Şart ve Koşullar - Canon Free Your Story Yarışması

Yarışmaya hemen katılın >

1. PROMOSYON SAHİBİ VE KATILIMCILAR
1.1. Promosyon sahibi, Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Hollanda adresinde kayıtlı Canon Europa N.V. ("Canon") firmasıdır.
1.2. Tüm katılımcılar ("Katılımcılar") Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, Polonya, İrlanda Cumhuriyeti, İspanya, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık ve BAE'de ikamet eden ve yarışmaya katıldıkları tarihte 18 yaş ve üzerindeki kişiler olmalıdır. Kazanan kişinin yaşını kanıtlaması gerekebilir.
1.3. Canon'un çalışanları, iştirakleri, bu kişilerin aileleri, temsilcileri ve bu Yarışma ile doğrudan ilişkili diğer taraflar katılım için uygun değildir.
1.4. Bu Yarışmaya katılan tüm Katılımcılar, yazılı olarak aksi belirtilmediği sürece bu şartlar ve koşullara tabi olmayı kabul etmiş olur.

2. YARIŞMA
2.1. Canon, katılımcılara bu Şartlar ve Koşulların 6. bölümünde listelenen Canon fotoğraf makinelerini kazanma şansı ve Canon Profesyoneli ile uygulamalı bir uzmanlık dersine katılma fırsatı sunan bu fotoğrafçılık yarışmasını yürütmektedir ("Yarışma").
2.2. Bu Yarışmaya katılmak ücretsizdir. Herhangi bir ürün satın alınması gerekmez.
2.3. Tüm Katılımcılar, bu Yarışmaya katılmak için görüntüler göndererek aşağıdaki hükümleri kabul etmiş sayılır:
2.3.1 Canon'un, Yarışma için sağladıkları Medyayı Canon'a ait internet sitelerinde (intranet ve extranet dahil), şu anda veya gelecekte mevcut olan TikTok, Pinterest, Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya kanallarında ve diğer hesaplarda kullanmasına ve bu Yarışma ile bağlantılı olarak sınırlama olmaksızın kullanılmasına (bu Yarışma ile ilgili gelecekteki paylaşım, makaleler veya editoryalleri içerebilir) ve
2.3.2 Canon ile Katılımcı arasında karşılıklı olarak anlaşılan bir zamanda bir röportaja ve/veya basın açıklamasına katılma.

3. KATILIM BİLGİLERİ
3.1. Yarışmaya katılmak için yarışma sayfasını ziyaret edin, formu doldurun ve şunları gerçekleştirin: (i) "Ayna Selfie'si" ve "Etkili Perspektif" çekimlerine kendi yorumunuzu getiren en sevdiğiniz fotoğrafı veya mümkünse videoyu yükleyin ("Yarışma") ve 24 Ağustos 2020 09:00 (Orta Avrupa Yaz Saati) ve 21 Eylül 2020 23:59 (Orta Avrupa Yaz Saati) tarihleri arasında ("Yarışma Dönemi") formu doldurun.
3.2. Katılımcılar her Yarışmaya en fazla 1 fotoğraf veya video ("Medya") ile katılabilir ancak ödüller kesinlikle kişi başı bir adet ile sınırlı olacaktır;
3.3. Tamamlanmamış, geçersiz veya uygunsuz katılımlar ya da kapanış tarihi olan 21 Eylül 2020'den sonra alınan kayıtlar yayın veya herhangi bir ödül için hak sahibi olmayacaktır;
3.4. Tüm katılımlar, yukarıda belirtilen Yarışma Dönemi süresince gönderilmelidir. Yarışma Dönemi dışında gönderilen içeriklerin Yarışmaya katılmasına izin verilmeyecektir.

4. YARIŞMA GEREKLİLİKLERİ
4.1. Medya orijinal olmalı ve katılımcılar tarafından çekilmelidir;
4.2. Katılımcılar tarafından gönderilen Medya şunları içermemelidir:
i) Katılımcılar, söz konusu kişilerin, görüntülerinin Medyada kullanılması ve Canon tarafından bu hüküm ve koşulların 2.3. Maddesi kapsamında yayınlanması için gerekli tüm izinleri verdiklerini göstermediği sürece tanınmış kişiler veya
ii) Katılımcılar, eserin Medyada kullanılabileceğini ve Canon tarafından bu hüküm ve koşulların 2.3. Maddesi kapsamında yayınlanabileceğini belirten bir lisans göstermediği sürece sanat eserleri veya
iii) Katılımcılar, söz konusu marka, logo veya marka adının kullanılabileceğini ve Canon tarafından bu hüküm ve koşulların 2.3. Maddesi kapsamında yayınlanabileceğini belirten bir lisans göstermediği sürece marka, logo veya marka adları veya
iv) çıplaklık, müstehcen bulunabilecek, ahlaka aykırı, uygunsuz veya yasa dışı görüntüler içeren görüntüler veya
v) üçüncü tarafın haklarını ihlal edebilecek herhangi bir unsur;
vi) Canon'un veya herhangi bir marka ortağının adına, itibarına veya iyi niyetine zarar verebilecek ve hakaret içeren içerikler
vii) Canon ve ortakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer kişi veya şirketleri karalayan, yanlış tanıtan, aşağılayan veya herhangi bir siyasi gündemin reklamını yapan içerikler.
4.3. Ayrıca Canon'un Yarışmanın yürütülmesiyle ilgili konularda veya Canon'un Yarışmaya gönderilen Medyaların başka bir şekilde kullanımıyla ilgili olarak tarafınızla görüşmek istemesi halinde, sizinle irtibat kurmasını da kabul etmiş sayılırsınız. 4.4. Canon, eksik veya okunamayan ya da yukarıdaki koşulları herhangi bir şekilde karşılamayan içerikleri diskalifiye etme hakkını saklı tutar.
4.5. Canon, herhangi bir nedenle (herhangi bir ağ veya bilgisayar çevrimiçi sistemlerinde, sunucularda veya sağlayıcılarda, bilgisayar donanımı veya yazılımında karşılaşılan sorunlar, internetteki, telefon hatlarındaki veya herhangi bir web sitesindeki ya da bunların herhangi bir kombinasyonundaki trafik sıkışıklığı veya teknik sorunlar nedeniyle katılımın ulaşmaması dahil) kapanış tarihine kadar Canon'a ulaşmayan, eksik veya hatalı içeriklere dair hiçbir sorumluluk kabul etmez
4.6. Katılımcıların geçerli bir Instagram hesabı olmalıdır.

