Tam döngülü pazarlama

Çapraz medya hizmetlerine bütünsel bir yaklaşım sergilemenin avantajları

Full-circle marketing

Think Digital kısa bir süre önce Canon İsviçre'nin çapraz medya konusundaki uzmanlarından birisi olan Sigi Alder ile baskı hizmeti sağlayıcılarının (BHS'ler) çapraz medyaya bütünsel bir yaklaşım sergilemelerinin avantajları hakkında bir görüşme gerçekleştirdi. Alder, Canon İsviçre'nin yeni iş fırsatları yaratmak ve yeni gelir kaynakları elde etmek için çapraz medyaya geçiş yapan BHS'leri nasıl desteklediğini açıkladı.

Çalıştığınız BHS'ler neden iletişim hizmeti sağlayıcıları haline geliyor?

Günümüzde tüketiciler şirketlerin kendilerine nasıl ve ne zaman yaklaşmalarını istedikleri hakkında gittikçe daha talepkar hale geliyorlar ve bu durum birden fazla kanalda entegre iletişim ihtiyacını artırıyor. Geleneksel çok kanallı kampanyalar genellikle yalnızca farklı kanalların yalnızca birinde basılı materyal üreterek aynı içerikleri iletmeyle sınırlı kalırken, çapraz medya kampanyaları, birden fazla kanalda farklı ancak birbirini tamamlayan içeriklerin paylaşılmasını içeriyor. 

Basılı materyaller, alıcının dikkatini çekip, çevrimiçi içeriklere yönlendirerek, çapraz medya kampanyalarında önemli bir rol oynayabilir. Bununla birlikte, bugün baskı hizmetleri satın alan profesyonellerin önemli kısmı, aynı zamanda kanallarının her birinde pazarlama faaliyetlerini entegre ederek ve otomatik hale getirerek pazarlama hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak iş ortakları arıyorlar.

Yenilikçi BHS'ler, buu eğilimin ve müşterileri için ortaya çıkardığı güçlüklerin farkında olduklarından, bu yeni çok kanallı iletişim ortamına uyum sağlamaya çalışıyorlar. BHS'ler, müşterilerinin birden fazla kanalda tamamlayıcı içerikler sunmalarına, daha etkin iletişim kurmalarına ve bu yaklaşıma yanıtları ölçmelerine yardımcı olacak bütünsel bir çapraz medya sunumu geliştirerek, yeni iş fırsatlarına erişip, yeni gelir kaynakları yaratabilirler. Çapraz medya hizmetleri sunmak, aynı zamanda BHS'lerin, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) verilerini kullanmalarını ve hatta yönetmelerini sağlayarak, PSP'leri müşterileriyle daha uzun vadeli ilişkiler kuracak bir konuma getirebilir.

Çapraz medyaya genişleme kararı alan BHS'lerin karşı karşıya kaldığı güçlükler nelerdir?

Çapraz medyaya genişleme kararı alan BHS'lerin karşı karşıya kaldığı ilk güçlük, gerekli zihniyet değişikliğini yapabilmektir. PSP'lerin çapraz medyanın basılı materyal satmakla ilgili olmayıp, müşterilerinin daha etkin iletişim kurmalarına yardımcı olacak yöntemleri aramakla ilgili olduğunu anlamaları gerekir. Çapraz medya hizmetleri satmak, müşterinin gerçekten desteklenmesini gerektirir ve bu yaklaşımın en baştan benimsenmesi son derece önemlidir.

