Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Bu belge, aşağıdaki listeden Sizin indirdiğiniz ve ilgili elektronik belgeleri içeren lisanslı uygulamanın ("Lisanslı Uygulama") son kullanıcısı ("Siz") ile şirket merkezi Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Hollanda olan Canon Europa N.V. ("Uygulama Sağlayıcısı") (ve/veya üçüncü şahıs tedarikçileri, iştirakleri veya bağlı şirketleri) arasında akdedilen sözleşmeyi teşkil etmektedir. Lisanslı Uygulama, EOS Companion veya Lens Guru ve bunların güncellenen sürümlerini (özel şartlar belirtilmedikçe) ifade edebilir ve içerebilir.

Lisanslı Uygulamayı Apple® markalı bir mobil cihazda (örn. iPhone® , iPad® veya iPod®) veya kablosuz taşınabilir cihazlarda çalışan diğer Apple'a özgü taşınabilir yazılım platformunda (her biri "Apple Cihazı") lisanslı kullanım için Apple Inc. (“Apple”) tarafından işletilen web sitesinden ya da Android TM markalı mobil cihazlarda veya kablosuz taşınabilir cihazlarda çalışan diğer Android'e özgü yazılım platformunda (her biri "Android Cihaz") (topluca "Cihaz") lisanslı kullanım için Google Inc. (“Google”) tarafından işletilen web sitesinden indirebilirsiniz.

LİSANSLI UYGULAMAYI YÜKLEYEREK VEYA KULLANARAK İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA RİAYET ETMEYİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN LİSANSLI UYGULAMAYI YÜKLEMEYİN VEYA KULLANMAYIN.  Uygulamayı Apple tarafından işletilen web sitesinden indirecekseniz Apple ve Apple'ın bağlı ortaklıklarının Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin üçüncü şahıs lehtarları olduğunu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz üzerine Apple'ın üçüncü şahıs lehtar olarak Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini size karşı yürürlüğe koyma hakkına sahip olacağını (ve bu hakkı kabul etmiş olarak addedileceğinizi) kabul etmiş olursunuz.

Lisanslı Uygulama, Siz ile Uygulama Sağlayıcısı arasında ayrı bir sözleşme akdedilmedikçe sadece işbu lisans şartları kapsamında kullanmanız için lisanslanmıştır, tarafınıza satılmamıştır. Ayrı bir sözleşme olması durumunda Lisanslı Uygulamayı kullanımınız, önceden kabul etmeniz gereken söz konusu ayrı sözleşmeye tabi olacaktır. Uygulama Sağlayıcısının sarahaten tarafınıza verilmemiş tüm hakları mahfuzdur.

a. Lisans Kapsamı

Uygulama Sağlayıcısı tarafından Lisanslı Uygulama için tarafınıza verilen işbu lisans, mülkiyetiniz veya denetiminiz altındaki herhangi bir Cihaz üzerinde Lisanslı Uygulamanın kullanılmasına ilişkin başkasına devredilemeyen lisans ile sınırlıdır. İşbu lisans kapsamında Lisanslı Uygulamayı mülkiyetiniz veya denetiminiz altında olmayan hiçbir Cihazda kullanmanıza izin verilmez. Ayrıca, Lisanslı Uygulamanın aynı anda birden fazla cihazda kullanılabileceği bir ağ üzerinden dağıtma veya kullanıma sunma yetkiniz yoktur. Lisanslı Uygulamayı kiralama, kullanım haklarını kiraya verme, ödünç verme, satma, yeniden dağıtma veya alt lisans vererek kullanıma sunma yetkisine sahip değilsiniz. Lisanslı Uygulamayı güncellemelerini veya bunların herhangi bir bölümünü yukarıda bahsi geçen kısıtlamanın ilgili kanunlarla yasaklandığı veya Lisanslı Uygulamaya dahil edilen açık kaynak kodlu bileşenlerden herhangi birinin kullanımına ilişkin lisans şartlarıyla izin verilen durumlar haricinde kopyalayamaz (işbu lisans ve Kullanım Kuralları ile açıkça izin verilmesi haricinde), kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik işlemleri uygulayamaz, kaynak kodunu oluşturamaz, kaynak kodunu türetemez, değiştiremez veya bunların türev eserlerini oluşturamazsınız. Bunlara teşebbüs edilmesi, Uygulama Sağlayıcısı ve lisansörlerinin haklarının ihlalini teşkil eder. Bu kısıtlamayı ihlal ettiğiniz takdirde hakkınızda soruşturma ve tazminat davası açılabilir. Orijinal Lisanslı Uygulamanın yerini alan ve/veya orijinal Lisanslı uygulamaya ek olarak sunulan ve Uygulama Sağlayıcısı tarafından temin edilen tüm yükseltmeler, lisans şartlarına tabi olacaktır. Söz konusu yükseltme ile birlikte ayrı bir lisans verilmedikçe ilgili lisans şartları geçerli olacaktır.

