Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

İşbu belge, aşağıdaki listeden indirdiğiniz ve bununla ilgili elektronik belgeleri içeren lisanslı uygulamanın ("Lisanslı Uygulama") son kullanıcısı ("Siz") ile şirket merkezi Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Hollanda olan Canon Europa N.V. ("Uygulama Sağlayıcısı") (ve/veya üçüncü taraf tedarikçileri, iştirakleri veya bağlı şirketleri) arasındaki bir sözleşmedir. Lisanslı Uygulama, Canon Fotoğraf Rehberi'ni ve bunun güncellenmiş sürümlerini ya da Lens Guru'yu ifade edebilir ve bunları içerebilir (özel şartlar belirtilmedikçe).

Lisanslı Uygulamayı Apple® markalı bir mobil cihazda (ör. iPhone®, iPad® veya iPod®) veya kablosuz taşınabilir cihazlarda çalıştırılan Apple'ın diğer tescilli elde taşınan yazılım platformlarında (her biri "Apple Cihazı" olarak anılacaktır) lisanslı kullanım için Apple Inc. ("Apple") tarafından işletilen bir web sitesinden ya da Android TM markalı mobil cihazlarda veya elde taşınan kablosuz cihazlarda çalıştırılan Android'in tescilli diğer yazılım platformlarında (her biri "Android Cihaz" olarak anılacaktır) (topluca "Cihaz" olarak anılacaktır) lisanslı kullanım amacıyla Google Inc. ("Google") tarafından işletilen bir web sitesinden indirebilirsiniz.

LİSANSLI UYGULAMAYI YÜKLEYEREK VEYA KULLANARAK İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINA RİAYET ETMEYİ KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. İŞBU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN LİSANSLI UYGULAMAYI YÜKLEMEYİN VEYA KULLANMAYIN.

Uygulamayı Apple tarafından işletilen web sitesinden indirecekseniz Apple ve Apple'ın bağlı ortaklıklarının Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin üçüncü şahıs lehtarları olduğunu ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini kabul etmeniz üzerine Apple'ın üçüncü şahıs lehtar olarak Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini size karşı yürürlüğe koyma hakkına sahip olacağını (ve bu hakkı kabul etmiş olarak addedileceğinizi) kabul etmiş olursunuz. Apple'ın https://www.apple.com/legal/sla/docs/xcode.pdf adresinde yer alan en güncel hizmet şartlarına uymayı ayrıca kabul ve tasdik edersiniz. Bilgileriniz, her zaman Apple'ın Gizlilik Politikası uyarınca işlenir. Bu politikayı şu adresten görüntüleyebilirsiniz: http://www.apple.com/legal/privacy/

Ayrıca, Lisanslı Uygulama'yı Google Inc. tarafından işletilen bir web sitesinden indirdiğinizde https://cloud.google.com/maps-platform/terms/ adresinde yer alan şartlar dahil olmak üzere Google'ın en güncel hizmet şartlarına riayet edeceğinizi ayrıca kabul ve tasdik edersiniz. Özellikle, Google Maps'i kullanımınızın https://www.google.com/policies/privacy/ adresindeki Google Gizlilik Politikası'na ve https://maps.google.com/help/terms_maps.html adresindeki o tarihte yürürlükte olan Google Maps/Google Earth Ek Hizmet Şartlarına tabi olduğunu kabul edersiniz.

Google hizmetlerinin bazı bileşenleri (açık kaynaklı yazılım dahil), (a) https://www.google.com/help/legalnotices_maps.html adresinde bulunan Google Maps/Google Earth Yasal Bildirimlerinde ve (b) talebiniz üzerine Google tarafından Size sağlanacak ayrı, kamuya açık üçüncü taraf lisans şartlarında belirtildiği şekilde üçüncü taraf telif hakkına ve başka Fikri Mülkiyet Haklarına tabidir.

Lisanslı Uygulama siz ve Uygulama Sağlayıcısı arasında ayrı bir sözleşme akdedilmedikçe işbu lisans şartları kapsamında kullanılmak üzere tarafınıza lisanslanmış ancak satılmamış olup ayrı bir sözleşmenin akdedilmesi durumunda önceden kabul etmiş olmanız koşuluyla işbu Lisanslı Uygulamanın kullanımına ilişkin şartlar, söz konusu ayrı sözleşmeye tabi olacaktır. Uygulama Sağlayıcısının sarahaten tarafınıza verilmemiş tüm hakları mahfuzdur.

a. Lisans Kapsamı

Uygulama Sağlayıcısı tarafından Lisanslı Uygulama için tarafınıza verilen işbu lisans, mülkiyetiniz veya denetiminiz altındaki herhangi bir Cihaz üzerinde Lisanslı Uygulamanın kullanılmasına ilişkin başkasına devredilemeyen lisans ile sınırlıdır. İşbu lisans kapsamında Lisanslı Uygulamayı mülkiyetiniz veya denetiminiz altında olmayan hiçbir Cihazda kullanmanıza izin verilmez. Ayrıca, Lisanslı Uygulamanın aynı anda birden fazla cihazda kullanılabileceği bir ağ üzerinden dağıtma veya kullanıma sunma yetkiniz yoktur. Lisanslı Uygulamayı kiralama, kullanım haklarını kiraya verme, ödünç verme, satma, yeniden dağıtma veya alt lisans vererek kullanıma sunma yetkisine sahip değilsiniz. Lisanslı Uygulamayı güncellemelerini veya bunların herhangi bir bölümünü yukarıda bahsi geçen kısıtlamanın ilgili kanunlarla yasaklandığı veya Lisanslı Uygulamaya dahil edilen açık kaynak kodlu bileşenlerden herhangi birinin kullanımına ilişkin lisans şartlarıyla izin verilen durumlar haricinde kopyalayamaz (işbu lisans ve Kullanım Kuralları ile açıkça izin verilmesi haricinde), kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik işlemleri uygulayamaz, kaynak kodunu oluşturamaz, kaynak kodunu türetemez, değiştiremez veya bunların türev eserlerini oluşturamazsınız. Bunlara teşebbüs edilmesi, Uygulama Sağlayıcısı ve lisansörlerinin haklarının ihlalini teşkil eder. Bu kısıtlamayı ihlal ettiğiniz takdirde hakkınızda soruşturma ve tazminat davası açılabilir. Orijinal Lisanslı Uygulamanın yerini alan ve/veya orijinal Lisanslı uygulamaya ek olarak sunulan ve Uygulama Sağlayıcısı tarafından temin edilen tüm yükseltmeler, lisans şartlarına tabi olacaktır. Söz konusu yükseltme ile birlikte ayrı bir lisans verilmedikçe ilgili lisans şartları geçerli olacaktır.

b. Veri Kullanımı

Canon, cihazın çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla cihazınızdan alınan teknik kullanım verilerini otomatik olarak toplar ve analiz eder. Canon Tüketici Gizlilik Politikası'nın (https://myid.canon/canonid/#/policy) ilgili bölümlerinden, hangi verileri topladığımız ve bunları nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kullanım verilerinizi toplamak için Google Analytics'i kullanıyoruz. www.google.com/policies/privacy adresinden Google Analytics hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bunun için "İş ortaklarımızın sitelerini veya uygulamalarını kullandığınızda Google verileri nasıl kullanır?" başlıklı bölüme bakın.

Google Maps'in kullanılması durumunda ayrıca Google'ın sizden arama terimleri, IP adresleri ve enlem/boylam koordinatları dahil olmak üzere veri alıp toplaması gerektiğini kabul edersiniz. Google'ın ve bağlı kuruluşlarının bu verileri https://www.google.com/policies/privacy/ adresindeki Google Gizlilik Politikası'na tabi olarak, Google ürün ve hizmetlerini sunmak ve iyileştirmek için kullanabileceğini ve saklayabileceğini kabul ve tasdik edersiniz. Ayrıca, https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms adresindeki Google Maps Controller-Controller Veri Koruma Şartları'nı kabul edersiniz. Google Maps Temel Hizmetleri'nin normal işleyişi sayesinde cihaz tanımlayıcıları ve Kişisel Verileri https://www.google.com/policies/privacy/ adresindeki Google Gizlilik Politikası'na tabi olarak doğrudan Google'a sağlarsınız.

c. Fesih

İşbu lisans, Lisanslı Uygulamayı kaldırarak veya silerek tarafınızca sona erdirilene kadar ya da Uygulama Sağlayıcısı veya hizmet sağlayıcıları tarafından sona erdirilene kadar geçerlidir. İşbu lisans şartlarından herhangi birine riayet etmediğiniz takdirde işbu lisans kapsamındaki haklarınız, Uygulama Sağlayıcısı tarafından bildirimde bulunulmaksızın otomatik olarak sona erecektir. Lisansın sona ermesi üzerine Lisanslı Uygulamayı kullanmaya tamamen son verecek ve Lisanslı Uygulamanın kısmen veya tamamen tüm kopyalarını imha edeceksiniz.

d. Hizmetler

Üçüncü Şahıs Materyalleri. Lisanslı Uygulama, Uygulama Sağlayıcısı ile üçüncü şahıs hizmetlerine ve web sitelerine (topluca ve ayrı ayrı "Hizmetler" olarak anılacaktır) erişim imkanı verebilir. Hizmetlerin kullanılabilmesi için İnternet erişimi gerekli olabilir ve bu kullanım, ek hizmet şartlarına tabi olabilir.

Hizmetlerden herhangi birini kullanarak müstehcen bir dile sahip olduğu tanımlanan veya tanımlanamayan ve herhangi bir arama veya belirli bir URL'nin girilmesi ile otomatik olarak ve kasıtsız olarak sakıncalı materyale yönelik bağlantı veya referans oluşturabilecek saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı içeriklerle karşılaşabileceğinizi kabul etmiş olursunuz. Bununla birlikte, bu Hizmetleri kullanma riskinin sadece tarafınıza ait olduğunu ve Uygulama Sağlayıcısının size karşı hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ediyorsunuz. Bazı Hizmetler; üçüncü şahıslara ait içerik, veri, bilgi, uygulama veya materyaller ("Üçüncü Şahıs Materyalleri") görüntüleyebilir, içerebilir veya kullanıma sunabilir ya da bazı üçüncü şahıs web sitelerine yönelik bağlantılar sağlayabilir. Hizmetleri kullanarak Uygulama Sağlayıcısının bu tür Üçüncü Şahıs Materyalleri veya web sitelerinin içeriğini, doğruluğunu, eksiksizliğini, güncelliğini, geçerliliğini, telif hakkı uyumunu, yasallığını, uygunluğunu, niteliğini veya başka boyutlarını incelemek veya değerlendirmekten sorumlu olmadığını kabul ve tasdik etmiş olursunuz. Uygulama Sağlayıcısı; üçüncü şahıs Hizmetleri, Üçüncü Şahıs Materyalleri veya web siteleri ile ilgili veya üçüncü şahıslara ait diğer materyal, ürün veya hizmetler ile ilgili size veya başkalarına karşı hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez ya da konuya ilişkin garanti vermez. Üçüncü Şahıs Materyalleri ve diğer web sitelerine yönelik bağlantılar, sadece size kolaylık sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Hizmetler ile görüntülenen finansal bilgiler, sadece genel bilgilendirme amaçlı olup bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Hizmetler ile edinilen bilgilere istinaden herhangi bir menkul kıymet işlemi gerçekleştirmeden önce bir finans uzmanına danışmanız gerekmektedir. Hizmetler ile sağlanan konum verileri, sadece temel navigasyon amaçlı olup hassas konum bilgilerine ihtiyaç duyulan durumlarda bu bilgilere güvenilmemelidir. Konum verilerinin hatalı, yanlış veya eksik olması; ölüm, yaralanma, mal kaybı veya çevresel zararlara yol açabilir. Uygulama Sağlayıcısı ve içerik sağlayıcılarından hiçbiri, Hizmetler ile görüntülenen hisse senedi bilgileri veya konum verilerinin kullanılabilirliği, doğruluğu, eksiksizliği, güvenilirliği veya güncelliğini garanti etmez.

Hizmetlerin telif hakkı da dahil ancak sadece bununla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili fikri mülkiyet hakları ve diğer kanunlar ile korunan tescilli içerik, bilgi ve materyalleri ihtiva ettiğini ve bu telifli içerik, bilgi veya materyalleri Hizmetlerin izin verilen kullanımı dışında hiçbir şekilde kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz. Hizmetlerin hiçbir bölümü, hiçbir yöntem veya vasıta ile çoğaltılamaz. Hizmetleri izinsiz giriş ve ağ kapasitesini zorlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir şekilde değiştirmemeyi, kiralamamayı, kullanım haklarını kiraya vermemeyi, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı veya Hizmetleri baz alan türev eserler oluşturmamayı ve izin verilmeyen hiçbir yöntem ile Hizmetleri suistimal etmeyeceğinizi kabul ediyorsunuz.

Ayrıca, bu Hizmetleri herhangi bir şahsın haklarını ihlal etmek, istismar etmek, izlemek, tehdit etmek, lekelemek veya başka suretle ihlal etmek veya çiğnemek üzere hiçbir şekilde kullanmayacağınızı ve sizin bu tür kullanımınızdan ve Hizmetlerden herhangi birini kullandığınız için alabileceğiniz tehdit içerikli, iftira nitelikli, saldırgan veya yasa dışı mesajlar veya yayınlardan Uygulama Sağlayıcısının hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ediyorsunuz.

İlaveten, Cihaz ile erişilen, görüntülenen veya bağlanılan üçüncü şahıs Hizmetleri ve Üçüncü Şahıs Materyalleri tüm dillerde veya tüm ülkelerde kullanılamayabilir. Uygulama Sağlayıcısı, ilgili Hizmetler veya Üçüncü Şahıs Materyallerinin belirli bir yerde kullanıma uygun veya hazır olduğuna ilişkin hiçbir teminat vermemektedir. Bu tür Hizmetlere veya Üçüncü Şahıs Materyallerine erişmeyi tercih etmiş olmanız tamamen sizin kendi inisiyatifinizde olup ilgili yerel kanunlar dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tüm kanunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Uygulama Sağlayıcısı ve lisansörleri, önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetleri değiştirme, askıya alma, kaldırma veya bunlara erişimi engelleme hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcısı, bu Hizmetlerin kaldırılması veya erişiminin engellenmesinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Uygulama Sağlayıcısı, herhangi bir durumda ve önceden bildirimde bulunmaksızın ya da herhangi bir sorumluluğu olmaksızın belirli Hizmetlerin kullanım veya erişimine sınırlama getirebilir.

e. GARANTİ VERMEME

LİSANSLI UYGULAMAYI KULLANMA RİSKİNİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU VE YETERLİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABA BAKIMINDAN İLGİLİ TÜM RİSKİ ÜSTLENDİĞİNİZİ AÇIKÇA KABUL VE TASDİK EDİYORSUNUZ. LİSANSLI UYGULAMA VE LİSANSLI UYGULAMA İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VEYA SAĞLANAN TÜM HİZMETLER ("HİZMETLER") İLGİLİ KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUĞU GİBİ", "MEVCUT HALİYLE" VE HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN SUNULMAKTA OLUP UYGULAMA SAĞLAYICISI VE LİSANSÖRLERİ, LİSANSLI UYGULAMAYA VE HİZMETLERE İLİŞKİN OLARAK ZIMNİ GARANTİLER VE/VEYA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, YETERLİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME KOŞULLARI DA DAHİL ANCAK SADECE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH, ZIMNİ VEYA YASAL OLSUN YA DA OLMASIN, HER TÜRLÜ GARANTİ VE KOŞULU REDDEDER. UYGULAMA SAĞLAYICISI LİSANSLI ÜRÜNÜ, İÇERDİĞİ İŞLEVLERİ VEYA KENDİSİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VEYA SAĞLANAN HİZMETLERİ SORUNSUZ KULLANACAĞINIZA, LİSANSLI UYGULAMANIN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINIZA, LİSANSLI UYGULAMANIN VEYA HİZMETLERİN KULLANIMININ KESİLMEYECEĞİNE VEYA HATALARDAN ARINDIRILMIŞ OLACAĞINA VEYA LİSANSLI UYGULAMA VEYA HİZMETLERDEKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNE DAİR HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. UYGULAMA SAĞLAYICISI VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN SAĞLANAN YAZILI VEYA SÖZLÜ HİÇBİR BİLGİ VEYA TAVSİYE, GARANTİ TEŞKİL ETMEYECEKTİR. LİSANSLI UYGULAMA VEYA HİZMETLERİN KUSURLU OLDUĞUNUN İSPATLANMASI HALİNDE TÜM GEREKLİ SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME MALİYETLERİ TARAFINIZA AİT OLACAKTIR. BAZI ÜLKELERDE ZIMNİ GARANTİLERİN VEYA BİR TÜKETİCİNİN İLGİLİ YASAL HAKLARINA İLİŞKİN SINIRLAMALARA İZİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE YUKARIDAKİ İSTİSNA VE SINIRLAMALAR, SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

Lisanslı Uygulamanın sizin bireysel ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere geliştirilmiş olmadığını ve dolayısıyla Lisanslı Uygulamanın belgelerde açıklanan imkan ve işlevlerin ihtiyaçlarınızı karşılamasını sağlamanın sizin sorumluluğunuz olduğunu kabul ediyorsunuz.

Lisanslı Uygulamanın hatalardan veya arızalardan ari olmayabileceğini ve küçük hataların bulunmasının işbu Lisansın ihlalini teşkil etmeyeceğini kabul ve tasdik ediyorsunuz.

Ayrıca, Uygulama Sağlayıcısının, bağlı şirketlerinin veya iştiraklerinin makul kontrolü dışındaki olayların Lisanslı Uygulama kullanımını veya erişimini geçici veya kalıcı olarak etkileyebileceğini, sınırlayabileceğini ya da engelleyebileceğini kabul ediyorsunuz.

f. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

UYGULAMA SAĞLAYICISI, ZARARLARIN OLASILIĞI KENDİSİNE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLULUK KURAMINA (SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA DİĞER SORUMLULUKLARA İLİŞKİN) BAKILMAKSIZIN LİSANSLI UYGULAMADAN VEYA LİSANSLI UYGULAMAYI KULLANMANIZ VEYA KULLANAMAMANIZA İLİŞKİN ORTAYA ÇIKABİLECEK VEYA LİSANSLI UYGULAMANIN NEDEN OLABİLECEĞİ HER TÜRLÜ KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYA DİĞER TİCARİ ZARAR VEYA HASARLAR DAHİL ANCAK SADECE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE HİÇBİR DURUMDA KİŞİSEL YARALANMA YA DA ARIZİ, HUSUSİ, DOLAYLI VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARAR VEYA HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI ÜLKELERDE KİŞİSEL YARALANMA YA DA ARIZİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLARA İLİŞKİN SORUMLULUK SINIRLAMASINA İZİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE BU SINIRLAMA, SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. Uygulama Sağlayıcısının tüm zararlara (kişisel yaralanma durumlarında ilgili kanunlarla zorunlu olabilecek haller dışında) ilişkin toplam sorumluluğu, hiçbir durumda 50 Euro'yu (elli Euro) geçmeyecektir. Alternatif olarak, Lisanslı Uygulamayı indirmek ve kullanmak için Lisanslı Uygulamaya ücret ödemiş olduğunuzu Apple veya Google'a bildirmiş olmanız durumunda Apple veya Google, kendi ilgili koşul ve şartlarına uygun olarak söz konusu ücreti iade edecektir. Apple veya Google'ın Lisanslı Uygulamanın kullanımı, kullanılamaması ve kusurlu olmasından doğan durumlarda karşı her ne şekilde olursa olsun başka hiçbir yükümlülük veya sorumluluk altında olmayacaktır. Yukarıda bahsi geçen sınırlamalar, yukarıda belirtilen çözüm yolu asıl amacından sapmış olsa bile geçerli olacaktır.

g. İhracat Kanunları

Lisanslı Uygulamayı Amerika Birleşik Devletleri kanunları ve Lisanslı Uygulamanın edinildiği ülkede yürürlükte olan kanunlar ile izin verilen hallerin dışında kullanamaz, ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz. Herhangi bir sınırlama olmaksızın Lisanslı Uygulama özellikle (a) ABD'nin ambargo uyguladığı hiçbir ülkeye veya (b) ABD Maliye Bakanlığı'nın Özel Olarak Tanımlanmış Vatandaşlar listesinde veya ABD Ticaret Bakanlığı'nın Engelli Kişiler veya Şirketler listesinde yer alan hiçbir kişiye ihraç edilemez veya yeniden ihraç edilemez. Lisanslı Uygulamayı kullanarak bu ülkelerden veya listelerden herhangi birinde yer almadığınızı beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Ayrıca, bu ürünleri nükleer silah, füze ya da kimyasal veya biyolojik silah tasarlamak, geliştirmek, imal etmek veya üretmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Amerika Birleşik Devletleri kanunları ile yasaklanmış hiçbir amaçla kullanmayacağınızı da kabul ediyorsunuz.

h. Ticari Ürünler

Lisanslı Uygulama ve ilgili belgeler 48 CFR Madde 2.101'de tanımlandığı şekilde "Ticari Malzemeler"dir ve duruma göre 48 CFR Madde 12.212 veya 48 CFR Madde 227.7202'de kullanıldığı şekilde Madde 12.212 veya 48 CFR Madde 227.7202-1 ila 227.7202-4'e "Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri"nden oluşur. Duruma göre 48 CFR Madde 12.212 veya 48 CFR Madde 227.7202-1 ila 227.7202-4'e uygun olarak Ticari Bilgisayar Yazılımları ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgelerinin lisansları (a) yalnızca Ticari Malzemeler olarak ve (b) yalnızca buradaki şartlara ve koşullara tabi olarak diğer tüm son kullanıcılara verilen haklarla birlikte ABD Hükümeti son kullanıcılarına verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı kanunları kapsamında yayınlanmamış tüm hakları saklıdır.

i. Kanunlar

İşbu Sözleşme, Hollanda Kanunlarına tabi olup yine aynı kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Taraflar arasında işbu Sözleşmeden doğabilecek tüm ihtilaflar, münhasır olarak Hollanda'nın Amsterdam Bölge Mahkemesi tarafından çözüme kavuşturulacaktır. Ancak, işbu Maddeyi feshetme ve işbu Sözleşmeyi yerel kanunlar kapsamında ve/veya kullanıcının bulunduğu ülkede uygulama hakkı sadece Uygulama Sağlayıcısına aittir.

j. İletişim bilgileri

Küçük bir ihtimal olmasına rağmen, Lisanslı Uygulamadan memnun değilseniz, Lisanslı Uygulama hakkında sorularınız varsa veya Lisanslı Uygulamaya ilişkin desteğe ihtiyaç duyuyorsanız lütfen yerel Canon şubesi veya bayisi ile iletişime geçin.

k. Lisanlı Uygulamada kullanılan açık kaynaklı yazılım

Canon Fotoğraf Rehberi sürüm 5.0 ve iOS'ta bulunan sonraki sürümlerinde aşağıdaki Açık Kaynaklı Yazılımları kullanılmaktadır:Ad Uygun olduğu durumda bağlantı ve telif hakkı bildirimleri Açıklama Lisans Türü
AlamoFire https://github.com/Alamofire/Alamofire
Telif Hakkı (c) 2014-2018 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)
Swift'te yazılı HTTP ağ kitaplığı MIT Lisansı
RealmSwift https://realm.io/docs/swift/3.5.0/api/index.html
lisansın bir kopyasına https://github.com/realm/realm-core/blob/master/LICENSE adresinden ulaşabilirsiniz
Telefonlar, tabletler veya giyilebilir cihazlarda doğrudan çalışan bir mobil veri tabanı Apache 2.0 lisansı
SnapKit https://github.com/SnapKit/SnapKit
Hazırlayanlar: Robert Payne (@robertjpayne) ve diğer katkıda bulunanlar
SnapKit, iOS ve OS X üzerinde Otomatik Düzeni kolaylaştırmaya yarayan bir Alana Özgü Dildir MIT Lisansı
SDWebImage https://github.com/rs/SDWebImage
Telif Hakkı (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com
UIImageView kategorisi olarak ön bellek desteğine sahip senkronize olmayan görüntü indirici MIT Lisansı
PromiseKit https://github.com/mxcl/PromiseKit
Telif Hakkı 2016-güncel, Max Howell; mxcl@me.com
Swift ve ObjC için taahhütlerin (promise) uygulanması MIT Lisansı
SwiftFormat https://github.com/nicklockwood/SwiftFormat
Telif Hakkı (c) 2016 Nick Lockwood
Swift kodunun yeniden biçimlendirilmesi için bir kod kitaplığı ve komut satırı biçimlendirme aracı MIT Lisansı
Tealium Swift https://github.com/Tealium/tealium-swift Etiket yöneticisini iOS uygulamalarına entegre etmeye yarayan Tealium SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) Tealium özel Lisans
"Önceki sürüm bölümünde" belirtildiği şekilde https://github.com/Tealium/tealium-swift/blob/master/LICENSE.txt

