Kullanım Şartları ve Koşulları

CANON AVRUPA WEB SİTESİNE ERİŞMEDEN ÖNCE LÜTFEN BU BELGEYİ OKUYUN. Canon Web sitesine erişerek aşağıdaki şartlar ve koşulların bağlayıcılığını kabul edersiniz.

BU ŞARTLAR VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ BU WEB SİTESİNİ KULLANMAYIN.

1. Kabul Etme


Canon Europa N.V. ("Canon") bu siteyi aşağıdaki şartlar ve koşullar dâhilinde kullanıma sunmaktadır (“Şartlar ve Koşullar”). Canon web sitesindeki herhangi bir sayfaya girdiğiniz takdirde bu Şartları ve Koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Söz konusu Şartlar ve Koşullar Canon tarafından önceden bildirmeksizin güncellenen Şartlar ve Koşullar’ın yayımlanması şeklinde belirli aralıklarla güncellenebilir. Güncellemeler için Canon web sitesine her girdiğinizde Şartlar ve Koşullar’a göz atmalısınız.

2. Canon Web Sitesi


Belirli Canon ürünleri ve hizmetleri hakkında bu siteden bilgi edinebilir ve daha fazla bilgi için sorularınızı Canon’a gönderebilirsiniz. Bu sitenin Canon’un Avrupa web sitesi olduğunu ve sunulan ürün ve hizmetlerin ülkeden ülkeye değişebileceğini lütfen unutmayınız. Mevcut ürün ve hizmetler hakkında detaylı bilgi için lütfen ülke linklerini kullanınız.

3. Tanımlama bilgisi hakkında bilgiler


Tanımlama bilgisi politikamızı okuyun.

4. Kullanım


Bu web sitesi aracılığıyla; (i) iftira niteliğinde, müstehcen, saldırgan, küçük düşürücü, ırkçı nefret uyandıran, ayrımcı ya da dine yönelik hakaret içeren; (ii) herhangi bir gizlilik taahhüdünü ya da hakkını ya da ticari sırları ihlal ve ifşa eden; (iii) herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını ihlal eden ya da gerekli lisans sözleşmelerinin tümüne ve/veya onaylara sahip olmayan; (iv) ya da herhangi bir yasayı ihlal edici sayılabilecek materyaller yayımlamayacağınızı ve göndermeyeceğinizi garanti etmiş olursunuz.

Aynı zamanda suça teşvik edici, hukuki sorumluluğa yol açan ya da herhangi bir ülkenin yasalarına ya da diğer yetkili makamlarına aykırı, dünyanın herhangi bir yerinde dava edilebilir herhangi bir üçüncü şahsın haklarını ihlal edici sayılabilecek hiçbir materyali bu site aracılığıyla paylaşmayacağınızı kabul etmiş olursunuz.

Canon, Şartlar ve Koşullar Kısım 3’te yasaklanan nitelikleri taşıdığından şüphelendiği ya da uygunsuz herhangi bir materyali siteden kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. Buna karşın, Canon’un diğer kullanıcılar tarafından web sitesine eklenen içerikler üzerinde herhangi bir hakimiyeti bulunmadığı gibi web sitesinin içeriğini doğruluk, uygunluk ve Şartlar ve Koşullar’da belirtilen ilkelerle uyumluluk açısından denetlemediğini de kabul etmiş olursunuz.
Uygunsuz içerikli sitelerden Canon Web sitesine bağlantı sağlamamalı ve Canon’un kendi ihtiyarı çerçevesinde kaldırılmasını talep ettiği bağlantıları derhal kaldırmalısınız.

Bu site dâhilindeki (“Materyaller”) tüm materyaller (bunlarla sınırlı olmamak üzere, metin, müzik, ses, fotoğraf, grafik, resim, video, veri toplama, dijital yükleme ve yazılımlar) Canon’a ve tedarikçilerine ait olup Avrupa, Japon ve uluslararası telif hakları kanunlarıyla korunmaktadır.

Canon materyalleri yalnızca ticari olmayan, kişisel kullanımlarınız için görüntülemenize ve indirmenize izin vermektedir. Bu materyalleri hiçbir biçimde değiştiremez, uyarlama yapamaz, çoğaltamaz, genel kullanıma açık görüntüleyemez, dağıtamaz, kamusal ya da ticari amaçlar için kullanamazsınız.

Materyalleri yukarıda izin verildiğinden farklı biçimde kullanmak istiyorsanız, ilgili telif hakkı ya da lisans sahibinin (örn. Canon, tedarikçileri ya da diğer kişiler) ön onayını almalısınız. Dergi gibi basılı materyallerdeki İçeriğin herhangi bir bölümünden direkt alıntı yapmak isterseniz, lütfen izin için new.media@canon-europe.com adresinden Webmaster’la bağlantı kurunuz.