b. Veri Kullanım Muvafakati

Lisanslı Uygulama ile ilgili yazılım güncellemeleri, ürün desteği ve varsa diğer hizmetlerin tarafınıza sağlanmasını kolaylaştırmak amacıyla Uygulama Sağlayıcısı'nın düzenli aralıklarla Cihazı'nız, sistem, uygulama yazılımı ve çevre birimleri ile ilgili bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, teknik verileri ve ilgili bilgileri toplayıp kullanabileceğini kabul edersiniz. Uygulama Sağlayıcısı, bu bilgileri kimliğinizin teşhis edilemeyeceği koşullarda olduğu takdirde ve sadece gerekli olduğu sürece ürünlerini geliştirmek veya tarafınıza hizmet ve teknolojiler sağlamak için kullanabilir. Lisanslı Uygulamayı kullanırken sizden Cihazınıza bir ad vermeniz istenebilir. Bu durumda kimliğinizin teşhis edilemeyeceği bir ad, açıklama veya diğer verileri sağlamayı kabul edersiniz.

c. Fesih

İşbu lisans, Lisanslı Uygulamayı kaldırarak veya silerek tarafınızdan feshedilene kadar ya da Uygulama Sağlayıcısı tarafından feshedilene kadar geçerlidir. İşbu lisans şartlarından herhangi birine riayet etmediğiniz takdirde işbu lisans kapsamındaki haklarınız, Uygulama Sağlayıcısı tarafından bildirimde bulunulmaksızın otomatik olarak sona erecektir. Lisansın sona ermesi üzerine Lisanslı Uygulamayı kullanmaya tamamen son verecek ve Lisanslı Uygulamanın kısmen veya tamamen tüm kopyalarını imha edeceksiniz.

d. Hizmetler

Üçüncü Şahıs Materyalleri. Lisanslı Uygulama, Uygulama Sağlayıcısı ile üçüncü şahıs hizmetlerine ve web sitelerine (topluca ve ayrı ayrı "Hizmetler" olarak anılacaktır) erişim imkanı verebilir. Hizmetlerin kullanımı İnternet erişimi gerektirebilir ve ilave hizmet şartlarına tabi olabilir.

Hizmetleri kullanarak saldırgan, uygunsuz, sakıncalı içerik ve sakıncalı dille karşılaşabileceğinizi kabul edersiniz; herhangi bir arama sonucunun veya belirli bir URL girmenin otomatik ve kasıtsız olarak uygunsuz materyallere bağlantı veya referans oluşturabileceğini kabul edersiniz. Bununla birlikte, bu Hizmetleri kullanma riskinin sadece tarafınıza ait olduğunu ve Uygulama Sağlayıcısının size karşı hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ediyorsunuz. Bazı Hizmetler; üçüncü şahıslara ait içerik, veri, bilgi, uygulama veya materyaller ("Üçüncü Şahıs Materyalleri") görüntüleyebilir, içerebilir veya kullanıma sunabilir ya da bazı üçüncü şahıs web sitelerine yönelik bağlantılar sağlayabilir. Hizmetleri kullanarak Uygulama Sağlayıcısının bu tür Üçüncü Şahıs Materyalleri veya web sitelerinin içeriğini, doğruluğunu, eksiksizliğini, güncelliğini, geçerliliğini, telif hakkı uyumunu, yasallığını, uygunluğunu, niteliğini veya başka boyutlarını incelemek veya değerlendirmekten sorumlu olmadığını kabul ve tasdik etmiş olursunuz. Uygulama Sağlayıcısı; üçüncü şahıs Hizmetleri, Üçüncü Şahıs Materyalleri veya web siteleri ile ilgili veya üçüncü şahıslara ait diğer materyal, ürün veya hizmetler ile ilgili size veya başkalarına karşı hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez ya da konuya ilişkin garanti vermez. Üçüncü Şahıs Materyalleri ve diğer web sitelerine yönelik bağlantılar, sadece size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Hizmetler ile görüntülenen finansal bilgiler, sadece genel bilgilendirme amaçlı olup bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Hizmetler ile edinilen bilgilere istinaden herhangi bir menkul kıymet işlemi gerçekleştirmeden önce bir finans uzmanına danışmanız gerekmektedir. Hizmetler ile sağlanan konum verileri, sadece temel navigasyon amaçlı olup hassas konum bilgilerine ihtiyaç duyulan durumlarda bu bilgilere güvenilmemelidir. Konum verilerinin hatalı, yanlış veya eksik olması; ölüm, yaralanma, mal kaybı veya çevresel zararlara yol açabilir. Uygulama Sağlayıcısı veya onun hiçbir içerik sağlayıcıları herhangi bir Hizmet tarafından gösterilen malzeme bilgilerinin veya konum verilerinin geçerliliğini, doğruluğunu, eksiksizliğini, güvenilirliğini veya güncelliğini garantilemez.