MIT Lisans şartları:

İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımın sağlandığı kişilere de aynılarını yapma izni verme hakkı verilmiştir: Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin bildirimi, Yazılımın tüm kopyalarına veya önemli bölümlerine eklenecektir.
YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Apache 2.0 Lisans şartları:

Yazılımın, ihracat kısıtlamalarına tabi olabilecek kriptografik işlevler içerebileceğini kabul eder ve (i) Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan, Suriye veya Kırım bölgesi dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ekonomik yaptırımlarına tabi olan bir yargı bölgesinde bulunmadığınızı, (ii) herhangi bir ABD hükümeti kara listesinde (ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından uygulanan Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenmiş Kişiler Listesi veya Konsolide Yaptırımlar Listesi veya ABD Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan Reddedilen Gerçek veya Tüzel Kişiler Listesi dahil) ("Yaptırım Uygulanan Kişi") yer alan bir kişi olmadığınızı ya da (iii) bir Yaptırım Uygulanan Kişinin kontrol ettiği veya %50'sine ya da daha fazlasına sahip olduğu bir kuruluş olmadığınızı beyan ve garanti edersiniz. ABD Ticaret Bakanlığının ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da diğer geçerli ülkelerin diğer kurum veya makamlarının tüm ihracat, yeniden ihracat ve ithalat kısıtlamalarına uymayı kabul edersiniz. Ayrıca, Yazılım'ı herhangi bir Yasaklı Ülkeye doğrudan veya dolaylı olarak ya da söz konusu kısıtlamaları veya düzenlemeleri ihlal edecek başka herhangi bir şekilde devretmemeyi veya devredilmesi konusunda yetki vermemeyi de kabul edersiniz.

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans"); bu dosyayı Lisans'a uygun haller dışında kullanamazsınız. Lisans'ın bir kopyasını http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden edinebilirsiniz. Geçerli kanunlarca gerekli olmadığı ya da yazılı olarak kabul edilmediği müddetçe Lisans kapsamında dağıtılan yazılım, sarih veya zımni HİÇBİR TÜRDE HİÇBİR GARANTİ YA DA KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisans kapsamında izin verilenleri ve sınırlamaları yöneten amir dil için Lisans'a bakın.

Canon Fotoğraf Rehberi sürüm 5.0 ve Android'de bulunan sonraki sürümlerinde aşağıdaki Açık Kaynaklı Yazılımları kullanılmaktadır:

Ad Uygun olduğu durumda bağlantı ve telif hakkı bildirimleri Açıklama Lisans Türü ve bir kopyası
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Android Destek Kitaplığı Paketleri https://developer.android.com/reference/android/support/classes Kullanılan paketler - design, appcompat, recyclerview, cardview, palette, constraint Apache 2.0 lisansı
Dagger https://github.com/google/dagger Android ve Java için hızlı bir bağımlılık enjektörü (dependency injector). Apache 2.0 lisansı
Retrofit https://github.com/square/retrofit
Telif Hakkı 2013 Square, Inc.
Android ve Square, Inc tarafından geliştirilen Java için tip güvenlikli HTTP istemcisi Apache 2.0 lisansı
Retrofit Adapter https://github.com/JakeWharton/retrofit2-rxjava2-adapter Retrofit 2 için bir RxJava 2 CallAdapter.Factory uygulaması Apache 2.0 lisansı
OKHTTP https://github.com/square/okhttp Android ve Java uygulamaları için bir HTTP+HTTP/2 istemcisi. Apache 2.0 lisansı
Picasso https://github.com/square/picasso
Telif Hakkı 2013 Square, Inc.
Android için güçlü bir görüntü indirme ve ön belleğe alma kitaplığı Apache 2.0 lisansı
AHBottomNavigation https://github.com/aurelhubert/ahbottomnavigation
Android için AHBottomNavigation kitaplığı
Telif Hakkı (c) 2017 Aurelien Hubert (http://github.com/aurelhubert).
Malzeme Tasarımından Alt Navigasyon kılavuzlarının davranışını üretmeye yarayan bir kitaplık Apache 2.0 lisansı
Material-ViewPagerIndicator https://github.com/ronaldsmartin/Material-ViewPagerIndicator
Telif Hakkı 2016 Ronald Martin
Malzeme Tasarımı animasyonlarına sahip nokta tabanlı Android ViewPager göstergesi Apache 2.0 lisansı
ShimmerLayout https://github.com/team-supercharge/ShimmerLayout
Telif Hakkı 2017 Supercharge
Supercharge tarafından geliştirilen Android uygulamaları için bellek verimli parıltı efekti. Apache 2.0 lisansı
RxJava https://github.com/ReactiveX/RxJava
Telif Hakkı (c) 2016-geçerli, RxJava'ya Katkıda Bulunanlar.
Java VM için gözlemlenebilir dizileri kullanarak senkronize olmayan ve olay tabanlı programlar oluşturmaya yarayan bir kitaplık. Apache 2.0 lisansı
RXAndroid https://github.com/ReactiveX/RxAndroid
Telif Hakkı 2015 RxAndroid yazarları
Android için RxJava bağlantıları. Apache 2.0 lisansı
Kotlin https://github.com/JetBrains/kotlin Kotlin Programlama Dili Apache 2.0 lisansı
Timber https://github.com/JakeWharton/timber
Telif Hakkı 2013 Jake Wharton
Android'in normal Günlük sınıfına ek olarak yardımcı program sağlayan küçük, genişletilebilir API'sı bulunan bir günlük oluşturucusu. Apache 2.0 lisansı
jUnit https://junit.org/junit4/license.html
Telif Hakkı © 2002-2018 JUnit. Tüm Hakları Saklıdır.
JUnit, tekrarlanabilir testler yazmaya yarayan basit bir altyapıdır. Eclipse Public Lisansı - v 1.0
Android Test Çalıştırıcı https://developer.android.com/reference/android/support/test/runner/package-summary Bir Android test çalıştırıcı Apache 2.0 lisansı kapsamındaki belge. Lisans belgeleri dışında aksi belirtilmedikçe diğer tüm içerikler Creative Commons Attribution 2.5 lisansı kapsamında lisanslanmıştır: https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode
Espresso https://developer.android.com/reference/android/support/test/espresso/package-summary Espresso; kısa, muhteşem ve güvenilir Android UI testleri yazmak için kullanılır Apache 2.0 lisansı
Realm https://github.com/realm/realm-java
Bu proje, Katkıda Bulunan Davranış Kuralı Anlaşmasına tabidir. Buna katıldığınızda bu kurala uymanız beklenir. Lütfen kabul edilemez davranışları info@realm.io adresine bildirin.
Realm, SQLite ve ORM'ler yerine geçebilecek bir mobil veri tabanıdır Apache 2.0 lisansı
Tealium Android https://github.com/Tealium/tealium-android Etiket yöneticisini Android uygulamalarına entegre etmeye yarayan Tealium SDK (Yazılım Geliştirme Kiti) Tealium özel Lisans
"Önceki sürüm bölümünde" belirtildiği şekilde https://github.com/Tealium/tealium-android/blob/master/LICENSE.txt
Crashlytics https://try.crashlytics.com/
Telif Hakkı 2002 © The Codehaus. Tüm Hakları Saklıdır.
Telif Hakkı © 2007 Free Software Foundation, Inc.
Çökme raporlama sistemi Hizmet Koşulları
 
Veri İşleme ve Güvenlik Şartları

Fabric Açık Kaynak Bağımlılıkları Lisans Listesi: Creative Commons lisansı kapsamındaki Javascript, Apache, lisanssız https://fabric.io/licenses/javascript ve https://fabric.io/licenses/android_plugin adresinde bulunan GNU LESSER GENERAL PUBLIC LİSANSI ve Codehaus Classworlds lisansı kapsamındaki Android Tooling
BSD 3-Clause Lisansı

BSD 3-Clause Lisansı

Değişiklik olsun veya olmasın, kaynak ve ikili değer biçiminde yeniden dağıtıma ve kullanıma izin verilir; bunun için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi şarttır:

1. Kaynak kodunun yeniden dağıtımında yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve aşağıdaki sorumluluk reddi muhafaza edilmelidir.

