Dünyanın geri kalanı çevrimiçi, peki ya siz?

E-ticaretin yükselişi ve web üzerinden baskı çözümlerindeki talep artışı

E-ticaretin yükselişi ve web üzerinden baskıda talep artışı

Mart 2015'te ünlü haber web sitesi TechCrunch'ta yayımlanan bir yazı günümüzün global ekonomisinin giderek daha da internet merkezli bir hal aldığını vurguluyor: “2015 yılında, dünyanın en büyük ticari taksi şirketi Uber'in kendisine ait tek bir aracı yok. Dünyanın en popüler medya sahibi Facebook, hiç içerik üretmiyor. Maddi değeri en yüksek perakende satıcı olan Alibaba'nın stokunda hiç bir mal yok. Dünyanın en büyük konaklama sağlayıcısı Airbnb'nin gayrimenkulü yok."

Fiziksel ürünler üreten bir endüstri için oldukça ilginç bir dönemden geçiyoruz. Ancak, bu durum üretilen fiziksel ürünlerdeki talebin azaldığı anlamına gelmiyor. Sonuçta Uber halen arabalara, Alibaba da satılan mallara ihtiyaç duyuyor. Bu durum, artık ticaret yapma yöntemimizin değiştiği ve müşteri arabiriminin her zamankinden daha fazla önem kazandığı anlamına geliyor.

Örneğin, perakende pazarını ele alalım. E-ticaretin 2015 yılının küresel perakende pazarının %6,7'sini (106,6 milyar $) oluşturması ve 2018¹ yılına kadar bu oranın %8,8'e çıkması öngörülüyor. Doğal olarak e-ticaretin popülerliği ve gelişme hızı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Beş Avrupa ülkesi e-ticarete geçme konusunda dünya çapında ilk onda yer alıyor. E-ticaretin 2015'teki toplam perakende satışlarının %14,4'ünü oluşturması beklenen Birleşik Krallık birinci sıraya otururken onu, %10,7 ile Norveç, %10,4 ile Finlandiya, %9,3 ile Danimarka ve %8,4 ile Almanya takip ediyor².

Tüketicilerin taksi çağırmaktan haftalık market alışverişini yapmaya kadar her şeyi internetten yapma beklentilerinin çoğalarak arttığı bir dünyada, iş dünyasının da evrilmesi gerekiyor. Bu durum tüm sektörlerde olduğu gibi baskı sektörü için de geçerli. Doğrudan tüketicilere ya da diğer işletmelere satış yapan veya şirket içi departmanlarla çalışan baskı sektöründeki tüm profesyonellerin çalışma yöntemi değişiyor.

Web üzerinden baskıdaki talep artışı

Artan sayılardaki şirket içi ya da ticari baskı hizmeti sağlayıcıları (PSP), gelişen e-ticarete ayak uydurmak için sundukları hizmetlere web üzerinden baskı hizmetini ekliyor. Web üzerinden baskı, sağladığı kolaylık, verimlilik ve hassasiyetin yanı sıra PSP'lere de müşterilerine de çeşitli avantajlar sunuyor.

Günümüzde baskı satın alma işlemi, özel bir iş işlevinden çok, pazarlamacılar ve reklam ajanslarından müşteri ilişkileri yöneticileri ve finans ekiplerine kadar çeşitli profesyoneller tarafından yapılan bir işlemdir. Web üzerinden baskı çözümleri, müşterilerin baskı satın alma işlemini kolaylaştırarak ve daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlayarak PSP'lerin bu yeni baskı müşterileriyle olan ilişkilerini güçlendirebilir. Baskı müşterilerinin belirttiği diğer avantajlar arasında, hızlı ve düşük maliyetli olması, varlıkların aktif olarak yönetilebilmesi ve sürüm denetiminin takip edilebilmesi gibi özellikler yer alıyor. Ancak pek çok baskı müşterisi için web üzerinden baskı çözümlerinin asıl çekici yanı, kısa hacimlerde sipariş verebilmeleri, baskı yerleşimini ve içeriğini kendilerinin ayarlayabilmeleri ve son olarak marka tutarlılığı üzerindeki kontrollerini artırma imkanını sağlamasıdır.