Hizmetlerin, yürürlükteki fikri mülkiyet hakları ve diğer kanunlar tarafından korunan telif hakkı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere şirkete özel içerik bilgileri içerdiğini ve bunlar gibi şirkete özel içeriği, bilgileri ve materyalleri izin verilen Hizmetler dışında kullanamayacağınızı kabul edersiniz. Hizmetlerin hiçbir bölümü, hiçbir yöntem veya vasıta ile çoğaltılamaz. Hizmetlere dayanarak hiçbir şekilde değiştirme, kiralama, ödünç verme, satma, dağıtma veya türevlerini oluşturma yapmayacağınızı kabul edersiniz; ağ kapasitesini suistimal etmek ve zorlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamakla birlikte Hizmetlerden izinsiz bir şekilde yararlanamazsınız.

Ayrıca Hizmetleri hiçbir şekilde diğer şahısları taciz etmek, suistimal etmek, takip etmek, tehdit etmek, kötülemek veya diğer şahısların haklarını çiğnemek ya da ihlal emek adına kullanamayacağınızı; Uygulama Sağlayıcısının bunlara benzer yaptığınız hiçbir hareketinizden ve aynı zamanda Hizmetleri kullanmanız sonucunda aldığınız taciz, tehdit, iftira, saldırgan veya yasadışı mesajlardan ya da aktarımlardan Uygulama Sağlayıcısının sorumlu olmadığını kabul edersiniz.

Ek olarak, Cihazdan erişilebilen, görüntülenebilen veya bağlanabilen üçüncü şahıs hizmetleri veya Üçüncü Şahıs Materyalleri tüm diller ve ülkelerde mevcut değildir. Uygulama Sağlayıcısı, ilgili Hizmetler veya Üçüncü Şahıs Materyallerinin belirli bir yerde kullanıma uygun veya hazır olduğuna ilişkin hiçbir teminat vermemektedir. Bu tür Hizmetlere veya Üçüncü Şahıs Materyallerine erişmeyi tercih etmiş olmanız tamamen sizin kendi inisiyatifinizde olup ilgili yerel kanunlar dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tüm kanunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Uygulama Sağlayıcısı ve lisansörleri, önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetleri değiştirme, askıya alma, kaldırma veya bunlara erişimi engelleme hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcısı, bu Hizmetlerin kaldırılması veya erişiminin engellenmesinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Uygulama Sağlayıcısı, herhangi bir durumda ve önceden bildirimde bulunmaksızın ya da herhangi bir sorumluluğu olmaksızın belirli Hizmetlerin kullanım veya erişimine sınırlama getirebilir.

