Canon'un yeni araştırması, baskı hizmeti sağlayıcılarının önündeki fırsatlara ışık tutuyor

building_future

Geleceğinizi baskı ile inşa etme, Canon'un son İçgörü Raporu. Geniş kapsamlı araştırma çalışmasında, ticari ve şirket içi baskı merkezlerinden 275 karar vericinin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da farklı endüstriyel sektörlerden 277 baskı hizmeti ve medya müşterisi ile görüşmeler yapıldı.

Araştırmaya göre baskı hizmeti müşterilerinin %84'ü Baskı Hizmeti Sağlayıcılarının (BHS'ler) "genel iletişim ihtiyaçlarını" karşıladığını ve %78'i de ödedikleri paranın karşılığını aldıklarını düşünüyor. Buna karşılık proaktif öneriler sunmak ve masaya yeni gelişmeler ve fikirler koymak konusunda halen yapılacak çok şey var. Baskı müşterilerinin yaklaşık %50'si BHS'lerinin kendilerine daha fazla proaktif öneri sunabileceğini söylerken, %44'ü de BHS'lerinin onları yeni gelişmelerden haberdar etmek konusunda daha fazla şey yapabileceğini düşünüyor.

Müşterilerin %43'ü baskı gereksinimlerinin gelecek birkaç yıl içinde değişme olasılığının düşük olduğunu belirtirken, değişiklik bekleyenler ise basılı uygulama kullanımını arttırmalarına gerekçe olarak baskının sağladığı değere dikkat çekiyor.

Araştırma ayrıca BHS'ler ve müşterilerin farklılık gösterdiği bazı alanları da belirliyor. Müşteriler iki yıl öncesine göre dijital baskı uygulamalarının daha çok farkında olsa da, %31'i isteğe bağlı baskıdan veya kısa vadeli baskılardan haberdar değil. Bu, BHS'lerin kısa vadeli baskılara olan talepte güçlü bir büyüme bekleyen %62'si ve isteğe bağlı baskı hizmetlerinde büyüme bekleyen %67'si için bariz bir fırsat teşkil ediyor. Benzer şekilde, web üzerinden baskı hizmetlerini kullanan baskı müşterileri 2012'den bu yana %50'den fazla artmış olsa da, ankete katılan BHS'lerin %66'dan fazlası şu an web üzerinden baskı hizmetleri sunmuyor.

Bu esnada, çok kanallı ve çapraz medya kampanyalarını kullanan müşterilerin 2012'de %58 olan oranı 2014'te %68'e çıkmış olsa da, ankete katılan BHS'lerin yalnızca %20'si müşterilerine çapraz medya veya çok kanallı kampanya koordinasyonu sunuyor. Nitekim baskı hizmeti müşterilerinin %55'i çok kanallı iletişimler konusunda baskı hizmeti sağlayıcılarından fikir istiyor; ancak halen birçok BHS hizmet kapsamını bu talebi karşılayabilecek şekilde genişletmiş değil.

İyi haberse şu: BHS'lerin %80'i değişim gerektiğinin farkında. Siz de bu gruba dahilseniz doğru değişiklikleri yapmak için ihtiyacınız olan ilhamı ve iş rehberliğini Think Digital'da bulacaksınız.

Derginizi alın!

Think Digital'in basılı veya e-posta kopyasını almak için buradan kaydolun.