MAKALE

Tam bir döngü: sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonominin önemi

Döngüsel ekonomiye katkıda bulunurken çevresel etkinizi azaltabilir misiniz? Ürünlerimizin yaşam döngüleri boyunca iyileştirmeler yapmak için nasıl çalıştığımızı keşfedin.

Bomen aan een beekje in het bos

Sürdürülebilirlik, tüm iş geliştirme planlarının çok önemli bir parçasıdır. Ama sürdürülebilirlik neden önemlidir? Uzun vadeli düşünce şeklinin plana dahil edilmesi, sadece finansal açıdan değil pek çok açıdan uzun vadeli kâr sağlar. Çevresel sorunlara dair daha net bir anlayış kazanan insanlar, sürdürülebilirliğe hiç olmadığı kadar değer veriyor. Dolayısıyla çevre ve toplum üzerindeki etkinizin azaltılması, itibarınızın yükseltilmesinde, müşterilerin ilgilerinin çekilmesinde ve yetenekli kişilerin iş gücünüze katılmasında önemli bir rol üstlenebilir. Ayrıca, hükümetlerce işletmeler için getirilen düzenlemeler çevresel idealleri yasal yükümlülüklere dönüştürürken daha sürdürülebilir malzeme, ürün, hizmet ve teknolojilere yatırım yapmak günden güne tasarruf etmenizi sağlayabilir. Ancak daha da önemlisi bugün sürdürülebilir eylemler benimseyerek geleceğimizi korumak herkesin sorumluluğudur.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: faydalı bir çerçeve

Kuruluşunuzun sürdürülebilirlik özelliklerini iyileştirmek zor görünebilir. Küçük adımlar büyük farklar yaratabilir. Ama daha somut ve tutarlı stratejiler benimserken Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), bir temel oluşturabilir1. Küresel Amaçlar veya Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) olarak da bilinen bu amaçlar, "sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği dengelemek" üzere birlikte çalışılmasını hedefler. 2030 yılında ulaşılmaları hedefiyle 2015 yılında belirlenmiş ve bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki bölge ve sektörlerce tanınmış ve anlaşılmışladır.

Çevresel sürdürülebilirlik perspektifinden işletmelerin en önemli odak noktası SKA 12 ve SKA 13 olmalıdır. SKA 12 "sorumlu tüketim ve üretim" ile ilgilidir ve örnek vermek gerekirse daha kompakt ve hafif ürünler tasarlayarak ham maddelerin korunmasını, daha sürdürülebilir ambalajlar için geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanılmasını, üretim süreçlerinde kimyasal kullanımını azaltmayı ve üründen ürüne geri dönüşümü teşvik etmeyi kapsar. SKA 13 "iklim eylemi" ile ilgilidir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı da dahil ürünlerin yaşam döngüleri boyunca CO2 emisyonlarının azaltılmasını önceliklendirir. SKA'ların takip edilmesi ortak bir çaba olmalıdır. Geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji üretimi gibi süreçler, yalnızca bir tedarik zinciri olduğunda başarıya ulaştırılabilir. Bu nedenle çok uluslu şirketler, devlet kurumları ve diğer büyük kuruşlar, tedarikçilerin de kendi değer ve tedarik standartlarını paylaşmasını sağlamak üzere nüfuzlarını kullanıyor ve her ölçekten işletmenin başkalarının sürdürülebilir kalkınma stratejilerinden faydalanması için bir fırsat sunuyor.

Ürün yaşam döngüsü: beşikten beşiğe

Canon gibi üreticiler için Birleşmiş Milletler'in SKA'ları, ürünlerin yaşam döngüsündeki tüm aşamaları etkiliyor. Üretim öncesinde bile, geliştirme ve tasarım aşamalarında enerji verimliliği ve ürünlerin geri dönüştürülebilirliği göz önünde bulundurulmalı ve iyileştirilmelidir. Malzeme tedariki, üretim, dağıtım, geri dönüşüm ve diğer süreçler ürünlerin genel sürdürülebilirliğinde rol oynar. Sıkı kalite yönetimi ve çevresel yönetim kurallarının belirlenmesi, tedarik zinciri ve üretim süreçlerinin işletme, sektör ve daha önemlisi müşterilerin değerlerini yansıtmasını sağlanabilir. Çevresel etki değerlendirmeleri2 CO2 emisyonlarının azaltılması gibi yönlerden ilerlemeyi izlerken ISO 14001 gibi çevre yönetimi sistemleri taahhütlerin korunmasına yardımcı olabilir. Çevresel etkilerini azaltmak isteyen her ölçekten işletme için sektör tarafından desteklenen, temel bir yapı oluşturabilecek pek çok diğer program da vardır.