e. GARANTİ VERMEME

LİSANSLI UYGULAMAYI KULLANMA RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU VE YETERLİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABA BAKIMINDAN İLGİLİ TÜM RİSKİ ÜSTLENDİĞİNİZİ AÇIKÇA KABUL VE TASDİK EDİYORSUNUZ. LİSANSLI UYGULAMA VE LİSANSLI UYGULAMA İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VEYA SAĞLANAN TÜM HİZMETLER ("HİZMETLER") İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUĞU GİBİ", "MEVCUT HALİYLE" VE HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN SUNULMAKTA OLUP UYGULAMA SAĞLAYICISI VE LİSANSÖRLERİ, LİSANSLI UYGULAMAYA VE HİZMETLERE İLİŞKİN OLARAK ZIMNİ GARANTİLER VE/VEYA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, YETERLİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME KOŞULLARI DA DAHİL ANCAK SADECE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH, ZIMNİ VEYA YASAL OLSUN YA DA OLMASIN, HER TÜRLÜ GARANTİ VE KOŞULU REDDEDER. UYGULAMA SAĞLAYICISI LİSANSLI ÜRÜNÜ, İÇERDİĞİ İŞLEVLERİ VEYA KENDİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VEYA SAĞLANAN HİZMETLERİ SORUNSUZ KULLANACAĞINIZA, LİSANSLI UYGULAMANIN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINIZA, LİSANSLI UYGULAMANIN VEYA HİZMETLERİN KULLANIMININ KESİLMEYECEĞİNE VEYA HATALARDAN ARINDIRILMIŞ OLACAĞINA VEYA LİSANSLI UYGULAMA VEYA HİZMETLERDEKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. UYGULAMA SAĞLAYICISI VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN SAĞLANAN YAZILI VEYA SÖZLÜ HİÇBİR BİLGİ VEYA TAVSİYE, GARANTİ TEŞKİL ETMEYECEKTİR. LİSANSLI UYGULAMA VEYA HİZMETLERİN KUSURLU OLDUĞUNUN İSPATLANMASI HALİNDE TÜM GEREKLİ SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME MALİYETLERİ TARAFINIZA AİT OLACAKTIR. BAZI ÜLKELERDE BİR MÜŞTERİNİN GEÇERLİ YASAL HAKLARINDAKİ ZIMNİ GARANTİLERİN VEYA SINIRLAMALARIN HARİÇ BIRAKILMASINA İZİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE YUKARIDAKİ HARİÇ BIRAKMA VE SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Lisanslı Uygulamanın kişisel gereksinimleriniz için geliştirilmediğini kabul edersiniz ve bu nedenle Lisanslı Uygulama olanakları ve işlevlerinin belgelerde açıklandığı şekliyle gereksinimlerinizi karşıladığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Lisanslı Uygulamanın hatasız ve arızasız olmayabileceğini kabul edersiniz ve herhangi bir küçük hatanın bu Lisans'ın ihlalini teşkil etmeyeceğini kabul edersiniz.

Ayrıca, Uygulama Sağlayıcısının, bağlı şirketlerinin veya iştiraklerinin makul kontrolü dışındaki olayların Lisanslı Uygulama kullanımını veya erişimini geçici veya kalıcı olarak etkileyebileceğini, sınırlayabileceğini ya da engelleyebileceğini kabul edersiniz.

f. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

UYGULAMA SAĞLAYICISI, ZARARLARIN OLASILIĞI KENDİSİNE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLULUK KURAMINA (SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA DİĞER SORUMLULUKLARA İLİŞKİN) BAKILMAKSIZIN LİSANSLI UYGULAMADAN VEYA LİSANSLI UYGULAMAYI KULLANMANIZ VEYA KULLANAMAMANIZA İLİŞKİN ORTAYA ÇIKABİLECEK VEYA LİSANSLI UYGULAMANIN NEDEN OLABİLECEĞİ HER TÜRLÜ KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYA DİĞER TİCARİ ZARAR VEYA HASARLAR DAHİL ANCAK SADECE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE HİÇBİR DURUMDA KİŞİSEL YARALANMA YA DA ARIZİ, HUSUSİ, DOLAYLI VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARAR VEYA HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI ÜLKELERDE KİŞİSEL YARALANMA YA DA ARIZİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUK SINIRLAMASINA İZİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE BU SINIRLAMA, SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. Uygulama Sağlayıcısının tüm zararlara (kişisel yaralanma durumlarında ilgili kanunlarla zorunlu olabilecek haller dışında) ilişkin toplam sorumluluğu, hiçbir durumda 50 Euro'yu (elli Euro) geçmeyecektir. Alternatif olarak, Lisanslı Uygulamayı indirmek ve kullanmak için Lisanslı Uygulamaya ücret ödemiş olduğunuzu Apple veya Google'a bildirmiş olmanız durumunda Apple veya Google, kendi ilgili koşul ve şartlarına uygun olarak söz konusu ücreti iade edecektir. Apple veya Google'ın Lisanslı Uygulamanın kullanımı, kullanılamaması ve kusurlu olmasından doğan durumlarda karşı her ne şekilde olursa olsun başka hiçbir yükümlülük veya sorumluluk altında olmayacaktır. Yukarıda bahsi geçen sınırlamalar, yukarıda belirtilen çözüm yolu asıl amacından sapmış olsa bile geçerli olacaktır.