2. İkili değer biçimindeki yeniden dağıtımlarda yukarıdaki telif hakkı bildirimi, işbu koşullar listesi ve dağıtımla birlikte sunulan belgelerdeki ve/veya diğer materyallerdeki aşağıdaki sorumluluk reddi çoğaltılmalıdır.

3. Telif hakkı sahiplerinin adı veya bunlara katkıda bulunanların adları, önceden özel yazılı izin olmadan, bu yazılımdan türetilen ürünlerin onaylanması veya tanıtılması amacıyla kullanılamaz.

İŞBU YAZILIM, TELİF HAKKI SAHİPLERİ VE BUNLARA KATKIDA BULUNANLAR TARAFINDAN "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR VE TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİ REDDEDİLMEKTEDİR. TELİF HAKKI SAHİBİ VEYA KATKIDA BULUNANLARI, ZARAR OLASILIĞI KENDİLERİNE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BU YAZILIM'IN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN, SORUMLULUK KURAMINA (SÖZLEŞME, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİL ŞEKLİNDE) (İHMAL VEYA DİĞER SORUMLULUKLAR DAHİL) BAKILMAKSIZIN VE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DOĞAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLARDAN (İKAME MAL VEYA HİZMETLERİN TEDARİKİ, KULLANIM, VERİ VEYA KAR KAYBI YA DA İŞ KESİNTİSİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Apache 2.0

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslı olarak bu dosyayı Lisans'a uygun haller dışında kullanamazsınız. Lisans'ın bir kopyasını http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 adresinden edinebilirsiniz

Geçerli kanunlarca gerekli olmadığı ya da yazılı olarak kabul edilmediği müddetçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım, açık veya örtük HİÇBİR TÜRDE HİÇBİR GARANTİ YA DA KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisans kapsamında izin verilenleri ve sınırlamaları yöneten amir dil için Lisans'a bakın.

Eclipse Public Lisansı - v 1.0

EKLİ PROGRAM, İŞBU ECLIPSE PUBLIC LİSANSI'NIN ("SÖZLEŞME") ŞARTLARI KAPSAMINDA SUNULUR. PROGRAMIN HER TÜRLÜ KULLANIMI, YENİDEN OLUŞTURULMASI VEYA DAĞITIMI, ALICININ İŞBU SÖZLEŞME'Yİ KABULÜNÜ TEŞKİL EDER.

1. AÇIKLAMALAR

"Katkı" şu anlama gelir:

a) ilk Katkıda Bulunan durumunda ilk kod ve işbu Sözleşme kapsamında dağıtılan belgeler ve

b) her bir sonraki Katkıda Bulunan durumunda:

i) Program değişiklikleri ve

ii) Program eklentileri;

bu tür Program değişiklikleri ve/veya eklentileri belirli bir Katkıda Bulunan'dan çıktığında ve onun tarafından dağıtıldığında. Bir Katkı, bir Katkıda Bulunan'ın kendisi veya bu Katkıda Bulunan adına hareket eden herhangi bir kişi tarafından Program'a eklenmişse bu, söz konusu Katkıda Bulunan'dan "çıkmış" olur. Katkılar, (i) kendi lisans sözleşmeleri kapsamında Programla birlikte dağıtılan yazılımın ayrı modülleri olan ve (ii) Programın türev eserleri olmayan Program eklentilerini içermez.

"Katkıda Bulunan", Program'ın dağıtımını yapan herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir.

"Lisanslı Patentler", Katkı'nın tek başına veya Program'la birleştirildiğinde kullanımı veya satışı ile ister istemez ihlal edilen, bir Katkıda Bulunan tarafından lisanslanabilir patent hak talepleri anlamına gelir.

"Program", işbu Sözleşme'ye uygun olarak dağıtılan Katkılar anlamına gelir.

"Alıcı", tüm Katkıda Bulunanlar dahil, işbu Sözleşme kapsamında Program'ı alan herhangi bir kişi anlamına gelir.

2. HAKLARIN VERİLMESİ

a) İşbu Sözleşme'nin şartlarına tabi olarak, her bir Katkıda Bulunan, kaynak kodu ve hedef kod biçiminde, bu türev eserlerin ve varsa bu Katkıda Bulunan'ın Katkısı'nı yeniden oluşturmak, türev eserlerini hazırlamak, halka açık olarak görüntülemek, halka açık olarak gerçekleştirmek, dağıtmak ve alt lisansını vermek için Alıcı'ya münhasır olmayan, dünya genelinde, telifsiz bir telif hakkı lisansı verir.

b) İşbu Sözleşme'nin şartlarına tabi olarak, her bir Katkıda Bulunan, kaynak kodu ve hedef kod biçiminde, varsa bu Katkıda Bulunan'ın Katkısı'nı oluşturmak, kullanmak, satmak, satışa sunmak, ithalatını yapmak ve başka şekilde devretmek için Alıcı'ya Lisanslı Patentler kapsamında münhasır olmayan, dünya genelinde, telifsiz bir patent lisansı verir. Katkı'nın Katkıda Bulunan tarafından eklendiği sırada, söz konusu Katkı eklemesinin Lisanslı Patentler kapsamındaki Program ve Katkı kombinasyonuna neden olması durumunda bu patent lisansı, söz konusu kombinasyon için geçerli olacaktır. Patent lisansı, Katkı'yı içeren diğer kombinasyonlar için geçerli olmayacaktır. Tek başına hiçbir donanım, bunun altında lisanslanmaz.

c) Her bir Katkıda Bulunan, lisansı burada belirtilen kendi Katkıda Bulunanları'na verse dahi Alıcı, Program'ın patenti veya başka herhangi bir kuruluşun diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğine dair herhangi bir Katkıda Bulunan tarafından hiçbir garanti verilmediğini anlar. Her bir Katkıda Bulunan, fikri mülkiyet haklarının veya başka hakların ihlaline bağlı olarak başka herhangi bir kuruluş tarafından bulunulan hak taleplerine ilişkin olarak Alıcı'ya karşı her türlü sorumluluğu reddeder. Bu kapsamda verilen lisans ve hakların kullanılmasının bir koşulu olarak varsa gerekli diğer fikri mülkiyet haklarını güvence altına alma konusunda sadece Alıcı sorumluluk üstlenir. Örneğin, Alıcı'nın Program'ın dağıtımını yapmasını sağlamak için bir üçüncü taraf patent lisansı gerekli olursa Program'ın dağıtımını yapmadan önce söz konusu lisansı almak Alıcı'nın sorumluluğudur.

d) Her bir Katkıda Bulunan (bilgisi dahilinde), işbu Sözleşme'de belirtilen telif hakkı lisansını vermek için varsa Katkısı'nda yeterli telif hakkına sahip olduğunu beyan eder.

3. GEREKLİLİKLER

Bir Katkıda Bulunan, şu şartlarla, kendi lisans sözleşmesi kapsamında hedef kodda Program'ın dağıtımını yapmayı seçebilir:

a) işbu Sözleşme'nin koşul ve şartları ile

b) lisans sözleşmesine uyması:

i) tüm Katkıda Bulunanlar adına, zapta karşı teminat ve ihlal etmeme garanti veya koşulları ile ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk garanti veya koşulları dahil olmak üzere sarih ve zımni tüm garanti ve koşulları etkili bir şekilde reddetmesi;

ii) tüm Katkıda Bulunanları, kar kayıpları gibi doğrudan, dolaylı, özel, arızi ve netice kabilinden doğan zararlar dahil olmak üzere tüm zararların sorumluğundan hariç tutması;

iii) işbu Sözleşme'den farklı olan hükümlerin söz konusu Katkıda Bulunan tarafından tek başına sunulduğunu ve başka herhangi bir tarafça sunulmadığını beyan etmesi ve

iv) Program'ın kaynak kodunun söz konusu Katkıda Bulunan tarafından sunulduğunu beyan etmesi ve bunun, yazılım değişimi için geleneksel olarak kullanılan bir ortamda veya ortam aracılığıyla makul bir şekilde nasıl elde edileceği konusunda lisans alanları bilgilendirmesi.

