young-people-programme_246009553137672

Imaging for Good Galerisi

Canon'un uluslararası atölyelerinden güçlü fotoğraflar

Canon atölyeleri

Canon, 18-35 yaş aralığındaki gençlerin becerilerini geliştirmelerine ve günlük yaşamı şekillendiren hikayeleri ve sorunları anlatmalarına olanak sağlayan, sokak fotoğrafçılığından görsel hikaye anlatımına uzanan çok sayıda atölye yürütmektedir. Aynı zamanda 13-18 yaş aralığındakiler için de atölyeler düzenliyor ve onlar için önemli olan yerel ve küresel sorunlar hakkında görsel bir söz hakkı edinmeleri için beceriler ve araçlar sağlıyoruz.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri Eylem Kampanyası

Bu atölyelerle Canon, bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği girişimi olan ve herkesin, Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerine yönelik küresel harekete katılmasını hedefleyen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri Eylem Kampanyasını destekler. Kampanya; eylem çağrıları, çok sayıda paydaş katılımı ve yenilikçi, yaratıcı platformlar aracılığıyla Birleşmiş Milletler, ulusal ve yerel yönetimler, gençlik grupları, sivil kuruluşlar, medya ve özel sektörü bir araya getirir. #Act4SDGs

Daha fazlasını öğrenin