Canon, beş baskı ürünü imalat tesisinde elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiye dönüştürüyor

Canon; çok işlevli ofis cihazları, ev tipi mürekkep püskürtmeli ve geniş formatlı mürekkep püskürtmeli yazıcılar gibi temel baskı ürünlerini imal ettiği dört üretim şirketinin bulunduğu beş lokasyonda, 2023’te kullandığı enerjinin tamamını yenilenebilir enerjiye dönüştürdü.

INC-Renewable-Energy-Main-1

Canon Vietnam'ın Thang Long Fabrikasına kurulan güneş panelleri

Canon, baskı ürünlerinin imalatını yaptığı tesislerde kullanılan elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiye dönüştürmek için çalışıyor. Bazı imalat tesislerinin arazisine güneş panelleri kuran Canon, üretim faaliyetlerinde bu panellerden elde edilen yenilenebilir enerjiyi kullanıyor. Yaklaşık 39.000m²’lik kurulum alanına ve 4,48 MW üretim kapasitesine sahip Canon Vietnam'ın Thang Long Fabrikasında, tüm tesisin enerjisinin yaklaşık yüzde 18'i1 Temmuz 2022'de kurulan güneş panellerinden üretiliyor.

Bu girişime ek olarak Canon, yenilenebilir enerjinin çevresel değerini teminat altına alan bir yenilenebilir enerji sertifikası (REC) almaya hak kazandı. Bu sayede şirket, 2023 mali yılında Canon Suzhou, Canon Vietnam (Thang Long Fabrikası ve Tien Son Fabrikası), Canon Hi-Tech Tayland (Ayutthaya Fabrikası) ve Canon Prachinburi Tayland olmak üzere beş lokasyonda dört üretim tesisinde kullanılan enerjinin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerjiye dönüştürebilmeyi başardı.2 Sonuç olarak, bu beş lokasyon da dahil olmak üzere baskı ürünlerinin son montaj tesislerinde3 2023 yılında yenilenebilir enerji kullanım yüzdesi, 2022 yılına göre yaklaşık 5,8 puan artarak yaklaşık %39,5'e yükseldi.

Canon, 2024 yılında yeni güneş panelleri kurmak ve yenilenebilir enerji kullanım oranını artırmak gibi girişimlerle yeşil enerjinin bizzat kendi bünyesinde tedarik edilmesini desteklemeye devam etmeyi planlıyor. Ayrıca Canon, yenilenebilir enerjiyi proaktif olarak kullanmaya ve sürdürülebilir bir toplum yaratmak için çalışmaya da devam edecek.

Net sıfır CO2 emisyonuna ulaşmaya yönelik girişimler

Canon, 1988 yılından bu yana kurumsal felsefesi olan Kyosei doğrultusunda çevreyi korumaya yönelik girişimlerde sürekli ön saflarda yer alıyor. Şirket, 2008 yılından bu yana ürün başına yaşam döngüsündeki CO2 emisyonlarında yıllık bazda ortalama yüzde 3'lük bir iyileşme elde etmek için çalışıyor. 2023 yılına kadar yüzde 44,4'lük (kesinleşmemiş rakamlar) kümülatif bir iyileşme elde eden şirket; 2030 yılına kadar emisyonları 2008 değerine göre yüzde 50 azaltmayı ve 2050 yılına kadar toplumla birlikte çalışarak ürün yaşam döngüleri boyunca CO2 emisyonlarını net sıfıra indirmeyi hedefliyor.

  1. 2023 Mali Yılı Sonuçları
  2. Yenilenebilir enerji kullanım oranı 2022 yılında yaklaşık %58,1 olmuştu.
  3. Canon ürünlerinin performans garantisi için ürün imalatı ve kalite güvence birimlerine sahip üretim tesisleri.