5. GARANTİLER
İçeriklerini göndererek
Katılımcılar şunları garanti eder:
- Katılımcı, Medyanın tek içerik sahibidir.
- Katılımcı, Medyanın mülkiyet haklarının sahibidir.
- Medya ve içinde görünen herhangi bir öğe, herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (fikri mülkiyet hakları dahil) ihlal etmez.
- Medyada bir kişinin veya kişinin görüntüsünün görünmesi durumunda katılımcı, Canon'un bu kişilerin görüntülerinin bu hüküm ve koşullarda açıklandığı üzere kullanması için yazılı izin almıştır.
- Medyanın Katılımcının ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkede çekildiği durumlarda katılımcı, fikri mülkiyet hakları ve tescilli yasal gereklilikler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde söz konusu ülke için geçerli olan yasaya uymuştur.
- İlgili iznin aranmasını, model sürüm formlarının tam olarak tamamlanmasını ve telif haklarının ihlal edilmemesini sağlamak katılımcının sorumluluğundadır.
Canon şunları garanti eder:
- Bu hüküm ve koşullar gereğince verilen haklar kapsamında hareket edecektir.
- Madde 9 gereğince Canon, Medya sahibine ödeme yapmadan herhangi bir içeriği görüntüleme, çoğaltma ya da yayınlama veya içeriğin tam veya kırpılmış olarak görüntülenmesine, çoğaltılmasına ya da yayınlanmasına izni verme hakkını saklı tutar.

6. ÖDÜL
6.1. Tüm kazananlar şunları alacaktır:
6.1.1 İki (2) birinci kademe ödül kazananı olacak ve her biri şunlarla ödüllendirilecektir:
i) Canon EOS M200, Canon Zoemini S, 2 Canon ZINK™ 2 inç x 3 inç Fotoğraf Kağıdı x 50 yaprak, Canon IVY REC;
ii) Canon tarafından seçilen bir profesyonel fotoğrafçı ile uzmanlık dersi ("Canon Profesyoneli") ve
iii) Kazanma hikayenize Canon medya kanallarında yer verilmesi ("Ödül").
6.1.2 Otuz (30) ikinci kademe kazananı olacaktır ve bunlar aşağıdaki ürünlerle rastgele ödüllendirilecektir:
i) SELPHY QX10,Canon Ivy Rec, Zoemini S, Zoemini C, Canon Zoemini veya Canon CP1300 ("Ödül").
6.2. Canon, kazananların adlarını ve ülkelerini yayınlama veya Yarışma tarihinden sonra ödül verme sunumlarını duyurma hakkını saklı tutar. Canon, kazananları e-posta ile bilgilendirecektir. Kazananlar bu tür bilgilerin yayınlanmasını istemezse kazandıkları bildirildiğinde Canon'a haber vermeleri gerekir.
6.3. Ayrıca Canon, yukarıdaki 6.1.1(ii) maddesinde açıklanan uzmanlık dersi oturumunun "sahne arkası" videosunu ve görüntülerini çekme ve bu içerikleri yalnızca yasal koşullar altında en iyi şekilde gördüğü haliyle tamamen veya kısmen kullanma hakkına sahiptir.
6.4. Ödül aktarılamaz ve sunulan Ödül için nakit veya kredi alternatifleri sağlanamaz. Kontrolümüz dışındaki koşullardan dolayı sunulan Ödülün mevcut olmaması durumunda Canon, eşdeğer veya daha yüksek değerde alternatif bir ödül sunma hakkını saklı tutar.
6.5. Ödül; afet veya pandemi dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan mücbir sebepler hariç, kazananlara ilan edildikten sonraki 30 gün içerisinde gönderilecektir. 6.6. Canon'a izin verildiği takdirde, kazananların adı 7 Ekim 2020 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır.
6.7. Ödül kesinlikle yukarıda belirtildiği gibi olacaktır. Ödül devredilemez ve ödülün yerine herhangi bir nakit, kredi veya başka alternatif ödül verilmez.
6.8. Reddedilen veya talep edilmeyen Ödül, Canon'un mutlak takdiriyle diğer katılımcılara verilebilir.
6.9. Birincilik ödülü kazanan kişi, ikamet ettiği ülkede mümkün olan yerde bir Canon Profesyoneli ile uzmanlık dersine katılacaktır. Gerekirse Canon, 100 Euro'ya kadar olan seyahat düzenlemeleri ve masraflardan sorumlu olacaktır.
6.10. Uzmanlık dersinin Ekim 2020 ayı içinde gerçekleşmesi gerekir. Sürmekte olan küresel Covid-19 salgını nedeniyle, uzmanlık dersi seyahat kısıtlamaları veya yerel yönetim kuralları gibi Canon'un kontrolü dışındaki koşullardan dolayı gerçekleşemezse Microsoft Teams gibi çevrimiçi bir ortamda gerçekleşecektir.