g. İhracat Kanunları

Lisanslı Uygulamayı Amerika Birleşik Devletleri kanunları ve Lisanslı Uygulamanın edinildiği ülkede yürürlükte olan kanunlar ile izin verilen hallerin dışında kullanamaz, ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz. Herhangi bir sınırlama olmaksızın Lisanslı Uygulama özellikle (a) ABD'nin ambargo uyguladığı hiçbir ülkeye veya (b) ABD Maliye Bakanlığı'nın Özel Olarak Tanımlanmış Vatandaşlar listesinde veya ABD Ticaret Bakanlığı'nın Engelli Kişiler veya Şirketler listesinde yer alan hiçbir kişiye ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. Lisanslı Uygulamayı kullanarak bu ülkelerden veya listelerden herhangi birinde yer almadığınızı beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Ayrıca, bu ürünleri nükleer silah, füze ya da kimyasal veya biyolojik silah tasarlamak, geliştirmek, imal etmek veya üretmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Amerika Birleşik Devletleri kanunları ile yasaklanmış hiçbir amaçla kullanmayacağınızı da kabul ediyorsunuz.

h. Ticari Ürünler

Lisanslı Uygulama ve ilgili belgeler 48 CFR Madde 2.101'de tanımlandığı şekilde "Ticari Malzemeler"dir ve duruma göre 48 CFR Madde 12.212 veya 48 CFR Madde 227.7202'de kullanıldığı şekilde "Ticari Bilgisayar Yazılımları" ve "Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri"nden oluşur. Duruma göre 48 CFR Madde 12.212 veya 48 CFR Madde 227.7202-1 ila 227.7202-4'e uygun olarak Ticari Bilgisayar Yazılımları ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgelerinin lisansları (a) yalnızca Ticari Malzemeler olarak ve (b) yalnızca buradaki şartlara ve koşullara tabi olarak diğer tüm son kullanıcılara verilen haklarla birlikte ABD Hükümeti son kullanıcılarına verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı kanunları kapsamında yayınlanmamış tüm hakları saklıdır.

i. Kanunlar

İşbu Sözleşme, Hollanda Kanunlarına tabi olup yine aynı kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek tüm ihtilaflar, münhasır olarak Hollanda'nın Amsterdam Bölge Mahkemesi tarafından çözüme kavuşturulacaktır. Ancak, işbu Maddeyi feshetme ve işbu Sözleşmeyi yerel kanunlar kapsamında ve/veya kullanıcının bulunduğu ülkede uygulama hakkı sadece Uygulama Sağlayıcısına aittir.

j. İletişim bilgileri

Küçük bir ihtimal olmasına rağmen, Lisanslı Uygulamadan memnun değilseniz, Lisanslı Uygulama hakkında sorularınız varsa veya Lisanslı Uygulamaya ilişkin desteğe ihtiyaç duyuyorsanız lütfen yerel Canon şubesi veya bayisi ile iletişime geçin.

k. Lisanlı Uygulamada kullanılan açık kaynaklı yazılım

 

Fotoğraf Rehberi Lisanslı Uygulaması aşağıdaki Açık Kaynaklı Yazılımı kullanmaktadır

 1. iOS/Swift için Anahtarlık yardımcısı OSS, MIT Lisans Telif Hakkı (c) 2015 Marketplacer kapsamında lisanslıdır. OSS'nin ve lisansın bir kopyasına https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE adresinden ulaşabilirsiniz

  İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


  Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


  YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


 2. ObjectMapper OSS, MIT Lisansı (MIT) Telif Hakkı (c) 2014 Hearst kapsamında lisanslıdır. OSS'nin ve lisansın bir kopyasına https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE adresinden ulaşabilirsiniz

  İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


  Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


  YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


 3. Alamofire OSS. OSS'nin ve lisansın bir kopyasına https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE adresinden ulaşabilirsiniz

  Telif Hakkı (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


  İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


  Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


  YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


 4. Bond OSS. OSS'nin ve lisansın bir kopyasına https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE adresinden ulaşabilirsiniz

  Telif Hakkı (c) 2015-2016 Bond


  İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


  Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


  YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIMIN KULLANILMASI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


 5. UICollectionViewLeftAlignedLayout OSS, https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE kapsamında lisanslıdır

  Telif Hakkı (c) 2014 Giovanni Lodi


  İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


  Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


  YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


 6. RFQuiltLayout OSS, https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md kapsamında lisanslıdır

  Telif Hakkı (c) 2012 ITV LLC


  İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


  Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


  YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


 7. ICSPullToRefresh OSS, https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE kapsamında lisanslıdır

  Telif Hakkı (c) 2015 Lei Wang


  İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


  Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


  YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


 8. Fabric OSS, http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 kapsamında lisanslıdır ve bu adresten lisans kopyası edinilebilir

  Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslı olarak bu dosyayı Lisans'a uygun haller dışında kullanamazsınız.