Kısım 3’ün ihlali sonucu ortaya çıkacak herhangi bir dava, talep, kayıp ya da zararı Canon ve Canon’a bağlı şirketlere tazmin etmeyi kabul etmiş sayılırsınız.

5. Feragat


Kısım 4 veya aksi biçimde Şartlar ve Koşullarda veya ek bir sözleşmede gerek yönetmeliğe gerekse yasalara bağlı olarak belirtilmiş veya onlara eklenmiş maddeler siz ve Canon arasında geçerli olacağından; Canon, Canon Web sitesi ile ilgili olarak herhangi bir hizmetin tedariki veya sözde tedariki, tedarik edilmemesi veya tedarikinde gecikmesine dair hiçbir koşulu, garantiyi, temsili ve diğer şartları veya Canon Websitesinin yanlışsız, tam ve güncel olduğunu kabul etmez. Canon’un, Canon Web sitesinin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya Canon Websitesinin kesintisiz, hatasız ve güvenli olacağını garantilemediğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. Canon tarafından Canon Web sitesi aracılığıyla veya Canon Websitesi ile ilişkili olarak sağlanan her türlü içerik veya hizmet "OLDUĞU ŞEKİLDE” veya “HAZIR BİR ŞEKİLDE” sağlanmıştır ve Canon, bu Canon Web sitesi ile ilişkili olarak hazır bulunan veya Canon Web sitesi kapsamında yer alan içerik ve hizmetler için Canon Web sitesi konusunda doğrudan veya ima ile herhangi bir beyanda bulunmaz veya bunu tasdik etmez. Canon bu web sitesi dâhilinde sunulan hizmet ve içeriklerin tümünü değiştirme ve iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

6. Yükümlülük Sınırlaması


Canon, diğer şahıslar (İşbu web sitesinin yapımına ve yürütülmesine ya da yayımlanmasına dâhil olan ve olmayan), ve Canon’a bağlı tüm şirketler ve görevliler, yöneticiler, çalışanlar, hissedarlar ya da onların aracıları, sizin ya da bir üçüncü şahsın uğrayabileceği her türlü kayıp ve zarara (herhangi doğrudan, dolaylı, cezaya tâbi kayıp ve zararlar; herhangi bir gelir, kazanç, ticari itibar, veri, sözleşme, para kullanımı kaybı; iş bölünmesine bağlı tüm kayıp ve zararlar; haksız eylem ya da sözleşmeye aykırılık sonucu ya da İşbu siteyle bağlantılı, sitenin kullanımı ya da yanlış kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek; İşbu Canon web sitesine bağlantısı sağlanan web siteleri yoluyla ya da bu web sitelerindeki materyallerle; bilgisayar donanımı, yazılım, veri ve işbu Canon web sitesini kullanmanızı, bu veya Canon’a bağlantısı verilmiş diğer web sitelerinden materyal indirmenizi sağlayan diğer mallarınızı etkileyebilecek virüslerin yol açtığı kayıp ve zararlar) dair tüm sorumluluk ve yükümlülüklerden muaf tutulmaktadır. Bu sizin yasal haklarınızı etkilememektedir.

Bu Şartlar ve Koşullar’ın hiçbir hükmü Canon’un kendi ihmalinin yol açtığı (i) ölüm ya da yaralanmaları; (ii) hile kullanımını; ya da (iii) hükme tâbi yasaların sınırlandırmadığı yükümlülükleri hariç tutmamaktadır.

7. Gizlilik Politikası


Bu Canon Web Sitesinin herhangi bir kısmına kaydolmayı seçtiğinizde kayıt formunda istenen verileri Canon'a doğru olarak sağlamayı kabul etmiş olursunuz. Kişisel verilerinizin kullanımı ve aktarılması hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bu GİZLİLİK POLİTİKASI'na bakın.