7. SEÇİLME
7.1 Yarışma, Canon ve görüntüleme alanında çeşitli arka planlardan gelen bağımsız profesyoneller tarafından değerlendirilecektir.
Jüri üyeleri, katılımcıları aşağıdakileri göz önünde bulundurarak değerlendirecektir:
Yarışma temasını anlama: Yarışma ne kadar iyi anlaşıldı?
Yaratıcılık: Gönderilen içerik sosyal medyada sıkça görülenlerden ne kadar farklı? İçeriğiniz yeni ve orijinal mi?
Etki: Gönderilen içerik hangi duyguları veya tepkileri oluşturuyor? Gönderilen içerik eğlenceli, duygusal, düşündürten, duygusal ve eğlenceli mi?
Hikaye Anlatma: Gönderilen içerik hayal gücünü harekete geçiriyor mu?
Stil: Gönderilen içerik orijinal mi ve geleneksel stile yeni bir yaklaşım getiriyor mu?
7.2 Kazananlar 22 - 25 Eylül 2020 tarihleri arasında seçilecektir.
7.3 Yarışmayı kazananlar 28 Eylül 2020 haftasında bilgilendirilecektir. Kazananın seçilmesinin teknik bir hatadan dolayı veya başka herhangi bir nedenle gecikmesi durumunda Canon, makul şekilde uygulanabildiği ölçüde en kısa sürede Yarışmayı yürütecek ve bu tür bir gecikme nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. Jürilerin kararı nihai olup Canon tarafından herhangi bir görüşme veya haberleşme yapılmayacaktır.
7.4 Kazananın, Canon tarafından kendisine Yarışmayı kazandığı bildirildikten sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ödülü kabul ettiğini onaylaması gerekmektedir.

8. KİŞİSEL VERİLER
Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Hollanda, Katılımcılar tarafından sağlanan tüm kişisel verilere ilişkin Veri Denetleyicisidir. Sunulan kişisel veriler güvenli bir şekilde saklanır ve AEA dışındaki güvenli bir sunucuya aktarılabilir. Katılımcılardan toplanan kişisel veriler, Canon Tüketici Gizlilik Politikasına tabidir.

9. SORUMLULUK REDDİ
9.1. Canon, bu Yarışmaya ilişkin şartlar ve koşulların kötüye kullanılması ya da ihlal edilmesi durumunda içeriğin geçerliliğini reddetme veya ödülün değer olarak tam karşılığının iade edilmesini talep etme hakkını saklı tutar.
9.2. Canon, bu Yarışma kapsamında herhangi bir katılımcının, herhangi bir nedenden dolayı uğradığı kayıp, hasar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz. Ancak bu kurallardaki hiçbir hükmün, Canon'un çalışanlarının ya da acentelerinin kanıtlanmış ihmalinin neden olduğu kişisel yaralanmalar ve ölümlerde Canon'un sorumluluğunu hariç tutma veya kısıtlama etkisi yoktur.
9.3. Yarışmayla ilgili bir konudaki kuralların yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda Canon Yöneticilerinin kararı nihaidir ve bununla ilgili hiçbir görüşme yapılmayacaktır.
9.4. Bu koşulların herhangi bir bölümünün yetkili bir mahkeme veya diğer bir yetkili makam tarafından geçersiz, yasalara aykırı veya uygulanamaz bulunması durumunda, söz konusu bölüm bu koşullardan ayrılacak ve kalan koşullar yasaların izin verdiği en kapsamlı haliyle geçerliliğini sürdürecektir.

10. YARGI
Bu Yarışmada, katılımcı bir tüketici olarak ikamet ettiğiniz ülkenin kanunları geçerli olacaktır ve kendi dilinizde ve yerel mahkemelerinizde yasal işlemler başlatma hakkına sahip olabileceksiniz. Yerel bir tüketici bilgilendirme kuruluşu, size haklarınız hakkında bilgi verebilir. Bu şartlar, geçerli olabilecek yasal hakları kısıtlamamaktadır.