Program, kaynak kod biçiminde kullanıma sunulduğunda:

a) işbu Sözleşme kapsamında kullanıma sunulmalı ve

b) işbu Sözleşme'nin bir kopyası, Program'ın her bir kopyası ile birlikte sunulmalıdır.

Katkıda Bulunanlar, Program kapsamında yer alan telif hakkı bildirimlerini çıkaramaz veya değiştiremezler.

Her bir Katkıda Bulunan kendisini, sonraki Alıcıların Katkı'nın yaratıcısını tanımlamasına makul bir şekilde izin verecek biçimde, varsa kendi Katkısının yaratıcısı olarak tanımlamalıdır.

4. TİCARİ DAĞITIM

Yazılım'ın ticari dağıtıcıları; son kullanıcı, iş ortakları ve benzerleri ile ilgili belirli sorumlulukları kabul edebilir. İşbu lisans, Program'ın ticari kullanımını kolaylaştırmaya yönelik olsa da Program'ı ticari bir ürün sunumuna dahil eden Katkıda Bulunan, bunu diğer Katkıda Bulunanlar için potansiyel sorumluluk teşkil etmeyecek şekilde yapmalıdır. Dolayısıyla bir Katkıda Bulunan, Program'ı ticari bir ürün sunumuna dahil ederse söz konusu Katkıda Bulunan ("Ticari Katkıda Bulunan") her bir Katkıda Bulunan'ı, bir üçüncü tarafça Tazmin Edilen Katkıda Bulunan aleyhine başlatılan talep, dava ve diğer yasal işlemlerden doğan her türlü zarar, hasar ve maliyete (topluca "Zararlar") karşı savunmayı ve tazmin etmeyi (söz konusu Ticari Katkıda Bulunan'ın ticari bir ürün sunumunda Program'ın dağıtımıyla bağlantılı eylem veya ihmallerinin neden olduğu ölçüde) işbu belgeyle kabul eder. İşbu bölümdeki yükümlülükler, fiili veya fikri mülkiyet ihlali iddiası ile ilgili talepler veya Zararlar için geçerli değildir. Tazmin Edilen Katkıda Bulunan, buna hak kazanabilmek için a) Ticari Katkıda Bulunan'ı söz konusu talep hakkında yazılı olarak derhal bilgilendirmeli ve b) Ticari Katkıda Bulunan'ın, savunmada ve ilgili uzlaşma müzakerelerindeki Ticari Katkıda Bulunan ile işbirliği yapmasına ve onu kontrol etmesine olanak sağlamalıdır. Tazmin Edilen Katkıda Bulunan, masrafları kendisine ait olmak üzere bu tür bir hak talebine katılabilir.

Örneğin, bir Katkıda Bulunan, Programı ticari ürün teklifi olan X Ürününe dahil edebilir. Bunun üzerine Katkıda Bulunan, Ticari Katkıda Bulunan olur. Söz konusu Ticari Katkıda Bulunan, X Ürünü ile ilgili garantileri sunar veya performans taleplerinde bulunur, söz konusu Ticari Katkıda Bulunan bu performans talepleri ve garantilerden tek başına sorumludur. İşbu bölüm kapsamında Ticari Katkıda Bulunan, işbu performans hak talep ve garantileri ile ilgili olarak diğer Katkıda Bulunanlar'a karşı hak taleplerini savunmak zorunda olacaktır ve bir mahkeme başka herhangi bir Katkıda Bulunan'ın sonuç olarak hasarları ödemesini zorunlu kılarsa Ticari Katkıda Bulunan, bu hasarları ödemelidir.

5. GARANTİ VERMEME

İŞBU SÖZLEŞMEDE AÇIKÇA BELİRTİLENLER DIŞINDA, PROGRAM; ZAPTA KARŞI TEMİNAT, İHLAL ETMEME, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ VEYA KOŞULLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİ VEYA KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. Her bir Alıcı, Program'ın kullanımı ve dağıtımının uygunluğunun belirlenmesinden münferiden sorumludur ve program hatalarının risk ve maliyetleri, geçerli kanunlara uyum, veri kaybı, program kaybı veya ekipman kaybı veya hasarı ve çalışmama veya çalışma kesintisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işbu Sözleşme kapsamındaki hakların kullanılmasıyla ilişkili tüm riskleri kabul eder.

6. SORUMLULUK REDDİ

İŞBU SÖZLEŞME'DE AÇIKÇA BELİRTİLMEDİKÇE, ALICI VEYA KATKIDA BULUNANLAR, ZARAR OLASILIĞI KENDİLERİNE BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE PROGRAM'IN KULLANIMINDAN VEYA DAĞITIMINDAN YA DA BU KAPSAMDA VERİLEN HAKLARIN KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN, SORUMLULUK KURAMINA (SÖZLEŞME, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA HAKSIZ FİİL ŞEKLİNDE) (İHMAL VEYA DİĞER SORUMLULUKLAR DAHİL) BAKILMAKSIZIN VE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE DOĞAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLARDAN (KAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) SORUMLU OLMAYACAKTIR.

7. GENEL

Geçerli kanun kapsamında işbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz olursa bu durum, işbu Sözleşme'nin geri kalan şartlarının geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu hüküm, Sözleşme'nin taraflarınca başka eylemde bulunulmaksızın söz konusu hükmü geçerli ve uygulanabilir hale getirmek için gerekli olduğu asgari ölçüde yeniden düzenlenecektir.

Alıcı, herhangi bir kuruluşa karşı, Program'ın (Program'ın diğer yazılım veya donanımlarla kombinasyonu hariç) söz konusu Alıcı'nın patentini/patentlerini ihlal ettiğini ileri sürerek patent davası (bir davadaki çapraz talep veya karşı talep dahil) açtığı takdirde bu Alıcı'nın Madde 2(b) kapsamındaki hakları, söz konusu davanın açıldığı tarih itibariyle sona erecektir.

Alıcı işbu Sözleşme'nin önemli koşul veya şartlarına uymadığı ve bunlara uymadığının farkında olduktan sonra makul bir sürede bunu gidermediği takdirde Alıcı'nın işbu Sözleşme kapsamındaki tüm hakları sona erecektir. Alıcı'nın işbu Sözleşme kapsamındaki tüm hakları sona erdiği takdirde Alıcı, uygulanabilmesi için makul olan en kısa sürede Program'ın kullanımını ve dağıtımını durdurmayı kabul eder. Ancak Alıcı'nın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri ve Program ile ilgili olarak Alıcı tarafından verilen tüm lisanslar devam eder ver geçerliliğini korur.

Herkesin işbu Sözleşme'yi kopyalamasına ve kopyalarını dağıtmasına izin verilir ancak tutarsızlıktan kaçınmak amacıyla Sözleşme telif hakkı ile korunur ve yalnızca aşağıdaki şekilde değiştirilebilir. Sözleşme Vekili, muhtelif zamanlarda işbu Sözleşme'nin yeni versiyonlarını (revizyonlar dahil) yayınlama hakkını saklı tutar. Sözleşme Vekili dışında hiç kimse işbu Sözleşme'yi değiştirme hakkına sahip değildir. Eclipse Foundation, ilk Sözleşme Vekili'dir. Eclipse Foundation, Sözleşme Vekili olarak hizmet etme sorumluluğunu uygun bir bağımsız kuruluşa devredebilir. Sözleşme'nin her bir yeni versiyonuna ayırt edici bir versiyon numarası verilecektir. Program (Katkılar dahil), kapsamına alınan Sözleşme'nin versiyonuna tabi olarak her zaman dağıtılabilir. Ayrıca, Sözleşme'nin yeni bir versiyonu yayınlandıktan sonra Katkıda Bulunan, bu yeni versiyon kapsamında Program'ın (Katkıları dahil) dağıtımını yapmayı seçebilir. Yukarıdaki 2(a) ve 2(b) numaralı maddelerde açıkça belirtilenler dışında Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir Katkıda Bulunan'ın fikri mülkiyet haklarını veya lisanslarını açıkça, zımni olarak, itiraz hakkının düşmesi yoluyla veya başka bir şekilde alamaz. İşbu Sözleşme kapsamında açıkça verilmeyen Program'daki tüm haklar saklıdır.

İşbu Sözleşme, New York Eyaleti kanunlarına ve Amerika Birleşik Devletleri'nin fikri mülkiyet kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme'nin hiçbir tarafı, davadan sonra bir yıldan fazla süreyle işbu Sözleşme kapsamında yasal dava açamaz. Taraflar, dava ile sonuçlanan jüri duruşması haklarından feragat ederler.