  Geçerli kanunlarca gerekli olmadığı ya da yazılı olarak kabul edilmediği müddetçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım, açık veya örtük HİÇBİR TÜRDE HİÇBİR GARANTİ YA DA KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır.
  Lisans kapsamında izin verilenleri ve sınırlamaları yöneten amir dil için Lisans'a bakın.


 9. Tealium OSS, https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt Lisans Sözleşmesi kapsamında lisanslıdır

  Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslı olarak bu dosyayı Lisans'a uygun haller dışında kullanamazsınız.


  Geçerli kanunlarca gerekli olmadığı ya da yazılı olarak kabul edilmediği müddetçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım, açık veya örtük HİÇBİR TÜRDE HİÇBİR GARANTİ YA DA KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisans kapsamında izin verilenleri ve sınırlamaları yöneten amir dil için Lisans'a bakın.


Tealium Inc. ("Tealium," "Bizim," "Biz" veya "Bizi") şirketine ait olan ve bu şirket tarafından lisanslanan Tealium iOS Library'ye ("Yazılım") olan ilginizden dolayı teşekkür ederiz. Yazılım kullanımınız ve Yazılıma erişiminiz ile ilgili şart ve koşulları içeren bu lisans sözleşmesini ("Sözleşme") dikkatli bir şekilde okuyun


Doğrudan rakibimiz olmanız durumunda, Bizim yazılı iznimiz olmadan Yazılıma erişemezsiniz. Ayrıca, hiçbir ürünümüzün ve hizmetimizin kullanılabilirliğini, performansını veya işlevselliğini takip etmek için ya da diğer değerlendirme veya rekabete dayanan amaçlar için Yazılıma erişemezsiniz.


BU YAZILIMI İNDİREREK VEYA BU SÖZLEŞMEYİ REFERANS ALAN TEALIUM TARAFINDAN SAĞLANAN SİPARİŞ FORMLARINI KULLANARAK BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI OLDUĞUNUZU VE UYDUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ. BU SÖZLEŞMEYE BİR ŞİRKET VEYA DİĞER BİR YASAL OLUŞUM ADINA GİRİYORSANIZ BU OLUŞUMU VE İŞTİRAKLERİNİ BU SÖZLEŞMEYE BAĞLAMA YETKİNİZ OLUR; SÖZLEŞMEDEKİ "SİZ" VE "SİZİN" TERİMLERİ BU OLUŞUMU VE OLUŞUMUN İŞTİRAKLERİNİ ATFEDER. BU TÜR BİR YETKİYE SAHİP DEĞİLSENİZ YA DA BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI KULLANMAMALISINIZ.


Bu Sözleşmeyi yukarıda belirtildiği gibi kabul ettiğinizde, Yazılımı kullanma lisansınızın devresi ("Devre") başlar ve aşağıdaki "İptal ve Fesih" bölümünün hükümlerine bağlı olarak sonlandırılana kadar devam eder. Bu devre süresince, Yazılımı kullanarak aşağıdakileri yapabilmeniz için özel olmayan, devredilemeyen, telifsiz, sınırlı bir lisans (alt lisans verme hakkı olmadan) sağlanır:


Tealium ürün ve hizmetleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanan yazılım uygulamaları ve işlevleri geliştirme;
Tealium ürün ve hizmetleri ile yazılım uygulamanız arasındaki uyumluluğu sağlamak için kalite güvencesi testi yapma; ve
Tealium ürün ve hizmetleri ile yazılım uygulamanız arasındaki uyumluluk sorunlarını gidermek için destek testi yapma.Bunların yanı sıra Tealium, yalnızca bu Sözleşme kadar Tealium'un haklarını koruyan şartlara sahip bir son kullanıcı lisans sözleşmesi kapsamında, doğrudan veya birden fazla seviyedeki dağıtıcılar ve Son kullanıcılarınız aracılığıyla, bu Sözleşme ile geliştirdiğiniz entegrasyona sahip uygulamaları pazarlama, yeniden üretme ve dağıtma imkanı sağlayan; özel olmayan, devredilemeyen, telifsiz, sınırlı ve dünya çapında geçerli bir lisans sağlar (alt lisans verme hakkı olmadan).

Biz bu Yazılıma başka bir hak tanımamaktayız. Bu Yazılımı yalnızca Devre süresince kullanabilirsiniz; bu Sözleşme kapsamında açık bir biçimde verilmeyen tüm hakları saklı tutarız; şahsa bağlı oluşan hukuki engel veya tam tersi bir durum fark etmeksizin bu bölümde hiçbir zımni hak veya diğer hak türleri verilmemektedir. Bu işlemleri yapamazsınız: (i) Yazılımı kopyalayamazsınız veya yeniden üretemezsiniz (kabul edilebilir arşivleme amaçları dışında); (ii) Yazılımın hiçbir türetilmiş eserini değiştiremez veya oluşturamazsınız; (iii) Yazılımı kaynak koduna dönüştüremez, parçalarına ayıramaz veya üzerinde ters mühendislik işlemi gerçekleştiremezsiniz (yürürlükteki kanunların açık bir şekilde izin verdiği ölçü haricinde) veya (iv) Yazılımdaki hiçbir ticari markayı, logoyu, telif hakkını veya diğer mülkiyet bildirimlerini, açıklama yazılarını, sembolleri ve etiketleri kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, Yazılımı hiçbir yasal olmayan veya yetkisiz amaç için kullanamazsınız.

Tealium, Yazılımdaki ve Yazılımın türetilmiş eserlerindeki tüm başlık, sahiplik ve Fikri Mülkiyet Haklarını elinde tutar. "Fikri Mülkiyet Hakları"; tüm patent, telif hakkı, ticaret sırrı, ticari marka ve manevi haklar dahil olmak üzere diğer mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları anlamına gelmektedir. Yazılım, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve uluslararası anlaşmalar tarafından korunmaktadır. Sizin sağladığınız veya Yazılım ile ilişkisi olan diğer taraflarca sağlanan tüm tavsiyelere, geliştirme taleplerine, geri bildirimlere, önerilere veya diğer bilgilere sahip olduğumuzu kabul edersiniz. Bu Sözleşmede açıkça verilen kullanım lisansları dışında, bu Sözleşme veya Sözleşme performansı Bizden Size hiçbir Tealium fikri mülkiyetini devretmez.

Genel Koşullar ve Kısıtlamalar
Yazılımı kullanımınız Sizin sorumluluğunuzdadır.
Tealium'un Size Yazılım desteği ya da Yazılımla ilgili güncellemeler veya hata düzeltmeleri ("Güncellemeler") sağlamak zorunda olmadığını kabul edersiniz. Tealium, kendi takdirine bağlı olarak Size Güncellemeler sağlarsa bu Güncellemeler Yazılımın bir parçası sayılır ve bu Sözleşmenin koşullarına tabi olur.
Tealium'dan açıkça yazılı izin alınmadığı sürece, Yazılıma erişmemeyi ya da yazılımın hiçbir parçasını veya özelliğini yeniden üretmemeyi, çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, yeniden satmamayı veya kötüye kullanmamayı kabul edersiniz.

Garantisizlik
YAZILIM, "OLDUĞU ŞEKİLDE" VE "HAZIR BİR ŞEKİLDE" TEMELİNE DAYANMAKTADIR. TEALIUM; TİCARETE ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMACA VEYA BAŞLIĞA UYGUNLUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM, DOĞRULUK VEYA HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAK KAYDIYLA AÇIKÇA VE ZIMNİ BİR ŞEKİLDE VERİLEN TÜM GARANTİLERİ VE KOŞULLARI AÇIKÇA REDDEDER. TEALIUM, YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLAMAMAK KAYDIYLA HİZMETİN ÖZEL TALEPLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI; HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINI; YAZILIM KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLEN SONUÇLARIN EKSİKSİZ, DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞINI; YAZILIM ARACILIĞIYLA SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN, HİZMETİN, BİLGİNİN YA DA DİĞER MATERYALLERİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI YA DA YAZILIMDAKİ HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
KÂR KAYBI, İTİBAR KAYBI, KULLANIM, KULLANIM KAYBI, VERİ KAYBI VEYA GAYRİ MADDİ KAYIPLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HİÇBİR DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, NİHAİ VEYA CEZAİ ZARARDAN (TEALIUM, BU OLASI HASARLARLA İLGİLİ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE); YAZILIMI KULLANIMDAN VEYA KULLANAMAMAKTAN DOLAYI OLUŞAN ZARARLARDAN; YAZILIMDAN VEYA YAZILIM ARACILIĞIYLA YAPILAN İŞLEMLER, ALINAN MESAJLAR, SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN MALLAR, VERİLER, BİLGİLER VEYA HİZMETLER NEDENİYLE OLUŞAN İKAME MALLARIN TEDARİK MASRAFINDAN; İLETİŞİM VEYA VERİLERİNİZİN DEĞİŞTİRİLMESİNDEN YA DA BUNLARA YASAL OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ERİŞİLMESİNDEN; YAZILIMDAKİ TÜM ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN AÇIKLAMA VEYA HAREKETLERİNDEN VE HESABINIZIN SONLANDIRILMASI VEYA YAZILIM İLE İLGİLİ TÜM KONULAR DAHİL OLMAK ÜZERE TEALIUM'UN SORUMLU OLMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ.
BURADA BELİRTİLENLERİN AKSİNE OLAN HERHANGİ BİR DURUMA BAKILMAKSIZIN, YAZILIMDAN ÇIKAN VEYA YAZILIM İLE İLGİLİ OLAN ZARARLAR İÇİN (HERHANGİ BİR SEBEPLE ÇIKAN VE EYLEMİN BİÇİMİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMAKSIZIN) TEALIUM'UN SİZE OLAN SORUMLULUĞU HER ZAMAN (1) HAK TALEBİNE SEBEP OLAN OLAYDAN ÖNCEKİ ALTI (6) AYDA ÖDEDİĞİNİZ MİKTARLA VEYA (2) YÜZ ELLİ DOLARLA (150,00 AMERİKAN DOLARI) YA DA BU MİKTARLARDAN DAHA FAZLASI İLE SINIRLIDIR.

