Sektör dosyası: kitap basımı ve yayıncılar

E-kitap okuyucu cihazlarının artışının baskı dünyasını nasıl olumsuz etkilediğini ve baskı sektörünün bu belirgin sektör değişimine nasıl tepki verdiğini burada okuyabilirsiniz.

Industry focus: book printing and publishers

Yakın zamana kadar uzmanlar basılı kitapların sonunun geldiğini söylüyordu. Cesur bir şekilde birkaç yıl içinde basılı sayfaları bırakıp e-kitap okuyucu, tablet ve diğer ekranlara geçileceğini beyan ettiler. Bu teknolojiler kitap sektörünü görülür şekilde olumsuz etkilese de, yüksek hızlı dijital mürekkep püskürtmeli renkli baskı sayesinde kitap içeriği hala popüler ve geçerli.

Genel kitap hacimlerinin düşmesiyle birlikte grafik pazarı düşüşte olsa da, dijital basılı kitap hacimleri için tahminler son derece farklı görünüyor. Bu pazarda ciddi bir büyüme bekleniyor. Caslon dijital siyah beyaz ve renkli sayfa pazarının 2014-2019 arasında %14 ve %18 oranlarında büyüyeceğini ön görüyor.

Dijitalin yükselişi

Baskı sektöründeki olumsuz etkiler, bazı daha büyük pazar trendlerinden kaynaklanıyor. E-kitap okuyucu ve mobil cihazların artışının yanı sıra, genel okuyucu davranışları da değişiyor. İnsanlar hala basılı kitaplar ile ilgileniyor ancak kitaplara istedikleri zaman ve istedikleri yerde ulaşabilmek istiyorlar. Bu durum, pazardaki Amazon, Apple veya Google gibi istek üzerine içerik sağlayan modeller sunan yeni oyuncuların yükselişinden kaynaklanıyor. Sektördeki toplam kitap baskısı miktarı azalırken yazılan kitap sayısı Avrupa'da sabittir veya artmaktadır. Baskı hacmi daha küçük olan kitaplar daha fazla basıldıkları için dijital kitaplarda artış vardır.

Bu durum da kitap yayıncılarının stok ve depolama ile ilgili konularda endişe duymasına neden olmaktadır. Örneğin İngiltere'de her yıl yaklaşık 150.000 yeni kitap yayınlanmaktadır. Bunlar yayınlandıktan sonra kısa bir süre boyunca listenin başlarında olsalar da, kısa zamanda eski kitaplar olarak sınıflandırılırlar. Pazarda ortaya çıkan ve kitap yayıncılarına büyük faydası olabilecek dört yeni iş modeli bulunmaktadır.

Yeni yaklaşıma uyum sağlamak mı istiyorsunuz?

Kitap baskı ve yayınlama fırsatından nasıl yararlanacaklarını değerlendiren BHS'ler, mevcut iş modellerinden ilham alabilirler.

Küçük hacimli baskı modeli, daha ekonomik dijital üretim yönünde bir değişim anlamına gelir. Yüksek hızlı mürekkep püskürtmeli baskı gerçekten dijital toner ile matbaa tabaka dijital üretimi arasındaki farkı kapatmaktadır. Yayıncılar açısından avantajı ise artık daha az sayıda kitap siparişi verebilmeleri ve stok tutmaktan kaynaklanan risklerini azaltabilmeleridir.

Yaşam boyu yönetim modeli, tüm değer zincirinin optimize edilebilmesini sağlar. Bu da baskılı ürünlere olan mevcut satış talebi ile üretilen kopya sayısını birbirine uyarlamak anlamına gelir. Bu yaklaşımın yayıncılara sağladığı avantaj, yazılan tüm kitapların minimum sayıda bulunabilmesi ve böylece her bir kitaptan maksimum gelir elde edilebilmesidir.

İstek üzerine baskı modeli de "önce sat, sonra bas" yaklaşımını temsil etmektedir. Amazon bunun ne kadar başarılı olabileceğini kanıtlamıştır. İstek üzerine baskı, artık kabul görmüş bir modeldir ve çevrimiçi dağıtım zincirine mükemmel uyum sağlamaktadır. Kitap sipariş edilebilir, ardından basılabilir ve bir sonraki gün tüketiciye teslim edilebilir. Bu durumda, kitap yayıncıları açısından avantaj stok gereği olmaması veya sermayenin envantere bağlanmamış olmasıdır. Kitaplar dünya çapında pazarda varlıklarını göstermektedirler. Akıllı yayıncılık, farklı kullanıcı grupları için değişken içerikler sunabilmek anlamına gelir. Buradaki yaklaşım, farklı kaynaklardan alınan içerikleri birleştirmek ve ayıklamak ve bu içeriği basılı bir ürün haline getirerek özelleştirmektir. Bunun yayıncılar için faydası, bu konsept sayesinde içeriğin farklı bağlamlarda tekrar satılabilmesi ve okuyucuların gerçekten ilgilendiği bilgilerin temin edilebilmesidir.

Karma bir model

Baskı şirketlerinin bir gece içinde devrim yaratmalarına gerek yoktur. Uygun olan yerde matbaa veya dijital şeklinde çalışarak karma model ile ilerleyebilirler. Hangi yöntemin hangi oranda kullanılacağı iş hacimlerine ve müşteri talebine bağlıdır ve burada önemli olan, pazarı ve fırsatı anlayabilmektir.

Dijitaldeki potansiyel kârdan bağımsız olarak, bu tür bir dönüşümü başarmak her zaman kolay değildir. Bu özellikle onlarca yıldır matbaa modeli ile çalışanlar için geçerlidir. Dijitali düşük karlı bir teknik olarak görebilirler. Günümüzdeki matbaa kapasiteleri göz önüne alındığında bu daha da zor olmaktadır.

Dijital mürekkep püskürtme teknolojisindeki gelişmeler, son beş veya altı yıl içinde çok sayıda başarılı dijital kitap baskı sisteminin kurulmasını sağlamıştır ancak bu denklemin yalnızca bir tarafını temsil etmektedir. Yayıncılar mevcut süreçlerini yeniden değerlendirdiklerinde ve okuyucuların değişmekte olan pazar taleplerini karşılamaya yönelik değişiklikler yaptıklarında daha büyük bir adım atılacaktır. Zaman içinde sektördeki zihniyetin genel olarak değiştiğini göreceğiz.

Derginizi alın!

Think Digital'in basılı veya e-posta kopyasını almak için buradan kaydolun.