Canon, IDC MarketScape’in sürdürülebilirlik raporunda sektör lideri olarak yer aldı

Canon_IDC_MarketScape Sustainable Programme Resize_Cover-image_2 (002).jpg

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, 1988 yılından bu yana benimsediği ‘Kyosei’ kurumsal felsefesi doğrultusunda kültür, gelenek, dil veya etnik kökene bakılmaksızın herkesin uyum içinde yaşadığı ve çalıştığı bir toplum için çalışıyor.

Bu kapsamda çevreyi destekleyen girişimlerde de ön saflarda yer alan şirket, 2008 yılından bu yana çevresel etkisini hafifletmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Portföyünü daha enerji verimli ve kompakt hale getirmek üzere ürünlerinin birçoğunda yaşam döngüsünü iyileştiren Canon, ayrıca üretim, lojistik ve geri dönüşüm alanlarında verimliliği artıracak önlemleri de uygulamaya koyuyor. Tüm bu çalışmalar ışığında; IDC MarketScape’in sürdürülebilirlik raporunda Canon, sektör lideri olarak konumlanıyor.

Sürdürülebilirlik bağlamında kurumsal stratejiler, iş operasyonları ve ürünler gibi ölçütlerin değerlendirmeye alındığı raporda; müşterilerin de iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için somut adımlar atan teknoloji kuruluşlarıyla iş ortaklığı yapma beklentisinin arttığı gözlemleniyor. Sürdürülebilirlik girişimleri ticari kararların verilmesinde giderek daha belirleyici bir unsur haline geldiğinden baskı ile ilgili ürün veya hizmet satın alan şirketler tedarikçilerini seçerken bu anketin sonuçlarını bir rehber olarak da kullanabiliyor.

IDC MarketScape raporuna göre; sürdürülebilirliğin her yönünü içerecek şekilde bütünsel bir yaklaşım sunan bir basılı medya tedarikçisi ya da şirketlerinin yenilikçi çözümlerini ve teknolojilerini kullanarak kendi sürdürülebilirlik hedeflerini ilerletmesine yardımcı olabilecek bir tedarikçi arayan kuruluşlar, Canon'u tercih etmeli.

Canon Europe Dijital Baskı ve Çözümlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hiro Imamura: “IDC MarketScape raporunda adımızın lider olarak yer almasından mutluluk duyuyoruz. Bunun işimizin her aşamasında sürdürülebilirlik taahhüdümüzü yansıttığına inanıyoruz. Operasyonlarımız ve tedarik zincirlerimizden müşterilerimize sunduğumuz ürünlere kadar, mevcut sürdürülebilirlik girişimlerimizi daha da ileriye taşıyıp hedeflerimizi ve taahhütlerimizi yerine getirmek üzere yeni eylem planlarını uygulamaya geçirmek için çabalıyoruz” diyerek düşüncelerini getirdi.

Canon'un sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.


IDC MarketScape Hakkında IDC MarketScape'in tedarikçi değerlendirme modeli, belirli bir pazarda ICT (bilgi ve iletişim teknolojileri) sağlayıcıların rekabetçi uygunluğunu ana hatlarıyla ortaya koymak amacıyla hazırlanır. Araştırma metodolojisinde, belirli bir pazarda her bir hizmet sağlayıcının pozisyonunun tek bir grafikte görüldüğü hem kalitatif hem de kantitatif kriterlere dayalı zorlayıcı bir metodoloji kullanılır. IDC MarktrongetScape, BT ve telekomünikasyon tedarikçilerinin ürün ve hizmet teklifleri, becerileri ve stratejileri ile mevcut ve gelecekteki pazar başarı faktörlerinin anlamlı bir şekilde karşılaştırılabileceği net bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve aynı zamanda teknoloji alıcılarına mevcut ve potansiyel tedarikçilerin güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin 360 derecelik bir değerlendirme sunar.

  1. 1 IDC MarketScape Dünya Çapında Sürdürülebilirlik Programları ve Hizmetleri Raporu 2023 Tedarikçi Değerlendirmesi (Belge no: US49892223, Aralık 2023)