Bir formla veya başka bir şekilde Canon Web Sitesi aracılığıyla sağlanan bilgiler, Canon Web Sitesi yoluyla talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak amacıyla Canon tarafından kullanılacaktır ve buna, bu 7. Bölüm uyarınca Canon Europe Ltd de dahil olacaktır.
Canon, Canon iştirakleri veya temsilcileri, muhtelif zamanlarda bu bilgileri pazarlama amaçları ya da sizi ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz diğer ürün ve hizmetler hakkında bilgilendirmek için kullanabilir. Kayıt formundaki uygun kutucukta, bu bilgileri almayı isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Bilgiler e-posta üzerinden sağlandığı için e-posta listesi aboneliğinden çıkabilirsiniz. Kişisel bilgileriniz; tarayıcı bilgileri ve yukarıda ve tanımlama bilgisi politikasında belirtilen amaçlar ve grup yönetimi amaçları doğrultusunda, diğer Canon iştirakleri ve üçüncü tarafları (örneğin barındırma hizmeti sağlayıcıları) ile ilişkilendirilebilir. Bu, verilerin Avrupa Ekonomik Alanı dışına aktarılmasını da içerebilir. Bu alıcılardan bazıları, AB Üye Ülkeler ile aynı gizlilik yasalarına sahip olmayan ülkelerde bulunabilir ancak, bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumak için gerekli önlemlerin alınacağından emin olabilirsiniz.
Gizliliğinizi koruma konusunda kararlıyız. Kişisel verileriniz güvenli bilgisayarda ve manuel dosyalarda tutulur ve bu Gizlilik İlkesinde açıklananların dışındaki herhangi bir amaç için işlenmez. Canon'un bu verileri depolamak için kullandığı sunucuya sadece Canon'un katı denetimi altındaki üçüncü taraf vekilleri, yüklenicileri ve/veya yetkili Canon çalışanları ("Yetkili personel") erişebilir. Bu sunucu, bir güvenlik duvarı aracılığıyla daha ayrıntılı bir İnternet bağlantısına sahiptir ve bu nedenle genel kullanıma açık değildir.
Tanımlama bilgileri olarak bilinen küçük bilgi parçaları; gezinme yolları, sayfa başına ziyaret, dönen müşteri ve tıklama sayıları gibi istatistiksel bilgileri toplamak için bilgisayarınıza yüklenir. Bir tanımlama bilgisinin içerebileceği tek kişisel bilgi, sizin sağladığınız bilgilerdir. Sabit sürücünüzdeki verileri okuyamazlar. Bu tanımlama bilgilerini, sağladığımız bilgilerin kullanışlılığını belirlememize ve web sitemizin ne kadar kullanıcı dostu olduğunu görmemize yardım etmesi için kullanırız. Canon, tanımlama bilgilerinden elde ettiği bilgileri Canon dışındaki diğer kuruluşlarla paylaşmaz veya bunları üçüncü taraflara satmaz. Web sitelerimizden tanımlama bilgileri almak istemiyorsanız tarayıcınızı, tanımlama bilgilerini kabul etmeden önce sizi uyaracak şekilde ayarlayabilir ve tarayıcınız sizi uyardığında tanımlama bilgilerini reddedebilirsiniz. Ayrıca tanımlama bilgilerini, tarayıcınızda kapatarak da almayı reddedebilirsiniz. Canon Web Sitelerinin herhangi bir bölümünü kullanmak için tanımlama bilgilerini etkinleştirmeniz gerekmez.
Profilinizdeki uygun bağlantıya erişim sağlayarak veya consumer.deletions@canon-europe.com adresine bir talep göndererek verilerinize erişme, bunları düzeltme, güncelleme veya silme hakkına sahipsiniz
Kişisel verilerinizi sadece talep ettiğiniz hizmetleri sağlamamız için gereken süre boyunca veya yasaların gerektirmesi durumunda bir ek süre boyunca tutacağız.
Bu Gizlilik İlkesi, Canon tarafından muhtelif zamanlarda değiştirilebilir. Bu değişiklikler, kişisel verilerinizi kullanma şeklimizi etkileyebilir. Güncellenen Gizlilik Politikası, size önceden bildirimde bulunmaksızın Canon Web Sitesinde sunulacaktır.

Tüketici bilgilerini nasıl kullandığımıza dair ayrıntılar için lütfen Tüketici Verileri Gizlilik Politikamız.

Canon Çevrimiçi İşe Alım Sistemine yönelik Gizlilik Politikası

8. Ticari Markalar


Canon'a ya da Canon Grubu'na ait herhangi bir ticari marka ya da logoyu Canon'dan yazılı ön izin almaksızın kullanmak yasaktır.

9. Canon Europa N.V.


Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Netherlands
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222

Şirket Sicil Numarası: 33166721
Vergi numarası: NL005916343B01

10. Geçerli Yasa


Bu Şartlar ve Koşullar İngiliz yasaları dikkate alınarak işlenecektir. Bu Şartlar ve Koşullar’dan doğacak ihtilaflar münhasır kaza yetkisine sahip İngiliz mahkemelerinin hükmüne tabidir.

11. Telif Hakkı


Copyright @ Canon Europe N.V. ve Canon Europe Ltd 2002-2007. Tüm hakları saklıdır. Canon’un yazılı ön izni olmaksızın bu web sitesinde yer alan materyallerin ve yazılımların kopyalanması, paylaşılması, yeniden yayımlanması ve değiştirilmesi kesinlikle yasaktır.