Canon, 2050 yılına kadar karbon net sıfır olmayı taahhüt ediyor

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Düşük karbon salınımı yapan bir geleceğe katkıda bulunma

Canon, işletme genelinde CO2 emisyonlarını azaltmak için çalışmaktadır

Hepimiz iklim değişikliğinin gezegenimiz üzerindeki yıkıcı etkisini, özellikle de şiddetli hava olaylarının neden olduğu doğal afetlerin küresel olarak artışı yoluyla yaşıyoruz. Bu, herkesin harekete geçmesi için kritik bir zamandır.

Amacımız, ürünlerimizin çevre üzerindeki etkisini azaltarak küresel çevreyi korumaktır. Ham madde ve parçaların tedariki ve kullanımından operasyonel saha faaliyetlerine ve lojistiğe kadar CO2 emisyonlarımızı azaltmaya odaklandık.

Karbon açısından net sıfır olmak

2050 yılına kadar karbon açısından net sıfır olmayı taahhüt ediyoruz.

Atmosfere saldığımız karbon miktarı, ortadan kalkan miktardan daha az olduğunda "net sıfır" elde edilir.

Bu hedefe ulaşmak için sera gazı (GHG) emisyonlarımızı aktif olarak azaltıyoruz. Emisyonları her bir aşamada azaltmak için tüm ürün yaşam döngüsü boyunca emisyonlarımızı ölçüyoruz.

Hedefimiz, ürün yaşam döngüsü CO2 emisyonlarımızı ürün başına her yıl bir önceki yıla göre %3 azaltmaktır. Bu hedef sürdürülürse 2030 yılına kadar 2008 seviyelerine göre emisyonlarda yaklaşık %50 azalma sağlayacağız.

Şu anda, 2008-2022 yılları arasında ortalama %4,1'lik bir iyileşme kaydederek bu hedefe ulaşma yolunda ilerliyoruz. 2008'den bu yana kümülatif azalma %43'tür.

GREEN

Hedeflerimizi harici olarak doğrulama

2008'den beri bu hedefte ve işimiz genelinde belirlenen diğer hedeflerde önemli ilerleme kaydettik. Taahhüdümüz hiçbir zaman sarsılmadı. Katkılarımızın, düşük karbon salınımı yapan bir topluma katkıda bulunma ve 2050'ye kadar net sıfıra ulaşma hedefimizle uyumlu olup olmadığını kontrol etmek için her zaman uzun vadeli hedeflerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz.

Sadece kendi tahminlerimize ve katkılarımıza bakmak yeterli değildir. En yeni iklim bilimi bulguları doğrultusunda geliştirilmiş ve Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmak için gerekli olan hedeflere sahip olmak gerekir. Bu nedenle SBTi (Bilimsel Tabanlı Hedefler girişimi) aracılığıyla doğrulama başvurusunda bulunduk.

Hedeflerimizin arkasındaki rakamları anlama

Canon, işine hem yoğunluklu hem de mutlak hedefler uygular.

Yoğunluklu hedefimiz, özellikle ürün yaşam döngümüze odaklanan bir azalmadır. Ürün yaşam döngüsü boyunca 2030 yılına kadar CO2 emisyonlarımızı 2008 seviyelerine kıyasla %50 oranında azaltmak için bir hedef belirledik. Bununla, ürünlerimizin nasıl tasarlandığını, üretildiğini, gönderildiğini ve müşteri tarafından kullanıldığını kastediyoruz.

Mutlak bir hedef; ofislerimiz, çalışanlarımız tarafından kullanılan ulaşım araçları, üretim tesislerimize nasıl enerji sağladığımız ve tesisleri çalıştırdığımız ve ayrıca tedarik zincirimiz aracılığıyla olmak üzere bir işletmenin toplam emisyonlarını dikkate alır.

SBTi doğrulaması için değerlendirilmek adına, kuruluştaki toplam emisyon için 2015 sonrası bir baz rakamla mutlak bir hedef belirlemeliyiz.

SBTi kriterlerine uygun olarak, 2022 baz yılından itibaren 2030 yılına kadar mutlak kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını %42 ve mutlak kapsam 3 sera gazı emisyonlarını (kategori 1 ve 11) %25 azaltmayı hedefliyoruz.

Azaltma eylemlerimiz ve genel hedeflerimiz değişmedi ve çevre üzerindeki etkimizi azaltıp 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak için her zamanki gibi kararlıyız.

CDP

CDP A listesinde tanınma

2023 yılında, Canon'a CDP tarafından iklim değişikliği konusunda A puanı verildi. Üçüncü kez en yüksek sıralamalı A listesine dahil edilerek bu kategoride değerlendirilen şirketle arasında ilk %2'ye girdik.

CDP, dünya genelindeki büyük şirketleri ve kuruluşları çevresel sorunların üstesinden gelme çalışmaları konusunda değerlendiren kâr amacı gütmeyen uluslararası bir çevre kuruluşudur.

Yenilenebilir enerjiye geçiş

Avrupa'daki elektrik gücümüzün %82'si yenilenebilir kaynaklardan üretiliyor

Avrupa operasyonlarımızda mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kullanıyoruz ve CO2 emisyonlarını azaltmak için yenilenebilir kaynak kullanımımızı artırmaya devam ediyoruz.

2021'de Avrupa'daki toplam enerji ihtiyacımızın %45'ini elektrik gücü oluşturuyordu. Bu ihtiyacın %82'si yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Poing, Almanya'daki üretim tesisimiz %100 yenilenebilir enerji kullanmaktadır.

Yeni EMEA genel merkezimiz ve Birleşik Krallık ve İrlanda genel merkezimiz, enerji verimliliği sağlayan tasarımları ve yenilenebilir enerji kullanımları sayesinde BREEAM* Excellent derecelendirmesi aldı. Çatıdaki yeni BMS sistemi ve PV panelleri, binanın enerji tüketiminde neredeyse %50'ye varan bir azalma görülmesini sağladı.

Venlo, Hollanda'daki binamızda enerji tüketimini azaltmak için bir ısı pompası sistemi, sıcak ve soğuk su için verimli depolama sistemleri ve LED aydınlatma kullanılmaktadır. Ayrıca her iki tesiste de güneş panellerimiz ve elektrikli araçlar için şarj noktalarımız var.

2050 yılına kadar net sıfır CO2 emisyonuna ulaşma yolunda ilerlerken, etkin bir enerji kaynağı olarak yenilenebilir enerjiyi en iyi şekilde kullanmayı hedefliyoruz.

Ayrıntılı bilgi

Çevre üzerindeki etkimizi azaltmaya yönelik küresel çabalarımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen küresel sayfalarımızı ziyaret edin: