Dönüşüme giden yolda, dikkatli olmayı değil hesaplı olmayı seçin

Canon EXPO 2015

Birçok BSH, işlerini "yeniden oluşturmayı" veya "dönüştürmeyi" başarıyla yönetti. Bu işletmelerin birçoğu kendilerini artık pazarlama hizmet sağlayıcısı (PHS) konumunda görmektedir.

Bu yaklaşım, önceden baskılı iletişim alanındaki süreçlerin elektronik formata geçişiyle ortaya çıkan kaybı telafi etmek için mantıklı bir stratejidir. Değişken veri, geniş formatlı mürekkep püskürtme ve işleme dayalı doğrudan posta gibi sektörlerdeki yeni gelir fırsatları açıkça görülmektedir. Peki bu dönüşümü başlatma konusunda sizi ne engelliyor?

Bu yılın ilk aylarında gerçekleştirilen InfoTrends araştırmasının bulguları doğru kabul edildiğinde birçok sorun1. InfoTrends, birçok farklı BHS ve kurumsal reprografi departmanına (CRD), BSH'den PSH'ye geçiş yapıp yapmadıklarını veya bu geçişi planlayıp planlamadıklarını sordu. Sonuçlar, başta %30'dan %9'a büyük bir düşüşün gerçekleştiği CRD'ler olmak üzere her iki kategoride geçiş sürecinin yavaşladığını ortaya koymuştur.

Bu etkileyici uyarı ışığında, anketin BHS'ler arasında InfoTrends tarafından "temel hizmetlere yeniden odaklanma" adı verilen ve dijital baskı, geniş format ve ofset/klasik baskının katılımcı işletmeler arasında en hızlı büyüyen alanlar olarak görüldüğü ikinci bir eğilimi algılamış olması sürpriz değildir.

Peki "kağıt üzerinde mürekkep veya toner kullanılmasına" geri dönülmesinden ne çıkartmamız gerekir? Cevabın bir kısmı muhtemelen BHS'lerin, BHS'den MSP'ye dönüşüm yolculuğunda karşılaştıkları zorluklarda yatmaktadır. InfoTrends anketindeki işletmeler için ilk üç zorluk arasında yeni satış teknikleri kazanmak, şirket içerisinde doğru becerilere sahip olmamak ve net bir vizyon ya da strateji eksikliği yer alıyordu. Teknik zorluklar az farkla dördüncü sırada yer almaktaydı.

Bazı BHS'ler için dikkat çekici bir başka argüman ise "vizyon sahibi" işletmelerin zaman zaman yüksek profilli başarısızlıklar yaşamasıydı. Gözlemcilere ve rakiplere göre, bu şirketler, fırsatları yakalamak amacıyla, olanakların tanımlanması ve stratejilerin ve yeteneklerin geliştirilmesi gibi her şeyi doğru yapmaktadırlar ama hala yetersizdiler.

Bu durum genellikle vizyon doğru belirlendiği halde yürütmenin yanlış olmasından kaynaklanır. Değişimlerin hızlı ve zorlayıcı olduğu günümüzün baskı endüstrisinde, hayal gücü sizi ancak acımasız gerçeklerin devreye girdiği yere kadar götürebilir. Bir işletmenin dönüşümü sadece açıklanan tüm zorlukları karşılamayı değil aynı zamanda tetikte olmayı, rakipleri izlemeyi, müşteriler ile yakın olmayı ve teknolojiyi yakından takip etmeyi gerektirir.

Bu büyük bir kararlılık gerektirir ve bazı BHS'lerin "baskı ile sınırlı olmayan" işletme olma sürecini ağırdan alması anlaşılabilir bir durumdur. Bununla birlikte baskı sektörünün ve buna bağlı olarak baskı hizmeti sağlayıcılarının geleceği, iletişim mutfağındaki diğer kanallar ile birlikte çalışmaktadır. Bu gerçeğin henüz farkında olmayan işletmeler küçülmektedir. Değişim kararını ertelemek mümkündür ancak mutlaka bir noktada risk almanız gerekecektir.

Önemli olan bunun hesaplanmış bir risk olmasıdır. Yeni bir gelir akışı için bir fikir üretmek, her ne kadar iyi bir adım olsa da sadece bir başlangıçtır. İşletmenize ve çalışanlarınıza zor sorular sorun ve dürüstçe cevap verin. Sadece hedeflediğiniz noktaya odaklanmayın, sektörün şu anda nerede olduğunu da yakından inceleyin. Hangi iş türleri ve hangi müşteriler en yüksek kârı getiriyorlar? Çabalarınızı nereye odaklayacağınızı belirlemek için 80/20 kuralını uygulayın ve kârınıza yeteri kadar katkıda bulunmayan işleri ve müşterileri azaltmaya hazırlıklı olun. Unutmayın, yeni bir gelir akışı için zaman, kapasite ve insan kazanmak amacıyla çürük elmaları temizliyorsunuz.

Yüksek marjlar cazip gelebilir fakat bu yüksek marjların özellikle üretim ekipmanları kararlarınızı aceleye getirmesine izin vermeyin. Baskı sektörünün yakın tarihinde, işletmelerine sadece bir dijital çözüm ekleyerek bir dönüşüm yapabileceğini düşünen birçok şirket bulunmaktadır. Bazıları iyi bir yatırım getirisi elde etmek için çok hızlı veya özellik açısında zengin ve çok pahalı bir makine seçerek üretim kapasitesine olması gerekenden fazla para harcamıştır. "Biz yapalım, elbet müşterisi çıkar" yaklaşımı Kevin Costner için işe yaramış olabilir ancak Düşler Tarlası bir kurgu eseridir...

Şu ana kadar söylenenler mantıklı olsa da mevcut işlerinizi yürütürken bunları başarmak büyük miktarda çaba gerektirir. İdeal olarak dışarıdan birisinin planlarınız hakkında size objektif bir bakış açısı sunması gerekmektedir. Bir danışman çağırabilirsiniz fakat bir danışmanlık maliyetiyle karşılaşırsınız. Birçok BHS'nin kullandığı daha iyi bir seçenek ise ekipman tedarikçinize başvurmaktır. BHS'ler gibi tedarikçiler de dönüşüm içerisindedir. Tedarikçiler günümüzde rollerinin, donanım ve yazılım sevk etmekten daha fazlasını içerdiğini, müşterileri gibi hızlı bir şekilde değişen sektörde çözümler geliştirmeleri gerektiğini ve her bir çözümün farklı geçmiş, hedef ve kaynaklara sahip farklı işletmeler tarafından satın alındığını kabul etmektedirler.

Thomas Edison başarının %10'unun ilham ve %90'ın sıkı bir çalışma ile başarıldığını gözlemlemiştir. Dönüşüm sürecinin %10'u size düşer ama doğru tedarikçi ile ortak olursanız gerisini paylaşabilirsiniz.1 US Production Software Investment Survey 2015 (ABD Üretim Yazılım Yatırım Anketi 2015), InfoTrends, Nisan 2015.

Derginizi alın!

Think Digital'in basılı veya e-posta kopyasını almak için buradan kaydolun.