İptal ve Fesih
Tealium, kendi takdirine bağlı olarak her zaman herhangi bir sebeple lisansınızı sonlandırabilir.
Takdirinize bağlı olarak bu Sözleşmeyi Tealium'a yazılı bir bildirim ileterek anında sonlandırabilirsiniz.
Bu Sözleşmenin sonlandırılması veya sona ermesi durumunda, sahip olduğunuz veya kontrolünüzde bulunan Yazılımın orijinalini ve tüm kopyalarını kullanmayı derhal kesecek ve imha edeceksiniz. Tealium'un yazılı talebi üzerine, bu Sözleşmenin tüm koşullarına uyduğunuzu bir yazıyla birlikte Tealium'a onaylatacaksınız.
Sözleşmedeki iki taraftan biri esaslı ihlale uğruyorsa ihlal etmeyen taraf, ihlal ettiği iddia edilen tarafa bu ihlalle ilgili yazılı bir bildirim yolladıktan sonra otuz (30) gün içinde ihlalin telafi edilmemesi durumunda ihlale uğrayan taraf bu Sözleşmeyi yazılı bildirimle sonlandırabilir.

Diğer
Bu Sözleşme, farklı bir yargı alanındaki yasaların uygulanmasını gerektiren yasal ilke çatışmalarına bakılmaksızın California Eyaleti'nin yasalarına tabi olacaktır. Bu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir tartışma ve işlem için San Diego County, California'da bulunan eyalet mahkemelerinin ve California'nın Güney Bölgesi'nde bulunan federal mahkemelerin yasalarını ve mahkeme konumlarının uygunluğunu kabul edersiniz. Tealium'un bu Sözleşmenin herhangi bir hakkı ve koşulunu uygulamada veya yürütmede başarısız olması durumunda bu hak veya koşul feshedilmez. Bu Sözleşme, Siz ve Tealium arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur; Siz ve Tealium arasında yapılan tüm eski sözleşmelerin (Sözleşmenin eski versiyonları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) yerine geçerek Hizmet kullanımınızı yönetir.

Telif hakkı bildirimleri/onayları

Apple, iPad, iPhone ve iPod, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markalarıdır;
Google, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.
Android, Google Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Lens Guru Uygulamasını kullanarak hizmetlerin ve/veya Lisanslı Uygulamanın aşağıdaki telif hakkı korumasına uygun olduğunu kabul edersiniz:

1. AndroidAnnotation

Pierre-Yves Ricau tarafından oluşturulan AndroidAnnotations'ın sponsorluğunu eBusinessInformations yürütmektedir.

Bu açık kaynak yazılımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://github.com/excilys/androidannotations/wiki adresine gidin

2. AFNETWORKING

MIT Lisansı (MIT)

Telif Hakkı (c) <yıl> <telif hakkı sahipleri>

İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:

Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.

YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, HİÇBİR DURUMDA AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIMIN KULLANILMASI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA AYNILARIYLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.