BHS'lerin doğru yaklaşımı benimsedikten sonra, çapraz medyanın yalnızca birden fazla kanala tamamlayıcı mesajlar entegre etmekle ilgili olmadığını, kampanyanın hedef kitlesinden elde edilen tepkilerin ve geri bildirimlerin eşit derecede önemli olduğunu anlamaları gerekir. Bunun nedeni, çapraz medyanın yalnızca kanalları entegre etmekle sınırlı olmayıp, aynı zamanda müşteri ilişkileri yönetiminden elde edilen verilerin akıllı bir şekilde işlenmesi üzerine inşa edilmesini içermesidir. Sonuç olarak, BHS'lerin yalnızca çapraz medya kampanyalarının değişken veri baskısı (VDP) unsurlarını sunmaktan, tümüyle özelleştirilmiş çapraz medya iletişim hizmetleri sunmaya adım atarken, mevcut ve potansiyel müşteri verilerini işleyebilecek özelliklere ve iş akışı kapasitesine sahip olduklarından emin olmaları gerekir. Bu durumun büyük bir güçlük ortaya çıkarmasına karşın doğru destekle aşılması mümkündür. 

Canon müşterilerine çapraz medya alanında nasıl bir destek sunuyor?

Sunduğumuz yazılım çözümlerine, profesyonel yazılım eğitimlerine ve müşteri desteğine ek olarak, Canon İsviçre'de çapraz medya uzmanlarımız özel iş koşullarına uygun stratejiler bulmak için müşterilerimizle yakın ilişki içinde çalışıyor. Ayrıca, yen iş fikirlerini uygulama konusunda destek ve hatta bireysel kampanyalarını uygulama konusunda yardım da sağlayabiliyoruz. Bazı müşterilerimizi onlar için pazarlama otomasyon şablonları hazırlayarak destekledik ve diğer bazı müşterilerimize genişleyebilecekleri alanlar konusunda önerilerde bulunduk. Bu desteği ve önerileri sunarak, müşterilerimizin çapraz medya yatırımlarından en fazla avantajı elde etmelerini sağlamaya yardımcı olabiliyoruz. 

Bunu gösteren bir örnek var mı?

Bunun pek çok örneği var! Geçtiğimiz birkaç yılda İsviçre'de BHS'lerden reklam ajanslarına kadar 20'den fazla müşteriyle çalışarak, kurdukları çapraz medya hizmetlerinin yalnızca karlı olmakla kalmayıp, aynı zamanda onları rakiplerinden farklı kılmalarını sağlamasına da yardımcı olduk. 

Bunun en son örneklerinden birisi, mimarlık, planlama, mühendislik, perakende ve profesyonel hizmetler alanlarında müşterileri bulunan bir BHS olan Rohner Spiller AG'dir. Çapraz medya iletişimlerini kullanarak ve pazarlama süreçlerini otomatik hale getirerek, müşterilerinden, yalnızca baskıyı içeren kampanyalarına kıyasla, daha fazla tepki almalarına yardımcı olduk. Şirket şu anda kendisini bir çapraz medya iletişim sağlayıcısı olarak yeniden yapılandırmış durumda ve basit kişiselleştirilmiş bültenlerden yoğun internete baskı kampanyalarına kadar başarılı yeni kampanyalar uyguluyor. Şirketin genel müdürü bize bunun mevcut ve potansiyel müşteriler tarafından iyi karşılandığını ve elde ettikleri başarının ekibini önemli oranda motive ettiğini söylüyor.

…Nedir?


Pazarlama otomasyonu

Pazarlama otomasyon yazılımı, satış ve pazarlama öğelerini bir araya getirir ve müşterinin ürünün veya hizmetin farkına varmasından, satın alma kararını vermesine kadarki yolculuğunu yönetmekte çok önemli bir rol oynar. Bu yaklaşım, yalnızca pazarlama materyalleri gönderme sürecini otomatikleştirmeyi sağlamaz, bunun yanı sıra birçok platformda potansiyel müşterilerin etkileşimlerini takip ve analiz edebilmeyi sağlar. Bu etkileşimlerin değerlendirilmesi, müşterinin yolculuğundaki her ‘temas noktasının’ etkinliğini değerlendirerek ve bu bilgileri müşteri veya potansiyel müşteri ile bir sonraki etkileşimi şekillendirmekte kullanarak, çapraz medya kampanyalarının daha etkili yönetilmelerini sağlar.

Derginizi alın!

Think Digital'in basılı veya e-posta kopyasını almak için buradan kaydolun.