Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık

Canon, farklılıkları kapsayan bir iş yeri geliştirip herkes için daha eşitlikçi bir toplum inşa etmeye çabalarken çeşitlilik içeren bir şirket kültürü yaratmaya çalışır. Canon Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bünyesinde 102 farklı milletten 22.000'den fazla çalışan ve dünya çapında 180.000 çalışan ile toplumun her kesiminden insanla karşılaşabilirsiniz.
Group of people standing in front of a park bridge
"Ortak fayda için birlikte yaşamak ve çalışmak" anlamına gelen Kyosei felsefesine inanırız. Bu felsefe doğrultusunda, daha iyi bir toplum yaratılmasında aktif sorumluluk alma arzusu, daha kapsayıcı ve adil bir dünya hayalimizin temelini oluşturur.

Faaliyet gösterdiğimiz toplulukların ve EMEA genelinde hizmet verdiğimiz müşterilerin farklılıklarını yansıtan çeşitliliğe sahip, her kesimi kapsayıcı ve eşitlikçi bir iş yeri kurmayı hedefliyoruz. Çalışanlara değer verilip saygı duyulan, çalışanların kendilerini ait hissettiği ve hem kişisel hem de mesleki olarak gelişim gösterebileceği bir iş ortamı oluşturarak bu hedefimizi hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

PETER SAAK, Executive Vice President, Canon EMEA Developing Regions Business Group

Farklılıkları Kapsayabilen Bir Çalışan Vizyonunu Hayata Geçirme

"Çeşitlilik, eşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri çalışanlarımızın kurumsal 'Kyosei' felsefemizi ifade etme ve somutlaştırma biçimlerinin temelini oluşturur. Bunlar aynı zamanda, insanların kendileri olabildiği ve görevlerinde başarılı olup kariyerlerinde ilerleyebilmeleri için her türlü fırsata sahip olduğu, çeşitlilik içeren bir şirket yaratma kararlılığımızı da ifade etme şeklidir."
Group of people standing on a softball pitch

Çeşitlilik İçeren Bir Kültür Oluşturma

Liderlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte farklılıkları kapsayan davranışları destekliyor ve örnek alıyoruz. Herkesin saygı ve değer gördüğü, hem kişisel hem de profesyonel olarak gelişebileceği bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz.

Canon Camera

Farklılıkları Kapsayan Bir İş Yeri Şekillendirme

Çalışan yaşam döngüsünün tüm aşamalarında kapsayıcılık ve eşitlik temelli bir çalışan deneyimi sunmaya ve şekillendirmeye kararlıyız.

Canon Camera
Group of people at a food buffet
Two people having a meeting

Herkes için Daha Adil Bir Toplum Yaratma

Kurumsal felsefemiz Kyosei aracılığıyla, daha kapsayıcı ve adil bir dünya yaratma görevimizle herkes için daha iyi bir toplum idealine katkıda bulunmak amacıyla sorumlu bir iş ortağı olmaya odaklanıyoruz.

Canon Camera

Daha fazlasını keşfedin

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık, sürdürülebilirlik gündemimizin ilk sıralarında yer alır ve kurumsal değerlerimizin temelini oluşturur. İşletmelere olanaklar sunan ve insanları yaşamlarında daha donanımlı kılan son teknolojili yenilikler oluşturma çalışmalarımızı destekleyecek büyüme, öğrenme ve gelişim fırsatları sunmayı amaçlıyoruz.