açmalarını sağlayacak olan araçtır. Aracı geliştirmeye başlamadan önce, yatırım getirisinin nasıl hesaplanması gerektiği konusunda sektörden bilgi toplamak için birçok müşteri ile konuştuğumuz gibi, müşteriler, İngiliz Baskı Sektörleri Federasyonu (BPIF) ve baskı hizmeti satın alanlar ile de bir odak grubu toplantısı düzenledik.”

       Bu kullanımı kolay araç PSP'lerin bir baskı uygulamasının potansiyel yatırım getirisini tahmin etmelerine olanak tanıyor ve böylelikle de müşterilerin baskının performansını ve maliyet etkinliğini artırmalarına yardımcı oluyor. Günümüz baskı müşterilerinin çoğu geçmişteki başarılı kampanyalarla ilgili vaka çalışmalarını görmek için can atıyor ve bu araç da PSP'lere kendi vaka çalışmalarını maliyetler, sonuçlar ve daha detaylı bir yatırım getirisini de içerecek şekilde güçlendirme fırsatı sunuyor.

       PSP'ler bu aracı kullanarak müşterilerin ve onların planladıkları kampanyaların profilini çıkabilir, bu kampanya için net amaç ve hedefler belirleyebilir ve ardından da hangi uygulamaların veya uygulama kombinasyonlarının müşterinin bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olacağını tespit edebilir. Daha sonra da müşterinin kampanya için basılan materyallerden elde edeceği potansiyel yatırım getirisini hesaplayabilir.

       Harris sözlerini şöyle noktalıyor:

       Bu araç hem müşterilerimiz hem de bütün olarak pazar için henüz ilk adım. Müşterilerimize kendi müşterilerine baskının değerinden bahsetmeye başlama imkanı sunuyor. Bu aracın, baskının değerinin anlaşılması konusunda daha geniş çaplı bir tartışma başlatmasını bu sayede daha geniş bir pazar olanağı sunmasını umuyoruz. Bu aracın türünün ilki olduğunu düşünüyoruz ve bu yüzden MFD hakkındaki tartışmalar çözüme kavuşturuldukça onu geliştirmek istiyoruz. Şimdilik müşterilerimize, baskı hizmeti satın alanlara baskının etkinliğinden bahsetmeye başlayabilmeleri için bir araç sunuyoruz ancak zaman içinde PSP'lerin ve onların kendi müşterilerinin gereksinimleri ile ilgili aldığımız geri bildirimlere dayanarak onu daha da geliştirmeyi ve uyarlamayı planlıyoruz.

       Canon, sizden gelen geri bildirimlere dayanarak aracı daha da geliştirmeye çalışıyor. Aracın sizin açınızdan faydalı olup olmadığını ve nasıl daha faydalı olabileceğine dair fikirlerinizi paylaşmak için lütfen bizimle iletişime geçin. Canon Profesyonel Müşteri Müdürü ile iletişime geçerek daha fazla bilgi edinebilir veya aracın bir kopyasını alabilirsiniz.

       Örnek çalışma incelemeleri

       News The Art of Evolution

        Derginizi alın!

        Think Digital'in basılı veya e-posta kopyasını almak için buradan kaydolun.

         The Bigger Picture – Your customers’ view on the value of print, Canon’s latest Insight Report, shows that print buyers want Print Service Providers (PSPs) to highlight how printing innovations can help them to achieve their communications objectives.

         According to Mark Lawn, Canon’s European & UK marketing director for professional print solutions, “We wanted to support our customers by finding out how today’s media buyers view print in the communications mix and how they want their PSPs to work with them. Buyers certainly value print – some 90% of respondents said that print is important to their organisations. What was most interesting was how many responses showed that PSPs could benefit from changing their approach to dealing with customers.”

         The research highlights a communication gap in some relationships between media buyers and their PSPs. For instance, 26% of survey respondents said that their PSPs don’t meet their need to be made aware of new developments and alternatives or their need for proactive advice and guidance.

         Some respondents complained their PSPs use too much technical terminology and sometimes even focus on features of printing equipment rather than on the benefits and outcomes that would result for the customer. Some media buyers surveyed also said their PSPs are not telling them about all their offerings or new print innovations in a way that helps them to understand the potential benefits or explain them to others in their organisations. In fact, some media buyers in communications and advertising roles went so far as to say they prefer their creative agencies to broker print services on their behalf because agencies are more likely to ‘talk their language’.

         As a result, many PSPs are missing opportunities to highlight the services they offer that could enhance their customers’ communications. These missed opportunities equate to missed revenues, because customers can’t buy services they either don’t understand or aren’t aware of.

         This is something that was reflected in many media buyers’ responses when they were asked to what extent they are aware of, and are considering or using, the latest digital print services and technologies.

         The data shows that many PSPs could benefit from improving how they communicate with their customers about print innovations. For example, 59% of respondents said they are unaware of transpromotional print, 36% are unaware of print-on-demand and 24% are unaware of customised direct mail.

         Lawn continues: “The responses have yielded some interesting food for thought, and from speaking to our customers it seems many of them are taking the research on board and using the insights to improve their approach to buyers, strengthen their relationships with their customers and grow their businesses.”

         Başarının anahtarı şu anda müşterinize sunabileceğiniz baskının ötesini düşünmekte ve hangi hizmetleri sunarak onların ihtiyaçlarına daha iyi bir şekilde cevap verebileceğinizi düşünmekte saklıdır. Bu şekilde düşünerek yalnızca şirketinizi mevcut müşterilerden gelecek yeni fırsatlara açmakla kalmaz, aynı zamanda müşterilerinize onların faaliyetlerini anladığınızı ve uzmanlığınızı kullanarak iletişim ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceklerine dair onlara danışmanlık vermek için ideal bir pozisyonda olduğunuzu göstermiş olursunuz.

         Örnek çalışma incelemeleri

         News The Art of Evolution

          Derginizi alın!

          Think Digital'in basılı veya e-posta kopyasını almak için buradan kaydolun.