5.0 sürümünden önceki Canon Fotoğraf Rehberi sürümleri, aşağıdaki koşul ve şartlarda aşağıdaki OSS'yi içerir:

1. iOS/Swift için Keychain helper OSS, MIT Lisans Telif Hakkı (c) 2015 Marketplacer kapsamında lisanslıdır. OSS'nin ve lisansın bir kopyasına https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE adresinden ulaşabilirsiniz

İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


2. ObjectMapper OSS, MIT Lisansı (MIT) Telif Hakkı (c) 2014 Hearst kapsamında lisanslıdır. OSS'nin ve lisansın bir kopyasına https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE adresinden ulaşabilirsiniz

İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


3. Alamofire OSS. OSS'nin ve lisansın bir kopyasına https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE adresinden ulaşabilirsiniz

Telif Hakkı (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


4. Bond OSS. OSS'nin ve lisansın bir kopyasına https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE adresinden ulaşabilirsiniz

Telif Hakkı (c) 2015-2016 Bond


İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIMIN KULLANILMASI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


5. UICollectionViewLeftAlignedLayout OSS, https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE kapsamında lisanslıdır

Telif Hakkı (c) 2014 Giovanni Lodi


İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


6. RFQuiltLayout OSS, https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md kapsamında lisanslıdır

Telif Hakkı (c) 2012 ITV LLC


İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


7. ICSPullToRefresh OSS, https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE kapsamında lisanslıdır

Telif Hakkı (c) 2015 Lei Wang


İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:


Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.


YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ; AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIM'IN KULLANILMASI VEYA YAZILIM'LA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN HİÇBİR DURUMDA SORUMLU OLMAYACAKTIR.


8. Fabric OSS, http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 kapsamında lisanslıdır ve bu adresten lisans kopyası edinilebilir

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslı olarak bu dosyayı Lisans'a uygun haller dışında kullanamazsınız.


Geçerli kanunlarca gerekli olmadığı ya da yazılı olarak kabul edilmediği müddetçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım, açık veya örtük HİÇBİR TÜRDE HİÇBİR GARANTİ YA DA KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır.
Lisans kapsamında izin verilenleri ve sınırlamaları yöneten amir dil için Lisans'a bakın.


9. Tealium OSS, https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt Lisans Sözleşmesi kapsamında lisanslıdır

Apache Lisansı, Sürüm 2.0 ("Lisans") kapsamında lisanslı olarak bu dosyayı Lisans'a uygun haller dışında kullanamazsınız.


Geçerli kanunlarca gerekli olmadığı ya da yazılı olarak kabul edilmediği müddetçe, Lisans kapsamında dağıtılan yazılım, açık veya örtük HİÇBİR TÜRDE HİÇBİR GARANTİ YA DA KOŞUL OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" dağıtılır. Lisans kapsamında izin verilenleri ve sınırlamaları yöneten amir dil için Lisans'a bakın.


Tealium Inc. ("Tealium," "Bizim," "Biz" veya "Bizi") şirketine ait olan ve bu şirket tarafından lisanslanan Tealium iOS Library'ye ("Yazılım") olan ilginizden dolayı teşekkür ederiz. Yazılım kullanımınız ve Yazılıma erişiminiz ile ilgili şart ve koşulları içeren bu lisans sözleşmesini ("Sözleşme") dikkatli bir şekilde okuyun


Doğrudan rakibimiz olmanız durumunda, Bizim yazılı iznimiz olmadan Yazılıma erişemezsiniz. Ayrıca, hiçbir ürünümüzün ve hizmetimizin kullanılabilirliğini, performansını veya işlevselliğini takip etmek için ya da diğer değerlendirme veya rekabete dayanan amaçlar için Yazılıma erişemezsiniz.


BU YAZILIMI İNDİREREK VEYA BU SÖZLEŞMEYİ REFERANS ALAN TEALIUM TARAFINDAN SAĞLANAN SİPARİŞ FORMLARINI KULLANARAK BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI OLDUĞUNUZU VE UYDUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ. BU SÖZLEŞMEYE BİR ŞİRKET VEYA DİĞER BİR YASAL OLUŞUM ADINA GİRİYORSANIZ BU OLUŞUMU VE İŞTİRAKLERİNİ BU SÖZLEŞMEYE BAĞLAMA YETKİNİZ OLUR; SÖZLEŞMEDEKİ "SİZ" VE "SİZİN" TERİMLERİ BU OLUŞUMU VE OLUŞUMUN İŞTİRAKLERİNİ ATFEDER. BU TÜR BİR YETKİYE SAHİP DEĞİLSENİZ YA DA BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARINI KABUL ETMİYORSANIZ YAZILIMI KULLANMAMALISINIZ.


Bu Sözleşmeyi yukarıda belirtildiği gibi kabul ettiğinizde, Yazılımı kullanma lisansınızın devresi ("Devre") başlar ve aşağıdaki "İptal ve Fesih" bölümünün hükümlerine bağlı olarak sonlandırılana kadar devam eder. Bu devre süresince, Yazılımı kullanarak aşağıdakileri yapabilmeniz için özel olmayan, devredilemeyen, telifsiz, sınırlı bir lisans (alt lisans verme hakkı olmadan) sağlanır:


Tealium ürün ve hizmetleriyle birlikte kullanılmak üzere tasarlanan yazılım uygulamaları ve işlevleri geliştirme;
Tealium ürün ve hizmetleri ile yazılım uygulamanız arasındaki uyumluluğu sağlamak için kalite güvencesi testi yapma; ve
Tealium ürün ve hizmetleri ile yazılım uygulamanız arasındaki uyumluluk sorunlarını gidermek için destek testi yapma.Bunların yanı sıra Tealium, yalnızca bu Sözleşme kadar Tealium'un haklarını koruyan şartlara sahip bir son kullanıcı lisans sözleşmesi kapsamında, doğrudan veya birden fazla seviyedeki dağıtıcılar ve Son kullanıcılarınız aracılığıyla, bu Sözleşme ile geliştirdiğiniz entegrasyona sahip uygulamaları pazarlama, yeniden üretme ve dağıtma imkanı sağlayan; özel olmayan, devredilemeyen, telifsiz, sınırlı ve dünya çapında geçerli bir lisans sağlar (alt lisans verme hakkı olmadan).

Biz bu Yazılıma başka bir hak tanımamaktayız. Bu Yazılımı yalnızca Devre süresince kullanabilirsiniz; bu Sözleşme kapsamında açık bir biçimde verilmeyen tüm hakları saklı tutarız; şahsa bağlı oluşan hukuki engel veya tam tersi bir durum fark etmeksizin bu bölümde hiçbir zımni hak veya diğer hak türleri verilmemektedir. Bu işlemleri yapamazsınız: (i) Yazılımı kopyalayamazsınız veya yeniden üretemezsiniz (kabul edilebilir arşivleme amaçları dışında); (ii) Yazılımın hiçbir türetilmiş eserini değiştiremez veya oluşturamazsınız; (iii) Yazılımı kaynak koduna dönüştüremez, parçalarına ayıramaz veya üzerinde ters mühendislik işlemi gerçekleştiremezsiniz (yürürlükteki kanunların açık bir şekilde izin verdiği ölçü haricinde) veya (iv) Yazılımdaki hiçbir ticari markayı, logoyu, telif hakkını veya diğer mülkiyet bildirimlerini, açıklama yazılarını, sembolleri ve etiketleri kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz. Bununla birlikte, Yazılımı hiçbir yasal olmayan veya yetkisiz amaç için kullanamazsınız.

Tealium, Yazılımdaki ve Yazılımın türetilmiş eserlerindeki tüm başlık, sahiplik ve Fikri Mülkiyet Haklarını elinde tutar. "Fikri Mülkiyet Hakları"; tüm patent, telif hakkı, ticaret sırrı, ticari marka ve manevi haklar dahil olmak üzere diğer mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları anlamına gelmektedir. Yazılım, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları ve uluslararası anlaşmalar tarafından korunmaktadır. Sizin sağladığınız veya Yazılım ile ilişkisi olan diğer taraflarca sağlanan tüm tavsiyelere, geliştirme taleplerine, geri bildirimlere, önerilere veya diğer bilgilere sahip olduğumuzu kabul edersiniz. Bu Sözleşmede açıkça verilen kullanım lisansları dışında, bu Sözleşme veya Sözleşme performansı Bizden Size hiçbir Tealium fikri mülkiyetini devretmez.