Buna rağmen PSP'lerin %40'ından daha azı e-ticaretteki gelişmenin işletmelerine olumlu bir etki yaratmasını bekliyor³. Ayrıca, Canon’un 2014 İçgörü Raporu kapsamında yapılan araştırmalara göre, PSP'ler müşterilerinin ortalama olarak sadece %10'unun web üzerinden baskı hizmetlerini kullandığına inanıyor⁴.

Buna karşın, 2014 yılında Canon tarafından yaptırılan araştırma için ankete katılan EMEA bölgesinden 277 baskı müşterisinin %30'u baskı satın alırken web üzerinden baskı hizmetini kullanıyor⁵. Bu rakamlar, baskı müşterilerinin yalnızca %21'inin web üzerinden baskı hizmetini kullandığını belirttiği 2012⁶ yılından bu yana %50'den fazla artış olduğunu göstermektedir⁷.

Müşterileri eğitme ihtiyacı

Görünen o ki, web üzerinden baskı hizmetinin avantajlarının farkında olan baskı müşterileri bu hizmeti kullanıyor ve farkındalığın az olması, web üzerinden baskı hizmetinin daha yaygın olarak kullanılmasının önündeki ana engel. 2014 yılındaki ankete katılan baskı müşterilerinin %39'unun web üzerinden baskı hizmetinden haberdar olmamaları⁸, PSP'lerin mevcut ve potansiyel müşterilerini web üzerinden baskının avantajları hakkında önceden eğitmelerinin çok gerekli olduğunu vurguluyor..

Aslında, web üzerinden baskının avantajlarının yeterince tanıtılmaması, pek çok PSP'nin web üzerinden baskı hizmetlerinin az kullanılmasına neden oluyor. 2014'te, Canon'un 2014 Öngörü Raporu için ankete katılan 275 PSP'nin (şirket içi ve harici) %29'u web üzerinden baskı hizmeti sunuyordu⁹. Ancak InfoTrends'e göre, aynı yıl Avrupa'daki toplam baskı hacminin yalnızca %19'u web portalları aracılığıyla teslim edildi ve bu oranın iki yılda ancak %22,3'e kadar çıkması bekleniyordu¹⁰.

Bu bilgi ışığında, 2012'de Avrupa'daki PSP'lerin %27,4'ünün iki yıl içinde web üzerinden baskı çözümüne yatırım yapmayı planlarken¹¹, 2014'te Canon'un İçgörü Raporu için ankete katılan PSP'lerin yalnızca %4'ünün hizmetlerine web üzerinden baskıyı eklemeyi planlamaları şaşırtıcı değildir¹². Bazı PSP'lerin bir çözüm için çoktan yatırım yapmış olması, bu düşüşün sebeplerinden biri olarak değerlendirilebilir. Bu, aynı zamanda bazı PSP'ler için web üzerindan baskı çözümüne yatırım yapmanın zorunlu bir alım olduğunun da göstergesidir.

Üretin, anlatın ve o zaman gelirler

Müşteri eğitimi bir tarafa bırakıldığında,web üzerinden baskı çözümünün baskı hacimlerinde beklenen artışı yaratamamasının sebeplerinden biri, yatırımların "biz yapalım, elbet müşterisi çıkar" yaklaşımıyla yapılmasıdır. Web üzerinden baskı çözümü, gerçekten baskı hacimlerinin yükselmesine, müşteri memnuniyetinin artmasına ve müşteri sadakatinin gelişmesine¹³ katkı sağlar ancak PSP'ler, çözümün bunu tek başına yapamayacağının farkına varmalılar. Yatırımın değer katacak şekilde nasıl kullanılacağının, çözümden en iyi şekilde faydalanmak için iş akışının nasıl optimize edileceğinin ve çözümün mevcut ve potansiyel müşterilere nasıl tanıtılacağının en başta planlanması büyük önem taşır.

Her PSP'nin web üzerinden baskı çözümüne yatırım yapmak için kendisine özgü sebepleri olacağı için tüm PSP'lere uyan tek bir yaklaşımın olması söz konusu değildir. Ancak, şu yaklaşım hep göz önünde tutulmalıdır: Web üzerinden baskıya yatırım yapma kararı, yeni hizmetler sunma ya da mevcut ihtiyaçları veya müşteri taleplerini karşılama hedefinin bir parçası olmalı, bu karar iş planına dikkatlice entegre edilmeli ve ardından aktif olarak tanıtılmalıdır.

Baskı şirketlerinin hizmeti sunmaya başlamadan önce bir veya daha fazla müşterisinin web üzerinden baskıyı kullanacağını garantiye almaları faydalı bir yaklaşım olacaktır. Bu şekilde, yatırımları hızla karşılık vermeye başlayacaktır ve belki de bu başarı hikayesini başka müşterileretanıtım yapmak için kullanabileceklerdir. Ancak, bir yatırım bankasının baskı departmanının yaklaşımı farklı olacaktır. Onlar için şirket genelinde web üzerinden baskı hizmetine geçilmesi, marka korumasını artırmaya, kontrolsüz baskı satın alımını ve gereğinden fazla sayıda baskı sağlayıcıyla çalışılmasını önlemeye ve sürüm denetimini ve güvenliğini artırmaya yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, web üzerinden baskı hizmeti bazı baskı müşterilerinden giderek artan bir talep alsa da, web üzerinden baskı hizmetinden haberdar olmayan müşterilerin çokluğu dikkate alındığında PSP'lerin bu hizmeti tanıtmak için çok çalışmaları gerektiği görülüyor. Web üzerinden baskı hizmetinizin avantajlarını vurgulamadığınız sürece mevcut ve potansiyel müşterileriniz bu hizmeti kullanmayacağından, web üzerinden baskının değerli bir hizmet olduğunu göstermeniz büyük önem taşır. Ürünleri müşterilere ya da şirket içi departmanlara pazarlamak her işletme için son derece önemlidir, ancak ne yazık ki, yoğun çalışan PSP'ler tarafından çoğu zaman dikkate alınmaz.

Baskı şirketiniz ya da departmanınız web üzerinden baskı hizmetini sunma konusunda ister henüz düşünme aşamasında isterse mevcut hizmetten daha fazla kazanma aşamasında olsun, Canon'un danışmanlık ve rehberlik programı şirketiniz için doğru yaklaşımı bulmanıza yardımcı olur. Bağımsız danışmanlık, atölye çalışmaları ve diğer araç ve kaynaklar için yerel Canon müşteri temsilcinizle iletişime geçin.

_______________________________________________________________
¹ eMarketer, Aralık 2014, http://www.emarketer.com/Article/Retail-Sales-Worldwide-Will-Top-22-Trillion-This-Year/1011765#sthash.rMMtR90C.dpuf
² eMarketer, Aralık 2014, http://www.emarketer.com/Article/Retail-Sales-Worldwide-Will-Top-22-Trillion-This-Year/1011765#sthash.rMMtR90C.dpuf
³ European Investment Survey: Hardware Investment Plans and Strategic Directions (Avrupa Yatırım Anketi: Donanım Yatırımı Planları ve Stratejik Yönlendirmeler), InfoTrends, 2015
⁴ Geleceğinizi baskıyla inşa etme, Canon, 2014
⁵ Geleceğinizi baskıyla inşa etme, Canon, 2014
⁶ a.g.e.
⁷ Müşterinizin baskının değerine ilişkin görüşü, Canon, 2012
⁸ Geleceğinizi baskıyla inşa etme, Canon, 2014
⁹ a.g.e.
¹⁰ European Investment Survey: Hardware Investment Plans and Strategic Directions (Avrupa Yatırım Anketi: Donanım Yatırımı Planları ve Stratejik Yönlendirmeler), InfoTrends, 2015
¹¹ European Software Investment Outlook (Avrupa Yazılım Yatırımına Bakış), InfoTrends, 2012
¹² Geleceğinizi baskıyla inşa etme, Canon, 2014
¹³ Web to Print Drives Print Volume and Ensures Economic Viability, (Web Üzerinden Baskı Çözümü Baskı Hacmini Artırıyor ve Ekonomik Açıdan Gerçekleşebilirlik Sağlıyor), InfoTrends, 2014

Derginizi alın!

Think Digital'in basılı veya e-posta kopyasını almak için buradan kaydolun.