THINK Kılavuzları

Bu içgörü kılavuzları; Perakende Satış, Tasarım ve Ambalaj pazarlarının mevcut durumunu ve baskı dünyasının bu hızla gelişen pazarlardan nasıl yararlanabileceği gibi konuları ele alır.

Perakende satış pazarı nasıl değişiyor ve bu değişim baskı için nasıl fırsatlar doğuruyor?

Bu kılavuz, mevcut perakende satış manzarasına ve bunun nasıl hızlı bir değişimden geçtiğine bakıyor. Kılavuz, satın alma şeklimizi değiştiren yeniliklere, baskı dünyasının rolüne ve baskı hizmeti sağlayıcıların (BHS'ler) günümüzün dinamik, hızla değişen ve kârlı perakende satış pazarından nasıl yararlanacaklarını inceliyor.
Kılavuz İçeriği:

 • Perakendenin evrimi
 • Tüketici Psikolojisi
 • Bağlı tüketiciler
 • Yenilik
 • Baskı sektörü için fırsatlar nerede (geleneksel mağazalar, baskı, reklam)
Think Retail

Paketleme pazarı nasıl değişiyor ve bu değişim baskı için nasıl fırsatlar doğuruyor?

Bu kılavuz, pazarlama sürecinde paketlemenin evrim geçiren rolünü, değişken satıcı ve tüketici manzaralarının bu rolü nasıl şekillendirdiğini inceliyor. Paketlemenin günümüzdeki ve gelecekteki durumunu hem tüketici, hem de marka bakış açısından değerlendiriyor. Demografik değişimlerden ekonomik, çevresel ve sosyal etkilere kadar Avrupa'daki paketleme sektörü hiç bu kadar dinamik olmamıştı.
Kılavuz İçeriği:

 • Paketlemenin evrimi
 • Tüketici bakış açısı
 • Marka ve perakendeci bakış açıları
 • Yazıcılar için fırsatlar
Think Packaging

Yaratıcı sektör nasıl değişiyor ve bu değişim baskı için nasıl fırsatlar doğuruyor?

Bu kılavuz, Avrupa çapındaki yaratıcı ekonominin mevcut başarılarını ve yükselişini tanımlayan ve şekillendiren eğilimleri araştırıyor. Aynı zamanda baskı hizmeti sağlayıcılarının (BHS'ler) bu dayanıklı, dinamik ve yenilikçi sektörlerden nasıl faydalanacağını ve baskıyı yeni fırsatlar ve yenilikçilik yolunda kullanarak birlikte nasıl çalışabileceklerini açıklıyor.
Kılavuz İçeriği:

 • Günümüzün yaratıcı sektörü
 • Tüketici bakış açısı
 • Gelecek hakkında içgörüler
 • Yazıcılar için fırsatlar
Think Creative

Yasalar, sürdürülebilirlik ve teknoloji; Mimari, Mühendislik ve İnşaat alanlarını nasıl değiştiriyor ve bu değişimin baskı için önemi nedir?

İnşaat sektörü tümüyle dünyanın bazı en büyük trendleri ve akımları tarafından şekillenmiştir. Bu kılavuz, günümüzdeki bina tasarımlarına ve inşaat alanına eğilerek bunların yasalardaki ve teknolojideki en son değişiklerden nasıl etkilendiğine odaklanır. Mimari, Mühendislik ve İnşaat (AEC) sektöründeki yöntemlerin ve süreçlerin, dijital dönüşüm ve mevcut teknolojideki değişiklikler tarafından nasıl yeniden tanımlandığını inceler. Bunların yanı sıra bu dönüşümün, BHS'ler için kayda değer birçok fırsatın önünü nasıl açabileceğini keşfe çıkar.
Kılavuz İçeriği:

 • Dijital dünyaya geçiş
 • Akıllı devrim
 • Küresel Büyüme
 • Modern bina tasarımında ve yapımında baskı
Think Build

Yasalar, sürdürülebilirlik ve teknoloji; Mimari, Mühendislik ve İnşaat alanlarını nasıl değiştiriyor ve bu değişimin baskı için önemi nedir?

Think Décor, günümüzde Avrupa dekorasyon sektörünü şekillendiren trendleri ve markalar ve tüketicilerin bu sektörün gelişmesindeki rolünü inceliyor. Hem günümüz hem de gelecekte, baskı hizmeti sağlayıcılarının (BHS'ler) tamamen özel bir deneyim oluşturmak adına baskı çözümlerini kullanarak bu kapsamlı pazardan nasıl yararlanılabileceği üzerinde de duruyor.
Kılavuz İçeriği:

 • Günümüzde dekorasyon
 • Gelecekte dekorasyon
 • Duyusal pazarlama ile deneyim oluşturma
 • Yükselen baskı trendleri
 • Tasarım ile dekorasyon
 • Yeniliğin geleceği
 • 3B baskı
Think Décor

Kişiselleştirme baskı dünyasını nasıl şekillendiriyor? Hangi önemli sektörler bu trendin etkisinde kalıyor? Baskı hizmeti sağlayıcıları (BHS'ler) için pazar fırsatları nelerdir?

İnşaat sektörü tümüyle dünyanın bazı en büyük trendleri ve akımları tarafından şekillenmiştir. Bu kılavuz, günümüzdeki bina tasarımlarına ve inşaat alanına eğilerek bunların yasalardaki ve teknolojideki en son değişiklerden nasıl etkilendiğine odaklanır. Mimari, Mühendislik ve İnşaat (AEC) sektöründeki yöntemlerin ve süreçlerin, dijital dönüşüm ve mevcut teknolojideki değişiklikler tarafından nasıl yeniden tanımlandığını inceler. Bunların yanı sıra bu dönüşümün, BHS'ler için kayda değer birçok fırsatın önünü nasıl açabileceğini keşfe çıkar.
Kılavuz İçeriği:

 • Kişiselleştirmenin avantajları ve kullanılma nedenleri
 • Kişiselleştirmenin gelişimini şekillendiren trendler ve uygulamalar
 • Kişiselleştirme ve ROI
 • Kişiselleştirme ve toplu özelleştirme
 • Kişiselleştirme ve dijital baskı
 • Baskı ve kişiselleştirmenin geleceği
Think Personal