Genel Koşullar ve Kısıtlamalar
Yazılımı kullanımınız Sizin sorumluluğunuzdadır.
Tealium'un Size Yazılım desteği ya da Yazılımla ilgili güncellemeler veya hata düzeltmeleri ("Güncellemeler") sağlamak zorunda olmadığını kabul edersiniz. Tealium, kendi takdirine bağlı olarak Size Güncellemeler sağlarsa bu Güncellemeler Yazılımın bir parçası sayılır ve bu Sözleşmenin koşullarına tabi olur.
Tealium'dan açıkça yazılı izin alınmadığı sürece, Yazılıma erişmemeyi ya da yazılımın hiçbir parçasını veya özelliğini yeniden üretmemeyi, çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, yeniden satmamayı veya kötüye kullanmamayı kabul edersiniz.

Garantisizlik
YAZILIM, "OLDUĞU ŞEKİLDE" VE "HAZIR BİR ŞEKİLDE" TEMELİNE DAYANMAKTADIR. TEALIUM; TİCARETE ELVERİŞLİLİK GARANTİSİ, BELİRLİ BİR AMACA VEYA BAŞLIĞA UYGUNLUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM, DOĞRULUK VEYA HAKLARIN İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAK KAYDIYLA AÇIKÇA VE ZIMNİ BİR ŞEKİLDE VERİLEN TÜM GARANTİLERİ VE KOŞULLARI AÇIKÇA REDDEDER. TEALIUM, YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLAMAMAK KAYDIYLA HİZMETİN ÖZEL TALEPLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI; HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINI; YAZILIM KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLEN SONUÇLARIN EKSİKSİZ, DOĞRU VEYA GÜVENİLİR OLACAĞINI; YAZILIM ARACILIĞIYLA SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR ÜRÜNÜN, HİZMETİN, BİLGİNİN YA DA DİĞER MATERYALLERİN KALİTESİNİN BEKLENTİLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI YA DA YAZILIMDAKİ HERHANGİ BİR HATANIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
KÂR KAYBI, İTİBAR KAYBI, KULLANIM, KULLANIM KAYBI, VERİ KAYBI VEYA GAYRİ MADDİ KAYIPLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA HİÇBİR DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, NİHAİ VEYA CEZAİ ZARARDAN (TEALIUM, BU OLASI HASARLARLA İLGİLİ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE); YAZILIMI KULLANIMDAN VEYA KULLANAMAMAKTAN DOLAYI OLUŞAN ZARARLARDAN; YAZILIMDAN VEYA YAZILIM ARACILIĞIYLA YAPILAN İŞLEMLER, ALINAN MESAJLAR, SATIN ALINAN VEYA ELDE EDİLEN MALLAR, VERİLER, BİLGİLER VEYA HİZMETLER NEDENİYLE OLUŞAN İKAME MALLARIN TEDARİK MASRAFINDAN; İLETİŞİM VEYA VERİLERİNİZİN DEĞİŞTİRİLMESİNDEN YA DA BUNLARA YASAL OLMAYAN BİR ŞEKİLDE ERİŞİLMESİNDEN; YAZILIMDAKİ TÜM ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN AÇIKLAMA VEYA HAREKETLERİNDEN VE HESABINIZIN SONLANDIRILMASI VEYA YAZILIM İLE İLGİLİ TÜM KONULAR DAHİL OLMAK ÜZERE TEALIUM'UN SORUMLU OLMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ.
BURADA BELİRTİLENLERİN AKSİNE OLAN HERHANGİ BİR DURUMA BAKILMAKSIZIN, YAZILIMDAN ÇIKAN VEYA YAZILIM İLE İLGİLİ OLAN ZARARLAR İÇİN (HERHANGİ BİR SEBEPLE ÇIKAN VE EYLEMİN BİÇİMİ GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMAKSIZIN) TEALIUM'UN SİZE OLAN SORUMLULUĞU HER ZAMAN (1) HAK TALEBİNE SEBEP OLAN OLAYDAN ÖNCEKİ ALTI (6) AYDA ÖDEDİĞİNİZ MİKTARLA VEYA (2) YÜZ ELLİ DOLARLA (150,00 AMERİKAN DOLARI) YA DA BU MİKTARLARDAN DAHA FAZLASI İLE SINIRLIDIR.

İptal ve Fesih
Tealium, kendi takdirine bağlı olarak her zaman herhangi bir sebeple lisansınızı sonlandırabilir.
Takdirinize bağlı olarak bu Sözleşmeyi Tealium'a yazılı bir bildirim ileterek anında sonlandırabilirsiniz.
Bu Sözleşmenin sonlandırılması veya sona ermesi durumunda, sahip olduğunuz veya kontrolünüzde bulunan Yazılımın orijinalini ve tüm kopyalarını kullanmayı derhal kesecek ve imha edeceksiniz. Tealium'un yazılı talebi üzerine, bu Sözleşmenin tüm koşullarına uyduğunuzu bir yazıyla birlikte Tealium'a onaylatacaksınız.
Sözleşmedeki iki taraftan biri esaslı ihlale uğruyorsa ihlal etmeyen taraf, ihlal ettiği iddia edilen tarafa bu ihlalle ilgili yazılı bir bildirim yolladıktan sonra otuz (30) gün içinde ihlalin telafi edilmemesi durumunda ihlale uğrayan taraf bu Sözleşmeyi yazılı bildirimle sonlandırabilir.

Çeşitli
Bu Sözleşme, farklı bir yargı alanındaki yasaların uygulanmasını gerektiren yasal ilke çatışmalarına bakılmaksızın California Eyaleti'nin yasalarına tabi olacaktır. Bu Sözleşmeden doğan veya bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir tartışma ve işlem için San Diego County, California'da bulunan eyalet mahkemelerinin ve California'nın Güney Bölgesi'nde bulunan federal mahkemelerin yasalarını ve mahkeme konumlarının uygunluğunu kabul edersiniz. Tealium'un bu Sözleşmenin herhangi bir hakkı ve koşulunu uygulamada veya yürütmede başarısız olması durumunda bu hak veya koşul feshedilmez. Bu Sözleşme, Siz ve Tealium arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur; Siz ve Tealium arasında yapılan tüm eski sözleşmelerin (Sözleşmenin eski versiyonları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) yerine geçerek Hizmet kullanımınızı yönetir.

Telif hakkı bildirimleri/onayları

Apple, iPad, iPhone ve iPod, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan Apple Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır;
Google, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır.
Android, Google Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Lens Guru Uygulamasını kullanarak hizmetlerin ve/veya Lisanslı Uygulamanın aşağıdaki telif hakkı korumasına uygun olduğunu kabul edersiniz:

1. AndroidAnnotation

Pierre-Yves Ricau tarafından oluşturulan AndroidAnnotations'ın sponsorluğunu eBusinessInformations yürütmektedir.

Bu açık kaynak yazılımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için http://github.com/excilys/androidannotations/wiki adresine gidin

2. AFNETWORKING

MIT Lisansı (MIT)

İşbu sözleşme ile bu yazılım ve beraberindeki belgelerin ("Yazılım") bir kopyasını alan kişilere aşağıdaki koşullara tabi olarak bu Yazılımı kullanma, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma, alt lisans verme ve/veya kopyalarını satma hakları dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Yazılımdan hiçbir kısıtlama olmadan ücretsiz olarak yararlanma ve Yazılımı sağlanan kişilere de aynılarını yapma hakkı verilmiştir:

Yukarıda bahsi geçen telif hakkı bildirimi ve işbu izin, Yazılımın tüm kopyalarına veya büyük bir bölümüne eklenecektir.

YAZILIM; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL YASAĞI GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA SARİH VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMIŞTIR. YAZILIM YAZARLARI VEYA TELİF HAKKI SAHİPLERİ, HİÇBİR DURUMDA AKDİ FİİL, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE YAZILIM, YAZILIMIN KULLANILMASI VEYA YAZILIMLA İLGİLİ DİĞER İŞLEMLERDEN DOĞAN VEYA AYNILARIYLA BAĞLANTILI OLAN HİÇBİR TAZMİNAT TALEBİ, HASAR VEYA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERDEN SORUMLU OLMAYACAKTIR.