Sürdürülebilirlik stratejilerini, bitiş noktasında bir ödül bulunan, doğrusal bir süreç olarak düşünmek kolaydır. Bununla birlikte, 21st. yüzyıl gerçekliğinde düşünce şekli, "beşikten mezara" anlayışından "beşikten beşiğe" anlayışına, yani Ar-Ge'den yeniden üretime sürekli tekrarlayan, dairesel bir yaşam döngüsüne kaydı. Döngüsel ekonomi, yeniden üretim ve geri dönüşüm sürecine geçmeden önce ürün ve malzemelerin mümkün olduğunca uzun süre kullanımda tutulmasına dayanır. Ham maddelere olan bağımlılıkla taşıma ve üretimden kaynaklanan emisyonların azaltılması çevrenin korunmasına yardımcı olurken yeniden üretilen ürünlerin daha düşük fiyatlı olması maliyetleri azaltabilir.

06_Br_Sustainability_EMEA_3.2 Ratio.jpg

Kyosei felsefesinin izlenmesi

Canon, Japoncada "ortak fayda için birlikte yaşayıp birlikte çalışmak" anlamına gelen bir sözcük olan Kyosei değerler sistemine göre faaliyet gösterir. Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluğun yanı sıra değerlerinin paylaşılmasında müşterilerimizin bize güvenebilmesini sağlamayı kapsar. Sorumlu tüketim, üretim ve iklim eylemi konularındaki taahhütlerimizi tanımlamak için BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan faydalanıyoruz. Ayrıca son altı yıldır uluslararası alanda kabul görmüş bir sürdürülebilirlik akreditasyonu olan EcoVadis altın ödülünü kazandık3. ISO 9001 ve ISO 14001 akreditasyonlarına da sahibiz ve bunlar üretim süreçlerimizin kalite ve sürdürülebilirlik açılarından sektör standartlarını karşıladığını gösteriyor.

Kyosei, teknoloji de dahil olmak üzere Canon olarak tüm çalışmalarımızın temelinde yer alır. Ürünlerimizin yaşam döngüsü CO2 emisyonlarını 2008'den bu yana %40 oranında azalttık (yılda %4,7) ve ürünlerin boyutlarını küçültüp stok konumlarını birleştirerek lojistik sürdürülebilirliğini iyileştirdik. Pek çok çalışma alanı ürününde enerji verimliliği sağlayan tasarımlar geliştirerek 2008 ve 2019 yılları arasında CO2 emisyonlarını 23.593.000 ton azaltmayı başardık. Örneğin bugün en son imageRUNNER ADVANCE DX C5800 Serisi, bir önceki seriye kıyasla cihazın yaşam döngüsü boyunca %18 daha az CO2 üretiyor.* Önceki modellere kıyasla kullanım sırasında.

Ürünlerimizin yaşam döngüsü CO2 emisyonlarını düşürmeye ek olarak Canon EMEA, her yıl garanti süresi içinde ve dışında olan, müşteriler tarafından iade edilen 80.000'den fazla ürünü onarıyor. Ayrıca en çok satan çok işlevli yazıcı serimizlerimizi, orijinal MFP'nin %80'ini kullanarak ve yeni ham maddelere olan bağlılığımızı azaltarak yeniden üretiyor ve yeni imageRUNNER ADVANCE EQ80 cihazlara dönüştürüyoruz.

Büyük ve küçük işletmeler, sürdürülebilirlik yolculuklarının belirlenmesi de dahil olmak üzere kendi yollarını çizme ve planlama gücüne sahiptir. Kuruluşlar, tedarik sözleşmeleri yapmaktan yeni ofis yazıcısı filosuna yatırım yapmaya kadar işe yönelik önemli kararlar alırken sürdürülebilirliğe büyük bir öncelik tanıyarak büyük bir etki yaratabilir.

Çevre bilgi görselimizde Canon'un döngüsel ekonomiye katkıda bulunurken ürünlerimizin yaşam döngüleri boyunca çevresel etkilerini nasıl azalttığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

İlgili Ürünler ve Çözümler

 • Çok İşlevli Siyah-Beyaz Yazıcılar

  imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200 Serisi

  Akıllı ve yenilenmiş, renkli A3 çok işlevli cihazların sunduğu otomatik iş akışlarıyla şirketinizdeki dijitalleşme sürecini geliştirin.
 • Canon Camera

  ÇOK İŞLEVLİ A3 VE A4 YAZICILAR

  İşletmenizin iş akışlarını ve verimliliğini geliştirmek için tasarlanmış akıllı çok işlevli yazıcı serimizle iş gücünüzü güçlendirin ve dijital dönüşümü hızlandırın.
 • İşletmeniz için hangi ürünlerin uygun olduğundan emin değil misiniz?