Şartlar ve Koşullar

CANON'UN ÖZEL FOTOĞRAFÇILIK UZMANLIK DERSİ DENEYİMİ
ÜCRETSİZ ÖDÜLLÜ ÇEKİLİŞ

1. CANON VE KATILIMCILAR

1.1. Bu yarışma, Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB Amstelveen, Hollanda ("Canon") tarafından gerçekleştirilmektedir.
1.2. Tüm katılımcılar ("Katılımcılar") Almanya, İtalya, İspanya, Romanya, Çekya, Türkiye ve Portekiz'de ikamet eden 18 yaş veya üzeri kişiler olmalıdır.
1.3. Canon'un çalışanları, iştirakleri, bu kişilerin aileleri, temsilcileri ve bu promosyon ve sponsorluk ile doğrudan ilişkili diğer taraflar katılım için uygun değildir.
1.4. Bu yarışmaya katılan tüm katılımcılar, yazılı olarak aksi belirtilmediği sürece bu şartlar ve koşullara tabi olmayı kabul etmiş olur.

2. ÖDÜLLÜ ÇEKİLİŞ VE KATILIMLA İLGİLİ BİLGİLER

2.1. Ücretsiz ödüllü çekiliş, seçili Avrupa şehirlerinde sunulacak ve özel bir yarışma web sayfasında düzenlenecektir. Ödüllü çekiliş, 9 Temmuz 2019 – 16 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında katılıma açık olacaktır. Çekiliş, 20 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
2.2. Özel bir fotoğrafçılık uzmanlık dersi deneyimi ("Ödül") kazanmak üzere ücretsiz ödüllü çekilişe katılmak için katılımcıların yerel yarışma web sitelerini ziyaret etmesi (buraya tıklayın) ve ad ve e-posta adresi bilgilerini girmesi gerekir.
2.3. Kişi başına yalnızca bir katılıma izin verilir.
2.4. Çekilişe katılım süresi sona erdikten sonra alınan başvurular, Ücretsiz Ödüllü Çekilişe katılım için uygun olmayacaktır. Canon, eksik veya okunaksız veri yakalama kartlarını çekiliş dışı bırakma hakkını saklı tutar.

3. ÖDÜL

3.1. Ödüllü çekilişin düzenlendiği yedi pazar genelinde, 9 Temmuz – 16 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında alınan tüm geçerli başvurular arasından her pazar için rastgele 8 kazanan seçilecektir.
3.2. Her kazanan, özel bir fotoğrafçılık uzmanlık dersi deneyimi kazanacaktır. Bu ödüle seyahat, konaklama masrafları veya ek ödemeler dahil değildir.
3.3. Ödül aktarılamaz ve sunulan ödül için nakit veya kredi alternatifleri sağlanamaz. Kontrolümüz dışındaki koşullar nedeniyle sunulan ödülün uygun olmaması durumunda Canon, eşdeğer veya daha yüksek değerde alternatif bir ödül sunma hakkını saklı tutar. Bu, kazanan katılımcının önceden belirlenen etkinlik tarihinde uygun olmaması durumunda geçerli olmaz.

4. SEÇİM

4.1. Kazananlar, tüm uygun başvurular arasından bir rastgele sayı üreteci kullanılarak seçilecek ve kazananların adları Canon tarafından onaylanacaktır.
4.2. Canon, ödülün teslimatı için gerekli bilgileri edinmek amacıyla kazananlarla 19 Ağustos 2019 günü başlayan hafta süresince veri yakalama formunda gönderilen e-posta adresi aracılığıyla iletişime geçecektir.
4.3. Canon, kazananlarla e-posta aracılığıyla iletişime geçtikten sonraki 7 gün içinde kazananlar tarafından ödülün reddedilmesi veya talep edilmemesi durumunda ilk aşamada kazanan olarak duyurulan kişi ödül hakkını kaybedecektir.
4.4. Ödül, Canon'un mutlak takdiriyle diğer katılımcılara verilebilir.
4.5. Ödül, yayınlandığında belirtildiği şekildedir.
4.6. Ödül, Ücretsiz Ödüllü Çekiliş kazananlarına Canon tarafından iyi niyetle sağlanacaktır. Kazananın herhangi bir sebepten dolayı Ödülü kabul edememesi durumunda Canon en kısa sürede bilgilendirilmelidir.

5. KİŞİSEL VERİLER

5.1. Canon'a gönderilen tüm kişisel veriler, bu ödüllü çekilişi yönetme amacıyla Canon ve temsilcileri veya ilişkili grup şirketleri tarafından işlenecektir. Canon, bu kişisel verilere ilişkin Veri Denetleyicisidir.
5.2. Canon, ücretsiz ödüllü çekilişi yönetme amacıyla veya Canon'un ücretsiz ödüllü çekilişe gönderilen bilgilerin diğer kullanımlarıyla ilgili görüşme yapmak istemesi durumunda katılımcılarla iletişime geçebilir.
5.3. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Hollanda ("CENV"), Katılımcılar tarafından sağlanan tüm kişisel verilere ilişkin Veri Denetleyicisidir. Sunulan kişisel veriler güvenli bir şekilde saklanır ve AEA dışındaki güvenli bir sunucuya aktarılabilir. Katılımcıların bilgilerinin nasıl korunduğuna ilişkin daha fazla bilgi için lütfen Canon Tüketici Gizlilik Politikası'nı inceleyin

6. SORUMLULUK REDDİ

6.1. Bazı istisnai durumlarda Canon, değişikliklerin gerekli olması ve objektif nedenlerle kanıtlanması halinde Ödülü ve/veya sağlanan diğer promosyon koşullarını geçersiz kılabilir.
6.2. Canon, bu ücretsiz ödüllü çekilişe ilişkin şartlar ve koşulların kötüye kullanılması ya da ihlal edilmesi durumunda katılımın geçerliliğini reddetme veya ödülün değer olarak tam karşılığının iade edilmesini talep etme hakkını saklı tutar.
6.3. Canon, bu promosyon kapsamında herhangi bir katılımcının, herhangi bir nedenden dolayı uğradığı kayıp, hasar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz. Ancak bu Şartlardaki hiçbir hükmün, Canon'un çalışanlarının ya da acentelerinin kanıtlanmış ihmalinin neden olduğu kişisel yaralanmalar ve ölümlerde Canon'un sorumluluğunu hariç tutma veya kısıtlama etkisi yoktur.
6.4. Ücretsiz ödüllü çekilişle ilgili bir konudaki kuralların yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda Canon Yöneticilerinin kararı nihaidir ve bununla ilgili hiçbir görüşme yapılmayacaktır.
6.5. Bu koşulların herhangi bir bölümünün yetkili bir mahkeme veya diğer bir yetkili makam tarafından geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz bulunması durumunda, söz konusu bölüm bu koşullardan ayrılacak ve kalan koşullar yasaların izin verdiği en kapsamlı haliyle geçerliliğini sürdürecektir.

7. GEÇERLİ KANUNLAR VE YETKİ ALANI

Bu yarışmada, katılımcı bir tüketici olarak ikamet ettiğiniz ülkenin kanunları geçerli olaraktır ve ana dilinizde ve yerel mahkemelerinizde yasal işlemler başlatma hakkına sahip olabileceksiniz. Yerel bir tüketici bilgilendirme kuruluşu, size haklarınız hakkında bilgi verebilir. Bu Şartlar, uygulanabilecek yasal hakları kısıtlamamaktadır.