Başarı stratejileri oluşturmak

Building strategies for success

Grafik Sanatlar için İş ve İnovasyon Taraması, Baskı Hizmeti Sağlayıcılarının (PSP) iş stratejilerini incelemelerine ve değişen pazar koşullarına uyarlamalarına yardımcı olan bir Canon iş değerlendirme aracıdır. Her tarama, PSP'nin iş durumunu inceleyip ürettiği spesifik uygulamalara odaklanan üç - dört saatlik bir atölye çalışmasıyla başlıyor. Bunun sonucunda, PSP'ye uygun bir stratejik yön ve eylem planı öneren bir rapor hazırlanıyor.

Hollandalı MTB Maastricht şirketinin grafik bölümünün üretim müdürü Frank Coolen, şöyle diyor: "Tarama, deyim yerindeyse bizi bir yolculuğa çıkardı. Bu yolculukta işimizi daha nesnel bir gözle gördük, güçlü ve zayıf yanlarımızı anladık, USP'lerimizi belirledik ve hedeflerimize ulaşmak için hangi kaynaklara ihtiyacımız olduğunu tespit ettik. En önemlisi de, işlerimizi ilerletirken hem personelimizin hem de müşterilerimizin ihtiyaçlarına öncelik verecek bir yaklaşımın temellerini attı.”

Canon, Grafik Sanatlar için 2013 yılında 100'den fazla İş ve İnovasyon Taraması gerçekleştirdi. İş ve İnovasyon Taraması'nın şirket içi baskı departmanları için özelleştirilen yeni bir sürümü de kullanıma sunuldu.

Şirket İçi Baskı Merkezleri için İş ve İnovasyon Taraması, şirket içi PSP'lerin güncel trendlerin baskı operasyonları üzerindeki etkisini ve hem mevcut hem de gelecekteki gereksinimleri karşılayıp karşılayamayacaklarını daha iyi anlamalarına yardımcı oluyor. Ayrıca kuruluşlarına değer katmaları için yeni fırsatları tespit etmelerine yardımcı oluyor.

Tarama kapsamında bir Canon danışmanı, şirket içi baskı merkezinin yöneticisiyle tesiste bir atölye çalışması yapıyor. Bu çalışmanın sonucunda oluşturulan raporda, maliyet kontrolü, verimlilik, baskı uygulamaları, pazarlama ve promosyon, iş entegrasyonu, güvenlik, sürdürülebilirlik ve diğer konularda merkezin mevcut iş durumu analiz ediliyor. Rapor ayrıca gelişime açık olan alanları belirliyor ve önerilen eylem planını sunuyor, böylece PSP'ler baskı merkezlerinin performansını geliştirmek için bir strateji belirleyebiliyor.

Derginizi alın!

Think Digital'in basılı veya e-posta kopyasını almak için buradan kaydolun.